Byla e2-1261-805/2018
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“ patikslintą ieškinį atsakovui D. M. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė AB „Prienų šilumos tinklai“ (toliau – Ieškovė) kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus patikslintu ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo D. M. (toliau – Atsakovas) 689,71 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Patikslintame ieškinyje Ieškovė nurodė, kad teikė komunalines paslaugas Atsakovui adresu ( - ), pagal ( - ) Šilumos energijos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo fiziniams asmenims (individualių namų, butų savininkams) sutartį Nr. ( - ). Minėta sutartimi Ieškovė įsipareigojo teikti komunalines paslaugas, o Atsakovas laiku už jas atsiskaityti. Ieškovė už suteiktas šilumos energijos tiekimo paslaugas Atsakovui teikė mokamuosius pranešimus, tačiau Atsakovas laiku atsiskaityti su Ieškove vengė ir liko skolingas už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio iki 2017 m. lapkričio mėnesio iš viso 689,71 Eur.

6Atsakovui adresuoti patikslinto ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui pateikti įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka fizinio asmens darbovietės administracijai. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į patikslintą ieškinį ir, esant Ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 513 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.

9Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 straipsnis). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

10Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie įrodymai: Nekilnojamojo turto registro centinio duomenų banko išrašas (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 38-39), kuris patvirtina, kad Atsakovas yra būsto, esančio ( - ), savininkas; ( - ) Šilumos energijos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo fiziniams asmenims (individualių namų, butų savininkams) sutartis Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 31-32), kuria Ieškovas įsipareigojo teikti Atsakovui šilumos energiją; mokesčių paskaičiavimo pažyma už 2015 m. rugsėjo mėnesį iki 2017 m. lapkričio mėnesį (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 33-37), iš kurios matyti, kad Atsakovas už karštą vandenį bei šildymą laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio iki 2017 m. lapkričio mėnesio Ieškovei liko skolingas 689,71 Eur. Atlikus formalų byloje Ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, Atsakovui nepateikus duomenų dėl Ieškovės prašomos priteisti skolos sumokėjimo, darytina išvada, kad yra pagrindas patikslintą ieškinį tenkinti, kadangi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus (CK 6.386 straipsnis, 6.256 straipsnis). Ieškinys pagrįstas byloje surinktais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai. Iš Atsakovo priteistina Ieškovei 689,71 Eur skolos.

11Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti Ieškovei įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis), todėl tenkintina ir ši patikslinto ieškinio dalis.

12Visiškai patenkinus patikslintą ieškinį Ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš Atsakovo (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnis).

13Valstybė šioje byloje patyrė 2,78 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas šios sumos iš šalių nepriteisia (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

15Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo D. M., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“, įmonės kodas 170759250, buveinės adresas Statybininkų g. 6, Prienai, naudai 689,71 Eur (šešis šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 71 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. sausio 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 16,00 Eur (šešiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio, 181,50 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną eurą 50 10 ct) išlaidas už teisines paslaugas.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai