Byla 2-1521/2010
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. A. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. nutarties statybos įmonių asociacijai „Būsto statyba ir apdaila“ bankroto byloje dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas J. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui bankrutavusiai statybos įmonių asociacijai „Būsto statyba ir apdaila“ prašydamas, priteisti iš atsakovo 144666 Lt, įpareigoti atsakovo administratorių ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sušaukti kreditorių susirinkimą bei įtraukti į kreditorių susirinkimo darbotvarkę klausimą dėl J. A. kreditorinio reikalavimo 144666 Lt sumoje patvirtinimo, panaikinti kreditorių susirinkimo 2009-04-14 bei 2009-07-09 nutarimus dalyje dėl kreditorinio reikalavimo pardavimo bei 2007-05-05, 2009-04-14, 2009-07-09 kreditorių susirinkimo nutarimus dalyje dėl J. A. kreditorinio reikalavimo svarstymo bei tvirtinimo atidėjimo.

4Bylos nagrinėjimo metu 2009 m. lapkričio 13 d. bankrutavusios SĮA „Būsto statyba ir apdaila“ kreditorių susirinkimas nutarė patvirtinti kreditoriaus J. A. finansinį reikalavimą bendrai 144666 Lt sumai, taip pat nusprendė reikalavimo teisės į žalos atlyginimą nepardavinėti iki nebus baigtas ikiteisminis tyrimas Nr. 20-1-00485-06.

5Pareiškėjas, bankrutavusios SĮA „Būsto statyba ir apdaila“ kreditorius VSDFV Kauno skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl BSĮA „Būsto statyba ir apdaila“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2009-11-13, priimto nutarimo dėl J. A. finansinio reikalavimo tvirtinimo bendrai 144666,00 Lt sumai, pripažinimo negaliojančiu.

6Bylos neišnagrinėjus iš esmės, ieškovas J. A. išreiškė valią atsiimti pareikštus reikalavimus, nurodydamas, jog bankrutavusios įmonės kreditoriai iš esmės patenkino jo reikalavimus. Dalyvaujantys asmenys neprieštaravo kreditoriaus ieškinio atsiėmimui (CPK 139 straipsnio 2 dalis), todėl ieškovo J. A. bankrutavusiai statybos įmonių asociacijai „Būsto statyba ir apdaila“ reikalavimai palikti nenagrinėti (CPK 139 straipsnis).

7Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartimi pareiškėjo VSDFV Kauno skyriaus pareiškimą tenkintino iš dalies ir ieškovo J. A. ieškinio atsakovui BSĮA „Būsto statyba ir apdaila“ reikalavimus priteisti iš atsakovo 144666 Lt, įpareigoti atsakovo administratorių ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sušaukti kreditorių susirinkimą bei įtraukti į kreditorių susirinkimo darbotvarkę klausimą dėl J. A. kreditorinio reikalavimo 144666 Lt sumoje patvirtinimo, panaikino kreditorių susirinkimo 2009-04-14 bei 2009-07-09 nutarimus dalyje dėl kreditorinio reikalavimo pardavimo bei 2007-05-05, 2009-04-14, 2009-07-09 kreditorių susirinkimo nutarimus dalyje dėl J. A. kreditorinio reikalavimo svarstymo bei tvirtinimo atidėjimo paliko nenagrinėtus. Teismas taip pat panaikino BSĮA „Būsto statyba ir apdaila“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2009-11-13, priimto nutarimo dėl J. A. finansinio reikalavimo tvirtinimo bendrai 144666,00 Lt sumai dalį 130 302,37 Lt apimtyje. Teismas nurodė, kad teismo posėdyje pareiškėjo atstovės papildomai paaiškino, kad darbo sutarties pakeitimas, kuriuo J. A. buvo padidintas darbo užmokestis nuo 1000 Lt iki 10 000 Lt per mėnesį, prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, kadangi asociacija veiklos nevykdė, todėl yra niekinis. Byloje nustatyta, kad 2006 m. vasario 28 d. statybinių įmonių asociacija „Būsto statyba ir apdaila“ sudarė su J. A. darbo sutartį Nr. 2006-0228/1, pagal kurią J. A. buvo priimtas dirbti asociacijos direktoriumi, mokant 1000 Lt mėnesinę algą. 2006 m. balandžio 4 d. darbo sutarties sąlyga, nustatanti darbuotojo darbo užmokestį buvo pakeista, darbuotojui buvo nustatytas 10000 Lt mėnesinis darbo užmokestis. Pagal CK 1.1 straipsnio 3 dalies nuostatą Civilinio kodekso normos darbo santykiams taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja specialūs įstatymai. Darbo kodekse darbo sutarties negaliojimo pagrindų nenumatyta. Sandorių negaliojimą reglamentuoja civilinės teisės normos. Teismo vertinimu, byloje surinkti įrodymai, yra pakankami išvadai, kad kreditoriui darbo užmokestis buvo padidintas esant asociacijai nemokiai. SĮA „Būsto statyba ir apdaila“ 2006 m. balandžio 4 d. Valdybos pavedimas patvirtina, kad tuometiniam direktoriui J. A. buvo pavestos tik tam tikra dalis pareigų, kurias jis privalėjo atlikti kaip juridinio asmens vadovas. Iš šio pavedimo turinio matyti, kad tiek darbdaviui, tiek darbuotojui yra žinoma informacija apie asociacijos patiriamus finansinius sunkumus, direktoriui jau 2006-04-04 (darbo užmokestis padidintas tą pačią dieną) pavedama pateikti pasiūlymus dėl bankroto procedūros. Byloje dalyvaujantys asmenys pripažino, kad asociacija kreditoriaus J. A. darbo užmokesčio padidinimo laikotarpiu faktiškai jokios veikos nevykdė, joje darbo santykių pagrindu nedirbo darbuotojai, nebuvo vykdomi privalomieji mokėjimai į valstybės biudžetą. Nustatytas J. A. 10000 Lt darbo užmokesčio dydis gerokai viršija vidutinį darbo užmokestį šalyje, todėl toks ženklus darbo užmokesčio padidinimas akivaizdžiai susijęs su tikslu gauti didesnes išmokas iš asociacijos jos bankroto atveju. Sandoris, kurio vienintelis ir pagrindinis tikslas yra gauti didesnes nei priklausytų išmokas, vertintinas kaip prieštaraujantis viešajai tvarkai ir gerai moralei, tai atitinka LAT suformuotai praktikai Šalių darbo sutarties punkto, reglamentuojančio darbuotojo darbo užmokesčio pakeitimas padidinant kreditoriui J. A. darbo užmokestį iki 10 000 Lt, teismo iniciatyva (ex officio) pripažintinas niekiniu ir negaliojančiu CK 1.81 straipsnio pagrindu. Teismas sprendė, kad pripažinus darbo sutarties pakeitimą niekiniu, kreditorių susirinkimas, nustatęs, kad J. A. nebuvo mokamas darbo užmokestis nuo jo priėmimo į darbą dienos iki atleidimo iš darbo dienos, turėjo teisinį pagrindą už šį laikotarpį patvirtinti J. A. kreditorinį reikalavimą, atsižvelgdamas į darbo sutartyje nustatytą 1000 Lt mėnesinį darbo užmokestį, viso 14363,63 Lt. Teismas nurodė, kad pripažinus kreditoriaus J. A. darbo sąlygų, nustatančių per mėnesį mokamą darbo užmokestį, pakeitimą niekiniu, spręstina, kad bankrutavusios SĮA „Būsto statyba ir apdaila“ kreditorių susirinkime priimtas nutarimas patvirtinti J. A. kreditorinį reikalavimą 144666 Lt sumai pažeidžia kitų kreditorių interesus, todėl atsižvelgiant, jog yra pagrindas tvirtinti 14363,63 Lt kreditorinį reikalavimą, skundžiamo nutarimo dalis dėl 130302,37 Lt patvirtinto kreditorinio reikalavimo naikintina.

8Atskiruoju skundu ieškovas J. A. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartį dalyje dėl kreditorių susirinkimo įvykusio 2009-11-13 priimto nutarimo dėl J. A. finansinio reikalavimo tvirtinimo bendrai 144666,00 Lt sumai dalies 130302,37 panaikinimo. Atskirąjį skundą ieškovas grindžia šiais argumentais:

91. Teismas nenurodė kokiu būdu 2006 m. balandžio 4 d. darbo sutarties 2006-0228/1 pakeitimas pažeidžia viešąją tvarką, t.y. kokios imperatyvios teisės normos, reglamentuojančios viešąją tvarką ar kokie teisės principai yra pažeisti, tam, kad galima būtų pripažinti darbo sutarties pakeitimą (atlyginimo didinimą) prieštaraujančiu viešajai tvarkai. Teismas, taip pat nevertino darbo sutarties moralės požiūriu.

102. Darbo užmokesčio dydis yra juridinio asmens ir darbuotojo susitarimo rezultatas, o valstybinės institucijos, kaip VSDF nėra įgaliotos ar turinčios teisę dalyvauti juridinio asmens darbo užmokesčio nustatymo procese ar jį kažkaip įtakoti.

113. Privatus juridinis asmuo nustatydamas atlyginimą darbuotojui nėra įstatymų įsakmiai įpareigotas atsižvelgti į įmonės veikos rezultatus ar atsiklausti VSDF nuomonės.

12Suinteresuotas asmuo VSDFV Kauno skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo grindžia šiais argumentais:

131. VSDFV Kauno skyriui 2007-04-13 buvo pateiktas administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgalioto asmens A. V. pasirašytas pranešimas 12-SD apie J. A. nedraudiminį laikotarpį nuo 2006-04-28 iki 2007-03-31, taip pat 2007-06-13 pranešimas 12-SD apie J. A. nedraudiminį laikotarpį nuo 2007-04-02 iki 2007-06-08 (J. A. į SĮĄ „Būsto statyba ir apdaila“ priimtas dirbti 2006-03-01). Nedraudiminis laikotarpis - laikotarpis, kurio metu apdraustasis asmuo negauna pajamų, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatyta tvarka turi būti priskaičiuotos ir privalo būti sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, todėl J. A. prašomas patvirtinti finansinis reikalavimas 144666,00 Lt sumai, visam laikotarpiui laikytinas nepagrįstu.

142. Nors darbo užmokesčio nustatymas yra privatus darbdavio ir darbuotojo susitarimas, tačiau šiuo atveju manytina, kad toks susitarimas yra nepagrįstas ir pažeidžiantis imperatyvias įstatymo normas, kas ir buvo nustatyta 2010-06-22 Kauno apygardos teismo nutartimi.

153. Darbo sutarties pakeitimas padarytas SĮA „Būsto statyba ir apdaila“ jau esant nemokiai (2006-12-13 įmonei iškelta bankroto byla).

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

17Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutarties dalis naikintina ir klausimas perduotinas nagrinėti teismui iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

18CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

19Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. nutarties dalies, kuria buvo panaikinta BSĮA „Būsto statyba ir apdaila“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2009-11-13, priimto nutarimo dėl J. A. finansinio reikalavimo tvirtinimo bendrai 144666,00 Lt sumai dalį 130 302,37 Lt apimtyje, teisėtumo ir pagrįstumo.

20Teismas, pagal kompetenciją vertindamas, ar kreditorių priimami sprendimai yra pagrįsti, teisingi ir motyvuoti, ar jie nepažeidžia visų kreditorių teisių ir teisėtų interesų, privalo šią savo funkciją vykdyti tokiu būdu, kad nepaneigtų minėtų bankrutuojančios įmonės kreditorių teisių ir kompetencijos priimant sprendimus dėl bankrutuojančios įmonės turto. Galiojantys teisės aktai nenustato kriterijų, kuriais teismas turėtų įvertinti ginčijamų kreditorių susirinkimų turinį, todėl jis vertintinas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines aplinkybes.

21Kaip matyti iš bylos medžiagos, BSĮA „Būsto statyba ir apdaila“ kreditorius VSDFV Kauno skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl BSĮA „Būsto statyba ir apdaila“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2009-11-13, priimto nutarimo dėl J. A. finansinio reikalavimo tvirtinimo bendrai 144666,00 Lt sumai, pripažinimo negaliojančiu. Tačiau pirmosios instancijos teismas peržengdamas minėto kreditoriaus prašymo reikalavimų ribas sprendė, kad darbo sutarties pakeitimas, kuriuo J. A. buvo padidintas darbo užmokestis nuo 1000 Lt iki 10 000 Lt per mėnesį, prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, kadangi asociacija veiklos nevykdė, todėl yra niekinis. Teisėjų kolegija su tokia teismo išvada sutikti negali. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, išeidamas už reikalavimo ribų, t.y. pripažindamas darbo sutarties pakeitimą niekiniu, bei sumažindamas J. A. kreditorių sprendimu parvirtintą kreditorinį reikalavimą, pilnai neatskleidė bylos esmės, neišsiaiškino svarbių bylos išnagrinėjimui turinčių reikšmę aplinkybių. Pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino ar įmonė vykdė veiklą tuo laikotarpiu, kurį nurodo VSDFV Kauno skyrius, t. y. nuo 2006-04-28 iki 2007-03-31 bei nuo 2007-04-02 iki 2007-06-08, kiek darbuotojų tuo metu dirbo įmonėje ir koks buvo įmonės darbuotojų ir valdybos narių darbo užmokesčio vidurkis. Kokia tuo laiku buvo įmonės finansinė padėtis ir ar įmonė realiai galėjo mokėti darbuotojui nurodytą atlyginimą, bei kokio dydžio atlyginimai tuo laiku buvo nustatyti ir mokami kitiems darbuotojams bei valdybos nariams. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas taip pat neišsiaiškino ar dėl J. A. 2006-03-17 pateikto prašymo (T1, b. l. 32) BSĮA „Būsto statyba ir apdaila“ valdybai, kuriuo buvo prašoma padidinti darbo užmokestį, buvo priimtas valdybos sprendimas, nes kaip matyti iš bylos medžiagos 2006-04-04 BSĮA „Būsto statyba ir apdaila“ valdybos pavedimu (T1, b. l. 33), J. A. buvo įpareigotas atlikti visą eilę veiksmų. Atkreiptinas dėmesys, kad 2009-11-13 kreditorių susirinkimo metu svarstant dėl J. A. 144666 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą 62,56 proc. balsavo už ir 9,39 proc. balsavo prieš ir nutarta patvirtinti J. A. finansinį reikalavimą bendrai 144666 Lt sumai.

22Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, bei vadovaujantis LR CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu, laikytina, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės ir remiantis byloje pateiktais įrodymais jos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme.

23Vertindamas įrodymus, teismas turi atkreipti dėmesį į jų sąsajumą, leistinumą, patikimumą, įrodomąją reikšmę: įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir įrodymų visetą, kad įsitikintų, ar įrodymų užtenka nustatyti reikšmingas byloje aplinkybės, ar jie turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar įrodymai leistini nustatant vienas ar kitas aplinkybes, nesuklastoti, ar nėra prejudicinių faktų (CPK 182 str.).

24Remdamasi aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą, tinkamai nenustatė ir neįvertino šiam klausimui išspręsti svarbių faktinių bylos aplinkybių ir netinkamai pritaikė proceso teisės normas, todėl atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis keistina ir kreditorinio reikalavimo klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartį iš dalies pakeisti: panaikinti nutarties dalį, kuria panaikintas BSĮA „Būsto statyba ir apdaila“ kreditorių susirinkimo įvykusio 2009 m. lapkričio 13 d. priimto nutarimo dėl J. A. finansinio reikalavimo tvirtinimo bendrai 144666 Lt sumai dalį 130302,37 Lt apimtyje ir šį klausimą perduoti teismui nagrinėti iš naujo.

27Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas J. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui bankrutavusiai... 4. Bylos nagrinėjimo metu 2009 m. lapkričio 13 d. bankrutavusios SĮA „Būsto... 5. Pareiškėjas, bankrutavusios SĮA „Būsto statyba ir apdaila“ kreditorius... 6. Bylos neišnagrinėjus iš esmės, ieškovas J. A. išreiškė valią atsiimti... 7. Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartimi p 8. Atskiruoju skundu ieškovas J. A. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010... 9. 1. Teismas nenurodė kokiu būdu 2006 m.... 10. 2. Darbo užmokesčio dydis yra juridinio asmens ir darbuotojo susitarimo... 11. 3. Privatus juridinis asmuo nustatydamas atlyginimą darbuotojui nėra... 12. Suinteresuotas asmuo VSDFV Kauno skyrius... 13. 1. VSDFV Kauno skyriui 2007-04-13 buvo pateiktas administratoriaus UAB... 14. 2. Nors darbo užmokesčio nustatymas yra privatus darbdavio ir darbuotojo... 15. 3. Darbo sutarties pakeitimas padarytas SĮA „Būsto statyba ir apdaila“... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutarties dalis naikintina ir... 18. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 19. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl Kauno apygardos teismo 2010 m.... 20. Teismas, pagal kompetenciją vertindamas, ar kreditorių priimami sprendimai... 21. Kaip matyti iš bylos medžiagos, BSĮA... 22. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, bei vadovaujantis LR CPK 327 straipsnio... 23. Vertindamas įrodymus, teismas turi atkreipti dėmesį į jų sąsajumą,... 24. Remdamasi aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartį iš dalies pakeisti:... 27. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....