Byla eB2-4758-661/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui Baltic Builder filialui priėmimo klausimą

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, rašytinio proceso tvarka spręsdamas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Luodė“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui Baltic Builder filialui priėmimo klausimą,

Nustatė

2

  1. ieškovas pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovui, motyvuodamas tuo, kad atsakovas nevykdo savo prievolių, yra skolingas ieškovui 861,21 Eur. Taip pat nurodė, kad atsakovas yra skolingas Sodrai 27 122,81 eurus.
  2. Vilniaus apygardos teismo 2017-07-05 nutartimi ieškovui buvo pasiūlyta ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos, įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią Danske Bank A/S Lietuvos filialas, kodas 74000, – 12 MMA dydžio pinigų sumą.
  3. Lietuvos apeliacinis teismas 2017-09-07 nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2017-07-05 nutartį. Teismas nurodė, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo pareikštas įmonės filialui, kuris nėra juridinis asmuo, o ĮBĮ yra taikomas visiems juridiniams asmenims, įregistruotiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, todėl sprendė, kad nėra teisėto pagrindo priimti pareiškėjo UAB „Luodė“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo BALTIC BUILDER filialui, todėl pareiškimas atsisakytinas priimti kaip nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).
Pareiškimas atsisakytinas priimti
  1. Lietuvos apeliacinis teismas savo 2017-09-07 nutartyje nurodė, kad vadovaujantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų šalutinė bankroto byla gali būti iškeliama tik po pagrindinės bankroto bylos iškėlimo, o priešinga situacija galima tik išimtiniais atvejais (Reglamento konstatuojamosios dalies 17 punktas, 3 straipsnio 4 dalis). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nenurodė bei nepateikė įrodymų, jog Latvijos Respublikoje SIA „BAILTIC BUILDER“ yra iškelta bankroto byla. Priešingai, iš viešai skelbiamų duomenų nustatyta (CPK 179 str. 3 d.), jog SIA „BAILTIC BUILDER“ yra Latvijos Respublikoje veikiantis juridinis asmuo. Taigi, šalutinė bankroto byla BALTIC BUILDER filialui Vilniaus apygardos teisme negali būti inicijuojama bei keliama. Išimtinių atvejų kelti SIA „BAILTIC BUILDER“ struktūriniam padaliniui (BALTIC BUILDER filialui) bankroto bylą pareiškėjas nenurodė bei nenustatyta.
  2. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.53 straipsnio 2 dalį filialas nėra juridinis asmuo. Juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų (CK 2.53 str. 1 d.). Taigi, juridinio asmens filialas negali būti savarankišku teisės subjektu bei atitinkamai būti byloje dalyvaujančiu asmeniu ir įgyti procesines teises ar pareigas. Kadangi užsienio juridinių asmenų filialams, įregistruotiems Lietuvos Respublikoje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė (CK 1.21 str. 1 d.), todėl užsienio juridinio asmens filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, taip pat neturi civilinio teisnumo ir veiksnumo bei atitinkamai negali būti savarankišku byloje dalyvaujančiu asmeniu (CPK 38 str. 1d. CK 2.53 str. 2 d.). Taigi, filialui bankroto byla pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 1 punktą negali būti keliama ir nagrinėjama supaprastinto bankroto proceso tvarka.
  3. Įvertinus išdėstytą, ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Luodė“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui Baltic Builder filialui atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).
  4. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 2.53 str. 2 d. str., teismas

Nutarė

3Atsisakyti priimti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Luodė“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui Baltic Builder filialui kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai