Byla 2A-24/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės ir Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro bei atsakovų Klaipėdos universiteto, uždarosios akcinės bendrovės „Baltisches Haus“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-89-125/2008 pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Klaipėdos universitetui, uždarajai akcinei bendrovei „Baltisches Haus“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nacionalinė Žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, V. M. projektavimo firma „Archbalt“, notarės R. J. ir A. K., dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais, jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia, pastato dalies nugriovimo, bei

Nustatė

2Ieškovas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs (1 t., b. l. 1-6; 6 t., b. l. 132-143), prašė:

31. Pripažinti negaliojančia atsakovų Klaipėdos universiteto ir UAB „Baltisches Haus“ 2002-07-25 sudarytą jungtinės veiklos sutartį (bei 2005-03-17, 2006-12-28 jos pakeitimus), pagal kurią Klaipėdos universiteto naudojamame žemės sklype, esančiame ( - ), UAB „Baltisches Haus“ pastatė statinį – auditorinį korpusą su paslaugų centru ir kitomis patalpomis bei automobilių stovėjimo aikštele.

42. Pripažinti negaliojančiu atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-11-11 įsakymo, kuriuo buvo patvirtintas žemės sklypo, esančio ( - ), detalusis planas, dalį, kuri susijusi su detaliajame plane sutartiniais ženklais nurodytu sklypo naudojimo pobūdžiu – komercinio paslaugų centro su auditorijomis statybai skirta teritorija, eksplikacijoje nurodyta Nr. 15.

53. Pripažinti negaliojančiu atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2004-08-30 statybos leidimą Nr. 18-NS/04, išduotą Klaipėdos universiteto auditorinio korpuso su paslaugų centru ir kitomis patalpomis, esančio ( - ), statybai.

64. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos universiteto auditorinio korpuso su paslaugų centru ir kitomis patalpomis, II etapo – auditorinio korpuso su paslaugų centru ir kitomis patalpomis, unikalus Nr. ( - ), paskirtis (mokslo), esančio ( - ), 2006-10-31 pripažinimo tinkamu naudoti aktą (Nr. STN –416 (14.16).

75. Panaikinti 1078889/1263691 auditorinio korpuso su paslaugų centru ir kitomis patalpomis dalies, priklausančios UAB „Baltisches Haus“, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), teisinę registraciją VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke ir įpareigoti atsakovą UAB „Baltisches Haus“ nugriauti šią pastato dalį.

8Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. balandžio 28 d. sprendimu iš dalies patenkino ieškinį, pripažindamas negaliojančiais 2002 m. liepos 25 d. notariškai patvirtintą tarp atsakovų Klaipėdos universiteto ir UAB „Baltisches Haus“ sudarytą jungtinės veiklos sutartį, reg. Nr. RJ-4543, 2005 m. kovo 17 d. sudarytą sutarties pakeitimą, reg. Nr. AK-1308, 2006 m. gruodžio 28 d. sudarytą sutarties pakeitimą, reg. Nr. RJ-15143, dėl auditorinio korpuso su paslaugų centru ir kitomis patalpomis bei automobilių stovėjimo aikštele, esančių ( - ), statybos, panaikindamas 1078889/1263691 auditorinio korpuso su paslaugų centru ir kitomis patalpomis dalies, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), priklausančios UAB „Baltisches Haus“, teisinę registraciją VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke, tačiau netenkindamas kitos ieškinio dalies.

9Apeliaciniu skundu ieškovas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, prašė panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimo dalį, kuria netenkinta ieškinio dalis, ir šią ieškinio dalį patenkinti (8 t., b. l. 34-40).

10Apeliaciniais skundais atsakovai Klaipėdos universitetas ir UAB ,,Baltisches Haus“ prašė panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimo dalį, kuria patenkinta ieškinio dalis, o kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą (8 t., b. l. 41-51, 53-57).

11Tretysis asmuo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, prisidėjo prie ieškovo apeliacinio skundo (8 t., b. l. 93-95).

12Atsiliepimais į atsakovų apeliacinius skundus ieškovas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras prašė atmesti atsakovų apeliacinius skundus.

13Atsiliepimu į apeliacinius skundus atsakovas UAB ,,Baltisches Haus“ prašė atmesti ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro apeliacinį skundą, o atsakovo Klaipėdos universiteto skundą patenkinti.

14Atsiliepimu į apeliacinius skundus atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija prašė atmesti ieškovo apeliacinį skundą, o atsakovų apeliacinius skundus patenkinti.

15Atsiliepimu į apeliacinius skundus atsakovas Klaipėdos apskrities viršininko administracija prašė atsakovų Klaipėdos universiteto ir UAB ,,Batisches Haus“ apeliacinius skundus spręsti teismo nuožiūra, o ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro apeliacinio skundo netenkinti.

16Atsiliepimais į apeliacinius skundus tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašė patenkinti ieškovo apeliacinį skundą, o atsakovų skundus atmesti.

17Atsiliepimu į apeliacinius skundus tretysis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria buvo netenkinta ieškinio dalis, ir šią ieškinio dalį visiškai patenkinti.

18Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė pateikė prašymą dėl byloje dalyvaujančių asmenų (išskyrus tretįjį asmenį V. M. firmą „Archbalt“) 2010 m. balandžio 23 d. pasirašytos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo rašytinio proceso tvarka. Pateiktoje taikos sutartyje (9 t., b. l. 36-38) be prašomų patvirtinti taikos sutarties sąlygų nurodyta, jog taikos sutarties šalims yra žinoma, kad bylą pabaigus taikos sutartimi, byla teismo nutartimi yra nutraukiama, o bylą nutraukus, vėl kreiptis dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu yra neleidžiama (sutarties 5 p.). Atsakovas UAB „Baltisches Haus“ sutinka apmokėti išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (9 t., b. l. 61). Be to, atsakovai UAB „Baltisches Haus“ ir Klaipėdos universitetas pateikė prašymus grąžinti 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinius skundus (9 t., b. l. 86, 87).

19Taikos sutartis patvirtintina, o civilinė byla nutrauktina.

20Vadovaujantis CPK 140 straipsnio 3 dalimi, bylos šalys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje, bet kurioje bylos nagrinėjimo teisme instancijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, padarydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja tarp jų kilusį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 42 str. 1 d., 13 str.). Pagal CPK 42 straipsnio antrąją dalį teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui.

21Byloje dalyvaujančių asmenų prašymas patvirtinti bylos šalių ir kitų dalyvaujančių asmenų sudarytą ir teismui pateiktą taikos sutartį joje nurodytomis sąlygomis bei nutraukti civilinę bylą neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui, o byloje nėra duomenų, kad taikos sutarties patvirtinimas pažeistų kieno nors teises ar įstatymo saugomus teisėtus interesus. Teismui pateiktos 2010-04-23 taikos sutarties duomenimis, ją pasirašę byloje dalyvaujantys asmenys patvirtina, kad šalims žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo ir bylos nutraukimo dėl taikos sutarties patvirtinimo pasekmės, numatytos CPK 294 straipsnyje, t. y. kad bylą pabaigus taikos sutartimi, byla teismo nutartimi yra nutraukiama, o bylą nutraukus vėl kreiptis dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu yra neleidžiama.

22Todėl patvirtintina paminėta taikos sutartis joje nurodytomis sąlygomis, panaikinus Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimą, o civilinė byla nutrauktina (CPK 302 str., 42 str., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.).

23Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, jeigu šalys sudaro taikos sutartį, grąžinama 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovai Klaipėdos universitetas ir UAB „Baltisches Haus“ už apeliacinius skundus sumokėjo po 15 000 Lt žyminio mokesčio (t. 8, b. l. 52, 61), todėl jų prašymu (b. t. 9, l. 86-87), kiekvienam iš jų grąžintina po 11 250 Lt žyminio mokesčio.

24Priteistinos iš atsakovo UAB „Baltisches Haus“ (šalių susitarimu) valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, teismų turėtos, nagrinėjant bylą pirmosios (570 Lt; 1 t., b. l. 1; 6 t., b. l. 2; 7 t., b. l. 1; 173; 8 t., b. l. 1) ir apeliacinės instancijos teismuose (160 Lt; 8 t. b. l. 128, 229; 9 t., b. l. 34) (CPK 302 str., 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 96, 94 str.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 293 straipsnio 5 punktu, 302 straipsniu, 87 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1 dalimi, 94, 96 straipsniais,

Nutarė

26Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimą.

27Patvirtinti byloje dalyvaujančių asmenų Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, Klaipėdos universiteto, UAB „Baltisches Haus“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, notarių R. J. ir A. K. 2010 m. balandžio 23 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

282.1. UAB „Baltisches Haus“ (į. k. 111543781) per 15 dienų nuo šios sutarties patvirtinimo perduoda į Klaipėdos universiteto (Valstybės biudžetinė įstaiga, kodas 211951150) balansą nekilnojamojo turto objektus:

292.1.1. 184802/1263691 Klaipėdos universiteto auditorinio korpuso su paslaugų centru ir kitomis patalpomis dalį (unikalus Nr. ( - )), kurios plotą sudaro - 1848,02 kv. m. (patalpų indeksai nurodyti 2006 m. liepos 2 d. pastato dalių paskaičiavimo projekte, kadastro bylos Nr. ( - ));

302.1.2. kitus statinius: aikštelė 2bl - plotas 19 230 kv. m. bei kiemo aikštelė 2b2 - plotas 7603 kv. m., o taip pat bordiuras 2b3 - ilgis 2847 m., plotas 427 kv. m., bei tvora 2tl - ilgis 125,65 m., plotas 201,04 kv. m. (kadastro bylos Nr. ( - )).

31Šalys susitaria, kad į Klaipėdos universiteto balansą perduodamo turto vertė lygi 7 501 309,63 Lt (septyni milijonai penki šimtai vienas tūkstantis trys šimtai devyni litai 63 ct). Šis turtas perduodamas už valstybinės žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) 0,7256 ha dalies užstatymą.

32UAB „Baltisches Haus“ patvirtina, kad už šios sutarties 2.1 punkte nurodytą turtą sumokėti visi mokesčiai, numatyti pagal mokesčių sistemą, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, susijusį su 2.1 punkte nurodyto turto perdavimu, bei turto (veiklos) apmokestinimą reglamentuojančius teisės aktus. Jeigu po šios sutarties patvirtinimo bus nustatyta, kad iki šios sutarties 2.1 punkte nurodyto turto perdavimo arba jį perduodant į Klaipėdos universiteto balansą turėjo būti, bet nebuvo apskaičiuoti ir (ar) sumokėti pagal teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių sistemą bei turto (veiklos) apmokestinimą, nustatyti mokesčiai, šiuos mokesčius sumoka UAB „Baltisches Haus“.

332.2. Šios sutarties 2.1 punkte nurodytas nekilnojamasis turtas registruojamas valstybės nuosavybėn. Vyriausybė įgalioja Klaipėdos universitetą įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre šios sutarties 2.1.2 punkte nurodytą turtą bei valstybės nuosavybės teisę į šios sutarties 2.1.1 ir 2.1.2 punktuose nurodytą turtą. Ši sutartis yra pagrindas valstybės nuosavybės teisei į 2.1.1 ir 2.1.2 punktuose nurodytą turtą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Šiame punkte nurodyti veiksmai atliekami per 2 mėnesius nuo šios sutarties patvirtinimo. Turto ir daiktinių teisių į jį registravimo išlaidas apmoka Klaipėdos universitetas.

342.3. Klaipėdos universitetui atlikus šios sutarties 2.2 punkte nurodytus veiksmus, Vyriausybė perduoda Klaipėdos universitetui šios sutarties 2.1 punkte nurodytą turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16 „Dėl valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504) nustatyta tvarka.

352.4. UAB „Baltisches Haus“ per 15 dienų nuo šios sutarties patvirtinimo į valstybės biudžetą (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas AB „Swedbank“, įmokos kodas: kitos įplaukos į valstybės biudžetą - 7290) sumoka piniginę kompensaciją už valstybinės žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) 0,7256 ha dalies užstatymą auditorinio korpuso su paslaugų centru ir kitomis patalpomis (unikalus Nr. ( - )) dalimi.

36Šalys susitaria, kad kompensacijos dydis lygus 1 814 000 Lt (vienas milijonas aštuoni šimtai keturiolika tūkstančių litų). Šalys kompensacijos dydį nustatė taip: žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), vidutinė rinkos vertė, apskaičiuota pagal komercinės paskirties žemės verčių žemėlapį, esantį Lietuvos Respublikos teritorijos žemės vertinimo masiniu būdu ataskaitoje, patvirtintoje Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1P-170 (Žin., 2009, Nr. 9-338), kuri parengta vadovaujantis Žemės verčių žemėlapių sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 2003, Nr. 5-221) (nurodyta ataskaita ir žemėlapis buvo naudojami nuo 2009-02-01 iki 2009-12-31), sudaro: nuo 20 001 Lt iki 50 000 Lt už arą; žemės sklypo 0,7256 ha dalies, reikalingos eksploatuoti UAB „Baltisches Haus“ priklausančią auditorinio korpuso su paslaugų centru ir kitomis patalpomis dalį, vidutinė rinkos vertė svyruoja nuo 1 451 300 Lt iki 3 628 000 Lt. Šalys susitaria, kad kompensacijos dydis sudaro pusę maksimalaus žemės sklypo 0,7256 ha dalies vidutinės rinkos vertės pagal komercinės paskirties žemės verčių žemėlapį dydžio.

372.5. UAB „Baltisches Haus“ atlikus šios sutarties 2.4 punkte nurodytus veiksmus, Vyriausybė, atsižvelgdama į Klaipėdos universiteto Senato nutarimą, priima sprendimą sumažinti Klaipėdos universitetui pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugsėjo 17 d. nutarimą Nr. 709 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 412 dalinio pakeitimo“ 1 dalį priskirtą teritoriją, t. y. sumažinti Klaipėdos universitetui suteiktą naudotis valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), 0,7256 ha ploto dalimi. Visus dokumentus, reikalingus Vyriausybės sprendimui priimti, Vyriausybei pateikia Klaipėdos universitetas per 2 mėnesius nuo veiksmų, nurodytų šios sutarties 2.4 punkte atlikimo.

38Klaipėdos universiteto Senato sutikimas sumažinti Klaipėdos universiteto teritoriją yra neatskiriama šios sutarties dalis.

392.6. Klaipėdos apskrities viršininkas ir Klaipėdos universitetas sudaro valstybinės žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) dalies, išskyrus 0,7256 ha dalį, reikalingą UAB „Baltisches Haus“ priklausančios auditorinio korpuso su paslaugų centru ir kitomis patalpomis dalies eksploatacijai, panaudos sutartį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1428 „Dėl valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 94-2104; 2009, Nr. 76-3135) nustatyta tvarka.

402.7. Įsigaliojus Vyriausybės sprendimui, nurodytam šios sutarties 2.5 punkte, Klaipėdos apskrities viršininko administracija ir UAB „Baltisches Haus“ sudaro valstybinės žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) 0,7256 ha dalies, reikalingos UAB „Baltisches Haus“ priklausančios auditorinio korpuso su paslaugų centru ir kitomis patalpomis dalies eksploatacijai, ilgalaikės nuomos sutartį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Žin., 1999, Nr. 25-706; 2004, Nr. 167-6128) nustatyta tvarka.

413. Šia sutartimi bylos šalys ir tretieji asmenys visiškai ir galutinai išsprendžia kilusį ginčą, kurio dalykas ir pagrindas suformuluoti 2007 m. vasario 26 d. Generalinio prokuroro ieškinyje (rašto Nr. 13.9-11) byloje Nr. 2A-24/2010, nagrinėjamoje Lietuvos apeliaciniame teisme, ir įsipareigoja nebekelti viena kitai jokių papildomų pretenzijų ar reikalavimų dėl bet kokių aplinkybių, susijusių su minėto ieškinio reikalavimais ir atsiradusių iki šios sutarties sudarymo.

424. Šalys neatlygina viena kitai išlaidų, patirtų bylinėjimosi procese.

43Nutraukti civilinę bylą, pradėtą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Klaipėdos universitetui, uždarajai akcinei bendrovei „Baltisches Haus“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nacionalinė Žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, V. M. projektavimo firma „Archbalt“, notarės R. J. ir A. K., dėl pripažinimo negaliojančiais administracinių aktų ir jungtinės veiklos sutarties, pastato dalies nugriovimo.

44Grąžinti atsakovui Klaipėdos universitetui (į. k. 211951150) 11 250 Lt (vienuolika tūkstančių du šimtus penkiasdešimt litų) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

45Grąžinti atsakovui UAB „Baltisches Haus“ (į. k. 111543781) 11 250 Lt (vienuolika tūkstančių du šimtus penkiasdešimt litų) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

46Priteisti iš atsakovo UAB „Baltisches Haus“ (į. k. 111543781) valstybei 730 Lt (septynis šimtus trisdešimt litų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, ginantis viešąjį... 3. 1. Pripažinti negaliojančia atsakovų Klaipėdos universiteto ir UAB... 4. 2. Pripažinti negaliojančiu atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės... 5. 3. Pripažinti negaliojančiu atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės... 6. 4. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos universiteto auditorinio korpuso su... 7. 5. Panaikinti 1078889/1263691 auditorinio korpuso su paslaugų centru ir... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. balandžio 28 d. sprendimu iš dalies... 9. Apeliaciniu skundu ieškovas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras,... 10. Apeliaciniais skundais atsakovai Klaipėdos universitetas ir UAB ,,Baltisches... 11. Tretysis asmuo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atstovaujama Lietuvos... 12. Atsiliepimais į atsakovų apeliacinius skundus ieškovas Lietuvos Respublikos... 13. Atsiliepimu į apeliacinius skundus atsakovas UAB ,,Baltisches Haus“ prašė... 14. Atsiliepimu į apeliacinius skundus atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės... 15. Atsiliepimu į apeliacinius skundus atsakovas Klaipėdos apskrities viršininko... 16. Atsiliepimais į apeliacinius skundus tretysis asmuo Nacionalinė žemės... 17. Atsiliepimu į apeliacinius skundus tretysis asmuo Valstybinė teritorijų... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu Lietuvos Respublikos... 19. Taikos sutartis patvirtintina, o civilinė byla nutrauktina.... 20. Vadovaujantis CPK 140 straipsnio 3 dalimi, bylos šalys turi teisę užbaigti... 21. Byloje dalyvaujančių asmenų prašymas patvirtinti bylos šalių ir kitų... 22. Todėl patvirtintina paminėta taikos sutartis joje nurodytomis sąlygomis,... 23. Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, jeigu šalys sudaro taikos sutartį,... 24. Priteistinos iš atsakovo UAB „Baltisches Haus“ (šalių susitarimu)... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimą.... 27. Patvirtinti byloje dalyvaujančių asmenų Lietuvos Respublikos generalinio... 28. 2.1. UAB „Baltisches Haus“ (į. k. 111543781) per 15 dienų nuo šios... 29. 2.1.1. 184802/1263691 Klaipėdos universiteto auditorinio korpuso su paslaugų... 30. 2.1.2. kitus statinius: aikštelė 2bl - plotas 19 230 kv. m. bei kiemo... 31. Šalys susitaria, kad į Klaipėdos universiteto balansą perduodamo turto... 32. UAB „Baltisches Haus“ patvirtina, kad už šios sutarties 2.1 punkte... 33. 2.2. Šios sutarties 2.1 punkte nurodytas nekilnojamasis turtas registruojamas... 34. 2.3. Klaipėdos universitetui atlikus šios sutarties 2.2 punkte nurodytus... 35. 2.4. UAB „Baltisches Haus“ per 15 dienų nuo šios sutarties patvirtinimo... 36. Šalys susitaria, kad kompensacijos dydis lygus 1 814 000 Lt (vienas milijonas... 37. 2.5. UAB „Baltisches Haus“ atlikus šios sutarties 2.4 punkte nurodytus... 38. Klaipėdos universiteto Senato sutikimas sumažinti Klaipėdos universiteto... 39. 2.6. Klaipėdos apskrities viršininkas ir Klaipėdos universitetas sudaro... 40. 2.7. Įsigaliojus Vyriausybės sprendimui, nurodytam šios sutarties 2.5... 41. 3. Šia sutartimi bylos šalys ir tretieji asmenys visiškai ir galutinai... 42. 4. Šalys neatlygina viena kitai išlaidų, patirtų bylinėjimosi procese.... 43. Nutraukti civilinę bylą, pradėtą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos... 44. Grąžinti atsakovui Klaipėdos universitetui (į. k. 211951150) 11 250 Lt... 45. Grąžinti atsakovui UAB „Baltisches Haus“ (į. k. 111543781) 11 250 Lt... 46. Priteisti iš atsakovo UAB „Baltisches Haus“ (į. k. 111543781) valstybei...