Byla II-4-231/2017
Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2016-11-22 nutarimo Nr. SAVAD-42N-78360090-16/AkN 59

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Marijonai Jankauskienei, dalyvaujant Elektrėnų savivaldybės tarybos Administracinės komisijos atstovui G. R.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens L. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), skundą dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2016-11-22 nutarimo Nr. SAVAD-42N-78360090-16/AkN 59 ir

Nustatė

3administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo skunde nurodo, kad Elektrėnų savivaldybės tarybos Administracinės komisijos 2016-11-22 nutarimu Nr. AkN-59 jam paskirta 180 eurų bauda yra per didelė, todėl prašo išnagrinėti šią bylą iš naujo.

4Administracinėn atsakomybėn traukiamas L. B. 2016-12-07 rašytiniu skundu prašo iš naujo išnagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą ir nurodė, kad kaimynė policijos pareigūnus kviečia labai dažnai, nors neleidžiama nei muzika, nei garsiai yra kalbama. Nurodo, kad policija atvyksta, nes yra gautas pranešimas. Taip pat nurodo, kad prašė kaimynės, jog gali jam reikšti pretenzijas dėl triukšmo, tačiau kaimynė to nedaro. Nesutinka su jam paskirta nuobauda, nes mano, jog bauda yra per didelė.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo į skundo nagrinėjimą teisme neatvyko, apie skundo nagrinėjimo laiką ir vietą šalims yra pranešta tinkamai.

6Elektrėnų savivaldybės tarybos Administracinės komisijos atstovas G. R. teismo posėdyje nurodė, kad palaiko atsiliepime nurodytas aplinkybes, priimtas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, prašo skundą atmesti.

7Elektrėnų savivaldybės tarybos Administracinės komisija pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad iš Vilniaus apskrities VPK Elektrėnų PK gavo bylos medžiagą, kurioje 2016-11-08 buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas L. B. už tai, kad jis 2016-10-15 apie 4.55 val. nakties metu bute adresu ( - ), triukšmavo garsiai kalbėdamas ir šūkavo, dėl ko trukdė kaimynams nakties metu miegoti ir ilsėtis ir tai darė pakartotinai per metus (ATPK 183 str. 2 d.). pažeidėjas 2016-11-08 pasirašytinai protokole supažindintas su bylos nagrinėjimo laiku ir vieta. Nurodė, kad paaiškinime, pažeidėjas su pažeidimu sutiko ir gailisi. Nurodo, kad administracinė komisija posėdyje išnagrinėjo L. B. administracinę bylą atsižvelgiant į pažeidėjo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir paskyrė 180 EUR baudą, kuri yra mažesnė už baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, todėl bauda yra adekvati padaryto pažeidimo sunkumui.

8Skundas tenkintinas iš dalies.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad L. B. 2016-11-08 buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, kuriame nurodyta, kad 2016-10-15, 4.55 val. L. B. savo nuomojamame bute, ( - ), triukšmavo, garsiai kalbėdamas ir šūkaudamas, dėl ko trukdė kaimynams nakties metu miegoti iš ilsėtis. Taigi jis pakartotinai per metus nuo nuobaudos paskyrimo (2016-08-08) trikdė viešąjį rimtį ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 183 str. 2 d.

10Elektrėnų savivaldybės tarybos Administracinė komisija 2016-11-22 priėmė nutarimą Nr. AkN-59, administracinio teisės pažeidimo byloje, kuriuo konstatavo, kad L. B. 2016-10-15, 4.55 val. savo nuomojamame bute, ( - ), triukšmavo, garsiai kalbėdamas ir šūkaudamas, dėl ko trukdė kaimynams nakties metu miegoti ir ilsėtis. Taigi jis pakartotinai per metus nuo nuobaudos paskyrimo trikdė viešąjį rimtį ir nusprendė patraukti L. B. administracinėn atsakomybėn už LR ATPK 183 str. 2 d. nurodyto administracinio teisės pažeidimo padarymą ir nustačius pažeidėjo atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, skyrė jam 180 eurų baudą, kuri yra mažesnė už baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį. (b.l. 5).

11Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo (toliau – Įstatymas) 31 straipsnis nustato, kad už iki 2017 m. sausio 1 d. padarytas Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytų administracinių teisės pažeidimų požymių turinčias veikas, už kurias nuo 2017 m. sausio 1 d. atsakomybė nustatyta Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, skiriamos Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytos nuobaudos Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka. Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu asmuo iki 2017 m. sausio 1 d. padarė administracinį teisės pažeidimą, kuris atitinka Administracinių nusižengimų kodekse numatyto administracinio nusižengimo požymius, ši veika perkvalifikuojama pagal atitinkamą Administracinių nusižengimų kodekso straipsnį, kai jame nustatyta švelnesnė administracinė atsakomybė. Įstatymo 3 straipsnio 8 dalis, 5 straipsnio 4 dalis numato kad iki 2017 m. sausio 1 d. padarytos Administracinių nusižengimų kodekse numatytų administracinių nusižengimų požymius atitinkančios veikos, už kurių padarymą Administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tokia pati arba griežtesnė administracinė atsakomybė negu Administracinių teisės pažeidimų kodekse, pagal atitinkamą Administracinių nusižengimų kodekso straipsnį neperkvalifikuojamos ir skiriamos Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytos nuobaudos, o tokiais atvejais teisena vyksta pagal iki 2017 m. sausio 1 d. galiojusį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

12Nagrinėjamu atveju L. B. inkriminuojamos veikos pagal ATPK 183 str. 2 d. požymiai atitinka Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 488 straipsnio 2 dalyje numatytą nusižengimą; nuobauda už šį pažeidimą ANK numatyta griežtesnė. Esant nurodytoms aplinkybėms, skundas nagrinėtinas remiantis ATPK, galiojusio inkriminuojamų pažeidimų padarymo metu normomis.

13Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis nustato, kad Administracinius teisės pažeidimus, už kuriuos iki 2017 m. sausio 1 d. buvo paskirtos administracinės nuobaudos, tačiau nutarimai dėl nuobaudos skyrimo dar neįsiteisėjo, šio įstatymo 3 straipsnyje numatytais atvejais, gavus administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymą (šis prašymas gali būti įtrauktas ir į skundą ar apeliacinį skundą), perkvalifikuoja teismas ar institucija, priėmusi nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, arba teismas, kuris nagrinėja skundą ar apeliacinį skundą dėl nutarimo byloje.

14Taigi, LR ATPK 301 str. numatyta, kad teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina institucijos (pareigūno) priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Institucijos (pareigūno) priimto nutarimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas vertinant byloje esančių įrodymų visumą. Įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Šie duomenys nustatomi tokiomis priemonėmis: administracinio teisės pažeidimo protokolu, nuotraukomis, garso ar vaizdo įrašais, liudytojų parodymais, nukentėjusio ir patraukto administracinėn atsakomybėn asmens paaiškinimais, eksperto išvada, specialisto paaiškinimais, daiktiniais įrodymais, daiktų ir dokumentų paėmimo protokolu, taip pat kitokiais dokumentais (LR ATPK 256 str.).

15Pažymėtina, kad (pareigūnas) įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone (LR ATPK 257 str.).

16LR ATPK 183 str. 2 d. numatyta administracinė atsakomybė už pakartotiną viešosios rimties trikdymą, tai yra šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais bei kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte bei kitose viešosiose vietose, o vakaro ir nakties metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, jeigu tai trikdo viešąją rimtį. Tai, kad L. B. padarė administracinės teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 183 str. 2 d., patvirtina byloje esančių įrodymų visuma – esantys administracinio teisės pažeidimo byloje 2016-11-08 administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. 28P-76956563-16, 2016-10-15 pareigūno tarnybinis pranešimas, 2016-10-15 pareiškimas, tarnybinis pranešimas dėl pokalbio, pažyma apie baustumą, administracinės teisės komisijos posėdžio protokolas.

17Teismas konstatuoja, kad L. B. 2016-10-15 nakties metu, garsiai šūkavo, trukdė kaimynams miegoti, ką jis pats ir pripažino savo rašytiniame paaiškinime, todėl savo tokiais veiksmais padarė LR ATPK 183 str. 2 d. numatytą pažeidimą.

18L. B. skundo argumentai, kad jo nuomojamojo buto kaimynė labai dažnai kviečia policiją, nors jis neleidžia nei muzikos , nei garsiai kalba, paneigiami jo paties paaiškinimu, kaimynės rašytiniu pareiškimu bei policijos pareigūnų tarnybiniu pranešimu. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių apelianto skunde nurodytų aplinkybių, be to teismas pažymi, kad pats pažeidėjas pripažino kaltę dėl jam inkriminuojamo teisės pažeidimo, žadėjo, jog toks elgesys nebepasikartos. Savo skunde pažeidėjas nurodė, kad kaimynė dažnai kviečia policiją, tačiau skunde nenurodė, kad būtent protokole nurodytu laiku jis netriukšmavo. Taip pat pažymėtina, kad byloje nėra jokių duomenų ir L. B. nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad 2016-10-15 nakties metu jis netriukšmavo.

19LR ATPK 302 str. 1 d. numato, kad išnagrinėjęs bylą dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, apylinkės teismas priima vieną iš šių sprendimų: 1) palikti nutarimą nepakeistą ir skundo netenkinti; 2) panaikinti nutarimą ir bylą nutraukti; 3) panaikinti nutarimą ir paskirti administracinę nuobaudą remiantis teisės aktu, nustatančiu atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą. Šis sprendimas priimamas tais atvejais, kai teisės pažeidimo įvykis nekelia abejonių, teisės pažeidimo veika įrodyta, tačiau teismas nustato, kad buvo netinkamai pritaikytas įstatymas. Apylinkės teismas, atsižvelgdamas į nustatytas bylos aplinkybes, turi teisę pakeisti administracinio teisės pažeidimo kvalifikavimą ir paskirti nuobaudą, atitinkančią pažeidimo kvalifikavimą; 4) panaikinti nutarimą ir grąžinti bylą organui (pareigūnui), įgaliotam surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus. Šis sprendimas priimamas tik išimtiniais atvejais, kai reikia atlikti didelės apimties papildomą bylos aplinkybių tyrimą; 5) pakeisti nutarimą ir paskirti švelnesnę nuobaudą arba neskirti administracinės nuobaudos.

20Teismas, įvertinęs byloje esančią medžiagą, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens skunde nurodytas aplinkybes, Elektrėnų savivaldybės tarybos Administracinės komisijos atsiliepimo į skundą argumentus ir jo atstovo paaiškinimus, konstatuoja, kad L. B. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 183 str. 2 d., už ką jis buvo nubaustas pinigine bauda.

21L. B. už padarytą administracinį teisės pažeidimą, nustačius jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, tai yra kad pažeidėjas nuoširdžiai gailisi, padėjo išaiškinti pažeidimą bei sunkinančią aplinkybę, t.y. kad pažeidėjas pakartotinai per metus padarė tokios pačios rūšies teisės pažeidimą, už kurį jam buvo paskirta administracinė nuobauda, pažeidėjui pažeidimo padarymą pripažįstant, paskirta mažesnė už baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį 180 eurų. Tačiau teismas pažymi, jog pakartotinumas yra padaryto teisės pažeidimo, numatyto ATPK 183 str. 2 d. kvalifikuojantis požymis, todėl laikyti šią aplinkybę pažeidėjo atsakomybę sunkinančia, nėra teisinio pagrindo. Tokiu būdu , teismas konstatuoja, jog skiriant baudą pažeidėjui nebuvo atsižvelgta į pažeidėjo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, kas leidžia pagrįstai manyti, kad pažeidėjui buvo paskirta aiškiai per griežta bauda, todėl L. B. skirtina bauda arčiau sankcijoje numatytos minimalios ribos, kas atitiktų padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, pavojingumo laipsnį, pažeidėjo asmenybę bei teisingumo ir protingumo kriterijus. Taip pat teismas pažymi, jog byloje nenustatyta jokių išskirtinių aplinkybių, kuriomis remiantis pažeidėjui galėtų būti skirta švelnesnė nei numatyta įstatyme nuobauda.

22Esant visoms aukščiau išdėstytoms aplinkybėms konstatuotina, kad 2016-11-22 nutarimas Nr. AkN-59 keistinas ir pažeidėjui skiriama mažesnio dydžio bauda sankcijos ribose.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 183 str. 2 d., 300-302 straipsniais, teismas

Nutarė

24L. B. skundą tenkinti iš dalies ir pakeisti 2016-11-22 Elektrėnų savivaldybės tarybos Administracinės komisijos nutarimą Nr. AkN-59 bei paskirti L. B. 120 Eur baudą už administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 183 str. 2 d.

25Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo dienos, o apskundus tokį nutarimą – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda turi būti sumokėta į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodant mokėjimo paskirtį – pažeidimo identifikavimo numerį ROIK 16063071704 ir įmokos kodą 1001.

26Nutartis per dvidešimt dienų nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn traukiamo... 3. administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo skunde nurodo, kad Elektrėnų... 4. Administracinėn atsakomybėn traukiamas L. B. 2016-12-07... 5. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo į skundo nagrinėjimą teisme... 6. Elektrėnų savivaldybės tarybos Administracinės komisijos atstovas 7. Elektrėnų savivaldybės tarybos Administracinės komisija pateikė... 8. Skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad L. B. 2016-11-08 buvo... 10. Elektrėnų savivaldybės tarybos Administracinė komisija 2016-11-22 priėmė... 11. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo,... 12. Nagrinėjamu atveju L. B. inkriminuojamos veikos pagal... 13. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo,... 14. Taigi, LR ATPK 301 str. numatyta, kad teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo... 15. Pažymėtina, kad (pareigūnas) įvertina įrodymus pagal vidinį savo... 16. LR ATPK 183 str. 2 d. numatyta administracinė atsakomybė už pakartotiną... 17. Teismas konstatuoja, kad L. B. 2016-10-15 nakties metu,... 18. L. B. skundo argumentai, kad jo nuomojamojo buto kaimynė... 19. LR ATPK 302 str. 1 d. numato, kad išnagrinėjęs bylą dėl skundo dėl... 20. Teismas, įvertinęs byloje esančią medžiagą, administracinėn atsakomybėn... 21. L. B. už padarytą administracinį teisės pažeidimą,... 22. Esant visoms aukščiau išdėstytoms aplinkybėms konstatuotina, kad... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 183 str. 2 d., 300-302 straipsniais,... 24. L. B. skundą tenkinti iš dalies ir pakeisti 2016-11-22... 25. Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per... 26. Nutartis per dvidešimt dienų nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...