Byla e2-1540-260/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Aizet“, atstovaujamos bankroto administratorės M. B., ieškinį atsakovams T. M. ir J. N. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė BUAB „Aizet“, atstovaujama bankroto administratorės M. B., 2016 m. gruodžio 27 d. pateikė teismui ieškinį, kuriame prašo priteisti solidariai iš atsakovų T. M. ir J. N. 64 752,96 Eur žalai atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1950-259/2016 iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Aizet“ (nutartis įsiteisėjo 2016 m. birželio 6 d.). UAB „Aizet“ buvo įregistruota nuo 2010 m. balandžio 1 d. Įmonės direktoriaus pareigas nuo 2010 m. kovo 23 d. iki 2016 m. birželio 6 d. ėjo atsakovas T. M., o vienintelė akcininkė nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. birželio 6 d. buvo atsakovė J. N.. Po bankroto bylos ieškovės įmonei iškėlimo atsakovai bankroto administratorei neperdavė įmonės turto ir dokumentų. Remiantis paskutiniu viešai prieinamu UAB „Aizet“ balansu už 2013 metus, perduotu VĮ Registrų centrui, kuriame nurodyta, kad įmonė turi turto už 302 002 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 267 215 Lt. Iš įmonės balanso taip pat matyti, kad 2012 m. įmonės turimas turtas sudarė – 194 508 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 161 627 Lt. Toks įmonės balansas patvirtina, jog įmonė buvo nemoki jau 2012 metais, o visi kreditoriniai reikalavimai yra susidarę nuo 2012 metų, kuomet ieškovės įmonės vadovu buvo atsakovas T. M., o vienintele akcininke – atsakovė J. N.. Ieškovės įmonės balansas už 2013 metus turėjo būti pateiktas registrų tvarkytojui ne vėliau kaip iki 2014 m. gegužės 1 d., o 2012 m. balansas sudarytas ir patvirtintas ne vėliau kaip iki 2013 m. balandžio 1 d. Todėl ne vėliau kaip nuo 2013 m. balandžio 1 d. atsakovams turėjo būti žinoma įmonės finansinė būklė ir tai, kad įmonė yra nemoki. Nuo 2013 m. balandžio 1 d. atsakovai sužinoję apie įmonės finansinę būklę (jos nemokumą), privalėjo kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo. Atsakovai neperdavė administratorei ieškovės įmonės turto ir dokumentų, todėl laikytina, jog ieškovė nemokia tapo nuo 2013 m. balandžio 1 d. Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 18 d. nutartimi patvirtinti visi ieškovės įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai 64 752,96 Eur sumai, kurie patikslinti 2016 m. lapkričio 22 d. nutartimi. Kreditorių finansiniai reikalavimai yra atsiradę išskirtinai atsakovo vadovavimo bei atsakovės buvimo vienintele akcininke laikotarpiu, ir būtent tuo laikotarpiu (nuo 2012 metų), kuomet įmonė jau buvo nemoki. Kreditorių finansiniai reikalavimai ir jų atsiradimo laikai yra nustatyti pagal kreditorių pateiktus reikalavimus su priedais. Žalos dydis skaičiuotas nuo neįvykdytų kreditorių įsipareigojimų, kurie atsirado nuo 2013 m. balandžio 1 d. Atsakovai, matydami arba turėdami matyti įmonės finansinę būklę, ir toliau prisiėmė prievoles bei didino įmonės kreditorinius įsipareigojimus, todėl tokiais savo veiksmais jie pažeidė tiek įmonės, tiek kreditorių interesus ir padarė jiems žalą už kurią turi būti atsakingi, t. y. jau 2012 metais bendrovei tapus nemokia, bendrovės atsakingi asmenys, t. y. atsakovai, žinodami apie sunkią įmonės finansinę padėtį ir negalėjimą vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, vadovaudamiesi Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalimi, privalėjo kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo nemokiai bendrovei, tačiau to nepadarė. Tuo atsakovai kreditoriams padarė turtinę žalą, kuri, vadovaujantis ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalies nuostatomis, priteistina solidariai iš atsakovų. Dėl atsakovų neteisėto neveikimo laiku nepateikus pareiškimo dėl bankroto bylos UAB „Aizet“ iškėlimo, taip pat neveikus atidžiai ir rūpestingai išimtinai įmonės naudai, kreditoriams iš viso buvo padaryta 64752,96 Eur dydžio turtinė žala (teismo patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai). Jeigu atsakovai būtų laiku pateikę pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Aizet“ skolos nebūtų padidėjusios ir atsiradusios šiuo metu esamiems kreditoriams. Atsakovai neteisėtais veiksmais padarė ieškovei ir ieškovės kreditoriams 64 752,96 Eur žalą, tarp ieškovei padarytos žalos (nuostolių) ir neteisėtų atsakovų veiksmų yra tiesioginis priežastinis ryšys, atsakovų kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl yra visos sąlygos atsakovų solidariai civilinei atsakomybei kilti (Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.6 straipsnio 3 dalis).

5Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, esant Civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) numatytiems pagrindams.

6Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 30 d. priėmė ieškovės ieškinį, nustatė atsakovams 20 dienų terminą atsiliepimams į ieškinį pateikti. Atsakovei J. N. ieškinio pareiškimas, teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo ir 2016 m. gruodžio 30 d. nutartis viešo paskelbimo būdu įteikti 2017 m. sausio 31 d. Atsakovui T. M. ieškinio pareiškimas, teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo ir 2016 m. gruodžio 30 d. nutartis viešo paskelbimo būdu įteikti 2017 m. vasario 14 d. (CPK 130 straipsnis).

7Kauno apygardos teisme atsakovų atsiliepimai į ieškinį negauti, šiuo metu terminas atsiliepimams į ieškinį pateikti yra pasibaigęs, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių. Atsakovams nustatytu terminu nepateikus atsiliepimų į ieškinį, vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, priimtinas sprendimas už akių.

8Ieškinys tenkintinas.

9Pagal įstatymą įmonės vadovas privalo būti lojalus, tinkamai organizuoti įmonės kasdienę veiklą, veikti rūpestingai, sąžiningai ir protingai, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu bei laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, vadovautis bendrovės įstatais (Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 19 straipsnio 8 dalis, 37 straipsnio 12 dalis, CK 2.87 straipsnio 1 – 6 dalys). Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo visiškai atlyginti padarytą žalą juridiniam asmeniui, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį (CK 6.246 – 6.249 straipsniai). Nustačius, kad įmonės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

10Pagal įstatymą atsakovei kaip vienintelei įmonės akcininkei kyla atsakomybė atlyginti įmonei ir kreditoriams padarytą žalą. Jai privalu dalyvauti įmonės valdyme, spręsti klausimus, susijusius su įmonės finansine padėtimi ir įgyvendinti išimtines visuotiniam susirinkimui priklausančias teises CK 2.50 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendra juridinio asmens ir jo dalyvių atsakomybės atskirtinumo taisyklė, kad juridinis asmuo neatsako pagal juridinio asmens dalyvio prievoles, o pastarasis neatsako pagal juridinio asmens prievoles, išskyrus įstatymuose arba juridinio asmens steigimo dokumentuose numatytus atvejus. Juridinio asmens dalyvio atsakomybei pagal juridinio asmens prievoles, nustatytai CK 2.50 straipsnio 3 dalyje, atsirasti reikalinga šių sąlygų visuma: nesąžiningi, civilinės atsakomybės aspektu - neteisėti ir kalti (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.248 straipsnio 3 dalis) - juridinio asmens dalyvio veiksmai; juridinio asmens negalėjimas įvykdyti prievolės; priežastinis ryšys tarp nesąžiningų veiksmų ir juridinio asmens negalėjimo vykdyti prievolės. Kadangi LR CK 2.50 str. 3 d. normoje įtvirtinto teisinio reguliavimo pagrindas yra bendrasis sąžiningumo principas, tai, sprendžiant dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, taikytini bendrieji civilinių teisinių santykių subjektų elgesio sąžiningumo kriterijai - juridinio asmens dalyvis laikytinas sąžiningu, jeigu jis nežinojo, negalėjo ir neturėjo žinoti, kad jo elgesys neigiamai veikia juridinio asmens gebėjimą vykdyti savo prievoles. Nustačius, kad atsakovės neteisėti veiksmai CK 2.50 straipsnio 3 dalies prasme pasireiškė tuo, kad ji kaip vienintelė įmonės akcininke, nustačius įmonės nemokumą, privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo, tačiau to nepadarė, lėmė žalos (nuostolių) atsiradimą, jos kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

11Ieškinys dėl žalos atlyginimo šioje byloje pareikštas CK 2.87 straipsnio 7 dalies pagrindu. Ieškovė nurodė, kad šios normos taikymą sąlygoja CK 6.246 – 6.249 straipsniuose numatytų pareigų pažeidimai.

12Juridinio asmens valdymo organams nevykdant ar netinkamai vykdant jų kompetencijai priskirtas pareigas, jiems, be kitų atsakomybės rūšių, gali kilti civilinė atsakomybė. Tam, kad būtų galima taikyti juridinio asmens valdymo organams civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šių asmenų civilinės atsakomybės sąlygas, be kitų, ir neteisėtus veiksmus. Pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas yra neteisėtas neveikimas, galintis sukelti žalos, už kurios padarymą įmonės valdymo organams kyla atsakomybė.

13Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovės BUAB „Aizet“, kuriai Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 27 d. nutartimi iškelta bankroto byla, vadovu nuo 2010 m. kovo 23 d. iki 2016 m. birželio 6 d. buvo atsakovas T. M. ir vienintele akcininke nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. birželio 6 d. buvo atsakovė J. N. . Iš Juridinių asmenų registro tvarkytojo VĮ Registrų centro duomenų nustatyta, kad paskutinį kartą ieškovės finansinės atskaitomybės duomenys buvo pateikti už 2013 metus. Ieškovė nurodo, kad nemokia įmonė laikytina nuo 2012 metų, kuomet į įmonės balansą įrašyto turto vertė buvo 194 508 Lt (56 333,41 Eur), o jos per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekė 161 627 Lt (46 810,41 Eur), t. y. įmonės vienerių metų įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Ieškovės teigimu, atsakovams jau 2012 metais turėjo būti žinomas įmonės nemokumo faktas, tačiau nei įmonės vadovas, nei vienintelė įmonės akcininkė nesikreipė į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos ieškovės įmonei iškėlimo ir toliau didino bendrovės įsiskolinimus. Tokiu būdu atsakovų veiksmai lėmė, kad šiuo metu bendrovė negali įvykdyti savo prievolių kreditoriams, todėl akivaizdu, jog jie priėmė įmonei žalingus sprendimus, kurie lėmė bendrovei ir kreditoriams akivaizdžią turtinę žalą. Atsakovams neperdavus bankroto administratorei įmonės turto ir dokumentų, ieškovė įsiskolinimo atsiradimo kreditoriams terminus nustatė pagal kreditorių pateiktus dokumentus. Atsakovams nepateikus minėtų dokumentų, konstatuoti, jog įmonės veikla nuo 2013 m. balandžio 1 d., t. y. dienos kuriai turėjo būti pateiktas 2012 metų įmonės balansas, yra pasikeitusi, nėra pagrindo. Atkreiptinas dėmesys, jog iki bankroto bylos ieškovei iškėlimo, atsakovai tris metus nevykdė įstatyme jiems nustatytų pareigų, t. y. neteikė įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų teisės aktuose nustatytoms institucijoms. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog jau 2013 m. balandžio 1 d. (dienai, kuriai turėjo būti pateiktas įmonės balansas už 2012 metus) ieškovės įmonė negalėjo atsiskaityti su kreditoriais dėl galimo nemokumo, tačiau atsakovai, tuo metu buvęs įmonės vadovas ir vienintelė įmonės akcininkė, nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos ieškovės įmonei iškėlimo bei neperdavė administratorei įmonės turto bei dokumentų. Ieškovės teigimu, dėl to įmonė patyrė 64 752,96 Eur dydžio žalą. Atsakovai nepaneigė ieškovės nurodytų aplinkybių, taip pat ir ieškovės įmonei padarytos žalos dydžio.

14Teismas, atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikino, kad, pasitvirtinus byloje esančių dokumentų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškinį tenkinantį sprendimą (CK 2.87, 6.246–6.249 straipsniai, 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis, Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1, 4 dalys).

15Laikinosios apsaugos priemonės taikytos Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 30 d. nutartimi paliekamos galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos (CPK 150 straipsnis).

16Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistinas 1 188 Eur žyminis mokestis, po 594 Eur iš kiekvieno (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

17Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos viršija 3 Eur minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, viso sudaro 4,76 Eur, todėl šios išlaidos priteistinos iš atsakovų, po 2,38 Eur iš kiekvieno (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

18Iš viso iš kiekvieno iš atsakovų priteistinos į valstybės biudžetą po 596,38 Eur (594+2,38) bylinėjimosi išlaidų.

19Ieškovės ieškinio reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų už advokato teikiamą teisinę pagalbą priteisimo iš atsakovų netenkintinas, kadangi ji nepateikė šias išlaidas pagrindžiančių įrodymų.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

21patenkinti ieškinį.

22Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Aizet“ (įmonės kodas 302495325) solidariai iš atsakovų T. M. (asmens kodas ( - ) ir J. N. (asmens kodas ( - ) 64 752,96 Eur (šešiasdešimt keturis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt su eurus 96 euro centus) žalai atlyginti, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. gruodžio 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 30 d. nutartimi, palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Priteisti valstybei iš atsakovo T. M. (asmens kodas ( - ) ir atsakovės J. N. (asmens kodas ( - ) iš kiekvieno po 596,38 Eur (penkis šimtus devyniasdešimt šešis eurus ir 38 centus) bylinėjimosi išlaidas. (Šias sumas mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos gavėjo juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – bylinėjimosi išlaidos).

25Per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo atsakovai turi teisę paduoti teismui CPK 287 straipsnio reikalavimus atitinkantį pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali apskųsti ieškovė.

27Sprendimo už akių kopiją per tris dienas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis rašytinio proceso tvarka... 2. Teismas... 3. ieškovė BUAB „Aizet“, atstovaujama bankroto administratorės 4. Ieškovė nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 27 d. nutartimi... 5. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, esant Civilinio proceso kodekse... 6. Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 30 d. priėmė ieškovės ieškinį,... 7. Kauno apygardos teisme atsakovų atsiliepimai į ieškinį negauti, šiuo metu... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Pagal įstatymą įmonės vadovas privalo būti lojalus, tinkamai organizuoti... 10. Pagal įstatymą atsakovei kaip vienintelei įmonės akcininkei kyla... 11. Ieškinys dėl žalos atlyginimo šioje byloje pareikštas CK 2.87 straipsnio 7... 12. Juridinio asmens valdymo organams nevykdant ar netinkamai vykdant jų... 13. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovės BUAB „Aizet“, kuriai... 14. Teismas, atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikino,... 15. Laikinosios apsaugos priemonės taikytos Kauno apygardos teismo 2016 m.... 16. Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo... 17. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos viršija 3 Eur minimalią valstybei... 18. Iš viso iš kiekvieno iš atsakovų priteistinos į valstybės biudžetą po... 19. Ieškovės ieškinio reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų už advokato... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285–286... 21. patenkinti ieškinį.... 22. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Aizet“... 23. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apygardos teismo 2016 m.... 24. Priteisti valstybei iš atsakovo T. M. (asmens kodas 25. Per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo atsakovai turi teisę paduoti... 26. Sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali apskųsti... 27. Sprendimo už akių kopiją per tris dienas išsiųsti šalims....