Byla 2-1778-450/2007
Dėl sumoketos draudimo išmokos išieškojimo regreso tvarka iš atsakingo už žalos padaryma asmens

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Asta Radzeviciene, sekretoriaujant Aleksui Navickui, dalyvaujant ieškovo bankrutuojancios DUAB „Ingo Baltic“, administruojamos UAB „Jupoga“, atstovei adv. Astai Skujytei,

2žodinio proceso viešame teismo posedyje išnagrinejusi civiline byla pagal ieškovo bankrutuojancios DUAB „INGO BALTIC“, atstovaujamos administratoriaus UAB „Jupoga“, ieškini atsakovui R. B. , tretysis asmuo – R. R. , del sumoketos draudimo išmokos išieškojimo regreso tvarka iš atsakingo už žalos padaryma asmens,

3n u s t a t e :

4Ieškovas bankrutuojanti DUAB „INGO Baltic“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Jupoga“ igalioto asmens J. D. , kreipesi i teisma su ieškiniu atsakovui R. B. , prašydamas priteisti iš atsakovo 1133,40 Lt išmoka, 5 proc. dydžio metiniu palukanu už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, 125 Lt turetu išlaidu advokato pagalbai apmoketi bei išlaidas viešam skelbimui spaudoje apie teismo posedi. Ieškovas nurode, kad DUAB „INGO Baltic“ (draudikas) 2004-10-05 sudare su R. B. Iprastine transporto priemoniu civilines atsakomybes privalomojo draudimo sutarti, kuria buvo apdrausta draudejo, kaip lengvojo automobilio HYUNDAI LANTRA, v/n ( - ) valdytojo, civiline atsakomybe. Draudejui buvo išduotas Iprastines transporto priemoniu valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo sutarties liudijimas AGA 2079350. Atsakovas R. B. 2004-11-27 vairuodamas mineta automobili, Mažeikiu rajono savivaldybeje, Naftininku g. 84 sukele eismo ivyki, kurio metu apgadino kita lengvaji automobili VOLVO 460, v/n ( - ), priklausanti R. R. . Mažeikiu rajono PK Pažymoje del eismo ivykio administracineje byloje Nr. 73/0401713 nustatyta, kad atsakovas yra kaltas del eismo ivykio, pasišalino iš ivykio vietos, pažeide KET 53, 173, 269.3 punktus. DUAB „INGO Baltic“ išmokejo 1133,40 Lt draudimo išmoka nukentejusiajam už atsakovo sukelto eismo ivykio metu padaryta žala. Vadovaudamasis LR Transporto priemoniu valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo istatymo 22 str. 1 d. 4 p., ieškovas išsiunte atsakovui raginima, prašydamas geruoju atlyginti žala, bet atsakovas to nepadare, raginime nustatytu terminu žalos neatlygino, atsisakymo atlyginti žala nemotyvavo, del ko draudimo išmoka išieškotina teismine tvarka.

5Atsakovas R. B. atsiliepimo i ieškini per teismo nustatyta termina nepateike, i teismo posedi neatvyko, procesiniai dokumentai jam buvo iteikti ir apie teismo posedi pranešta viešo skelbimo budu.

6Tretysis asmuo R. R. atsiliepimo i ieškini nepateike, i teismo posedi neatvyko.

7Ieškinys tenkintinas pilnai.

8Iš byloje esancios DUAB „Baltik Garant“ (dabar- DUAB „Ingo Baltic“) žalos bylos Nr. CA04-225 (Š) (b.l.3-4) bei kitu rašytiniu irodymu (b.l.5-28) matyti, kad 2004 m. lapkricio 27 d. atsakovas R. B. , vairuodamas jam priklausanti automobili, padare eismo ivyki, kurio metu buvo padaryta žala treciojo asmens R. R. turtui – apgadintas automobilis Volvo460, valst. Nr. ACK397. Iš Mažeikiu rajono PK 2004 m. gruodžio 13 d. pažymos „Del eismo ivykio administracineje byloje Nr. 73/0401713“ matyti, kad atsakovas R. B. pripažintas kaltu del ivykusio eismo ivykio, nepakluso pareiguno teisetam reikalavimui sustoti, pasitrauke iš ivykio vietos, pažeide KET 53, 173, 169.3 punktus. Ta aplinkybe, jog ieškovas, kaip draudikas, pervede 1133,40 Lt dydžio draudimo išmoka nukentejusio asmens prašymu i A. K. individualios imones saskaita, už atsakovo sukelto eismo ivykio metu padaryta žala, patvirtina byloje esantis Mokejimo nurodymas (b.l. 6), o taip pat kiti byloje esantys rašytiniai irodymai, patvirtinantys nukentejusio asmens kreipimasi i draudika del draudimo išmokos išmokejimo bei jo prašymo išnagrinejima ir patenkinima.

9LR Transporto priemoniu savininku ir valdytoju civilines atsakomybes privalomojo draudimo istatymo 22 str. 1 d. 4 p. numato, kad draudikas, išmokejes draudimo išmoka nukentejusiam autoavarijoje asmeniui, turi teise reikalauti, kad sumoketas del padarytos žalos sumas gražintu atsakingas už žalos padaryma asmuo, jeigu jis pasišalino iš ivykio vietos, todel nagrinejamu atveju ieškovas bankrutuojanti DUAB „INGO Baltic“, atlygines nukentejusiam eismo ivykio metu asmeniui R. R. padaryta žala, nuo žalos atlyginimo momento igijo teise reikalauti draudimo išmokos iš eismo ivykio kaltininko. Atsakovas R. B. pažeide Keliu eismo taisykles, pasišalino iš ivykio vietos, ir yra pripažintas kaltu del autoavarijos. Tarp atsiradusios žalos ir atsakovo R. B. neteisetu veiksmu yra priežastinis ryšys, todel bankrutuojancios DUAB „INGO Baltic“ ieškinys tenkintinas ir iš atsakovo R. B. priteistina ieškovo naudai 1133,40 Lt suma, o taip pat 5 procentu dydžio metines palukanos nuo priteistos sumos (LR CK 6.210 str. 1 d.).

10Vadovaujantis CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 98 str., iš atsakovo R. B. i valstybes biudžeta priteistina 50 Lt žyminio mokescio bei 13,50 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu. Ieškovui iš atsakovo priteistina 125 Lt išlaidu advokates A.Skujytes teisinei pagalbai apmoketi, o taip pat 47,20 išlaidu, patirtu už vieša skelbima apie teismo posedi, kurios yra pagristos teismui pateiktais rašytiniais irodymais.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 268, 270, 307 str. str., 96 str. teismas:

Nutarė

12Ieškini tenkinti pilnai.

13Priteisti iš atsakovo R. B. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) ieškovo bankrutuojancios DUAB „INGO Baltic“ (i.k. 110426768, buveine - Odminiu g. 3, LT-01122 Vilnius) naudai 1133,40 Lt (viena tukstanti viena šimta trisdešimt tris litus 40 centu) draudimo išmokos, 5 (penkiu) procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos (2007-03-19) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei 172,20 Lt (viena šimta septyniasdešimt du litus 20 centu) bylinejimosi išlaidu.

14Priteisti iš atsakovo R. B. i valstybes biudžeta 63,50 Lt (šešiasdešimt tris litus 50 centu) bylinejimosi išlaidu.

15Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai