Byla 2A-12/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su ieškovės S. P. 2008 m. kovo 3 d. pareiškimu dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nušalinimo civilinėje byloje Nr. 2A-12/2008 pagal ieškovės S. P. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2005 m. lapkričio 18 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-211-227/2005,

Nustatė

2Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2A-12/2008 pagal ieškovės S. P. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2005 m. lapkričio 18 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-211-227/2005, ieškovė S. P. 2008 m. kovo 3 d. pareiškė nušalinimą šią bylą nagrinėti paskirtai teisėjų kolegijai, susidedančiai iš teisėjų Danutės Milašienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno. Nušalinimo pareiškimas yra grindžiamas tuo, kad, ieškovės nuomone, 2006 m. kovo 29 d. nutartyje, kuria šioje byloje buvo kreiptasi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, minėta teisėjų kolegija išsakė išankstinę nuostatą dėl ieškovės, kaip teisėjos, veiklos vertinimo procedūros Teismų taryboje teisėtumo ir pagrįstumo.

3Pareiškimas dėl teisėjų kolegijos nušalinimo netenkintinas.

4Teisėjo (teisėjų) nušalinimo klausimą, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 69 straipsnio pirmąja dalimi, sprendžia atitinkamo teismo pirmininkas, teismo pirmininko pavaduotojas, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas arba jų paskirtas teisėjas. Atsižvelgiant į tai, kad nušalinimas yra pareikštas civilinę bylą apeliacine tvarka nagrinėti paskirtai Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijai, susidedančiai iš teisėjų Danutės Milašienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, šių teisėjų nušalinimo klausimo sprendimas priklauso Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko kompetencijai.

5Teisėjo (teisėjų) nušalinimo teisės įgyvendinimas civilinio proceso įstatymo yra siejamas su absoliučių nušalinimo pagrindų, įtvirtintų CPK 65 straipsnyje, taip pat CPK 66 straipsnyje nurodytų nušalinimo pagrindų egzistavimu. Teisėjui taip pat neleidžiama pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą, jeigu yra CPK 71 straipsnyje nurodytos aplinkybės. CPK 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, tai yra nušalinimo pareiškimas turi būti motyvuotas (CPK 68 str. 2 d.). Pareiškimas dėl teisėjo (teisėjų) nušalinimo turi būti motyvuotas ir grindžiamas anksčiau minėtose CPK normose nurodytais nušalinimo pagrindais. Todėl bet kokios abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo turi būti pagrįstos konkrečiais faktais ir įrodymais, o ne tik dalyvaujančių byloje asmenų prielaidomis, spėjimais ar samprotavimais.

6Ieškovės pareikštas nušalinimo pareiškimas civilinę bylą Nr. 2A-12/2008 nagrinėti paskirtai Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijai, susidedančiai iš teisėjų Danutės Milašienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, yra grindžiamas tuo, kad, ieškovės manymu, ši teisėjų kolegija 2006 m. kovo 29 d. nutartyje, kuria šioje byloje buvo kreiptasi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, išsakė išankstinę nuostatą dėl ieškovės, kaip teisėjos, veiklos vertinimo procedūros Teismų taryboje teisėtumo ir pagrįstumo. Ieškovės teigimu, išankstinę teisėjų kolegijos nuostatą rodo minėtos teismo nutarties motyvuojamosios dalies teiginys, jog ,,Teismų tarybos patarimas atleisti ieškovę iš teisėjos pareigų buvo duotas dėl to, kad periodinio teisėjų veiklos vertinimo komisija, įvertinusi ieškovės veiklą pagal Teismų tarybos 2004 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 218 ,,Dėl periodinio teisėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ nustatytą tvarką, konstatavo, jog ieškovės elgesys neatitinka Teisėjų etikos taisyklių reikalavimų“.

7Nagrinėjant prašymą dėl teisėjų kolegijos nušalinimo šioje byloje, nėra pasisakoma dėl nurodytos apeliacinės instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, o vertinama tai, ar teismo nutartyje, kuria buvo kreiptasi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, nurodytas minėtas teiginys sudaro prielaidas abejoti teisėjų kolegijos nešališkumu šioje byloje. Kaip matyti iš nušalinimo pareiškime ieškovės nurodyto teiginio, teismo nutartyje yra nurodyta, kokia tvarka vadovaujantis buvo padaryta išvada dėl ieškovės elgesio atitikties Teisėjų etikos taisyklių reikalavimams. Taigi nėra jokio pagrindo teigti, kad teisėjų kolegija šioje nutartyje išreiškė kokią nors išankstinę nuomonę dėl ieškovės veiklos vertinimo teisėtumo ir pagrįstumo. Atsižvelgiant į tai, pripažintinas nepagrįstu ieškovės argumentas, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. kovo 29 d. nutartyje paminėtas teiginys rodo išankstinę ieškovei nepalankią bylą nagrinėjančios teisėjų kolegijos nuomonę dėl bylos baigties, ir negali būti laikomas motyvu, dėl ko CPK 65, 66 straipsniuose numatytais pagrindais galima būtų tenkinti ieškovės pareiškimą dėl teisėjų kolegijos nušalinimo pareiškime nurodytais motyvais, todėl jis atmestinas kaip nepagrįstas.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 65, 66, 69 straipsniais, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

9Atmesti ieškovės S. P. 2008 m. kovo 3 d. pareiškimą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nušalinimo civilinėje byloje Nr. 2A-12/2008 pagal ieškovės S. P. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2005 m. lapkričio 18 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-211-227/2005.

Proceso dalyviai
Ryšiai