Byla I-818-480/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Albinos Rimdeikaitės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Jolantos Medvedevienės, Algio Markevičiaus, sekretoriaujant Neringai Burakienei, dalyvaujant pareiškėjo VĮ Valstybės turto fondo atstovei Justei Žibūdienei, atsakovo Lazdijų rajono savivaldybės atstovei Jurgitai Čeponytei-Sušinskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo VĮ Valstybės turto fondo skundą atsakovui Lazdijų rajono savivaldybei, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras” dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

2Pareiškėjas VĮ Valstybės turto fondas skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 19 d. sprendimą Nr. 5TS-819, kaip neteisėtą iš esmės; įpareigoti Lazdijų rajono savivaldybės tarybą per 30 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išnagrinėti klausimą dėl vietinės rinkliavos lengvatos Valstybės turto fondui taikymo ir priimti sprendimą visiškai atleisti Valstybės turto fondą nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą už nenaudojamus valstybei nuosavybės teise priklausančius ir Valstybės turto fondui patikėjimo teise perduotus nekilnojamojo turto objektus, esančius Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, lengvatą taikant nuo šios rinkliavos įvedimo dienos.

3Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė pateikė prašymą dėl atsisakymo nuo skundo ir prašė bylą nutraukti, nes Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 10V-92 sudaryta nuolat veikianti komisija nusprendė vietinės rinkliavos įmoką už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Valstybės turto fondo patikėjimo teise valdomiems nekilnojamo turto objektams, esantiems Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, skaičiuoti kaip už sandėliavimo patalpas. Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2009 m. lapkričio 3 d. pateikė Valstybės turto fondui raštą, kuriuo įsipareigojo 2010 - 2011 metais nekeisti minėtų objektų faktinės sandėliavimo paskirties ir įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

4Atsakovo atstovė pritarė pareikštam prašymui.

5Prašymas tenkintinas.

6Pareiškėjo VĮ Valstybės turto fondo prašymas pateiktas įstatymo nustatytu terminu (iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį), skundo atsisakymas neprieštarauja įstatymams ir viešėjam interesui, nepažeidžia pareiškėjo ir kitų asmenų teisių ar įstatymo saugomų interesų, pareiškėjui yra žinomos ABTĮ 102 str. nurodytos bylos nutraukimo pasekmės, todėl atsisakymas nuo skundo priimtinas, byla nutrauktina (ABTĮ 101 str. 3 p.).

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsniu, 101 straipsnio 3 punktu ir 102 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

8Administracinę bylą Nr. I-818-480/09 pagal pareiškėjo VĮ Valstybės turto fondo skundą atsakovui Lazdijų rajono savivaldybei, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras” dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, nutraukti.

9Nutartis per septynias dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos Vyriausiajam

10administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai