Byla 2A-128/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Marytės Mitkuvienės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl papildomos teismo nutarties priėmimo civilinėje byloje, išnagrinėtoje pagal ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kanapa“ ir trečiojo asmens V. K. apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-464-368/2010 pagal ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kanapa“ ieškinį atsakovui R. B. , trečiajam asmeniui V. K. dėl vekselių, sandorių pripažinimo negaliojančiais, nepagrįstai įgyto turto išieškojimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu atsakovui R. B. kreipėsi ieškovas BAB „Kanapa“ ir prašė:

41) pripažinti negaliojančiu 2004 m. gruodžio 15 d. tarp AB „Kanapa“ ir atsakovo

5R. B. sudarytos nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarties 2.2 punktą.

62) pripažinti negaliojančiais 2004 m. gruodžio 15 d. sudarytos nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarties priedus Nr. 1, 2, 3, 4, 5,

73) pripažinti negaliojančiais AB „Kanapa“ atsakovui R. B. išduotus 6 vekselius: 2005 m. balandžio 14 d. vekselį 968 000 Lt sumai, 2005 m. balandžio 14 d. vekselį 2 000 000 Lt sumai, 2006 m. spalio 24 d. vekselį 1 368 000 Lt sumai, 2007 m. gruodžio 18 d. vekselį 1 335 000 Lt sumai, 2008 m. gruodžio 10 d. vekselį 1 315 000 Lt sumai ir 2009 m. vasario 2 d. vekselį

81 300 000 Lt sumai ir išreikalauti šiuos vekselius iš atsakovo, įpareigojant vekselius per 7 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo perduoti ieškovui;

94) priteisti iš atsakovo be pagrindo įgytą 258 000 Lt sumą, bylinėjimosi išlaidas.

10Šiaulių apygardos teismas 2010 m. kovo 18 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, ieškovo AB „Kanapa“ ir atsakovo R. B. sudarytus nekilnojamojo daikto 2004 m. gruodžio 15 d. pirkimo-pardavimo sutarties priedus Nr. 1, 2, 3, 4 ir 5 pripažino negaliojančiais, o kitą ieškinio dalį atmetė. Teismas taip pat atmetė atsakovo R. B. prašymą taikyti ieškovui AB „Kanapa“ sankcijas, numatytas CPK 95 straipsnyje.

11Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kanapa“ ir trečiojo asmens V. K. apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimo, 2011 m. vasario 21 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimą paliko nepakeistą ir priteisė iš ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kanapa“ ir trečiojo asmens V. K. po 780 Lt iš kiekvieno išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsakovui R. B. .

12Atsakovo R. B. atstovas Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašo priimti papildomą nutartį ir iš ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kanapa“ bei trečiojo asmens V. K. atsakovui R. B. priteisti 1 210 Lt išlaidų, patirtų už 2010 m. gruodžio 28 d. atliktą nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą.

13Pareiškime teigia, kad atsakovas R. B. su 2011 m. sausio 7 d. prašymu prijungti papildomus įrodymus pateikė 2010 m. gruodžio 28 d. nekilnojamojo turto - 0,5694 ha žemės sklypo, esančio ( - ) - vertinimo ataskaitą ir dokumentus, pagrindžiančius jo patirtas 1210 Lt bylinėjimosi išlaidas už vertinimo ataskaitos parengimą. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 21 d. nutartimi šių apeliacinėje instancijoje atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų už UAB ,,Krivita“ atliktą nekilnojamojo turto vertinimą klausimas nebuvo išspręstas.

14Prašymas tenkintinas.

15Lietuvos Respublikos CPK 277 straipsnio 1 dalies 2 punkte yra nustatyta, kad teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų klausimo. Iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (CPK 277 str. 2 d.).

16Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatą, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš kitos šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ši taisyklė taip pat yra taikoma ir bylinėjimosi išlaidoms, kurias šalys patyrė apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 3 d., 302 str.).

17Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 str.). Prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos sumos, išmokėtos liudytojams, ekspertams, ekspertinėms įstaigoms ir vertėjams, bei išlaidos, susijusius su vietos apžiūra, atsakovo paieškos išlaidos, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, išlaidos, susijusios su teismo sprendimo vykdymu, atlyginimo už kuratoriaus darbą išlaidos, išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti ir kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos (CPK 88 str. 1 d.).

18Apeliacinės instancijos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs šią civilinę bylą iš esmės pagal ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kanapa“ ir trečiojo asmens V. K. apeliacinius skundus, 2011 m. vasario 21 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo sprendimą paliko nepakeistą, t.y. apeliacinių skundų nepatenkino. Šia nutartimi iš ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kanapa“ ir trečiojo asmens V. K. atsakovui R. B. taip pat buvo priteista po 780 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Tačiau kitų bylinėjimosi išlaidų klausimas Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 21 d. nutartimi, kuria byla apeliacine tvarka buvo išnagrinėta iš esmės, nebuvo išspręstas.

19Iš bylos duomenų matyti, kad 2011 m. sausio 10 d. šioje byloje buvo gautas atsakovo R. B. atstovo advokato Sauliaus Pėdnyčios 2011 m. sausio 7 d. prašymas prijungti papildomus įrodymus, su kuriuo, be kitų rašytinių įrodymų, buvo pateikta uždarosios akcinės bendrovės ,,Krivita“ atlikto nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos Nr. 10-I-275 kopija, o kartu su ja - UAB ,,Krivita“ 2010 m. gruodžio 16 d. PVM sąskaitos - faktūros Nr. 355 ir R. B. 2010 m. gruodžio 20 d. mokėjimo nurodymo Nr. 12201440 kopijos (t. 2, b.l. 1-3, 4, 6-38, 51). Šie rašytiniai įrodymai bei nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos Nr. 10-I-275 originalas buvo prijungti prie bylos (t. 2, b.l. 73) bei, nagrinėjant bylą iš esmės, buvo vertinami. UAB ,,Krivita“ 2010 m. gruodžio 16 d. PVM sąskaita - faktūra Nr. 355 ir R. B. 2010 m. gruodžio 20 d. mokėjimo nurodymas Nr. 12201440 patvirtina atsakovo atstovo teiginį, kad be išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinėje instancijoje atsakovas turėjo ir kitų bylinėjimosi išlaidų - 1210 Lt jis sumokėjo už nekilnojamojo turto vertinimą, kurio ataskaita buvo pateikta teismui. Šios atsakovo išlaidos priskirtinos prie kitų būtinų ir pagrįstų apeliacinės instancijos teisme jo patirtų išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 8 p.), nes jos yra susijusios su rašytinių įrodymu pateikimui teismui, o jų faktas yra pagrįstos finansiniais dokumentais. Įrodymus apie šias išlaidas apeliacinės instancijos teismui atsakovas pateikė iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos ir išnagrinėjus bylą, šių išlaidų klausimas nebuvo išspręstas. Todėl, atsakovo atstovui per įstatymo nustatytą terminą pateikus prašymą priimti papildomą nutartį ir priteisti šias išlaidas, yra pakankamas pagrindas priimti papildomą nutartį (CPK 277 str. 1 d. 3 p.). Kadangi civilinė byla apeliacine tvarka buvo nagrinėjama pagal ieškovo ir trečiojo asmens apeliacinius skundus, kurie nebuvo patenkinti, t.y. procesinis sprendimas priimtas atsakovo naudai, šios apeliacinės instancijos teisme atsakovo patirtos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, jam priteisiamos iš apeliacinius skundus padavusių atsakovo ir trečiojo asmens lygiomis dalimis (CPK 88 str. 1 d. 8 p., 93 str. 1 ir 3 d., 302 str.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio pirmąja ir trečiąja dalimis, 277 straipsnio pirmosios dalies trečiuoju punktu ir trečiąja dalimi, 302 straipsniu

Nutarė

21Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kanapa“ ir trečiojo asmens V. K. po 605 Lt (šešis šimtus penkis litus) iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų atsakovui R. B. .

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu atsakovui R. B. kreipėsi ieškovas... 4. 1) pripažinti negaliojančiu 2004 m. gruodžio 15 d. tarp AB „Kanapa“ ir... 5. R. B. sudarytos nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutarties 2.2 punktą.... 6. 2) pripažinti negaliojančiais 2004 m. gruodžio 15 d. sudarytos nekilnojamojo... 7. 3) pripažinti negaliojančiais AB „Kanapa“ atsakovui R. B. išduotus 6... 8. 1 300 000 Lt sumai ir išreikalauti šiuos vekselius iš atsakovo,... 9. 4) priteisti iš atsakovo be pagrindo įgytą 258 000 Lt sumą, bylinėjimosi... 10. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. kovo 18 d. sprendimu ieškinį patenkino... 11. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo... 12. Atsakovo R. B. atstovas Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė pareiškimą,... 13. Pareiškime teigia, kad atsakovas R. B. su 2011 m. sausio 7 d. prašymu... 14. Prašymas tenkintinas.... 15. Lietuvos Respublikos CPK 277 straipsnio 1 dalies 2 punkte yra nustatyta, kad... 16. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatą, šaliai, kurios naudai priimtas... 17. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su... 18. Apeliacinės instancijos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs šią... 19. Iš bylos duomenų matyti, kad 2011 m. sausio 10 d. šioje byloje buvo gautas... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės „Kanapa“ ir...