Byla 2S-1086-567/2012
Dėl skolos išieškojimo, suinteresuotas asmuo I. D

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens I. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2012 m. vasario 21 d. nutarties Nr. T762/2012, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo AB SEB banko pareiškimą dėl skolos išieškojimo, suinteresuotas asmuo I. D..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Bylos esmė

4Pareiškėjas AB SEB bankas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas pradėti priverstinį 71163,93 eurų skolos išieškojimą iš I. D., areštuoti I. D. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - butą su rūsiu (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), įspėti skolininką, kad negrąžinus skolos, t.y. 66407,99 eurų negrąžinto kredito, 3712,19 eurų priskaičiuotų palūkanų ir 1043,75 eurų delspinigių bei 139,20 Lt žyminio mokesčio išlaidų per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių arba perduotas kreditoriui administruoti. Nurodė, kad AB SEB bankas pagal 2002-06-19 Kredito sutartį Nr. 1450218010870-35 suteikė I. D. 68070,62 eurų kreditą, nustatant dalinius kredito grąžinimo terminus ir galutinį kredito grąžinimo terminą iki 2042-06-11. Prievolių pagal sutartį užtikrinimui kredito gavėjas hipotekos lakštu įkeitė butą su rūsiu (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ). Kredito gavėjui nemokant kredito nuo 2010-10-12, o palūkanų nuo 2010-09-12, t.y. nevykdant sutarties 4 p. nurodytų įsipareigojimų, bankas 2011-11-04 raštu Nr. 01.10.03-7567 kredito gavėją įspėjo, kad jis iki 2011-12-04 padengtų įsiskolinimą pagal sutartį, taip pat nurodė, kad jei per nustatytą terminą kredito gavėjas nepadengs pradelsto įsiskolinimo pagal sutartį, kredito sutartis bus laikoma nutraukta. Įspėjimo raštas pasirašytinai buvo įteitas I. D.. Pareiškimo pateikimo dienai kredito gavėja bankui buvo skolinga 66407,99 eurų negrąžinto kredito, 3712,19 eurų priskaičiuotų palūkanų ir 1043,75 eurų delspinigių (LR CK 4.192 str., 6.37 str., 6.210 str.).

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2012-02-03 nutartimi nutarė areštuoti įkeistą nekilnojamąjį daiktą, nuosavybės teise priklausantį I. D. -50,41 kv. m butą, unikalus Nr. ( - ) uždraudžiant įkeisto daikto savininkei juo disponuoti, išaiškinant daikto savininkei, kad areštavus įkeistą daiktą, ji netenka teisės perleisti daikto kitiems asmenims, taip pat įkeisti, išnuomoti, kitaip suvaržyti teises į daiktą arba sumažinti jo vertę, įspėjo skolininkę I. D., kad negrąžinus skolos, t.y. 66407,99 eurų negrąžinto kredito, 3712,19 eurų priskaičiuotų palūkanų, 1043,75 eurų delspinigių, iš viso 71163,93 eurų bei 139 Lt žyminio mokesčio išlaidų, įkeistas daiktas bus parduotas iš varžytynių arba perduotas kreditoriui administruoti, išaiškinant kreditoriui, jeigu skola per vieną mėnesį nuo įkeisto daikto arešto nutarties nuorašo įteikimo skolininkei dienos negrąžinta, kreditorius ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šios nutarties įteikimo skolininkei dienos turi pakartotinai kreiptis su pareiškimu į hipotekos skyrių dėl skolos išieškojimo, kartu pateikiant hipotekos lakšto originalą (LR CK 4.174 str. 1 d., 4.192 str. 1 d., 6.217 str., 6.218 str. 1 d., 6.256 str.).

6Suinteresuotas asmuo I. D. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-02-03 nutarties Nr. 762/2012 panaikinimo. Apeliantė nurodė, jog skundžiama nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta. Vadovaujantis sąžiningumo ir protingumo principais, būtų tikslinga susilaikyti nuo nekilnojamojo turto arešto ir įspėjimo apie pardavimą iš varžytynių, jei yra bent kokia galimybė taikiai išspręsti naujas kreditoriaus sąlygas su pačiu kreditoriumi, tuo pačiu apginant kiekvieno piliečio turtinius interesus, išsaugojant tinkamąsias gyvenamąsias sąlygas jo įprastoje gyvenamojoje vietoje. Teismas be pagrindo patenkino kreditoriaus pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, kadangi buto, esančio Totorių g. 8-10, Vilniuje, reali rinkos vertė yra ženkliai didesnė.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas hipotekos skyrius 2012-02-21 nutartimi Nr.T762/2012 nutarė nustatyti pareiškėjai I. D. 14 dienų terminą nuo nutarties gavimo dienos nurodytiems atskirojo skundo trūkumams šalinti. Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 2 d. nurodyta, kad už atskiruosius skundus žyminis mokestis nemokamas, išskyrus atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių mokamas vieno šimto litų žyminis mokestis. Pagal CPK 145 str. 1 d., 1 p. viena iš laikinųjų apsaugos priemonių yra nekilnojamojo turto areštas. Teismas konstatavo, jog esant tokioms aplinkybėms, skirtinas terminas atskirojo skundo trūkumams šalinti, įpareigojant I. D. pateikti rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad yra sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis (už pateiktą atskirąjį skundą) į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ) (LR CPK 115 str. 2 d., 5 d., 138 str., 291 str., 292 str., 544 str., 545 str.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Suinteresuotas asmuo I. D. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-02-21 nutartį Nr. T762/2012 ir išspręsti klausimą iš esmės - pareiškėjos I. D. 2012-02-15 atskirajam skundui dėl 2012-02-03 teismo nutarties duoti eigą. Nurodė, kad skundžiama nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl naikintina. Teismas be pagrindo reikalauja, teikiant atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, sumokėti 100 Lt žyminį mokestį, nes teisiniai, procesiniai santykiai susiklostė dar iki naujos LR CPK redakcijos priėmimo, galiojant senai LR CPK redakcijai ir tuomet už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo žyminio mokesčio nereikėjo mokėti.

11Pareiškėjas AB SEB bankas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti, o Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-02-21 nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad apeliantė pasinaudojo galimybe vilkinti procesą. Hipotekos skyriaus teisėjo nutartis areštuoti įkeistą daiktą priimama Civilinio proceso kodekso 558 str. pagrindu ir nėra visiškai tas pats, kas numatyta pagal LR CPK 144 str. 1 d. 1 p. nuostatas, tačiau iš esmės ir vienu, ir kitu pagrindu turtas yra areštuojamas, todėl yra tam tikra analogija. LR CPK 80 str. redakcija įsigaliojo 2011-11-01, todėl visi asmenys, nuo 2011-11-01 teikiantys atskiruosius skundus dėl laikinųjų apsaugos priemonių, apmokestinami LR CPK 80 str. 2 d. numatytu žyminiu mokesčiu.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra tai, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Pažymėtina, kad ši teisė negali būti aiškinama, kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra Civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y. įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK80 str.).

14Nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojusioje CPK 80 straipsnio redakcijoje įtvirtinta keletas naujų nuostatų, susijusių su žyminio mokesčio sumokėjimu. Viena iš šių nuostatų reglamentuota LR CPK 80 str. 2 d., kurioje nurodyta, jog už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių mokamas 100 Lt žyminis mokestis.

15Nagrinėjamojoje byloje AB SEB bankas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo 2012-02-02, t.y. jau galiojant naujai LR CPK redakcijai. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius, tenkindamas pareiškėjo AB SEB bankas prašymą, nutarė areštuoti įkeistą nekilnojamąjį daiktą, nuosavybės teise priklausantį I. D. - 50,41 kv. m butą, unikalus Nr. ( - ), uždraudžiant įkeisto daikto savininkei juo disponuoti, t.y. pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Minėta nutartis priimta 2012-02-03, t.y. galiojant naujai LR CPK 80 str. 2 d. redakcijai.

16Apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina apeliantės argumentą, jog teisiniai, procesiniai santykiai susiklostė dar iki naujos LR CPK redakcijos priėmimo, galiojant senai LR CPK redakcijai ir tuomet už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo žyminio mokesčio nereikėjo mokėti. Tai, kad teisiniai santykiai dėl hipotekos įregistravimo susiklostė iki LR CPK naujos redakcijos įsigaliojimo, neturi teisinės reikšmės procesinės teisės normų taikymui, sprendžiant klausimą dėl žyminio mokesčio mokėjimo, teikiant atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Pažymėtina, kad pagal LR CPK 3 str. 8 d. civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus. Tai reiškia, kad suinteresuotas asmuo I. D., pateikdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-02-03 nutarties Nr. 762/2012 areštuoti įkeistą turtą panaikinimo, turi procesinę pareigą apmokėti šį atskirąjį skundą 100 Lt žyminiu mokesčiu, nes atskirojo skundo pateikimo momentu galiojanti LR CPK 80 str. 2 d. redakcija numato žyminio mokesčio sumokėjimą už šios kategorijos atskirąjį skundą.

17Apeliacinės instancijos teismas nevertina kitų atskirojo skundo argumentų, nes jie neturi teisinės reikšmės apeliacijos objektui. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir taikė procesinės teisės nuostatas, reglamentuojančias žyminio mokesčio mokėjimą už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, bei nepažeidė materialiosios ir procesinės teisės normų.

18Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl nėra vertinami. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų teismas nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista, nes klausimas išspręstas teisingai (LR CPK 3 str., 7 str., 8 str., 302 str., 313 str., 320 str., 328 str., 334 str., 338 str., 558 str.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

20Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2012 m. vasario 21 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Bylos esmė... 4. Pareiškėjas AB SEB bankas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2012-02-03 nutartimi... 6. Suinteresuotas asmuo I. D. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas hipotekos skyrius 2012-02-21 nutartimi... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Suinteresuotas asmuo I. D. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti... 11. Pareiškėjas AB SEB bankas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Atskirasis skundas atmestinas. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių... 14. Nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojusioje CPK 80 straipsnio redakcijoje... 15. Nagrinėjamojoje byloje AB SEB bankas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl... 16. Apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina apeliantės argumentą, jog... 17. Apeliacinės instancijos teismas nevertina kitų atskirojo skundo argumentų,... 18. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos pirmosios instancijos teismo... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 20. Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2012 m. vasario...