Byla 2S-1050-601/2015
Dėl santuokos nutraukimo esant kito kaltei ir kt

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. Š. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės S. Š. ieškinį dėl santuokos nutraukimo esant kito kaltei ir kt.

2Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Alytaus rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-181-652/2015 pagal S. Š. ieškinį atsakovui A. Š. dėl santuokos nutraukimo dėl kito kaltės ir kt.

5Alytaus rajono apylinkės teisme gautas atsakovo A. Š. priešieškinis ieškovei S. Š., kuriuo prašo santuoką nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir kt.

6Atsakovas už priešieškinį sumokėjo 580 Eur dydžio žyminį mokestį, likusią mokėtiną žyminio mokesčio dalį 2 261,34 Eur sumai prašė atidėti.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 2 d. nutartimi (t. 1, b. l. 151):

  1. atsakovo prašymą tenkino iš dalies;
  2. atidėjo atsakovui A. Š. 1 507,56 eurų žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo;
  3. įpareigojo atsakovą A. Š. sumokėti 753,78 eurus žyminio mokesčio per 7 dienų terminą.

8Teismas motyvuose nurodė, kad nustatytos aplinkybės apie atsakovo turtinę padėtį ir gaunamas pajamas duoda pagrindą manyti, kad jis iš karto negali sumokėti visos sumos, todėl 2/3 žyminio mokesčio dalių, t. y. 1 507,56 Eur mokėjimą atidėjo iki teismo sprendimo priėmimo, o kitą likusią nesumokėtą dalį, t. y. 753,78 Eur įpareigojo sumokėti per 7 dienų terminą. Nurodė, kad nustatytu terminu trūkumų nepašalinus, priešieškinis bus laikomas nepaduotu ir grąžinamas atsakovui.

  1. Atskirojo skundo argumentai

9Atsakovas A. Š. atskiruoju skundu prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 2 d. nutartį panaikinti (t. 2, b. l. 8-9).

10Motyvuose nurodė, kad teismas tokią nutartį priėmė šališkai, tenkindamas tik ieškovės reikalavimą atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą, o atsakovo prašymą dėl dalies žyminio atidėjimo tenkino tik iš dalies, kai tiek ieškovės, tiek jo gaunamos pajamos ir turtinė padėtis yra panaši. Teismas pažeidė lygiateisiškumo principą. Bendra mokėtina už priešieškinį suma sudaro

112 841,34 Eur. Atsakovas turi nuolatines darbines pajamas, tačiau žyminio mokesčio suma pakankamai didelė. Atsakovas, teikdamas priešieškinį, sumokėjo tokį patį žyminį mokestį kaip ir ieškovė. Teismas, tenkindamas tik vienos šalies prašymą dėl žyminio mokesčio dalies sumokėjimo atidėjimo, pažeidė proporcingumo ir teisingumo principus, kitai šaliai apsunkino finansinę padėtį.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

13CPK 5 straipsnyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo principas, kuris suteikia galimybę kiekvienam suinteresuotam asmeniui įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Ši asmens teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos realizuojama CPK nustatyta tvarka ir laikantis įstatyme numatytų ieškinio pareiškimo formos ir turinio reikalavimų, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra ir žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str.). Žyminio mokesčio dydis, atleidimo nuo viso ar dalies mokesčio bei žyminio mokesčio atidėjimo sąlygos yra imperatyviai įtvirtintos CPK ir taip visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės padėties, užtikrinamos vienodos galimybės kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos.

14Pagal CPK 84 straipsnį teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į asmenų turtinę padėtį, iki sprendimo (nutarties) priėmimo gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Prašymas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridedami įrodymai, įrodantys žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą. Šios normos tikslas – užtikrinti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai dėl susiklosčiusios sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną (procesinio dokumento padavimo dieną) jis neturi galimybės sumokėti šio mokesčio, tačiau nekyla abejonių, jog baigus nagrinėti bylą bei teismui priėmus nepalankų sprendimą dėl šio asmens nebus jokių kliūčių minimam mokesčiui sumokėti. Taigi, žyminio mokesčio atidėjimo atveju pareiškėjui išlieka pareiga sumokėti žyminį mokestį, tačiau piniginės prievolės vykdymo terminas atidedamas.

15Atsakovas (apeliantas) atskirajame skunde nurodo, kad teismas ginčijama nutartimi pažeidė šalių lygiateisiškumo principą. Ieškovės ir atsakovo darbinės pajamos bei turtinė padėtis yra panašios. Ieškovė už ieškinį buvo sumokėjusi 579,24 Eur, o likusioje dalyje prašė atidėti. Atsakovas, atsižvelgdamas į ieškovės sumokėtą žyminio mokesčio dalį, sumokėjo 580 Eur, o likusioje dalyje taip pat prašė atidėti.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės ir kt. Ieškovės už ieškinį mokėtina suma iš viso sudarė 11 313 Lt (3 276,47 Eur), ieškovė sumokėjo 2 000 Lt (579,24 Eur), likusioje dalyje prašė atidėti žyminio mokesčio mokėjimą. Teismas ieškovės prašymą tenkino iš dalies. Atidėjo 7 542 Lt (2 184,31 Eur) žyminio mokesčio mokėjimą, nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti ir sumokėti 1 771 Lt (512,92 Eur). Taigi teismas ieškovei atidėjo 2/3 dalių žyminio mokesčio mokėjimą nuo bendro už ieškinį mokėtino žyminio mokesčio dydžio (t. y. 11 313 Lt x 2/3), iš viso ieškovės sumokėta už ieškinį žyminio mokesčio suma sudaro 3 771 Lt/1 092,16 Eur (t. y. 11 313 Lt x 1/3) (ieškovė buvo sumokėjusi 2 000 Lt, teismas įpareigojo primokėti dar 1 771 Lt). Atsakovas kreipėsi į teismą priešieškiniu dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių kaltės ir kt. Už atsakovo priešieškinį iš viso mokėtina suma sudaro 2 841,34 Eur, dėl mokėtinos žyminio mokesčio sumos ginčo nekyla. Atsakovas už priešieškinį sumokėjo 580 Eur, likusioje dalyje žyminio mokesčio mokėjimą prašė atidėti. Teismas atsakovo prašymą tenkino iš dalies – žyminio mokestį mokėjimą atidėjo 1 507,56 Eur sumai, nustatydamas terminą trūkumams pašalinti įpareigojo atsakovą sumokėti 753,78 Eur sumą. Kaip matyti, teismas sprendė, kad yra pagrindas atidėti žyminį mokestį, kas reiškia, kad šiuo atveju ginčas dėl žyminio mokesčio atidėjimą reglamentuojančių nuostatų taikymo nekyla (atidėti ar neatidėti žyminį mokestį), tačiau ginčas kyla dėl atidėtinos žyminio mokesčio dalies (dydžio). Iš ginčijamos nutarties turinio suprastina, kad teismas, atidėdamas atsakovui žyminio mokesčio mokėjimą, vadovavosi tuo pačiu, kaip ieškovės ieškinio atžvilgiu taikytu, 2/3 žyminio mokesčio dalių atidėjimo principu (t. y. atidėti žyminio mokesčio mokėjimą 2/3 dalių, žyminį mokestį 1/3 dalių mokėti). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad teismo pasirinktas žyminio mokesčio atidėjimo būdas, tiek ieškovei, tiek atsakovui proporcingai atidedant po 2/3 mokėtinos žyminio mokesčio dalies, iš esmės protingas ir nepažeidžiantis šalių lygiateisiškumo principo. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pastebi esminį dalyką, kad ginčijamoje nutartyje teismas atidėdamas atsakovui žyminio mokesčio mokėjimą 2/3 dalių, atidėtiną žyminio mokesčio dalį (atitinkamai mokėtiną žyminio mokesčio dalį) paskaičiavo klaidingai, t. y. 2/3 žyminio mokesčio dalių paskaičiavo ne nuo bendrai mokėtinos žyminio mokesčio dalies (t. y. 2 841,34 Eur x 2/3), o nuo tos dalies, kuri atsakovo liko nesumokėta (t. y. (2 841,34 Eur – 580 Eur) x 2/3), kai ieškovei atidėdamas žyminio mokesčio mokėjimą, 2/3 dalių skaičiavimo nuo bendrai mokėtinos žyminio mokesčio sumos. Teismas vertina, kad atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes susidaro situacija, kad atsakovas turi mokėti didesnę nei 1/3 žyminio mokesčio dalį nuo visos mokėtinos už priešieškinį žyminio mokesčio sumos, tokiu būdu yra pažeidžiami šalių lygiateisiškumo bei proporcingumo principai.

17Kaip minėta, atsakovas už priešieškinį turi sumokėti iš viso 2 841,34 Eur dydžio žyminį mokestį, tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovui atidėtina žyminio mokesčio dalis sudaro 1 894,23 Eur (t. y. 2 841,34 Eur x 2/3), reiškia, kad už priešieškinį atsakovas turi sumokėti 947,11 Eur. Šiuo atveju iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas už priešieškinį buvo sumokėjęs 580 Eur, todėl darytina išvada, kad atsakovas už priešieškinį dar turi sumokėti, tačiau ne 753,78 Eur (kaip paskaičiavo pirmosios instancijos teismas), o 367,11 Eur (t. y. 947,11 Eur – 580 Eur).

18Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atidėjo atsakovui žyminį mokestį 1 507,56 Eur sumai, o 753,78 Eur sumai įpareigojo sumokėti. Kadangi teismas neteisingai paskaičiavo atsakovui atidėtiną žyminio mokesčio sumą, nutartis šioje dalyje keičiama – atidedant atsakovui A. Š. 1 894,23 Eur (vieno tūkstančio aštuonių šimtų devyniasdešimt keturių eurų ir 23 ct) žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo ir įpareigojant atsakovą A. Š. iki 2015 m. balandžio 23 d. sumokėti 367,11 Eur žyminį mokestį ir pateikti pirmosios instancijos teismui tai įrodančius dokumentus (CPK 115 str. 2 d.).

19Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

20Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 2 d. nutartį pakeisti.

21Atidėti atsakovui A. Š. 1 894,23 Eur (vieno tūkstančio aštuonių šimtų devyniasdešimt keturių eurų ir 23 ct) žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo.

22Įpareigoti atsakovą A. Š. iki 2015 m. balandžio 23 d. sumokėti 367,11 Eur (tris šimtus šešiasdešimt septynis Eur ir 11 ct) žyminio mokesčio ir pateikti pirmosios instancijos teismui sumokėjimą patvirtinantį banko dokumento originalą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,... 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Alytaus rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-181-652/2015... 5. Alytaus rajono apylinkės teisme gautas atsakovo A. Š. priešieškinis... 6. Atsakovas už priešieškinį sumokėjo 580 Eur dydžio žyminį mokestį,... 7. Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 2 d. nutartimi (t. 1, b. l.... 8. Teismas motyvuose nurodė, kad nustatytos aplinkybės apie atsakovo turtinę... 9. Atsakovas A. Š. atskiruoju skundu prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2015... 10. Motyvuose nurodė, kad teismas tokią nutartį priėmė šališkai, tenkindamas... 11. 2 841,34 Eur. Atsakovas turi nuolatines darbines pajamas, tačiau žyminio... 12. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 13. CPK 5 straipsnyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo... 14. Pagal CPK 84 straipsnį teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į... 15. Atsakovas (apeliantas) atskirajame skunde nurodo, kad teismas ginčijama... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama... 17. Kaip minėta, atsakovas už priešieškinį turi sumokėti iš viso 2 841,34... 18. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 19. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,... 20. Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 2 d. nutartį pakeisti.... 21. Atidėti atsakovui A. Š. 1 894,23 Eur (vieno tūkstančio aštuonių šimtų... 22. Įpareigoti atsakovą A. Š. iki 2015 m. balandžio 23 d. sumokėti 367,11 Eur...