Byla 2S-130-154/2012
Dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkui UAB „Santori“

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko UAB „Santori“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. L2-8184-797/2011 pagal kreditoriaus UAB „Petrochema“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkui UAB „Santori“.

3Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Kreditorius UAB „Petrochema“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, kuriuo prašė priteisti iš skolininko UAB „Santori“ 86968,10 Lt skolą, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo įsakymo įvykdymo ir 1137,00 Lt bylinėjimosi išlaidas.

5Reikalavimams užtikrinti, pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininkui priklausantį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai areštuoti pinigines lėšas, esančias kredito įstaigose.

6Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino areštavo ne daugiau kaip už 86968,10 Lt skolininkui UAB „Santori” priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, leidžiant turtu naudotis, bet uždraudžiant perleisti kitiems asmenims, o jo nesant ar esant nepakankamai areštavo skolininko pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis, leidžiant atsiskaityti tik su kreditoriumi UAB „Petrochema“ bei daryti išmokas, susijusias su darbo santykiais, vykdyti atsiskaitymus su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir Valstybine mokesčių inspekcija.

7Teismas nurodė, kad reikalavimo suma yra didelė, teismas neturi duomenų apie skolininko tikrąją finansinę padėtį šio prašymo nagrinėjimo metu, todėl konstatavo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali pasunkėti teismo sprendimo įvykdymas arba iš viso jo nebus galima įvykdyti.

8Atskiruoju skundu skolininkas UAB „Santori” prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartį.

9Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Nurodo, kad kreditoriui skundžiama nutartimi buvo nustatytas terminas per 14 dienų kreiptis į antstolį dėl konkretaus skolininko turto arešto, tačiau skolininkas neturi duomenų, kad kreditorius šią pareigą būtų įvykdęs. Todėl nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių nebegalioja, o turto areštas naikintinas.

112. Nurodo, kad kreditoriaus reikalavimo suma skolininkui nėra didėlė, nes 2011 m. lapkričio 24 d. patvirtinto balanso duomenimis įmonė turi turto už 56280 Lt, per vienerius metus gautinos sumos yra lygios 806489 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 91230 Lt. Įmonė neturi finansinių sunkumų, veikia pelningai. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad kreditoriaus reikalavimo suma skolininkui yra didėlė ir be pagrindo taikė laikinąsias apsaugos priemones.

123. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nukrypo nuo susiklosčiusios teismų praktikos ir nepagrįstai prima facie visiškai nevertino pareiškimo reikalavimų pagrįstumo, nors įstatymas numato, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytinos, jeigu asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą. Su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo kreditorius nėra pateikęs nei vieno įrodymo, nėra nei sutarčių, nei sąskaitų - faktūrų.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Petrochema“ prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

14Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

151. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog reikalavimo suma skolininkui yra didelė ir todėl taikė laikinąsias apsaugos priemones. Su atskiruoju skundu skolininkas pateikė 2010 m. lapkričio mėn. įmonės trumpojo balanso formą, o ne pilną finansinių ataskaitų rinkinį. Skolininkas nėra pateikęs įmonės 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinio Juridinių asmenų registrui. Pagal patektus apelianto finansinės atskaitomybės dokumentus negalima identifikuoti laikotarpio už kurį jie yra pateikti.

162. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams, nepažeidžia ekonomiškumo principo.

173. Kreditorius skundžiamą nutartį antstoliui pateikė vykdyti 2011 m. lapkričio 22 d.

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

20Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

21Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti negalimu būsimo teismo sprendimo (įsakymo) įvykdymą. Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmuo tikėtinai pagrindžia savo ieškinio (pareiškimo) reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo (įsakymo) įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (LR CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – realus būsimo teismo sprendimo (įsakymo) įvykdymo užtikrinimas.

22Turtinio ginčo atveju šio klausimo sprendimui turi reikšmės išieškomos sumos dydis, šalies, kurios turtui prašomos taikyti apsaugos priemonės, turtinė padėtis, finansinės galimybės ir kitos šiam klausimui svarbios aplinkybės. Jeigu teismas prieina išvados, kad yra teisinės prielaidos pripažinti, jog teismo sprendimo (įsakymo) vykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali būti apsunkintas, taiko laikinąsias apsaugos priemones. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, o jų taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Teismų praktikoje ši aplinkybė preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos, kadangi tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

23Kreditorius UAB „Petrochema“ prašo priteisti iš skolininko 86968,10 Lt skolą, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei 1137,00 Lt bylinėjimosi išlaidas. Kaip minėta, grėsmę būsimo teismo sprendimo (įsakymo) įvykdymui gali lemti įvairios aplinkybės, tarp kurių paminėtina ir didelė reikalavimo suma, kas pagal formuojamą teismų praktiką savaime yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Į šį kriterijų būtina atsižvelgti ypač tais atvejais, kai nėra duomenų apie atsakovo (skolininko) valdomą nuosavybės teise turtą, pinigines lėšas banke ir pan., nes kreditorius, kreipdamasis į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, objektyviai neturi galimybės pateikti teismui duomenų apie skolininko turtinę padėtį. Atsižvelgdamas į ekonominę situaciją visos valstybės mastu, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad reikalaujama priteisti iš skolininko 86968,10 Lt suma yra didelė, kas pagrįstai suteikia pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

24Atmestini atskirojo skundo argumentai, kad skolininkas, atsižvelgiant į jo turimą turtą, be jokių sunkumų galėtų teismo įsakymą įvykdyti ir sumokėti priteistą sumą.

25Apeliantas su atskiruoju skundu teismui pateikė balansą, kuriame ataskaitinis laikotarpis yra nurodytas 2010 m. lapkričio mėn. (16 b. l.), kai laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos 2011 m. lapkričio mėn. Apeliantas teigdamas, kad kreditoriaus reikalaujama priteisti 86968,10 Lt suma jam nėra didelė, nes skolininkas yra finansiškai pajėgi ir veiklą vykdanti įmonė, su atskiruoju skundu nepateikė nei pelno (nuostolių) ataskaitos, nei duomenų apie turimą registruotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, nei balanso, sudarytų 2011 m. lapkričio mėnesiui, t. y. tam laikotarpiui, kai buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

26Be to, net ir skolininko UAB „Santori“ pateikto balanso, sudaryto 2010 m. lapkričio mėnesiui, duomenys nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados, kad skolininkui kreditoriaus reikalavimo suma yra didelė ir ši aplinkybė sąlygoja teismo įsakymo neįvykdymo riziką. Iš minėto balanso matyti, kad 2010 m. lapkričio mėn. skolininkas turėjo turto už 1 097 779 Lt (tame tarpe per vienerius metus gautinos sumos – 806489 Lt), tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 91230 Lt, o po vienerių metų, t. y. 2011 m. lapkričio mėn., mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro net 698080 Lt (16 b. l.). Šių įrodymų visuma suponuoja išvadą, kad skolininko kreditoriniai įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertę, todėl vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nuostatomis, skolininkas gali būti pripažintas nemokiu. Todėl pagrįstos pirmosios instancijos teismo išvados, kad siekiant užtikrinti teismo įsakymo įvykdymą, taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtina.

27Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones nebuvo vertinamas reikalavimų tikėtinumas, tačiau tai nėra pagrindas naikinti skundžiamą nutartį. Kaip atskirajam skunde yra nurodęs ir skolininkas, kreditorius kreipėsi į teismą LR CPK XXIII skyriuje nustatyta tvarka („Bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimas“). Minėto LR CPK skyriaus 433 str. 1 d. 6 p. nurodyta, kad pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo, be bendrųjų reikalavimų, keliamų procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti nurodytas motyvuotas prašymas takyti skolininkui laikinąsias apsaugos priemones, jeigu yra tam pagrindas ir duomenys apie skolininko turtą, o LR CPK 433 str. 3 d. nurodyta, kad prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo jokie įrodymai nepridedami. LR CPK 435 str. 3 d. nurodyta, kad, spręsdamas pareiškimo priėmimo ir teismo įsakymo išdavimo klausimus, teismas netikrina kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo. Minėtų teisės normų sisteminė analizė suponuoja išvadą, kad pirmosios instancijos teismui konstatavus, jog didelė reikalavimo suma gali padidinti teismo įsakymo neįvykdymo riziką, šiuo konkrečiu atveju vertinti kreditoriaus reikalavimų tikėtinumo nebuvo būtina (LR CPK 432 str., 433 str. 3 d.).

28Atmestini atskirojo skundo argumentai, kad kreditorius per 14 dienų nuo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutarties priėmimo dienos nesikreipė į antstolį dėl skolininko turto suradimo ir aprašymo, kaip tai numatyta LR CPK 147 str. 6 d.

29Kreditorius su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė antstoliui adresuotą 2011 m. lapkričio 22 d. prašymą dėl vykdomojo dokumento vykdymo ir vykdymo išlaidų apmokėjimo (33 b. l.), iš kurio matyti, kad kreditorius įvykdė LR CPK 147 str. 6 d. reikalavimus ir per 14 dienų nuo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutarties priėmimo dienos kreipėsi į antstolį dėl skolininko turto suradimo ir aprašymo.

30Pažymėtina, kad šalių lygiateisiškumo principas reikalauja, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones būtų laikomasi proporcingumo principo. Atsakovo (skolininko) interesai taip pat negali būti ignoruojami (LR CPK 17 str.). LR CPK 146 str. 1 d. nustatyta, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas gali pareikalauti, jog ieškovas (kreditorius) ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo (skolininko) nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Atsakovas (skolininkas), nurodęs ir pagrindęs nuostolių atsiradimo galimybę, gali prašyti pirmosios instancijos teismą pareikalauti, kad ieškovas (kreditorius) pateiktų atsakovo (skolininko) nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (LR CPK 146 str.). Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad proceso normos, reglamentuojančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, numato šių priemonių pakeitimo ir panaikinimo tvarką (LR CPK 148 str., 149 str.).

31Dėl nurodytų motyvų Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartis paliktina nepakeista.

32Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Palikti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko... 3. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Kreditorius UAB „Petrochema“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės... 5. Reikalavimams užtikrinti, pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 6. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi... 7. Teismas nurodė, kad reikalavimo suma yra didelė, teismas neturi duomenų apie... 8. Atskiruoju skundu skolininkas UAB „Santori” prašo panaikinti Šiaulių... 9. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 10. 1. Nurodo, kad kreditoriui skundžiama nutartimi buvo nustatytas terminas per... 11. 2. Nurodo, kad kreditoriaus reikalavimo suma skolininkui nėra didėlė, nes... 12. 3. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones,... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Petrochema“ prašo... 14. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:... 15. 1. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog... 16. 2. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems... 17. 3. Kreditorius skundžiamą nutartį antstoliui pateikė vykdyti 2011 m.... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 21. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria... 22. Turtinio ginčo atveju šio klausimo sprendimui turi reikšmės išieškomos... 23. Kreditorius UAB „Petrochema“ prašo priteisti iš skolininko 86968,10 Lt... 24. Atmestini atskirojo skundo argumentai, kad skolininkas, atsižvelgiant į jo... 25. Apeliantas su atskiruoju skundu teismui pateikė balansą, kuriame ataskaitinis... 26. Be to, net ir skolininko UAB „Santori“ pateikto balanso, sudaryto 2010 m.... 27. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad... 28. Atmestini atskirojo skundo argumentai, kad kreditorius per 14 dienų nuo... 29. Kreditorius su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė antstoliui... 30. Pažymėtina, kad šalių lygiateisiškumo principas reikalauja, kad taikant... 31. Dėl nurodytų motyvų Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 10... 32. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 33. Palikti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartį...