Byla 2S-1219-657/2017
Dėl antstolio veiksmų paliktas nenagrinėtu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens antstolės D. K. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. vasario 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-627-292/2017, kuria pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų paliktas nenagrinėtu.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėja UAB „Prienų butų ūkis“ antstolei D. K. pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, kuriame nurodė, kad 2016 m. gruodžio 27 d. iš antstolės gavo Patvarkymą dėl sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus neįvykdymo akto perdavimo Alytaus rajono apylinkės teismui Nr. S-161141 ir Sprendimų įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus neįvykdymo aktą Nr. S-16-164-10816 vykdomojoje byloje Nr. 0164/16/01264. Atsižvelgus į Alytaus rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2YT-5541-887/2016 2016-12-05 priimtoje nutartyje minimas aplinkybės, kad gyvenamojo namo, esančio ( - ), 2012 m. spalio 2 d. gyventojų susirinkimo protokolas negali būti laikomas tinkamu vykdomojo dokumento įvykdymo patvirtinimu, namo administratoriaus – UAB „Prienų butų ūkis“ direktoriaus įsakymu buvo sudaryta komisija dėl namo butų šildymo prietaisų galios nustatymo fakto pagal projektą. Atlikusi patikrinimą dėl minėto namo butų Nr. ( - ) ir laiptinės šildymo prietaisų galios atstatymo fakto, komisija nustatė, kad bendra pastato šildymo prietaisų galia neviršijama ir jos atstatyti nereikia. Kadangi ( - ) buto savininkas S. P. Š. yra atsijungęs nuo namo šildymo ir karšto vandens sistemos, laiptinėje šildymo prietaisų galia atstatyta į projektinę padėtį, o butų bendra šildymo prietaisų galia neviršija nustatytos projektinės galios, todėl neturi jokios įtakos šilumos tiekėjui skaičiuojant už suvartotą šiluminę energiją bendro naudojimo patalpų šildymui. Gavus Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos 2012 m. liepos 2 d. raštą Nr. (13) 2R-912, pareiškėja kreipėsi į Prienų rajono savivaldybę ir į butų ir kitų patalpų savininkus, kad išsiaiškintų ir esant reikalui atstatytų šildymo prietaisų galią. Pareiškėja parengė projektą dėl namo šildymo prietaisų butuose galios ir apmokėjo projekto rengimo išlaidas. Parengus projektą buvo suorganizuotas susirinkimas, kuriame dalyvavo ir ( - ) buto savininkas S. P. Š.. Priimti susirinkime sprendimai yra pilnai įgyvendinti. 2016 m. gruodžio 30 d. raštu pareiškėja kreipėsi į Prienų rajono savivaldybės administraciją, kad išsiaiškintų, ar yra administracinės teisės pažeidimai ir esant reikalui surašytų daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ) butų Nr. ( - ) savininkams administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal ATPK 158 straipsnio 1 dalį, kaip neįvykdžius 2012 m. liepos 2 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos sprendimo Nr. (13) 2R-912 2 punkto. Be to, prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0164/16/01264 iki Prienų rajono apylinkės teisme civilinės bylos Nr. e2-1668-805/2016 išnagrinėjimo (b.l. 2-3).
 2. Antstolė D. K. 2017 m. sausio 12 d. patvarkymu Nr. S-1718,17 pareiškėjos skundo netenkino ir jį perdavė nagrinėti Alytaus rajono apylinkės teismui (b.l. 3).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Alytaus rajono apylinkės teismas 2017 m. vasario 28 d. nutartimi pareiškėjos skundą paliko nenagrinėtą, nutarčiai įsiteisėjus, jį grąžinti antstolei D. K., ją įpareigojant skundą išnagrinėti iš naujo (b.l. 35-37).
 2. Teismas nurodė, kad CPK 510 straipsnis nereglamentuoja situacijos, kaip turėtų elgtis antstolis gavęs skundą, kuris neatitinka formos ir turinio reikalavimų, todėl taikytina įstatymo analogija, t. y. įstatymo normos, reglamentuojančios tokį procesinį santykį, šiuo atveju – CPK normos, reglamentuojančios teismui pateiktų procesinių dokumentų trūkumų šalinimą. Kadangi skundas dėl antstolio veiksmų pirmiausia yra paduodamas antstoliui, kuris skundą teismui nagrinėti perduoda tik tuo atveju, jei skundo netenkina, pripažintina, kad antstolis turi priimti patvarkymą įpareigojantį pareiškėją pašalinti teikiamo skundo trūkumus. Antstolė turi pareigą naudotis procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutu, todėl remiantis CPK normomis privalėjo pareiškėjai nustatyti terminą skundo trūkumams pašalinti ir neturėjo teisinio pagrindo, konstatavusi skundo trūkumus, persiųsti jį nagrinėti teismui. Tik neištaisius skundo trūkumų, antstolis turėtų jį grąžinti ne pareiškėjui, o persiųsti teismui, kadangi tokiu atveju antstolis skundo neišnagrinėja iš esmės, taip neužkertant kelio asmeniui, manančiam, kad antstolis pažeidžia jo teises, patikrinti antstolio atliktų veiksmų teisėtumą ir pagrįstumą. Šiuo atveju, antstolei, konstatavus skundo trūkumus, nenustačius termino skundo trūkumams pašalinti ir persiuntus skundą teismui nagrinėti, teismas negali įvertinti antstolės atliktų veiksmų (ne) teisėtumą, nes skundą antstolė persiuntė teismui, neišsprendusi jo iš esmės. Formalių trūkumų, kaip šiuo atveju, jog pateiktas tik vienas skundo egzempliorius, nenurodant kitų skundo trūkumų, nurodymas ir reikalavimas juos pašalinti, tik nepagrįstai užvilkina skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimą. Skundas paliktinas nenagrinėtu, antstolei nesilaikius šios kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima šia tvarka pasinaudoti.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo antstolė D. K. prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. vasario 28 d. nutartį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (b.l. 40).
 2. Atskirajame skunde nurodė, kad teismas nepagrįstai pareiškėjos skundą paliko nenagrinėtu ir įpareigojo antstolę jį išnagrinėti iš naujo. Skunde pareiškėja nurodė priežastis, dėl kurių skundžia antstolio veiksmus. Pareiškėjos skundas dėl antstolės veiksmų buvo išnagrinėtas per penkias darbo dienas nuo jo gavimo ir dėl jo 2017 m. sausio 12 d. priimtas patvarkymas, kuriuo skundą atsisakyta tenkinti. 2017 m. sausio 12 d. UAB „Prienų butų ūkis“ skundas kartu antstolio patvarkymu persiųstas Alytaus rajono apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolės D. K. kontoros buveinė. Vadovaudamasis Antstolių įstatymo 3 str., vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų.
 3. Atsiliepime į pareiškėjos atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo S. Š. nurodė, kad Vyriausybės nutarimų negalima keisti. Vartotojų teisių apsaugos gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis ir vertintinas kaip viešasis interesas. Antstolės veiksmai yra teisėti ir privalomi (b.l. 44-50).
 4. Su atsiliepimu suinteresuotas asmuo S. Š. pateikė naujus įrodymus – Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR energetikos ministerijos raštų, kvalifikacijos atestato, namo šildymo elementų skaičiavimo dokumento, namo gyventojų susirinkimo protokolo, AB „Prienų šilumos tinklai“ rašto kopijas (b.l. 51-57).

