Byla 2-1907-804/2011
Dėl žuvų ištekliams padarytos žalos atlyginimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui T. Č. dėl žuvų ištekliams padarytos žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 202,60 Lt už žuvų ištekliams padarytą žalą.

32011-04-05 T. Č. draudžiamu laiku, draudžiamu žvejybos įrankiu ir be leidimo mėgėjiškai žūklei sugavo dvi lydekas, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-337 patvirtintų mėgėjiškos žūklės taisyklių 4.5, 12.1, 12.2, 13.4 punktų reikalavimus, todėl remiantis CK 6.246 str. 1 d. atsirado civilinė atsakomybė. Iš byloje esančio 2011-04-08 padarytos žalos paskaičiavimo matyti, kad T.Č. 2011-05-05 su žeberklu, draudžiamu laiku sugavęs dvi lydekas upelyje, ištekančiame iš Plomėnų ežero į Totoriškių ežerą, Trakuose, padarė 202,60 Lt žalą, kuri yra apskaičiuota remiantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010-12-29 įsakymu Nr. D1-1048 patvirtintais padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo baziniais įkainiais.

4Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1d.).

5VRAAD Trakų rajono agentūros 2011-04-08 nutarimu administracinėje byloje Nr. VR-12.1-24 atsakovas buvo nubaustas administracine tvarka (b.l. 6).

6Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų patirta žala, todėl atsakovo kaltė bei priežastinis ryšys tarp jo neteisėtų veiksmų ir kilusios žalos nustatytas.

7Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę netesėtų veiksmų (CK 6.249 str. 1 d.).

8Žala aplinkai vertinama ir apskaičiuojama pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką, įvertinant pirminę būklę (sąlygas), neigiamo poveikio aplinkai reikšmingumą, natūralaus aplinkos atsikūrimo galimybes ir laiką, tačiau nevertinamas anksčiau, tai yra iki žalos aplinkai atsiradimo, nustatytas neigiamas poveikis, atsiradęs dėl konkrečios ūkinės veiklos, kurią nustatyta tvarka leidžia vykdyti įgaliotos institucijos ir kuri vykdoma nepažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimų (Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 32 str.).

9Teismas, nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, priima preliminarų sprendimą (CPK 428 str. 1 d.).

10Remiantis CPK 79, 80 str. ir 96 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 27 Lt žyminis mokestis, valstybei.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.138, 6.246 str. 1 d., 6.249 str. 1 d., Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 32 str., CPK 5, 79, 80, 96, 177-178, 262, 424-429 str. str., teismas

Nutarė

12ieškinį patenkinti visiškai.

13Priteisti iš T. Č. 202 Lt 60 ct žuvų ištekliams padarytos žalos atlyginimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui.

14Priteisti iš T. Č. 27 Lt 00 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.

15Atsakovas privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

16Atsakovui per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos nepateikus teismui prieštaravimų, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai