Byla 2-1245/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4112-340/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Estravel Vilnius“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Vestekspress“, dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, įpareigojimo sudaryti naują teikėjų pasiūlymų eilę,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Estravel Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, prašydamas panaikinti viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, panaikinti viešojo pirkimo komisijos sprendimą pripažinti konkursą laimėjusiu UAB „Vestekspress“ pasiūlymą, panaikinti viešojo pirkimo komisijos sprendimą sudaryti tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo sutartį su UAB „Vestekspress“, įpareigoti viešojo pirkimo komisiją sudaryti naują teikėjų pasiūlymų eilę įtraukiant ieškovo pasiūlymą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė nedelsiant stabdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamo konkurso „Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas“ pirkimo procedūras. Nurodo, kad nedelsiant nesiėmus būtinų, teisėtų priemonių stabdyti ir šalinti padarytus teisės aktų bei konkurso sąlygų pažeidimus ir konkurse pagal aiškiai abejotino pagrįstumo ir teisėtumo Viešojo pirkimo komisijos sprendimus sudarius pirkimo sutartį, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

6II.

7Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 7 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino, įpareigojo atsakovą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją sustabdyti atviro konkurso Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas pirkimo procedūras iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, uždraudžiant atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su šiuo viešuoju pirkimu. Nurodė, kad ieškovas prašė pripažinti konkurso komisijos sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas, ir pripažintas laimėtojas, negaliojančiu. Viešasis pirkimas pasibaigia sudarius pirkimo sutartį (VPĮ 7 str. 3 d.). Taigi, nesustabdžius pirkimo procedūrų, egzistuoja reali grėsmė, jog bus sudaryta pirkimo sutartis, konkurso procedūros bus baigtos. Tokiu atveju galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo vykdymas būtų apsunkintas ir sukeltų papildomų laiko ir finansinių sąnaudų visiem bylos ir ginčijamo konkurso dalyviams. Teismo nuomone, vien minėtos aplinkybės suponuoja realią grėsmę, kad teismo sprendimo įvykdymas (tuo atveju, jei jis bus palankus ieškovui) gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, kas sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas taip pat pažymėjo, kad pagal VPĮ normas perkančioji organizacija, vien tik gavusi tiekėjų pretenzijas, privalo sustabdyti pirkimo procedūras iki jų išnagrinėjimo. Todėl nebūtų pakankamo pagrindo išvadai, kad, esant ginčui teisme, perkančioji organizacija būtų mažiau varžoma ir galėtų laisvai tęsti pirkimo procedūras.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija prašo panaikinti šią teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Atskirajame skunde nurodomi tokie argumentai:

  1. Procedūros negali būti stabdomos, jei jas sustabdžiusi perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas, t. y. jei sustabdymas ekonomiškai netikslingas. Ieškovas, pateikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad pirkimų procedūrų sustabdymas yra ekonomiškai tikslingas, t. y. nepažeidžia ekonomiškumo principo, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje pažeis viešąjį interesą, nes atsakovo kasdieninė veikla sprendžiant sveikatai aktualias problemas yra neatsiejamai susijusi su valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinėmis kelionėmis. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovo funkcijų vykdymas pasunkėtų, nes kiekvieną tarnybinę kelionę reikėtų pirkti atskirai.
  3. Ieškovas nepateikė nė vieno įrodymo, patvirtinančio tai, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Estravel Vilnius“ prašo šio skundo netenkinti, skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovas patirs didesnius nuostolius negu juos patirtų ieškovas. Be to, nėra pagrindo manyti, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeis viešą interesą.

12IV.

13Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo patikrinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Galiojančios Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos 95 straipsnio 5 dalyje taip pat įtvirtinta teismo pareiga, priimant motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovautis ne tik ekonomiškumo ir efektyvumo principais, bet ir viešuoju interesu.

16Galiojantys įstatymai nepateikia viešojo intereso sampratos. Tai vertinamojo pobūdžio sąvoka, kurios turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pasisakyta, kad bendrąja prasme viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Viešasis interesas yra tiek Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sklandi veikla, kuri iš dalies priklauso nuo galimybės naudotis susisiekimo paslaugomis, tiek siekis viešuosius pirkimus vykdyti teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės visais atvejais sukelia tam tikrų nepatogumų šaliai, kurios atžvilgiu jos yra pritaikytos, tačiau nagrinėjamu atveju, kaip pripažįsta pats apeliantas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija turi galimybę organizuoti komandiruotes ir vykti į jas ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – atskirajame skunde tokia galimybė išdėstyta.

18Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas šioje byloje nesutrikdys įprastos atsakovo veiklos tiek, kad ši institucija negalės vykdyti savo funkcijų. Dėl šių priežasčių, teisėjų kolegijos vertinimu, prioritetas šioje byloje teiktinas viešojo intereso aspektui užtikrinti, kad viešasis pirkimas būtų įvykdytas teisėtai.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai