Byla 2-825-810/2010

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė, sekretoriaujant Editai Petrevičienei, dalyvaujant atsakovei I. J., valstybinės institucijos, duodančios byloje išvadą, atstovui Aurimui Bagavičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo G. J. ieškinį atsakovei I. J., valstybinei institucijai, duodančiai byloje išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl tėvystės nuginčijimo,

Nustatė

42009-11-05 ieškovas G. J. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti, kad jis nėra nepilnamečio vaiko I. J., gim. ( - ), biologinis tėvas ir pripažinti negaliojančiais I. J., gim. ( - ), gimimo įraše Nr. ( - ), padarytame 2008-12-05, ir vaiko gimimo liudijime, serija AA Nr. ( - ), išduotame 2009-09-17 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, įrašus apie tėvą.

5Ieškovo atstovė advokatė V. L. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, gautas prašymas. Ieškinyje ieškovas G. J. nurodė, kad su atsakove I. J. susituokė 2004-12-16 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos CMS, įrašo Nr. ( - ). Santuokoje gimusių vaikų neturi. Jiems gyvenant santuokoje, 2005 m. ieškovas buvo nuteistas laisvės atėmimo bausme, kurią atliko pataisos namuose ir į laisvę išėjo tik 2009-02-27. Atsakovė jo nelaukė, įkalinimo vietoje nelankė, o susirado kitą draugą, pradėjo su juo gyventi, ( - ) jiems gimė duktė I. J.. Šis vaikas nėra ieškovo vaikas, o jis nėra minėto vaiko biologinis tėvas, nes atsakovė ieškovo laisvės atėmimo vietoje jo nelankė, jie jokių intymių santykių neturėjo. Kadangi santuoka tarp šalių nenutraukta, tai, gimus vaikui, jis buvo užregistruotas atsakovės sutuoktinio vardu. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad termino ginčyti tėvystę nepraleido, nes apie vaiko buvimą sužinojo tik išėjęs į laisvę po bausmės atlikimo, t.y.,- 2009 m. kovo mėnesį. Prašė ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas valstybei.

6Atsakovė I. J. su ieškiniu sutiko. Paaiškino, ( - ) pagimdė dukrą I. J., kurios gimimo liudijime tėvo grafoje buvo įrašytas ieškovas G. J.. G. J. nėra biologinis jos dukters tėvas, kadangi nuo 2005-04-29 iki 2009-02-27 ieškovas buvo nuteistas ir atlikinėjo bausmę. Tuo metu ji ieškovo įkalinimo įstaigoje nelankė, su juo bendravo tik laiškiais, o paskutinius du metus net laiškų neberašė. Kadangi, gimus dukrai, ji su ieškovu G. J. dar nebuvo nutraukusi santuokos, jis automatiškai buvo įrašytas dukters tėvu. Biologinis dukters tėvas šiuo metu yra išvykęs į užsienį ir nesiruošia pripažinti tėvystės. Ieškovas apie tai, kad atsakovei gimė dukra, sužinojo apie 2009 m. vasario mėnesį, kai išėjo iš įkalinimo įstaigos. Ieškovas vaiku niekada nesidomėjo, išlaikymo neteikė, nebendravo, materialiai nerėmė.

7Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas Aurimas Bagavičius neprieštaravo, kad būtų patenkintas G. J. ieškinys.

8Ieškinys tenkintinas.

9Iš byloje esančio santuokos liudijimo nuorašo (b.l. 3) matyti, kad G. J. ir I. J. susituokė 2004-12-16 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos CMS, įrašo Nr. ( - ). Santuoka iki šiol nėra nutraukta. Iš gimimo liudijimo nuorašo (b.l. 4) matyti, kad nepilnamečio vaiko I. J., gim. ( - ), tėvais nurodyti G. J. ir I. J.. Iš pažymėjimo apie paleidimą (b.l. 6) matyti, kad ieškovas G. J. nuo 2005-04-29 iki 2009-02-27 atliko laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje. Iš įkalinimo įstaigų raštų (b.l. 35,36,37) matyti, kad atsakovė laisvės atėmimo vietoje ieškovo nelankė, jie jokių intymių santykių neturėjo. Iš atsakovės paaiškinimų matyti, kad nuo 2005-04-29 iki 2009-02-27 ieškovas buvo nuteistas ir atlikinėjo bausmę, atsakovė ieškovo įkalinimo įstaigoje nelankė, su juo bendravo tik laiškais, o paskutinius du metus visai nebendravo, gimus dukrai su ieškovu G. J. santuokos nutraukusi nebuvo, todėl ieškovas automatiškai buvo įrašytas dukters tėvu.

10Teismas, priimdamas sprendimą, vadovaujasi LR CK 3.3 straipsnyje, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 7 straipsnyje ir 9 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu vienu esminių prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu. Šį vaiko teisių principą gina ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio nuostatos, jis taip pat įtvirtintas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje, tai yra kad vaikas turi teisę žinoti savo biologinius tėvus, jei tai nekenkia jo interesams ar įstatymai nenumato ko kita. LR CK 3.150 str. 1 d. nustato, kad nuginčyti tėvystę, kai vaikas gimė susituokusiems tėvams arba nepraėjus daugiau kaip trims šimtams dienų po santuokos pabaigos, galima tik įrodžius, kad asmuo negali būti vaiko tėvas. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra pasisakęs, kad, siekdamos užtikrinti teisinį šeimos teisinių santykių tikrumą ir saugumą, valstybės pagrįstai taiko bendrąją prezumpciją, pagal kurią vedęs vyras yra laikomas sutuoktinės vaikų tėvu, o šios prezumpcijos paneigimas galimas tik esant rimtam pagrindui (pvz., Nylund v. Finland (dec.), no. 27110/95, ECHR 1999-VI). Atsakovė patvirtino, kad dukters biologinis tėvas yra ne ieškovas, o kitas asmuo. Ginčo tarp šalių nėra. Abi šalys patvirtino, kad nesusitikinėjo ir neturėjo intymių santykių iki atsakovei pastojant, nuo 2005-04-29 iki 2009-02-27 ieškovas atliko laisvės atėmimo bausmę, atsakovė į pasimatymus su juo jo bausmės atlikimo laikotarpiu atvykusi nebuvo, abu bendravo tik laiškais, paskutinius du metus visai nebendravo, todėl ieškovas negali būti mergaitės biologiniu tėvu. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manytina, kad ieškovas įrodė, jog jis nėra ir negali būti I. J., gim. ( - ), biologiniu tėvu, todėl ieškinys tenkintinas, kaip pagrįstas ir įrodytas (LR CK 3.150 str. 1 d.).

11Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 131,00 Lt žyminis mokestis, nes ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo paduodant ieškinį atleistas (b.l. 7), 400,00 Lt valstybės išlaidos už ieškovui suteiktą valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą (b.l. 41, LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 96 str., 99 str.) ir 12,15 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

12Vadovaudamasis LR CPK 259 –260 str., 263 str., 270 str., 279 str., 307 str. 1 d., 399 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Pripažinti, kad G. J., a.k. ( - ), nėra atsakovės dukters I. J., gim. ( - ), Šiaulių m., a.k. ( - ), biologinis tėvas.

16Pripažinti negaliojančiais I. J., gim. ( - ), Šiaulių m., a.k. ( - ), gimimo įraše Nr. ( - ), padarytame 2008-12-05, ir vaiko gimimo liudijime, serija AA Nr. ( - ), išduotame 2009-09-17 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, įrašus apie tėvą.

17Priteisti valstybei iš I. J. bylinėjimosi išlaidas: 131,00 Lt (vieno šimto trisdešimt vieno lito, 00 ct) žyminį mokestį, 400,00 Lt (keturių šimtų litų, 00 ct) išlaidas už valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą ir 12,15 Lt (dvylikos litų, 15 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

19Sprendimo nuorašą per tris darbo dienas nuo įsiteisėjimo išsiųsti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui– tėvystei išregistruoti.

Proceso dalyviai