Byla e2-1794-187/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Telšių rajono apylinkės teisėja Stefanija Sakalauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „D.“ atstovaujamos bankroto administratoriaus MB „Administravimas“ ieškinį atsakovui A. B. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 4049,48 Eur žalos atlyginimą. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamųjų procesinių dokumentų, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai 2017 m. birželio 12 d., CPK 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, taip pat nenurodė atsiliepimo nepateikimo priežasčių ir nepateikė jas patvirtinančių įrodymų, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2016 m. birželio 23 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB “D.”, bankroto administratoriumi paskirta MB „Administravimas“. UAB “D.” vadovo pareigas nuo 2016 m. sausio 14 d. iki 2016 m. liepos 26 d. ėjo atsakovas A. B.. Atsakovas taip pat buvo ir UAB “D.” kasininkas. Atsakovas, būdamas UAB “D.” direktoriumi ir kasininku, bendrovei iškėlus bankroto bylą, 2016 m. birželio 30 d., įsiskolinimui pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 937 padengti, iš bendrovės kasos išėmė 4049,48 Eur. Bankroto administratorius nustatė, kad paimtomis lėšomis turėjo būti apmokėta tiekėjo UAB “Bikuvos” prekyba sąkaita –faktūra, tačiau paaiškėjo, kad UAB “Indema” yra padengusi minėtą UAB “D,” įsiskolinimą 2016 m. balandžio 6 d., kaip laiduotoja pagal Utenos rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 22 d. teismo įsakymą. Taip pat nustatė, kad minėtos piniginės lėšos, kurios buvo paimtos iš bendrovės 2016 m. birželio 30 d. kasos išlaidų orderiu Nr. 016, ir nepanaudotos pagal paskirtį, t. y. siekiant padengti įsiskolinimą UAB “Bikuvos” prekyba, nebuvo grąžintos į bendrovės kasą ar panaudotos kitur.

6Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos ir žalą, padarytą asmeniui, turtui privalo atlyginti atsakingas asmuo (LR CK 6.263 str.). Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 8 d. numato, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Pažymėtina tai, kad juridinio asmens valdymo organo nario santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (LR CK 2.87 str. 1 d.). Juridinio asmens valdymo organo narys privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas juridinio asmens organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo (LR CK 2.87 str. 3 d., 4 d.). Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis Nr. 3K-7-444/2009; 2011-05-05 nutartis Nr. 3K-3-228/2011). Jeigu įmonės vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo LR CK 2.87 str. ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą visiškai (LR CK 2.87 str. 7 d.). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas. Jos yra neteisėti įmonės vadovo veiksmai, dėl jų atsiradusi žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos bei kaltė. Nustačius įmonės vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją ir remtis kaltės nebuvimu turi bendrovės vadovas. Pažymėtina, kad byloje nesant duomenų, kad paimta iš kasos pinigų suma buvo grąžinta į UAB „D.“ kasą, ieškovo reikalavimas iš atsakovo priteisti 4049,48 Eur yra teisėtas ir pagrįstas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovas bankrutuojanti UAB “D.” dėl atsakovo A. B. veiksmų bei neveikimo patyrė 4049,48 Eur žalos, byloje kitokių įrodymų nėra, todėl ieškinys tenkintinas ir 4049,48 Eur žalos atlyginimo priteistina iš atsakovo ieškovui (LR CK 2.87 str., 6.263 str., CK 6.248 str. 1 d.).

7Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo valstybei priteisiamas 91 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

9ieškinį tenkinti.

10Priteisti iš atsakovo A. B., asmens kodas ( - ) 4049,48 Eur (keturis tūkstančius keturiasdešimt devynis Eur 48 ct) žalos atlyginimą, ieškovui bankrutuojančiai UAB „D.“, įmonės kodas ( - ), atstovaujamai bankroto administratoriaus MB „Administravimas“.

11Iš A. B., asmens kodas ( - ) priteisti į valstybės pajamas 91 Eur (devyniasdešimt vieną Eur) žyminio mokesčio, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

12Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Telšių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

13Ieškovas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali apskųsti sprendimą Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai