Byla 2-1142/2012
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tamsen Lt“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 7 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. B2-1583-173/2012 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Tamsen Lt“ 2012 m. sausio 21 d. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Skirnuva“. Nurodė, kad pagal šalių sudarytas statybos subrangos sutartis atsakovas UAB „Skirnuva“ yra skolingas ieškovui, neįskaitant mokėtinų netesybų, antstolio bei notaro paslaugų, 583 649,81 Lt. Pareiškimo reikalavimo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, taip pat sustabdyti išieškojimus iš atsakovo turto (turtinių teisių) vykdymo procese.

5Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 6 d. nutartimi nutarė prašymą tenkinti iš dalies; taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo areštuoti atsakovo UAB „Skirnuva“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir (ar) turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, taip pat atsakovui priklausančius vertybinius popierius; nustatyti areštuotam turtui disponavimo teisės apribojimą; pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui, turinčiam teisę įstatymo nustatyta tvarka atlikti vykdymo veiksmus, surasti ir areštuoti atsakovo turtą.

6Atsakovas UAB „Skirnuva“ pateikė teismui prašymą pakeisti byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones, sumažinant areštuoto turto mastą ieškovo reikalavimo ribose. Nurodė, kad Kauno apygardos teismui 2012 m. vasario 6 d. nutartimi atsakovo UAB „Skirnuva“ atžvilgiu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, antstolis areštavo visą atsakovo UAB „Skirnuva“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, visas lėšas esančias atsiskaitomosiose sąskaitose bei turtines teises, todėl teismui pritaikius tokio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones, atsakovo UAB „Skirnuva“ teisės buvo suvaržytos labiau nei laikinosiomis priemonėmis siekiamas tikslas, buvo pažeista įstatymo leidėjo ginama proceso šalių turtinių ir teisinių interesų pusiausvyra, nes atsakovas dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimties neturi galimybių atlikti jokių piniginių mokėjimų, t.y. negali atsiskaityti nei su valstybės, savivaldybės bei socialinio draudimo biudžetais, nei su darbuotojais, negali vykdyti mokėjimų ieškovui. Atsakovo teigimu, tokiu būdu yra akivaizdžiai pažeidžiama šalių procesinė interesų pusiausvyra, suvaržomos atsakovo procesinės teisės, ribojamos galimybės tęsti ūkinę veiklą. Atsakovas neprieštaravo, kad būtų taikytos laikinosios apsaugos priemonės iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo, tačiau, jos turi būti apibrėžtos ieškovo reiškiamo reikalavimo suma.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 7 d. nutartimi nutarė panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 6 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – UAB „Skirnuva“ kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, piniginių lėšų ir (ar) turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, taip pat atsakovui priklausančių vertybinių popierius areštą.

9Teismas sutiko su atsakovo prašyme išdėstytais argumentais ir sprendė, kad yra pagrindas panaikinti byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

10Teismas pažymėjo, kad Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu laikinosios apsaugos priemonės atsakovui gali būti taikomos tik tada, kai teismui pateikiami prima facie įrodymai apie atsakovo nemokumą, o jeigu tokie įrodymai nepateikiami, nėra pagrindo iš esmės sunkinti mokios įmonės veiklą. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovas prašyme tik nurodė, kad atsakovas vengia atsiskaityti su ieškovu, įrodymų, pagrindžiančių atsakovo nemokumą, ieškovas nepateikė, todėl, teismo nuomone, ieškovui nepateikus duomenų, leidžiančių preliminariai spręsti, kad atsakovas gali būti nemokus, nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymo ir taikyti tokio masto laikinąsias apsaugos priemones – viso atsakovo turto suvaržymą. Teismo teigimu, atsakovo pateikti finansiniai duomenys patvirtina, kad atsakovas yra veikianti įmonė, neįkeisto nekilnojamojo turto vertė yra 1 230 565 Lt, artimiausiu metu gautinos pajamos pagal rangos sutartis – 19 271 260,88 Lt.

11Dėl nurodytų argumentų teismas sprendė, kad byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės normaliai veikiančią įmonę gali paversti nemokia, nes taikytas turto ir piniginių lėšų areštas gali sutrikdyti įmonės veiklą ir daryti jai nepataisomą žalą, todėl 2012 m. vasario 6 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos, šią nutartį leidžiant vykdyti skubiai.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Tamsen Lt“ prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 7 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Atsakovas sutiko, kad jam būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės 583 649,81 Lt sumai ir iš esmės prašė pakeisti turto arešto apimtį (mastą), tačiau teismas skundžiama nutartimi apskritai panaikino laikinąsias apsaugos priemones. Panaikindamas laikinąsias apsaugos priemones teismas išėjo už atsakovo prašymo ribų, pažeisdamas rungimosi principą ir dispozityvumo principą, t.y. teismas panaikino laikinąsias apsaugos priemones visa apimti, išeidamas už atsakovo prašymo ribų. Laikinosios apsaugos priemonės galėjo būti visiškai panaikinamos tik esant atitinkamam suinteresuoto asmens prašymui, o jo nesant, teismas laikinąsias apsaugos priemones panaikino nepagrįstai.?
  2. Skubus nutarties vykdymas šiuo atveju neįmanomas, kadangi CPK 283 straipsnio 1 dalis nenumato galimybės skubiai vykdyti nutartį dėl arešto turtui panaikinimo. Išimtį galėtų sudaryti tik tie atvejai, kai turto areštas naikinamas CPK 148 straipsnio 2 dalies numatytais atvejais.
  3. Nei atsakovo prašymas, nei su juo pateikti įrodymai nepagrindžia atsakovo argumentų dėl jo mokumo ir pareikštų reikalavimų nereikšmingumo atsakovui.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Skirnuva“ prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad su ieškovo atskiruoju skundu nesutinka, mano, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl jos naikinti nėra pagrindo. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino atsakovo UAB „Skirnuva“ prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo išdėstytus motyvus bei pateiktus dokumentus, patvirtinančius UAB „Skirnuva“ finansinę būklę, ir pagrįstai konstatavo, jog nėra pagrindo laikyti, kad UAB „Skirnuva“ yra nemoki. Nurodo, kad teismui pateikti UAB „Skirnuva“ finansiniai duomenys patvirtina, kad UAB „Skirnuva“ yra ūkinę veiklą vykdanti įmonė, turinti pakankamai turto.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 7 d. nutartis paliktina nepakeista.

17CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, yra įtvirtinta teisės norma, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Taigi Įmonių bankroto įstatymo normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų konkurencijos atveju. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalį bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Bankroto bylų procesinių taisyklių ypatumus lemia bankroto materialiųjų teisinių santykių prigimtis ir jų specifika, palyginus su kitais civiliniais teisiniais santykiais.

18Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bankroto procese.

19Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Kai sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bankroto procese, turi būti vadovaujamasi ne tik CPK, bet ir ĮBĮ nuostatomis. ĮBĮ 9 straipsnio antrosios dalies 5 punktas nustato, kad teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą, gali teismo arba suinteresuoto asmens iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones CPK nustatyta tvarka, galiosiančias iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo. Šia norma siekiama apsaugoti ne tik ir ne tiek ieškovo, siūlančio iškelti įmonei bankroto bylą, bet įmonės, kuri gali būti pripažinta nemokia, visų kreditorių teises. Tačiau tokios priemonės atsakovo atžvilgiu gali būti taikomos tik tuomet, kai teismui pateikiami prima facie įrodymai apie atsakovo nemokumą. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Jeigu tokie įrodymai nepateikiami, nėra pagrindo iš esmės apsunkinti mokios įmonės veiklą.

20Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų dėl pagrindo palikti byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones buvimo.

21Į bylą nėra pateikta įrodymų, kurie galėtų prima facie patvirtinti atsakovo UAB „Skirnuva“ nemokumą. Be to, VĮ Registrų centrui pateikto UAB „Skirnuva“ 2010 m. balanso duomenimis, įmonė turėjo 87 019 232 Lt vertės turto, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitiniais metais buvo 34 902 101 Lt vertės. Byloje nėra duomenų, kad įmonės finansinė padėtis būtų ženkliai pasikeitusi. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad bankroto proceso metu laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu gali būti taikomos tik tuomet, kai teismui pateikiami prima facie įrodymai apie atsakovo nemokumą, o nagrinėjamu atveju tokie įrodymai į bylą nėra pateikti, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad bankroto bylos susijusios su viešuoju interesu. Pirmosios instancijos teismas, panaikindamas taikytas laikinąsias apsaugos priemones visa apimtimi, tinkamai taikė procesines teisės normas.

23Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisinės reikšmės klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo sprendimui neturi.

24Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 7 d. nutartis paliktina nepakeista.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Tamsen Lt“ 2012 m. sausio 21 d. kreipėsi į teismą su... 5. Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 6 d. nutartimi nutarė prašymą... 6. Atsakovas UAB „Skirnuva“ pateikė teismui prašymą pakeisti byloje... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 7 d. nutartimi nutarė panaikinti Kauno... 9. Teismas sutiko su atsakovo prašyme išdėstytais argumentais ir sprendė, kad... 10. Teismas pažymėjo, kad Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5... 11. Dėl nurodytų argumentų teismas sprendė, kad byloje taikytos laikinosios... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Tamsen Lt“ prašo apeliacinės instancijos... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Skirnuva“ prašo... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 7 d.... 17. CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos... 18. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 19. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti teismo... 20. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų dėl... 21. Į bylą nėra pateikta įrodymų, kurie galėtų prima facie patvirtinti... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad bankroto bylos susijusios su viešuoju... 23. Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisinės... 24. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą....