Byla 1-280-939/2013
Dėl to įvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su priešpriešai priešpriešinio eismo juosta važiuojančiu automobiliu DAF valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) su cisterna valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), vairuojamu R. W. ir priklausančiu UAB „Azet Transport“, dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu R. W. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė, sekretoriaujant Jolitai Matulienei, dalyvaujant prokurorui R. K., gynėjui advokatui ir civilinio atsakovo atstovui E. R., nukentėjusiajam R. W., jo atstovui advokatui J. K., civiliniam atsakovui T. Š., viešame teismo teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2R. M. a.k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), turintis spec. vidurinį išsilavinimą, dirbantis UAB „TD Transport“ vairuotoju, išsiskyręs, neteistas:

3kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 str. 1 d. (toliau – BK)

4Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

5kaltinamas tuo, kad pažeidė kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisykles, t.y. 2012 m. gruodžio 15 d., apie 12.20 val., Prienų rajone, Stakliškių seniūnijoje, kelyje Vilnius-Prienai-Marijampolė 70,2 km vairuodamas UAB „TD Transport“ priklausantį automobilį Mersedes Benz 1843 valstybinis numeris ( - ), pažeidė kelių eismo saugumo taisyklių 125 punktą nurodantį, kad vairuojas privalo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto, 133 punktą nurodantį, kad vairuodamas pasirinkdamas važiavimo greitį, turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, metrologines sąlygas, kelio būklę, tai yra nesilaikydamas visų nurodytų būtinų atsargumo priemonių, vairuodamas automobilį sniegu padengtu keliu, neatsižvelgė į važiavimo, metrologines bei kelio sąlygas, nevažiavo kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto, dėl to įvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su priešpriešai priešpriešinio eismo juosta važiuojančiu automobiliu DAF valstybinis numeris ( - ) su cisterna valstybinis numeris ( - ), vairuojamu R. W. ir priklausančiu UAB „Azet Transport“, dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu R. W. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

6Kaltinamasis R. M. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad jis dirba UAB „TD Transport“ vairuotoju. 2012 m. gruodžio 15 d., jis kartu su savo bendradarbiu D. Š. bendrovės automobiliu Mersedes Benz, važiavo iš Marijampolė į Rusiją. Automobilį vairavo jis, o D. Š. sėdėjo šalia. Tuo metu snigo, pustė ir kelias buvo slidus, padengtas sniegu. Jis automobilį vairavo apie 80 km/h greičiu. Pamatė prieš kokia šimtą metrų priešpriešais atvažiuojantį kitą vilkiką. Kadangi kelias buvo padengtas sniegu, tai kelyje buvo išvažinėtos vėžės ir jomis važiavo. Prasilenkimo metu jo transporto priemonę sumėtė ir jis prasilenkiant su vilkiku trenkėsi su automobiliu į prasilenkiantį vilkiką. Jam įvykio metu buvo sužalotas veidas ir galva, kojos. Kitoje kelio pusėje griovyje buvo ant šono apsivertęs vilkikas, su kuriuo jis susidūrė. Dėl savo poelgio labai gaili, įsipareigojo nukentėjusiajam atlyginti žalą, susitaikė su nukentėjusiuoju.

7Be kaltinamojo kaltės pripažinimo, kaltinamojo kaltę patvirtina ir kiti bylos duomenys, kurie pripažintini tinkamais įrodymais ir ištirti Lietuvos Respublikos BPK 273 str., 291 str. nustatyta tvarka.

8Nukentėjusysis R. W. parodė (t.1,b.l.60), kad 2012 m. gruodžio 15 d., apie pietus, vairavo vilkiką DAF su cisterna. Oro sąlygos buvo blogos, snigo, kelio danga buvo padengta sniegu, nesimatė vidurio juostos. Pamatė priešpriešinio eismo juosta atvažiuojantį automobilį, kuris staiga važiavęs priešpriešinio eismo juosta, skersas įvažiuoja į jo važiavimo juostą ir priekine dalimi trenkėsi į jo vilkiko priekinį kairį kampą. Jis bandė sukti savo vairuojamą vilkiką dešiniau, tačiau jam vis tiek susidūrimo išvengti nepavyko. Nuo smūgio jo automobilis nuvažiavo į dešinėje pusėje esantį griovį. Jam eismo įvykio metu sužalota kairė koja. Jis eismo įvykio metu buvau praradęs sąmonę.

9Liudytojas D. Š. (t.1,b.l.72) parodė, kad 2012 m. gruodžio 15 d., kartu su R. M., kuris vairavo vilkiką iš Marijampolės į Rusiją. Kelio ir oro sąlygos buvo blogos, snigo ir pustė. Važiuojant pamatė priešpriešinėje eismo juosta atvažiuojantį vilkiką. Pamatė, kad vilkiko kabina skersai važiuoja jų kelio važiuojamąja dalimi. Automobiliai susidūrė. Eismo įvykio metu susižalojo R. M..

10Liudytojas T. K. (t.1,b.l.73) parodė, kad 2012 m. gruodžio mėn., jis važiavo su krovininiu automobiliu iš Vilniaus į Suvalkus, keliu Vilnius-Marijampolė. Tuo metu kelio sąlygos buvo blogos, kelias daug kur buvo padengtas sniegu. Pravažiavęs nuo Vilniaus užsuko į degalinę ir pamatė, kad keliu link Suvalkų pravažiavo jo pažįstamo R. W. vairuojamas vilkikas. Po to ir jis išvažiavo iš degalinės ir pamatė, priekyje, dešinėje kelio pusėje, pusiau griovyje ant šono gulinčią R. W. traukiamą cisterną. Kairėje kelio pusėje buvo dar viena vilkikas, kuris buvo be priekabos. Jis sustojo įvykio vietoje ir pamatė vaikščiojantį R. W.. R. W. pasakojo, kad jis priešpriešais atvažiuojantį vilkiką užmetė į jo važiavimo juostą ir dėl to įvyko susidūrimas.

11Liudytojas T. Š. (t.1,b.l.74) parodė, kad jis yra UAB „TD Transport“, direktorius. 2012-12-15 apie 12.15 val., jam į paskambino D. Š. ir pasakė, kad Prienų r., Stakliškių k., prie sankryžos su degaline, įvyko eismo įvykis. D. Š. kartu su R. M. važiavo su įmonei UAB „TD Transport“ priklausančiu automobiliu Mersedes Benz, valstybinis numeris ( - ).

122012-12-15 Kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokole su planu ir papildomos įvykio vietos apžiūros protokole (t.1, b.l.9–22, 23–27) užfiksuota, kad įvykio vieta yra Prienų r., Stakliškių k., kelyje Vilnius-Prienai-Marijampolė 70 km 200 m.

13Protokoluose apie transporto priemonės apžiūrą ir techninės būklės patikrinimą (t.1, b.l.28,29, 33–36), užfiksuotas apžiūrėtas automobilis Mersedes Benz 1843, valstybinis numeris ( - ) ir automobilis DAF, valstybinis numeris ( - ) su cisterna TSA30, valstybinis numeris ( - ) ir užfiksuoti jų išoriniai sugadinimai.

14Specialisto išvadoje (t.1, b.l.77–79) nurodyta, kad R. W. kliniškai nustatyta kirstinė žaizda kairės alkūnės srityje, plėštinė žaizda kairio kelio srityje, kairės pėdos ir čiurnos srities sumušimas, hematoma (kraujo išsiliejimas ir susikaupimas) kairio didžiojo gūbrio srities minkštuosiuose audiniuose. Sužalojimas kvalifikuotinas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas.

15Specialisto išvadoje (t.1, b.l.82–90) konstatuota, kad techniniu požiūriu tikėtina, kad pagrindine sąlyga šiam eismo įvykiui kilti buvo tai, kad vairuotojas R. M. nesuvaldė vilkiko Mersedes Benz, kuris priešpriešinio prasilenkimo metu įvažiavęs į priešpriešinio eismo juostą užtvėrė kelią priešpriešiais važiavusio R. W. vilkiku DAF su puspriekabe.

16Asmens blaivumo testuose (t.1, b.l. 62,161) užfiksuota, kad R. W. ir R. M. eismo įvykio metu buvo blaivūs.

17Visi aukščiau aptarti duomenys gauti teisėtu būdu, Lietuvos Respublikos BPK nustatyta tvarka, teismas juos laiko įrodymais ir jie yra pakankami padaryti neginčijamą išvadą, kad kaltinamasis R. M. padarė nusikaltimą. Kaltinamasis vairuodamas krovininę transporto priemonę Mersedes Benz, sniegu padengtu keliu, neatsižvelgė į važiavimo, metrologines bei kelio sąlygas, nevažiavo kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto, dėl to įvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su priešpriešais priešpriešinio eismo juosta važiuojančiu automobiliu DAF su cisterna, vairuojamu R. W. ir tokiu būdu pažeidė Kelių eismo taisyklių 125 p. 133 p. reikalavimus, buvo nesunkiai sužalotas R. W.. Tarp kaltinamojo neatsargių veiksmų, vairuojant automobilį kaip padidinto pavojaus šaltinį ir atsiradusių pasekmių yra priežastinis ryšys, todėl kaltinamojo veiksmai kvalifikuotini pagal Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 1 dalį.

18Teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltinamojo gynėjas teismui pateikė pareiškimą ir nurodė, kad kaltinamasis su nukentėjusiuoju susitaikė, įsipareigojo atlyginti žalą, todėl prašo bylą nutraukti. Prašymas priimtinas, valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras tam neprieštarauja. Kaltinamasis visiškai pripažino padaręs nusikaltimą, jo padarytas nusikaltimas priskiriamas prie neatsargių nusikaltimų (BK 16 str.), jis anksčiau nėra teistas, turi pastovią gyvenamąją vietą, dirba, teigiamai charakterizuojamas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi. Kaltinamasis ir nukentėjusysis pateikė susitaikymo protokolą, kuriame kaltinamasis įsipareigojo atlyginti nukentėjusiajam padarytą žalą. Esant tokių aplinkybių visumai teismas konstatuoja, kad kaltinamasis padarė išvadas dėl padaryto neatsargaus nusikaltimo ir ateityje jis nedarys naujų nusikalstamų veikų, todėl esant visiems pagrindams, numatytiems Lietuvos Respublikos BK 38 straipsnyje, kaltinamasis nuo baudžiamosios atsakomybės atleistinas jam susitaikius su nukentėjusiuoju ir byla jo atžvilgiu nutrauktina.

19Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas bei faktines bylos aplinkybes kaltinamajam R. M. neskirtina baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise (BK 67– 68 str.).

20Nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 25000 litų civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo ir 4678,55 Lt turtinės žalos. Draudimo bendrovė jam atlygino 11041,94 litų žalą (t.2, b.l.15,16), o dėl 11000 litų žalos atlyginimo nukentėjusysis susitarė su kaltinamuoju.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 303–308 straipsniais,

Nutarė

22R. M. už nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 1 dalyje, padarymą, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės Lietuvos Respublikos BK 38 straipsnio pagrindu – kaltinamajam ir nukentėjusiajam susitaikius ir baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti (BPK 303 str. 4 d.).

23Priimti R. W. atsisakymą nuo civilinio ieškinio.

24Patvirtinti R. M. ir R. W. 2013-12-06 susitarimą dėl žalos atlyginimo, pagal kurį R. M. įsipareigojo nukentėjusiajam R. W. atlyginti 11000 Lt turtinę ir neturtinę žalą sumokant ją (pervedant ją į nukentėjusiojo sąskaitą) per vieną mėnesį nuo šio susitarimo dienos t.y. 2013-12-06.

25Kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti.

26Išaiškinti R. M., kad jeigu jis per vienerius metus padarys baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl baudžiamosios atsakomybės už visas jo padarytas nusikalstamas veikas, jeigu jis per vienerius metus padarys naują tyčinį nusikaltimą, sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustos galioti ir bus sprendžiama dėl baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

27Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per nuosprendį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė, sekretoriaujant... 2. R. M. a.k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ),... 3. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 4. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 5. kaltinamas tuo, kad pažeidė kelių transporto eismo saugumo ar transporto... 6. Kaltinamasis R. M. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad jis dirba UAB... 7. Be kaltinamojo kaltės pripažinimo, kaltinamojo kaltę patvirtina ir kiti... 8. Nukentėjusysis R. W. parodė (t.1,b.l.60), kad 2012 m. gruodžio 15 d., apie... 9. Liudytojas D. Š. (t.1,b.l.72) parodė, kad 2012 m. gruodžio 15 d., kartu su... 10. Liudytojas T. K. (t.1,b.l.73) parodė, kad 2012 m. gruodžio mėn., jis... 11. Liudytojas T. Š. (t.1,b.l.74) parodė, kad jis yra UAB „TD Transport“,... 12. 2012-12-15 Kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokole su planu ir... 13. Protokoluose apie transporto priemonės apžiūrą ir techninės būklės... 14. Specialisto išvadoje (t.1, b.l.77–79) nurodyta, kad R. W. kliniškai... 15. Specialisto išvadoje (t.1, b.l.82–90) konstatuota, kad techniniu požiūriu... 16. Asmens blaivumo testuose (t.1, b.l. 62,161) užfiksuota, kad R. W. ir R. M.... 17. Visi aukščiau aptarti duomenys gauti teisėtu būdu, Lietuvos Respublikos BPK... 18. Teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltinamojo gynėjas teismui pateikė... 19. Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas bei faktines bylos aplinkybes... 20. Nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 25000 litų civilinį... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 303–308 straipsniais,... 22. R. M. už nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 1... 23. Priimti R. W. atsisakymą nuo civilinio ieškinio.... 24. Patvirtinti R. M. ir R. W. 2013-12-06 susitarimą dėl žalos atlyginimo, pagal... 25. Kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti.... 26. Išaiškinti R. M., kad jeigu jis per vienerius metus padarys baudžiamąjį... 27. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...