Byla 2-43-834/2010

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Dirgėlienė , sekretoriaujant Rūtai Miškinytei, Erikai Misiūnaitei, Nijolei Kriauzienei, Vaidai Motiejūnienei, dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos atstovei Alvitai Vitkienei, atsakovui A. M. trečiojo asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovui Arūnui Giraičiui, nedalyvaujant trečiojo asmens Anykščių regioninio parko direkcijos atstovui, viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui A. M., tretiesiems asmenims Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Anykščių regioninio parko direkcijai dėl laikino statinio nugriovimo

Nustatė

2Ieškovas su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašo nugriauti laikinąjį statinį-ūkio pastatą-sandėlį, esantį ( - ). Ieškovas nurodo, kad 2006 m. kovo 20 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir Urbanistikos skyrius išdavė leidimą Nr. 11 atlikti nesudėtingus statybos darbus, t. y. pastatyti laikiną ūkio pastatą šalia gyvenamojo namo, esančio ( - ). Statinys atitiko bendrus statybos reikalavimus, keliamus saugomoje teritorijoje statomiems statiniams, tačiau neatitiko Anykščių miesto centrinės dalies regeneravimo projekto, todėl Anykščių regioninis parkas bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinis padalinys pritarė tik laikino, o ne nuolatinio pastato statybai. Atsakovui A. M. leidimas statyti ir naudoti laikiną statinį galiojo iki 2009 m. kovo 20 d. Ieškovas raštu ragino statinį nugriauti, informavo, kad priešingu atveju kreipsis į teismą. Tačiau atsakovas į raginimus nereagavo. Prašo nugriauti laikinąjį ūkio pastatą, esantį ( - ). Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir paaiškino, jog atsakovui buvo išduotas leidimas statyti laikiną statinį, kurį praėjus trejų metų laikotarpiui turi nugriauti.

3Atsakovas A. M. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, nes gavęs leidimą statyti ūkio pastatą sandėlį, statinio kategorija - I-os grupės nesudėtingas statinys ( laikinas), statybos darbus pradėjo ne iš karto, nes buvo pablogėjusi sveikata, teko daryta širdies operaciją, ilgai gydytis. Pastatą pastatė, atliko inventorizaciją 2007 m. birželio 21 d. registravo nekilnojamo turto registre. Šiuo statiniu naudojasi kaip sandėliu, laiko prekių atsargas. Statydamas statinį suprato, jog juo galės naudotis 3 metus nuo pastatymo dienos, todėl statinį nori naudoti iki 2010 m. birželio 21 d. 2010 m. sausio 11 d. pateikė priedą prie atsiliepimo dėl laikino statinio nugriovimo, kuriame nurodė, jog prašo šį statinį pripažinti I grupės nesudėtingu statiniu nuolatiniam naudojimui ir atmesti Anykščių rajono savivaldybės administracijos ieškinį. 2010 m. gegužės 19 d. pateikė papildomą priedą prie atsiliepimo, kuriuo prašė leisti naudoti statinį dar dvejus metus. Posėdžio metu atsakovas A. M. ieškinį pripažino ir nurodė, kad prašė leidimo statyti nelaikiną statinį. Kai pasistatė statinį, pamatė, jog tai yra laikinas. Sandėlis jam yra reikalingas. Nugriauti statinį jam taip pat sudėtinga dėl sveikatos būklės. Prašė leisti statiniu naudotis kuo ilgiau.

4Tretysis asmuo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškinį dėl laikinojo statinio nugriovimo, kuriame nurodė, jog su ieškiniu sutinka. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos teritorinis padalinys savo 2009-07-20 raštu panaikino savo 2009-07-14 raštą, pasirašytą laikinai ėjusio padalinio vedėjo pareigas vyresniojo valstybinio inspektoriaus Romualdo Mikulėno, kaip prieštaraujantį Lietuvos teisės aktams. Anykščių miesto urbanistiniuose-paminklosauginiuose tyrimuose, centro ir regeneracijos projekte šiame sklype nenumatyta naujų statinių statyba. Posėdžio metu trečiojo asmens atstovas atsiliepimą palaikė ir paaiškino, jog pagal teisės aktus toje vietoje negalėjo būti statomas net laikinas statinys, nes tai yra miesto zona ir regioninio parko teritorija.

5Trečiojo asmens Anykščių regioninio parko direkcija pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog sutinka, kad atsakovas sandėliu galėtų naudotis iki 2010 m. birželio 21 d. nes šiuo metu neturi kur laikyti prekių atsargų, inventoriaus bei malkų. Anykščių regioninio parko direkcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas pranešimas, jog teismo posėdyje nedalyvaus.

6Ieškinys tenkintinas

7Bylos medžiaga, ieškovo atstovės, atsakovo, trečiojo asmens atstovo paaiškinimais, liudytojo parodymais nustatyta, jog atsakovui A. M. 2006m. kovo 20 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyrius išdavė leidimą atlikti nesutingus statybos darbus. Statinio kategorija I-os grupės nesudėtingas statinys ( laikinas). Leidimas galiojo iki 2009 m. kovo 20 d. ( b.l. 9-11) Anykščių rajono savivaldybės administracija 2009 m. balandžio 23 d. raštu informavo A. M., jog nesudėtingą laikiną statinį ( ūkio pastatą ( sandėlį) privaloma pastatyti ir naudoti ribotą terminą, bet neilgiau kaip tris metus. Statinys nugriaunamas kai baigėsi laikino naudojimo terminas, prašė A. M. nugriauti iki 2009 m. birželio 1 d. ( b.l.5). A. M. laikino statinio nenugriovė, todėl ieškovas kreipėsi į teismą.

8Teismas, priimdamas sprendimą, remiasi šiais motyvais:

9LR Statybos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog laikinu statiniu laikomas statinys skirtas naudoti ne ilgiau kaip trejus metus, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamųjų konstrukcijų, kurį galima išardyti ar perkelti į kitą vietą ir kuris neturi pamatų. Kaip matyti iš bylos medžiagos, statinio, esančio ( - ), kategorija I-os grupės nesudėtingas laikinas statinys, kurio sienos –medinės karkasinės, pamatų nėra (b.l.11) LR Statybos įstatymo 35 straipsnyje 1 dalies 3 punkte numatyta, jog statinys nugriaunamas, kai baigėsi laikino statinio naudojimo terminas. Jei statinio savininkas nenugriovė statinio per nustatytą laiką, sprendimą dėl jo nugriovimo ar nenugriovimo priima teismas. Iš bylos medžiagos matyti, jog leidimas atsakovui A. M. buvo išduotas laikino statinio statybai, kurio naudojimo terminas yra reglamentuotas LR Statybos įstatymo. Todėl pasibaigus laikino statinio naudojimo terminui, statinys turi būti nugriaunamas.

10Iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas žyminis mokestis 132 Lt., nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas (LR CPK 83 str.), bei teismo turėtos pašto išlaidos 28, 20 Lt (LR CPK 96 str.). Vadovaudamasis CPK 259-270 str., teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Įpareigoti atsakovą A. M. per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti laikinąjį statinį-ūkio pastatą –sandėlį, esantį ( - ).

13Išieškoti iš atsakovo A. M. į valstybės biudžetą 132 Lt (vieną šimtą trisdešimt du litus ) žyminio mokesčio ir 28,20 Lt ( dvidešimt aštuonis litus, 20 centų) teismo turėtų pašto išlaidų (sąskaita LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

14Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai