Byla 2A-68/2012
Dėl privatizavimo sutarties dalies nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir sutartinių įsipareigojimų įvykdymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Artūro Driuko ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Struktus“ prašymą išaiškinti ir pakeisti Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. sprendimo vykdymo tvarką civilinėje byloje Nr. 2A-68/2012 pagal ieškovo valstybės įmonės Valstybės turto fondo ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Struktus“ dėl privatizavimo sutarties dalies nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. gegužės 21 d. sprendimu panaikino Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. sprendimą bei priėmė naują sprendimą, kuriuo iš dalies patenkintas ieškovo valstybės įmonės Valstybės turto fondas ieškinys ir šiai institucijai priteista iš atsakovo BUAB „Struktus“ 9 430 582 Lt skolos, 150 889,31 Lt delspinigių bei 5 procentų dydžio procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-01-08) iki Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Struktus“ buvo iškelta bankroto byla įsiteisėjimo dienos (2011-11-21). Kartu ieškovas valstybės įmonė Valstybės turto fondas ir atsakovas BUAB ,,Struktus“ įpareigoti pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį žemės sklypų, esančių ( - ), kurių kadastriniai Nr. ( - ), Nr. ( - ), po to, kai teismas įtrauks ieškovą valstybės įmonę Valstybės turto fondą į atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Struktus“ kreditorių sąrašą.

4Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013 m. kovo 5 d. nutartimi išnagrinėjusi nurodytą civilinę bylą pagal atsakovo BUAB „Struktus“ kasacinį skundą dėl paminėtos apeliacinio teismo nutarties panaikinimo šią teismo nutartį patikslino ir išbraukė iš rezoliucinės dalies žodžius: „po to, kai teismas įtrauks ieškovą valstybės įmonę Valstybės turto fondą į atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Struktus“ kreditorių sąrašą“ (civilinė byla Nr. 3K-3-45/2013). Kasacinio teismo teisėjų kolegija šiuo klausimu nurodė, kad įstatymo reikalaujamos formos sutarties sudarymas yra jau įvykusio sandorio įforminimas, taigi, šis veiksmas nepatenka į Lietuvos Respublikos bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 ir 5 punktų taikymo sferą. Pagal šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalį visos teismuose esančios civilinės bylos, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir su darbo santykiais susiję reikalavimai, proceso įstatymo nustatytais atvejais perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui, o tais atvejais, kai byla nėra perduodama bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, apie šioje byloje priimtą ir įsiteisėjusį sprendimą teismas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja bankroto bylą nagrinėjantį teismą. Bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Teisėjų kolegijos nuomone, sisteminis šių normų vertinimas suponuoja išvadą, kad žemės pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymas, kaip jau įvykusio sandorio įforminimas, gali būti atliekamas nepriklausomai nuo to, ar ieškovas yra įtrauktas į bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašus ir ar jo finansinį reikalavimą yra patvirtinęs teismas. Dėl šios priežasties sprendė, kad apeliacinės instancijos teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytas įpareigojimas pasirašyti žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartį konkrečiu laiku – po to, kai teismas įtrauks ieškovą į atsakovo kreditorių sąrašą – naikintinas.

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, iš dalies patenkinusi BUAB „Struktus“ prašymą pakeisti minėto Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos sprendimo vykdymo tvarką, 2013 m. liepos 18 d. nutartimi nustatė sprendimo įvykdymo terminus tokiu būdu: įpareigojo ieškovą VĮ Valstybės turto fondą per 3 (tris) mėnesius nuo šios nutarties priėmimo dienos paruošti žemės sklypų, esančių ( - ), kurių kadastriniai Nr. ( - ), Nr. ( - ), pirkimo-pardavimo sutarties projektą ir pateikti jį atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Struktus“. Taip pat nustatė ieškovui VĮ Valstybės turto fondui ir atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Struktus“ 2 (dviejų) mėnesių terminą nuo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Struktus“ sutarties projekto gavimo dienos pasirašyti žemės sklypų, esančių ( - ), kurių kadastriniai Nr. ( - ), Nr. ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį.

6Ieškovas BUAB „Struktus“ 2013-12-23 pakartotinai kreipėsi į teismą, prašydamas išaiškinti Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-68/2012, dalį: „Ieškovas valstybės įmonė Valstybės turto fondas ir atsakovas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Struktus“ įpareigotos pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį žemės sklypų, esančių Vilniuje, ( - ), kurių kadastriniai Nr. ( - ), Nr. ( - )” nurodant, ar ši teismo sprendimo rezoliucinė dalis turėtų būti suprantama, kaip, be kita ko, nustatanti šalims pareigą perleisti žemės sklypų nuosavybės teisę atsakovui BUAB „Struktus“, ar neapimanti nuosavybės teisių į žemės sklypus perleidimo pareigos. Taip pat prašė pakarotinai nustatyti 2012 m. gegužės 21 d. Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-68/2012 vykdymo tvarką, nustatant terminą, per kurį ieškovas Valstybės turto fondas privalo perleisti atsakovui nuosavybės teisę į žemės sklypus, esančius ( - ), kurių kadastriniai Nr. ( - ), Nr. ( - ), o už kiekvieną teismo nutarties, nustatančios 2012 m. gegužės 21 d. Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-68/2012 vykdymo tvarką nevykdymo arba netinkamo vykdymo dieną nustatyti atsakovui baudą.

7Nurodo, kad šiuo metu yra įvykdytas tik pirmasis 2013 m. liepos 18 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-68/2012 nustatytas įpareigojimas, tačiau žemės sklypų, esančių ( - ), kurių kadastriniai Nr. ( - ), Nr. ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis vis dar nėra pasirašyta. Pažymi, kad ieškovas priimtus teismų sprendimus ėmėsi nesąžiningai ir neteisėtai interpretuoti nurodydamas, jog teismai esą neįpareigojo ieškovą perduoti žemės sklypus atsakovo nuosavybėn, o įpareigojo tik pasirašyti jų pirkimo-pardavimo sutartį. Be to, ieškovas VĮ Turto fondas atsisako perleisti žemės sklypus iki kreditorinio reikalavimo atsakovo BUAB „Struktus“ bankroto byloje patvirtinimo, todėl teismo sprendimų įvykdymas gali būti vilkinamas ir ateityje.

8Atsižvelgiant į ieškovo nurodomą aplinkybę, jog „iš byloje priimtų teismų sprendimų akivaizdu, kad teismai įpareigojo šalis pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį, o ne perduoti žemės sklypus BUAB „Struktus“ nuosavybėn“, atsakovo nuomone, yra tikslinga, visų pirma, išaiškinti 2012 m. gegužės 21 d. Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-68/2012, teismui nurodant, ar priimtas teismo sprendimas, dalyje „Ieškovas valstybės įmonė Valstybės turto fondas ir atsakovas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Struktus“ įpareigotos pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį žemės sklypų esančių ( - ), kurių kadastriniai Nr. ( - ), Nr. ( - )” turėtų būti suprantamas, kaip kartu nustatantis šalims pareigą perleisti žemės sklypų nuosavybės teisę atsakovui BUAB „Struktus“, ar neapimantis nuosavybės teisių į žemės sklypus perleidimo. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad teismo įpareigojimas per teismo nustatytą terminą pasirašyti žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartį tarp šalių sukelia papildomus ginčus dėl tokios sutarties teksto, leidžia ieškovui papildomai įtraukti į sutartį nuostatas dėl jo kreditorinio reikalavimo bankroto byloje patvirtinimo, kitas nuostatas, neturinčias jokios reikšmės priimtų teismų sprendimų vykdymui, atsakovas prašo nustatyti terminą, per kurį ieškovas privalo perleisti atsakovui nuosavybės teisę į žemės sklypus, esančius ( - ), kurių kadastriniai Nr. ( - ), Nr. ( - ). Siekdamas išvengti pakartotinio kreipimosi į teismą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. sprendimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo, mano, jog yra tikslinga nustatyti ieškovui baudą už kiekvieną Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, kuria būtų nustatyta 2012 m. gegužės 21 d. Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-68/2012 vykdymo tvarka, nevykdymo arba netinkamo vykdymo dieną.

9Ieškovas valstybės įmonė Valstybės turto fondas, nesutikdamas su šiais atsakovo BUAB „Struktus“ reikalavimais ir prašydamas juos atmesti, nurodo, kad jo nuomone, atsakovas be jokio teisinio pagrindo reikalauja iš ieškovo valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyti, kad nuosavybės teisė į žemės sklypus atsakovui turi būti perduodama iš karto pasirašius minėtą sutartį. Ieškovas atsakovui pateiktame derinti galutiniame pirkimo-pardavimo sutarties projekte nurodė, kad atsakovui parduodamų žemės sklypų kainą sudaro ieškovo kreditorinis reikalavimas atsakovo bankroto byloje ir kad nuosavybės teisė į žemės sklypus atsakovui pereina nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo, per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties dėl ieškovo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo bankroto byloje. Ieškovo nuomone, tik tokios sutarties projekto sąlygos atitiktų valstybinės žemės pirkimo-pardavimą reglamentuojančių teisės normų reikalavimus ir tuo pačiu nepažeistų imperatyvių Įmonių bankroto įstatymo normų. Tuo tarpu nepagrįsti atsakovo teiginiai, esą siūlydamas aukščiau nurodytas sąlygas pirkimo-pardavimo sutarties projekte ieškovas nevykdo įsiteisėjusių teismų sprendimų, neteisingai juos interpretuoja ir pan. Atkreipė dėmesį į tai, kad bylą nagrinėję teismai nagrinėdami ginčą pareikštų reikalavimų ribose pasisakė tik dėl pačios sutarties pasirašymo (įforminimo) prievolės, o klausimo dėl nuosavybės perėjimo momento, kaip dėl kitų šios sutarties sąlygų, nesprendė.

10Kartu pažymėjo ir tai, kad ieškovo VĮ Turto fondo atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutarties, kuria buvo patvirtintas ieškovo kreditorinis reikalavimas, bus nagrinėjamas Lietuvos apeliaciniame teisme jau 2014 m. sausio 21 d. (civilinės bylos Nr. 2-177/2014), todėl neturi jokio pagrindo atsakovo prašyme išdėstyti argumentai, kad parduodamų žemės sklypų perdavimas atsakovo nuosavybėn nukeliamas neapibrėžtam laikui.

11Prašymas atmestinas.

12Dėl teismo sprendimo išaiškinimo

13Kaip yra žinoma, CPK 278 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, jeigu sprendimas neaiškus, jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti savo sprendimą, nekeisdamas jo turinio. Teismo sprendimo aiškinimo paskirtis – pašalinti neaiškumus tam, kad toks sprendimas galėtų būti tinkamai įvykdytas. Taigi CPK 278 straipsnyje nustatyta procesinė teismo ir bylos dalyvių teisė įgyvendinama tada, kai yra siekiama įvykdyti teismo sprendimą, tačiau yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai) suformuluota sprendimo rezoliucinė dalis ir dėl to nėra visiškai aišku, kaip jis turi būti vykdomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. G. ir kt. v. R. G., bylos Nr. 3K-3-533/2007; 2010 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. B. v. UAB „Lukoil Baltija“, bylos Nr. 3K-3-301/2010, etc.).

14Kaip minėta, atsakovas BUAB „Struktus“ prašo išaiškinti Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-68/2012 atsakant į klausimą, ar priimta teismo sprendimo dalis, kurioje nurodyta, jog „Ieškovas valstybės įmonė Valstybės turto fondas ir atsakovas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Struktus“ įpareigotos pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį žemės sklypų, esančių ( - ), kurių kadastriniai Nr. ( - ), Nr. ( - ).” turėtų būti suprantama kaip kartu nustatanti šalims pareigą perleisti nuosavybės teisę į žemės sklypus atsakovui BUAB „Struktus“, ar priešingai – neapimantis nuosavybės teisių į žemės sklypus perleidimo.

15Kolegija, atmesdama minėtą prašymą, pažymi, kad šalis nagrinėjamoje byloje atstovauja teisininkai, todėl akivaizdu, kad tiek ieškovui, tiek atsakovui yra žinoma, kokias prievoles ir teisines pasekmes sukelia nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymas (CK 6.393 str., 6.398 str.). Pažymėtina ir tai, kad atsiliepdamas į atsakovo BUAB „Struktus“ prašymą, ieškovas VĮ Valstybės turto fondas taip pat pripažino, kad jo paruoštame žemės sklypų pirkimo-pardavimo projekte numatė nuosavybės į žemės sklypus perėjimo ieškovui BUAB „Struktus“ momentą (Projekto 4 p., 9 p.). Tokiu būdu spręstina, kad abiem ginčo šalims sprendimo dalis, kuria jos įpareigotos pasirašyti žemės sklypų pirkimo-padavimo sutartį, yra suprantama ir aiški, kad abi šalys vienareikšmiškai suvokia šios sutarties pasirašymo teisines pasekmes, todėl akivaizdu, jog prašymas išaiškinti minėtą sprendimo dalį neatitinka CPK 278 straipsnio 1 dalies nuostatų ir dėl to teisėjų kolegija jį atmeta.

16Dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos nustatymo

17Atsakovas BUAB „Struktus“ CPK 284 straipsnio nustatyta tvarka taip pat prašo pakeisti Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-68/2012 tvarką, nustatant terminą, per kurį ieškovas VĮ Turto fondas privalo perleisti atsakovui nuosavybės teisę į ginčo žemės sklypus.

18Teisėjų kolegija, atmesdama taip pat ir minėtą prašymą, pažymi, kad argumentai, dėl ko sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo institutas nagrinėjamu atveju nėra taikomas, yra išdėstyti pirmiau paminėtoje 2013 m. liepos 18 d. nutartyje, priimtoje sprendžiant atsakovo BUAB „Struktus“ prašymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo. Šioje nutartyje teisėjų kolegija yra pažymėjusi, kad atsakovo prašymo tenkinimas taikant sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo institutą reikštų, jog teismas išnagrinėtų klausimą, kuris nebuvo bylos nagrinėjimo objektas ir dėl kurio nebuvo nuspręsta teismo sprendimu (CPK 284 str.). Tuo pat metu kolegija, vadovaudamasi CPK 273 straipsniu, minima nutartimi nustatė sprendimo įvykdymo terminus tokiu būdu: įpareigojo ieškovą VĮ Valstybės turto fondą per 3 (tris) mėnesius nuo šios nutarties priėmimo dienos paruošti žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutarties projektą ir pateikti jį atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Struktus“; taip pat nustatė ieškovui VĮ Valstybės turto fondui ir atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Struktus“ 2 (dviejų) mėnesių terminą nuo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Struktus“ sutarties projekto gavimo dienos pasirašyti šių žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartį.

19Taigi aukščiau minėta 2013 m. liepos 18 d. nutartimi teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje nagrinėtus reikalavimus ir priimtą sprendimą, šalis įpareigojo ne perduoti nuosavybės teisę į sklypus, o sudaryti sutartį, t. y. per nustatytą terminą atlikti veiksmus, nesusijusius su turto ar piniginių lėšų perdavimu (CPK 273 str., 771 str.). Vienas iš tokių veiksmų – nuosavybės teisės į žemės sklypus perėjimo momentas, kurį šalys sutartyje turi numatyti pačios. Todėl nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo nustatyti, per kokį terminą ieškovas privalo perduoti ginčo sklypus atsakovo nuosavybėn dar ir todėl, kad, kaip teisingai nurodo ieškovas, privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių projektai rengiami pagal pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygas, nurodytas 1999 m. kovo 9 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 260 patvirtintose Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėse ir patvirtintas šių sutarčių formas. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, jog ieškovo VĮ Turto fondo pateikto žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutarties projekto 9 punkte numatyta, kad nuosavybės teisė į žemės sklypus pirkėjui pereina nuo žemės sklypų perdavimo, įforminto sutarties šalių pasirašytu žemės sklypų nuosavybės teisės perdavimo ir priėmimo aktu, kuris pasirašomas per 3 darbo dienas įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl pardavėjo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo pirkėjo bankroto byloje.

20Pažymėtina, kad teisėjų kolegija sutinka su atsakovo prašyme nurodytu motyvu, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013 m. kovo 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-45/2013, išaiškino, jog žemės pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymas, kaip jau įvykusio sandorio įforminimas, gali būti atliekamas nepriklausomai nuo to, ar ieškovas yra įtrauktas į bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašus ir ar jo finansinį reikalavimą yra patvirtinęs teismas. Tačiau akivaizdu, jog sutarties nepasirašymo aplinkybės, o taip pat atitinkamai sankcijų skyrimas už minėtų įpareigojimų nevykdymą nėra šios bylos dėl sprendimo išaiškinimo ir šio sprendimo vykdymo tvarkos nustatymo nagrinėjimo dalykas. Kolegija pažymi, kad tokio sprendimo neįvykdymo klausimas, kaip žinia, galėtų būti sprendžiamas CPK 771 straipsnio 5 dalies nustatyta tvarka, antstoliui perduodant Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą šio pareigūno kontoros buveinės vietos apylinkės teismui.

21Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija atmeta atsakovo BUAB „Struktus“ prašymą išaiškinti ir pakeisti Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. sprendimą ir pakeisti šio sprendimo vykdymo tvarką, o taip pat nustatyti atsakovui VĮ Turto fondui baudą už kiekvieną teismo nutarties, nustatančios 2012 m. gegužės 21 d. Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-68/2012 vykdymo tvarką, nevykdymo ar netinkamo vykdymo dieną (CPK 273 str., 278 str. 1 d., 284 str.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 273 straipsnio 3 dalimi, 278 straipsnio 1 dalimi, 284 straipsniu, 290 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

23Atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Struktus“ prašymą išaiškinti Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 21 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-68/2012 ir pakeisti šio sprendimo vykdymo tvarką atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012... 4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 5. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, iš... 6. Ieškovas BUAB „Struktus“ 2013-12-23 pakartotinai kreipėsi į teismą,... 7. Nurodo, kad šiuo metu yra įvykdytas tik pirmasis 2013 m. liepos 18 d.... 8. Atsižvelgiant į ieškovo nurodomą aplinkybę, jog „iš byloje priimtų... 9. Ieškovas valstybės įmonė Valstybės turto fondas, nesutikdamas su šiais... 10. Kartu pažymėjo ir tai, kad ieškovo VĮ Turto fondo atskirasis skundas dėl... 11. Prašymas atmestinas.... 12. Dėl teismo sprendimo išaiškinimo... 13. Kaip yra žinoma, CPK 278 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, jeigu... 14. Kaip minėta, atsakovas BUAB „Struktus“ prašo išaiškinti Lietuvos... 15. Kolegija, atmesdama minėtą prašymą, pažymi, kad šalis nagrinėjamoje... 16. Dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos nustatymo... 17. Atsakovas BUAB „Struktus“ CPK 284 straipsnio nustatyta tvarka taip pat... 18. Teisėjų kolegija, atmesdama taip pat ir minėtą prašymą, pažymi, kad... 19. Taigi aukščiau minėta 2013 m. liepos 18 d. nutartimi teisėjų kolegija,... 20. Pažymėtina, kad teisėjų kolegija sutinka su atsakovo prašyme nurodytu... 21. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija atmeta atsakovo... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Struktus“ prašymą...