Byla eB2-4842-345/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Alytaus išparduotuvė“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Alytaus išparduotuvė“, motyvuodama tuo, kad atsakovė nevykdo savo prievolių, yra skolinga valstybės biudžetui 11 607,64 Eur.

3Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo bei reikalaujamų dokumentų.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Juridinių asmenų registre atsakovė UAB „Alytaus išparduotuvė“ (į. k. 302552819) įregistruota 2010 m. spalio 12 d., paskutinį kartą įmonė pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui už 2013 metų laikotarpį. Tuo metu pateiktais duomenimis bendrovės įsipareigojimai dar neviršijo pusės turto vertės, įmonė galimai buvo moki. Tačiau šie duomenys nėra aktualūs. Atsakovei nepateikus teismui atsiliepimo ir reikalaujamų dokumentų, jokių aktualių duomenų įvertinti įmonės finansinę padėtį ar realiai valdomą turtą teismas neturi. Ieškovės pateiktais duomenimis taikytos priverstinio skolos išieškojimo priemonės buvo neveiksmingos, nurodymai išieškoti mokestinę nepriemoką iš atsakovės turto liko neįvykdyti. Antstolių informacinės sistemos vieningo vykdomųjų dokumentų sąvado duomenimis dėl UAB „Alytaus išparduotuvė“ yra dvi vykdomosios bylos vykdyme pagal ieškovės vykdomuosius dokumentus. Viešųjų registrų duomenimis, atsakovė neturi registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių, įmonėje nėra apdraustųjų asmenų, darytina išvada, jog ji nevykdo veiklos. Byloje nėra duomenų, kad įmonė gautų pajamas, valdytų nuosavybės teise kokį nors kitą materialų turtą, turėtų lėšų banko sąskaitoje ar kasoje. Įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 1 083,98 Eur. Skola ieškovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sudaro 11 607,64 Eur.

7Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui pateiktus ieškovės duomenis apie turto ir įsipareigojimų santykį, iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad atsakovė UAB „Alytaus išparduotuvė“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

8ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinkta bankroto administratorė UAB „Bankroto administratorių kompanija“, kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorę neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

10iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Alytaus išparduotuvė“ (į. k. 302552819, registracijos adresas: Ukmergės g. 259A, Vilnius) bankroto bylą.

11Įmonės administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Bankroto administratorių kompanija“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA095).

12Uždėti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus išparduotuvė“ (į. k. 302552819, registracijos adresas: Ukmergės g. 259A, Vilnius) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

14Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

151) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

162) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

173) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

18Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

19Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

21Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis,... 2. ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 3. Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo bei reikalaujamų dokumentų.... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas. ... 5. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 6. Juridinių asmenų registre atsakovė UAB „Alytaus išparduotuvė“ (į. k.... 7. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus teismui pateiktus ieškovės... 8. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 9. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10... 10. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Alytaus išparduotuvė“ (į. k.... 11. Įmonės administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Bankroto... 12. Uždėti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus... 13. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 14. Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:... 15. 1) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4... 16. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 17. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 18. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas... 19. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 20. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 21. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...