Byla e2-8611-433/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovui J. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 736,02 Eur skolą, kurią sudaro 510,38 Eur kreditas, 69,63 Eur palūkanos, 6,01 Eur delspinigiai, 150,00 Eur išieškojimo ikiteismine tvarka išlaidos, 52,40 procentus sutartinių palūkanų nuo 510,38 Eur kredito sumos nuo 2018-01-30 iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 17,00 Eur žyminį mokestį.

3Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Atsakovas per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovui ieškinyje prašant, vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, sprendimas priimamas už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakovu 2017 m. rugsėjo 26 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 45192, kuria ieškovas atsakovui suteikė 600,00 Eur kreditą, o atsakovas įsipareigojo per sulygtą terminą grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas mokant įmokas (toliau – Sutartis). Sutarties 7.4 punkte buvo numatyta, kad klientas, praleidęs terminą sumokėti įmoką, už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo bendrovei mokėti sutartinius 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad atsakovas laiku neįvykdė savo pareigos (laiku nemokėjo sutartinių įmokų), todėl jis kreipėsi į atsakovą su pretenzija, kurioje nurodyta, kad nesumokėjus skolos, ieškovas bus priverstas kreiptis į teismą bei inicijuoti priverstinį negrąžintos skolos išieškojimo procesą. Ieškovas taip pat pateikė 2017 m. spalio 1 d. Skolų išieškojimo ir administravimo ikiteismine tvarka paslaugų teikimo sutarties kopiją, pagal kurią ieškovui teikiamos skolų administravimo ikiteismine tvarka paslaugos, sąskaitą už suteiktas paslaugas atsakovo atžvilgiu pagal sutartį bei jos apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis (CK 6.874 straipsnio 2 dalis). Sutarties 7.5 punkte taip pat buvo numatyta, kad bendrovė turi teisę reikalauti, kad klientas prieš kredito grąžinimo terminą sumokėtų visas pagal Sutartį ir/ar jos priedus mokėtinas įmokas, palūkanas, delspinigius bei išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu, jei klientas daugiau kaip 60 dienų pilnai nesumokėjo bent vienos įmokos. Nagrinėjamu atveju, atsakovas tinkamai neįvykdė savo įsipareigojimų, todėl liko skolingas ieškovui 510,38 Eur kredito, ieškovo paskaičiuotas69,63 Eur palūkanas ir 6,01 Eur delspinigius, ieškovas taip pat patyrė 150,00 Eur skolos administravimo išlaidų. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu, todėl iš atsakovo priteistina iš viso 736,02 Eur skola ieškovo naudai (CK 6.874 straipsnis, 6.886 straipsnis).

7Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 52,40 procentų dydžio sutartines metines palūkanas už negrąžintą kredito sumą. Sutarties specialiosiose sąlygose šalys susitarė, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokamos metinės palūkanos nuo sutartimi nustatytos kredito grąžinimo dienos iki realaus kredito gavėjo įsipareigojimo grąžinti kreditą įvykdymo. Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu (CK 6.872 straipsnio 1 dalis), jeigu šalys nėra susitarusios kitaip, palūkanos mokamos kas mėnesį, iki paskolos suma bus grąžinta (CK 6.872 straipsnio 2 dalis). Sutarties specialiojoje dalyje (nuolaida ir jos taikymo sąlygos) buvo numatyta 74,90 proc. fiksuotoji palūkanų norma, tačiau ieškovas prašo mažesnės – 52,40 proc. palūkanų normos. Tuo vadovaujantis iš atsakovo priteistinos 52,40 procentų dydžio sutartinės metinės palūkanos už kredito sumą (510,38 Eur) skaičiuojant nuo 2018-01-30 iki visiško kredito grąžinimo dienos.

8Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 736,02 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018-02-01, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 17,00 Eur žyminis mokestis.

10Atsižvelgiant į tai, kad byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas,

Nutarė

12ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovo J. S., asmens kodas (duomenys neskelbtini) ieškovo UAB „Sostinės kreditai“, juridinio asmens kodas 302513887, naudai: 736,02 Eur (septynių šimtų trisdešimt šešių eurų 2 ct) skolą, 52,40 procentų dydžio sutartines metines palūkanas už kredito sumą (510,38 Eur) skaičiuojant nuo 2018-01-30 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (736,02 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-02-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 17,00 Eur (septyniolikos eurų) bylinėjimosi išlaidas.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

15Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai