Byla II-1024-480/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Neringai Burakienei, dalyvaujant nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusiam Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus vyresniajam specialistui Rimui Skidzevičiui, nedalyvaujant skundą padavusios institucijos Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus atstovui, asmeniui, kuriam surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas - R. J. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus skundą,

Nustatė

2Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus vyresniojo specialisto Rimo Skidzevičiaus 2008-08-04 nutarimu Nr. F 076631 R. J. buvo paskirta administracinė nuobauda už administracinių teisės pažeidimų, numatytų ATPK 127 str. 2 d., 130 str. 1 d., padarymą.

3R. J. administracinė nuobauda paskirta už tai, kad 2008-07-26, 18.00 val. , Alytaus mieste, Likiškėlių gatvėje, prie degalinės „Neste“, vairuodama automobilį ( - ) v.n. ( - ) atbuline eiga, jo nesuvaldė, atsitrenkė į iš paskos sustojusį automobilį, nuvažiavo iš eismo įvykio vietos, su kuria vairuotoja buvo susijusi, tuo savo veika pažeidė kelių eismo taisyklių 145, 63 punktų reikalavimus.

4Skunde Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyrius prašo panaikinti Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus vyresniojo specialisto Rimo Skidzevičiaus 2008-08-04 nutarimą Nr. F 076631, kuriuo R. J. buvo paskirta administracinė nuobauda -3500,00 litų bauda, už administracinių teisės pažeidimų, numatytų ATPK 127 str. 2 d., 130 str. 1 d., padarymą, ir grąžinti bylą institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus.

5Skunde nurodė, kad 2008-08-04 nutarimas administracinėje byloje Nr. 52-14-KP6-1-3916 neteisėtas ir naikintinas todėl, kad 2008 m. liepos 7 d. įsigaliojus LR ATPK pakeitimams (2008 m. liepos 3 d. Nr. X-1675), už pažeidimus, už kuriuos atsakomybė numatyta LR ATPK 130 str. 1 d., administracines bylas nagrinėja rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai).

6Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą, laiką pranešta.

7Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus vyresnysis specialistas Rimas Skidzevičius mano, kad skundas yra pagrįstas ir prašo jį tenkinti.

8Asmuo, kuriam surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas - R. J. į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą, laiką pranešta.

9Nutarimas panaikintinas ir byla grąžintina institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus.

102008-08-04 nutarimu Nr. F 076631 R. J. buvo paskirta administracinė nuobauda už administracinių teisės pažeidimų, numatytų ATPK 127 str. 2 d., 130 str. 1 d., padarymą. Minėtą nutarimą priėmė ir nuobaudą paskyrė Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus vyresnysis specialistas Rimas Skidzevičius.

11Pagal ATPK 224 str. 1 d. (2008-07-03 įstatymo Nr. X-1675, įsigal 2008-07-17 redakcija) rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai) nagrinėja ATPK 130 straipsnio pirmoje dalyje numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas. Minėto straipsnio antroji dalis numato, kad vieno asmens padaryti keli administraciniai teisės pažeidimai nagrinėjami teisme, jei tie pažeidimai buvo nustatyti vienu metu, administracinių teisės pažeidimų protokolus dėl jų turi teisę surašyti viena institucija (organas ar pareigūnas) ir bent vieno iš tų pažeidimų nagrinėjimas yra priskirtinas apylinkės teismo kompetencijai.

12Nagrinėjamu atveju administracinio teisės pažeidimo protokolą surašė Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnas savo kompetencijos ribose, tačiau priimti nutarimą Nr. F 076631 ir paskirti administracinę nuobaudą policijos komisariato pareigūnas buvo nekompetentingas.

13Todėl nutarimas panaikintinas ir byla grąžintina institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus.

14Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 4 p.,

Nutarė

15Panaikinti Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus vyresniojo specialisto Rimo Skidzevičiaus 2008-08-04 nutarimą Nr. F 076631 ir bylą grąžinti institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus.

16Nutarimas per dešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai