Byla e2FB-6685-647/2018
Dėl arešto panaikinimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Alfredas Juknevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutuojančio V. J. bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ prašymą dėl arešto panaikinimo,

Nustatė

21. Teisme gautas bankrutuojančio V. J. bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ prašymas, kuriuo prašoma panaikinti visus galiojančius turto apribojimus V. J. (asmens kodas ( - ) priklausančioms atsiskaitomosioms sąskaitoms: ( - ), ( - ), ( - ), pagal išvardintus dokumentus.

3Nurodė, kad bankrutuojančio V. J. administratorius, remdamasis gauta informacija iš Turto areštų akto registro nustatė, jog šio prašymo pateikimo dieną yra galiojantys turto apribojimai V. J. priklausančio turto atžvilgiu – pritaikyti areštai atsiskaitomosioms sąskaitoms Nr. ( - ), ( - ), ( - ), pagal šiuos procesinius dokumentus: Vilniaus regiono apylinkės teismo civilinę bylą Nr. eL2-3367-647/2017 ir antstolio Dariaus Stakeliūno vykdomąją bylą Nr. ( - ).

4Prašymas tenkintinas.

52. Pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (FABĮ) 5 straipsnio 6 dalį, teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo dienos šios nutarties patvirtintą kopiją išsiunčia antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens ar dėl jo turto arešto, taip pat kredito įstaigoms, kuriose yra fizinio asmens sąskaitos. Nuo nurodyto pranešimo gavimo dienos sustabdomas fizinio asmens turto realizavimas ir (ar) išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka. Tuo tarpu nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, pagal FABĮ 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą draudžiama fiziniam asmeniui disponuoti turimu turtu (jį parduoti, kitaip perleisti ar sudaryti kitokius sandorius), išskyrus šio įstatymo numatytas išimtis. Šiuo turtu disponuoja bankroto administratorius šio įstatymo nustatyta tvarka.

63. FABĮ 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad antstolis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoda fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjančiam teismui turto, kuris iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo buvo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto ir vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens ir praneša apie tai turto saugotojui ir išieškotojui. Su šio straipsnio 1 dalyje nurodyto turto areštu susijusius klausimus sprendžia fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjantis teismas (FABĮ 20 str. 4 d.).

74. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2018 m. vasario 7 d. nutartimi nutarta iškelti pareiškėjui V. J., a. k. ( - ) gyv. ( - ), bankroto bylą, paskirti pareiškėjo V. J. bankroto administratoriumi UAB „Toplit“, į. k. 302649182, buv. Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Naugarduko g. 37-13, nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki pareiškėjo V. J. bankroto bylos iškėlimo dienos, patvirtinti 100,00 Eur (vieno šimto eurų 0 ct) lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti V. J. bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos, patvirtinti bendrai 350,00 Eur (trijų šimtų penkiasdešimties eurų 0 ct) sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį pareiškėjo būtiniems poreikiams tenkinti ir pareiškėjo individualiai veiklai vykdyti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos.

85. Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad bankrutuojančio fizinio asmens V. J. turtui yra pritaikyti turto areštai ir todėl bankroto administratorius negali tinkamai vykdyti bankroto procedūrų, atsižvelgus į teisinį reglamentavimą bei į bankroto administratoriaus nurodytas aplinkybes, prašymas panaikinti taikytus turto areštus yra pagrįstas, neprieštarauja kreditorių interesams, atitinka įstatymo reikalavimus, todėl yra pagrindas jį tenkinti.

9Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 149 straipsniu, 290 – 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 20 straipsnio 1 ir 4 dalimis, teismas,

Nutarė

10Panaikinti bankrutuojančio fizinio asmens V. J. (a. k. ( - ) atsiskaitomosioms sąskaitoms Nr. ( - ), ( - ), ( - ) apribojimus (piniginių lėšų areštą) pritaikytus Vilniaus regiono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. eL2-3367-647/2017 (antstolio Dariaus Stakeliūno vykdomoji byla Nr. ( - )).

11Nutarties kopijas išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui, byloje dalyvaujantiems asmenims.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai