Byla e2-4295-934/2018
Dėl skolos už parduotas prekes priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Onninen“ ieškinį atsakovui UAB „Azulas“ dėl skolos už parduotas prekes priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti atsakovo 5 481,16 Eur skolos, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1-6).

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos (b. l. 65). Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių (b. l. 5), yra pagrindas bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką bei atsakovo atžvilgiu priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš ieškinio ir teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2016-07-27 sudarė Neterminuotą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 103326-160727, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui užsakytas prekes, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti sutartyje nustatyt tvarka ir sąlygomis (b. l. 9-12). Ieškovas išrašė atsakovui ir pateikė apmokėjimui šias sąskaitas-faktūras: 2017-05-23 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ONN67122336 – 298,47 Eur sumai, (apmokėjimo terminas iki 2017-06-22); 2017-05-23 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ONN67122337 – 111,95 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2017-06-22); 2017-05-23 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ONN67122338 – 25,34 EUR sumai (apmokėjimo terminas iki 2017-06-22); 2017-05-23 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ONN67122344 – 972,61 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2017-06-22); 2017-05-23 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ONN67122345 – 138,15 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2017-06-22, nesumokėta skolos suma 76,99 Eur); 2017-06-15 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ONN67125307 – 383,22 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2017-07-15); 2017-06-28 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ONN67126499 134,95 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2017-07-28; 2017-06-28 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ONN67126501 – 74,58 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2017-07-28); 2017-06-28 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ONN67126503 – 488,15 Eur sumai, apmokėjimo terminas iki 207-07-28); 2017-06-29 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ONN67126849 – 2 796,60 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2017-07-29); 2017-06-30 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ONN67127263 – 118,30 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2017-07-30) (b. l. 14-44). Iš viso ieškovas UAB „Onninen“ atsakovui UAB „Azulas“ pagal aukščiau nurodytas PVM sąskaitas – faktūras pardavė prekių už 5 542,32 Eur. Tačiau nors atsakovui suėjo visose PVM sąskaitose – faktūrose nurodyti jų apmokėjimo terminai ir atsakovas buvo raginamas atsiskaityti, Atsakovas UAB “Azulas” skolą sumažino tik 61,16 Eur suma (b. l. 46-47).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Byloje nėra duomenų apie tai, jog ieškovas būtų atsisakęs prievolės, arba būtų pakeistos prievolės vykdymo sąlygos. Pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Pardavėjas privalo pagal pirkimo–pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui, t. y. jam valdyti nuosavybės (patikėjimo) teise, ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę. (CK 6.317 straipsnio 1 dalis). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovo reikalaujamą 5 481,16 Eur sumą (CPK 185 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovui iš atsakovo priteistina 5 481,16 Eur skolos.

8Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 5 481,16 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-10-03) iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo dienos.

9Patenkinus ieškinį visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistinas ir ieškovo sumokėtas 161,00 Eur dydžio žyminis mokestis (b. l. 7-8) (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovas taip pat prašė priteisi 250,00 Eur išlaidų už teisines paslaugas (b. l. 5, 48-49). Įvertinęs ieškinio turinį, jo apimtį, taip pat tai, kad prašoma bylinėjimosi išlaidų suma neviršija Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 redakcija), dydžių, teismas sprendžia, jog ieškovo reikalaujama priteisti išlaidų suma atitinka protingumo, sąžiningumo reikalavimus, todėl prašymas tenkintinas. Iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 250,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Iš viso ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 411,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (161 + 250) (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

10Bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme valstybė patyrė 5,27 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmos instancijos teisme. Tenkinus ieškinį, ši suma priteistina iš atsakovo valstybės naudai (CPK 96 straipsnis).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

12ieškinį patenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovo UAB „Azulas“, juridinio asmens kodas 303008731, 5 481,16 Eur dydžio skolą, 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą 5 481,16 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-10-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 411,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, ieškovo UAB „Onninen“, juridinio asmens kodas 111520640, naudai.

14Priteisti iš atsakovo UAB „Azulas“, juridinio asmens kodas 303008731, į valstybės biudžetą 5,27 Eur pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

15Sprendimas už akių per dvidešimt dienų gali būti ieškovo skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą pateikiant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

16Sprendimas už akių negali būti atsakovo skundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

17Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai