Byla 2A-2346-565/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alvydo Barkausko, Rūtos Burdulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Neringos Švedienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Palink“ apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „Zeta Reticuli“ ieškinį atsakovui UAB „Palink“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas priteisti iš atsakovo 5 792,40 Eur (20 000 Lt) skolą už atliktus darbus, 1,137,55 Eur (3 927,75 Lt) palūkanas, 6 procentų metines procesines palūkanas už priteistą sumą ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad 2011-08-08 ieškovas ir atsakovas sudarė statybos rangos sutartį Nr.PL-ST-11/08/08 Remonto darbai, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti parduotuvės remonto darbus, o atsakovas įsipareigojo už atliktus darbus ieškovui sumokėti. Ieškovas atliko parduotuvės remonto darbus, 2011-10-03 perdavė juos atsakovui ir išrašė PVM sąskaitą faktūrą 191 786,12 Lt sumai. Atsakovas darbus priėmė, darbų priėmimo metu pastabų dėl darbų kokybės nepareiškė, tačiau už darbus atsiskaitė iš dalies, likdamas skolingas ieškovui 22 583,93 Lt.

6Atsakovas su ieškiniu nesutiko.

7Atsakovas nurodė, kad dalį darbų ieškovas atliko nekokybiškai. Todėl atsakovas pagal statybos rangos sutarties 3.6. p. turi teisę nemokėti atsakovui už atliktus darbus tol, kol nebus pašalinti visi darbų trūkumai.

8II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Trakų rajono apylinkės teismas 2015-02-10 sprendimu ieškinį visiškai patenkino.

10Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai neatsiskaitė su ieškovu, nes pažeidė CK 6.662 str. 4 d. nustatytą reikalavimą, nustačius darbų trūkumus po darbų priėmimo, jei tie trūkumai negalėjo būti normaliai nustatyti darbų priėmimo metu, pranešti atsakovui apie darbų trūkumus per protingą terminą po trūkumų nustatymo. Ieškovo suremontuotos patalpos papildomai buvo apžiūrėtos praėjus trims mėnesiams po darbų atlikimo. Teismas sprendė, kad dauguma 2012-01-06 apžiūros akte nurodytų darbų trūkumų galėjo būti nustatyti darbų priėmimo metu. Be to, atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė ieškovo atliktų darbų trūkumus, kurie nėra nurodyti 2012-01-06 apžiūros akte. Pretenzijas dėl darbų kokybės atsakovas ėmė reikšti tik po to, kai ieškovas pateikė ieškinį dėl skolos už atliktus darbus priteisimo. Pagal tarp šalių sudarytą statybos rangos sutartį už darbus turi būti atsiskaityta atlikus darbus, pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą ir išrašius sąskaitą-faktūrą. Statybos rangos sutarties sąlygos nenumato atsiskaitymo už darbus dalimis. Tik visiškai atsiskaitęs su ieškovu, atsakovas CK 6.666 str. nustatyta tvarka galėjo reikšti reikalavimus dėl darbų trūkumų.

11III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Atsakovas pateikė apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2015-02-10 sprendimo, kuriuo prašo skundžiamą sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais.

13Į bylą pateiktas 2012-01-06 apžiūros aktas Nr.12/01/06-1 patvirtina, kad ieškovas darbus atliko su trūkumais. Statybos rangos sutarties 3.6. p. šalys susitarė, kad ieškovas turi teisę neatlikti atsakovui jokių mokėjimų už atliktus darbus tol, kol nebus pašalinti visi darbų trūkumai. Todėl ieškovas turėjo teisę sustabdyti 20 000 Lt mokėjimą už nekokybiškai atliktus darbus iki darbų trūkumų pašalinimo. 2012-01-16 raštu atsakovas pareikalavo, kad ieškovas per 14 kalendorinių dienų po šio rašto gavimo pašalintų 2012-01-06 apžiūros akte nurodytus darbų trūkumus arba sumažintų atliktų darbų kainą 20 000 Lt, šalims pasirašant atskirą susitarimą. Atsakovas darbų trūkumų nepašalino.

14Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiu, kad atsakovas per vėlai pareiškė pretenzijas dėl darbų trūkumų. Pagal statybos rangos sutarties 3.8. p. ieškovas turi teisę reikšti atsakovui pretenzijas dėl darbų kokybės iki darbų perdavimo, darbų perdavimo metu, taip pat ir po darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

15Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas neįrodė, kokio dydžio nuostolius jis patyrė dėl nekokybiškai atliktų darbų. Ieškovas nereiškė reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo, o įrodinėjo tą aplinkybę, kad jis turėjo pagrindą reikalauti sumažinti darbų kainą. Iš rangos darbų sąmatos yra aiškiai matyti, kokia buvo sutarta kaina už konkrečius darbus, todėl sugretinus defektų akto ir ieškovui pateiktos pretenzijos duomenis su sąmatoje esančiais duomenimis, pirmosios instancijos teismas turėjo padaryti išvadą, kad ieškovo reikalaujamas darbų kainos sumažinimas yra pagrįstas.

16Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutiko, Nesutikimas su apeliaciniu skundu grindžiamas šiais argumentais.

172012-01-06 apžiūros akte nurodytus darbų trūkumus atsakovas turėjo nustatyti darbų priėmimo metu, tačiau jokių darbų trūkumų darbų priėmimo metu nenurodė, atliktus darbus priėmė, taip pripažindamas, kad darbai atlikti tinkamai. Atsiliepime į ieškinį nurodyti darbų trūkumai neatitinka apžiūros akte nurodytų darbų trūkumų. Jokių kitų įrodymų pagrįsti savo teiginius dėl nekokybiškai atliktų darbų atsakovas nepateikė.

18Atsakovas negalėjo nurodyti, kokią konkrečią žalą jis patyrė dėl tariamai ieškovo nekokybiškai atliktų darbų.

19IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis skundas atmestinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.). Šioje byloje nenustatytos aplinkybės, kurios būtų pagrindas peržengti apeliacinio skundo ribas, todėl byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose.

22Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2011-08-08 ieškovas ir atsakovas sudarė statybos rangos sutartį Nr.PL-ST-11/08/08, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti parduotuvės remonto darbus ir perduoti juos atsakovui, o atsakovas įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 2011-10-03 ieškovas perdavė atsakovui atliktus darbus, darbus atsakovas priėmė, darbų priėmimo metu pretenzijų dėl darbų kokybės nepareiškė. Už atliktus darbus ieškovas 2011-10-03 išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą ZR00550 191 786,12 Lt sumai. Atsakovas už atliktus darbus nėra sumokėjęs ieškovui 20 000 Lt.

23Pagal CK 6.662 str. 3 d. jeigu sutartis nenustato ko kita, užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs, netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (akivaizdūs trūkumai). Tarp šalių sudarytos rangos sutarties 3.8. p. numato, kad atsakovas turi teisę ieškovui reikšti pretenzijas dėl šios sutarties pagrindu atliktų darbų kokybės iki darbų perdavimo, darbų perdavimo metu bei taip pat ir po darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Todėl atsakovas gali remtis darbų trūkumų faktu ir tuo atveju, kai darbų trūkumai, kurie galėjo būti nustatyti darbų priėmimo metu, buvo nustatyti po darbų priėmimo.

24Tačiau į bylą pateiktame 2012-01-06 apžiūros akte Nr.12/01/06-1 nurodyti ieškovo atliktų darbų trūkumai nevertintini kaip sudarantys pagrindą nemokėti už atsakovo atliktus darbus 20 000 Lt. Iš byloje esančių įrodymų darytina išvada, kad dėl ieškovo atliktų darbų trūkumų nustatymo atsakovas kreipėsi į pastatą administruojančią AB „City Servise“ tik po to, kai ieškovas 2011-12-21 pranešimu kreipėsi į atsakovą dėl likusios 20 000 Lt skolos už atliktus darbus priteisimo. Per laikotarpį nuo 2011-10-03, kai atsakovas priėmė ieškovo atliktus darbus, t.y. daugiau kaip 3 mėnesius, atsakovas jokių pretenzijų ieškovui dėl atliktų darbų trūkumų nereiškė, kas leidžia daryti išvadą, kad akte nurodyti trūkumai leido atsakovui ieškovo darbų rezultatą naudoti pagal paskirtį. Atsakovas nėra pateikęs įrodymų, kad po darbų trūkumų nustatymo šie trūkumai iki ieškinio pareiškimo 2014-10-01 buvo ištaisyti atsakovo ar trečiųjų asmenų, tai taip pat patvirtina, kad ieškovo atliktų darbų rezultatas yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

25Pagal apžiūros aktą produktų šaldytuve ir prekybinėje salėje apdailintų plytelėmis paviršių siūlių pločio nuokrypiai didesni nei 1 mm, produktų šaldytuve akmens masės plytelėmis aptaisytose grindyse pastebėti apie 10 mm nelygumai, prekybinės salės tambūre įgilinimo, suformuoto iš grindinių plytelių, kraštinės nelygumai siekia 10 mm, rampoje ištrupėjusios sandūrinės siūlės, rampoje nuo pagrindo atsiklijavusi plytelė, dėl klijų trūkumo ištrupėjusi grindinė plytelė, administracinių patalpų koridoriuje mechaniškai pažeistos grindų ir paduso sandūroje esančių plytelių briaunos. Tačiau apžiūros akte nėra nurodyta, koks yra šių trūkumų mastas (plotas), kiek plytelių paviršių siūlių pločio nuokrypiai didesni nei 1 mm, nėra pateikti įrodymai, kad šie trūkumai trukdo naudoti darbų rezultatą pagal paskirtį. Apžiūros akte nurodyta, kad prekybinėje salėje už šaldytuvų nebaigtos klijuoti plytelės, bet nėra nurodyta, kokiame plote nėra baigtos klijuoti plytelės. Pagal apžiūros aktą panduso danga įrengta iš dangos, kuri kelia pavojų paslysti, kristi, bet ši išvada nėra pagrįsta. Taip pat nėra pagrįsta išvada, kad išorinio kondicionieriaus sumontavimas priešais seniau kabančius išorinius blokus įtakos kondicionieriaus efektyvumą, o, esant aukštai temperatūrai, gali nepasiekti projektinių temperatūrų patalpose, į bylą nėra pateikta įrodymų, kad dėl tokio sumontavimo kondicionierius veikia neefektyviai. Apžiūros akte nurodyta, kad, tiesiant kondicionavimo įrangą, pažeista sienų apdaila, taip pat rampoje yra nukritę netinkamai pritvirtinti apsauginiai kampai, tačiau šių trūkumų mastas pagal pateiktas nuotraukas nėra didelis.

26Nepagrįstas apeliacinio skundo teiginys, kad pirmosios instancijos teismas iš apžiūros akto ir sąmatoje esančių duomenų turėjo padaryti išvadą, kad ieškovo reikalaujamas darbų kainos sumažinimas yra pagrįstas. Pagal CPK 178 str. šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus. Todėl atsakovas turėjo įrodyti, kad dėl apžiūros akte nustatytų darbų trūkumų darbų kaina turi būti sumažinta 20 000 Lt. Atsakovas nepateikė jokių motyvų ir įrodymų, kodėl darbų kaina turi būti sumažinama būtent 20 000 Lt. Jei darbų kainos sumažinimas yra siejamas su išlaidomis, reikalingomis pašalinti darbų trūkumus, atsakovas turėjo pateikti trūkumų šalinimo sąmatą. Iš byloje esančių įrodymų nėra galimybės nustatyti trūkumų šalinimo išlaidų, nes sąmatos sudarymas reikalauja specialių žinių, be to, kaip jau nurodyta, apžiūros akte nėra nurodytas trūkumų mastas, taigi, nėra aiškus atliktinų darbų ir reikalingų medžiagų kiekis.

27Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinis skundas atmetamas, skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas priteisti... 5. Ieškovas nurodė, kad 2011-08-08 ieškovas ir atsakovas sudarė statybos... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutiko.... 7. Atsakovas nurodė, kad dalį darbų ieškovas atliko nekokybiškai. Todėl... 8. II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Trakų rajono apylinkės teismas 2015-02-10 sprendimu ieškinį visiškai... 10. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovas neteisėtai ir... 11. III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Atsakovas pateikė apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo... 13. Į bylą pateiktas 2012-01-06 apžiūros aktas Nr.12/01/06-1 patvirtina, kad... 14. Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiu, kad atsakovas per... 15. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas neįrodė,... 16. Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutiko, Nesutikimas su apeliaciniu skundu... 17. 2012-01-06 apžiūros akte nurodytus darbų trūkumus atsakovas turėjo... 18. Atsakovas negalėjo nurodyti, kokią konkrečią žalą jis patyrė dėl... 19. IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Apeliacinis skundas atmestinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2011-08-08 ieškovas ir atsakovas... 23. Pagal CK 6.662 str. 3 d. jeigu sutartis nenustato ko kita, užsakovas,... 24. Tačiau į bylą pateiktame 2012-01-06 apžiūros akte Nr.12/01/06-1 nurodyti... 25. Pagal apžiūros aktą produktų šaldytuve ir prekybinėje salėje apdailintų... 26. Nepagrįstas apeliacinio skundo teiginys, kad pirmosios instancijos teismas iš... 27. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Trakų rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 10 d. sprendimą palikti...