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

13Dėl naujų įrodymų priėmimo

 1. Su atsiliepimu suinteresuotas asmuo S. Š. pateikė naujus įrodymus – Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR energetikos ministerijos 2013 m. gegužės 3 d. ir 2013 m. gruodžio 23 d. raštų, kvalifikacijos atestato, namo šildymo elementų skaičiavimo dokumento, namo gyventojų 2012 m. spalio 2 d. susirinkimo protokolo, AB „Prienų šilumos tinklai“ 2012 m. birželio 15 d. rašto kopijas (b.l. 51-57).
 2. Vadovaujantis CPK 314 straipsnio nuostatomis, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Naujų įrodymų priėmimo draudimas nėra absoliutus, tačiau šie įrodymai turi pagrįsti bylos nagrinėjimui reikšmingas aplinkybes. Nagrinėjamu atveju vertintina, jog suinteresuoto asmens pateikti nauji įrodymai galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, be to, jie nesusiję su nagrinėjamo klausimo esme, todėl apeliacinės instancijos teismas atsisako juos priimti.

14Dėl atskirojo skundo esmės

 1. Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties skundą dėl antstolio veiksmų palikti nenagrinėtu, įpareigojant antstolę jį nagrinėti iš naujo, teisėtumo ir pagrįstumo.
 2. Teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija. Pagrindinė antstolio pareiga – savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad teismo sprendimas ar nutartis (ar bet koks kitas vykdomasis dokumentas) būtų kuo greičiau ir racionaliau įvykdytas, aktyviai padėti ginčo šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.). Siekiant užtikrinti antstolio atliekamų veiksmų teisėtumą ir pagrįstumą, suinteresuotai šaliai, manančiai, kad antstolio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti pažeidžia teises ar įstatymų saugomus interesus, suteikta teisė apskųsti teismui antstolio procesinius veiksmus (CPK 510 str.).
 3. Veiksmingas ir operatyvus teismo sprendimo vykdymas – būtina teisės į teismą įgyvendinimo sąlyga. Šiais principais grindžiamas ir CPK XXXI skyriuje įtvirtintas privalomo išankstinio skundų dėl antstolio veiksmų sprendimo ne teisme institutas. CPK 510 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti skundžiami antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas juos atlikti. Pagal CPK 510 straipsnio 2 dalies nuostatas, skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Jeigu antstolis patenkina skundą, jis priima patvarkymą. Jeigu antstolis patvarkymu atsisako tenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Pažymėtina, kad jokių šios tvarkos išimčių įstatymas nenumato. Ikiteisminė ginčų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarka skirta tam, kad vykdymo procesas vyktų racionaliai ir sklandžiai; išankstinis skundo nagrinėjimas suteikia galimybę pačiam antstoliui ištaisyti vykdymo trūkumus, taip išvengiant nereikalingo bylinėjimosi, be to, išankstinio skundo nagrinėjimo metu išaiškinamos reikšmingos aplinkybės, surenkami aktualūs bylai duomenys, tai palengvina ir pagreitina ginčo nagrinėjimą teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-549/2013).
 4. Nagrinėjamu atveju pareiškėja UAB „Prienų butų ūkis“ antstolei D. K. pateikė skundą dėl antstolės veiksmų (b.l. 2-3). Antstolė 2017 m. sausio 12 d. patvarkymu Nr. S-1718,17 pareiškėjos skundo netenkino ir jį perdavė nagrinėti Alytaus rajono apylinkės teismui (b.l. 3). Alytaus rajono apylinkės teismas 2017 m. vasario 28 d. nutartimi pareiškėjos skundą paliko nenagrinėtą ir įpareigojo antstolę D. K. skundą išnagrinėti iš naujo (b.l. 35-37).
 5. Apeliantė su pirmosios instancijos teismo išvadomis nesutinka, jos nuomone, pareiškėjos skundas paliktas nenagrinėtu nepagrįstai. Teigia, kad skunde pareiškėja nurodė priežastis, dėl kurių skundžia antstolio veiksmus. Antstolė įstatymo nustatytu terminu jį išnagrinėjo ir dėl jo priėmė patvarkymą, kuriuo skundo netenkino, todėl pagrįstai jį persiuntė teismui. Susipažinęs su bylos medžiaga apeliacinės instancijos teismas su atskirojo skundo argumentais nesutinka.
 6. Pažymėtina, kad antstoliui pateikiamas procesinis dokumentas – skundas turi atitikti bendruosius procesinių dokumentų turiniui ir formai CPK keliamus reikalavimus (CPK 111 str., 443 str. 2 d.). Kaip matyti, antstolė 2017 m. sausio 12 d. patvarkymu Nr. S-1718,17 skundo netenkino, nustačiusi formalius jo trūkumus, skundas iš esmės išnagrinėtas nebuvo (b.l. 4).
 7. Susipažinus su pareiškėjos skundo turiniu nustatyta, kad jis neatitinka CPK 111 straipsnyje procesinio dokumento turiniui keliamų reikalavimų. Pateiktame skunde dėl antstolio veiksmų pareiškėja nurodė tam tikras aplinkybes, tačiau faktinis skundo pagrindas ir dalykas nėra aiškiai suformuluoti, iš nurodytų aplinkybių nėra aišku, kokie antstolės veiksmai, pareiškėjos nuomone, yra neteisėti. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie trūkumai yra esminiai ir jų nepašalinus antstolė negalėtų pareiškėjos skundą tinkamai išnagrinėti.
 8. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymo reikalavimų, nustatančių teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarkos, teismo vaidmuo yra rasti pusiausvyrą tarp procesinių reikalavimų ir asmens teisės kreiptis į teismą užtikrinimo. Todėl visiškai sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad šiuo atveju antstolė privalėjo pareiškėjai nustatyti terminą skundo trūkumams pašalinti (CK 1.8 str. 1 d.). Tik neištaisius skundo trūkumų, antstolis turėtų jį persiųsti nagrinėti teismui.
 9. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė procesines teisės normas, skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista (337 str. 1 d. 1 p.).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Atskirąjį skundą atmetus iš apeliantės valstybei priteistinos 9,09 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str. 1 d., 96 str. 2 d.).

16Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu,

Nutarė

17Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Priteisti iš suinteresuoto asmens antstolės D. K. valstybei 9,09 Eur (devynis eurus devynis centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas – 188659752, įmokos kodas – 5660, mokėjimo paskirtis – bylinėjimosi išlaidos).

19Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai