Byla e2-7721-748/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovui T. A. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 518,18 Eur skolą, kurią sudaro 245,21 Eur negrąžintas kreditas, 59,36 Eur palūkanos, 2,71 Eur delspinigių ir 200 Eur paslaugos pagal sutartį, 4 Eur pretenzija, 2 Eur raginimas, 1,40 Eur el. pašto išlaidų ir 3,50 Eur už SMS žinutes, 75 proc. dydžio sutartines metines palūkanas nuo 245,21 Eur kredito sumos nuo 2016 m. vasario 25 d. iki visiško skolos sumokėjimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas – 15 Eur žyminio mokesčio. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad šalys 2015 m. kovo 7 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 18142, kuria ieškovas atsakovui suteikė 300 Eur kreditą. Kreditas buvo suteiktas 21 mėnesio terminui. Paskolos kaina – 273,09 Eur. Atsakovas sutartinės prievolės pilnai nevykdė, su ieškovu laiku neatsiskaitė, todėl ieškovas kreipėsi į atsakovą su pretenzija nurodydamas, kad nesumokėjus skolos, ieškovas bus priverstas kreiptis į teismą ir inicijuoti priverstinį pradelstos skolos išieškojimo procesą. Atsakovas savo prievolės ieškovui nevykdė, gera valia su ieškovu neatsiskaitė ir liko skolingas 518,18 Eur sumą, kurią sudaro 245,21 Eur negrąžintas kreditas, 59,36 Eur palūkanos, 2,71 Eur delspinigių.

3Atsakovui adresuoti ieškinio ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti įteikti atsakovui viešo paskelbimo būdu CPK 130 str. nustatyta tvarka.

4Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo nepateikė, todėl ieškovui prašant priimti sprendimą už akių, jis priimtinas, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą ieškovas grindžia pateikta medžiaga: pretenzija, Vartojimo kredito sutarties specialiosiomis ir bendrosiomis sąlygomis, skolos detalizacija, pretenzija.

7CK 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Pagal CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.). Atsakovas minėtų įstatymo reikalavimų nesilaikė ir laiku sutartinių įsipareigojimų nevykdė, į ieškovo siųstus raginimus nereagavo, prieštaravimų dėl ieškovo reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 518,18 Eur skola, kurią sudaro 245,21 Eur negrąžintas kreditas, 59,36 Eur palūkanos ir 2,71 Eur delspinigių, be to priteistinos 75 proc. dydžio sutartinės metinės palūkanos nuo 245,21 Eur kredito sumos nuo 2016 m. vasario 25 d. iki visiško skolos sumokėjimo.

8Kadangi atsakovas praleido piniginės prievolę ieškovui mokėjimo terminą, jis privalo sumokėti ieškovo prašomas priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d.).

9Ieškovas taip pat prašo priteisti 200 Eur už paslaugas pagal sutartį, kurios savo esme, teismo nuomone, yra bylinėjimosi išlaidos. Joms pagrįsti ieškovas pateikė 2016 m. sausio 11 d. sąskaitą faktūrą Nr. KRATP 2687 200 Eur sumai, kurioje nurodoma, kad turi būti sumokėta už paslaugas, skolininkas – T. A.. Vertinant šį ieškovo prašymą spręstina, jog šis procesinis reikalavimas yra susijęs su išlaidų atstovavimo paslaugoms, kurias teikė UAB „Krajonas“ atlyginimu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 priimtoje 2015 m. balandžio 15 d. nutartyje suformulavo kelias aptariamam klausimui spręsti reikšmingas teisės aiškinimo taisykles: pirma, asmuo, nepatenkantis į CPK 56 straipsnyje nurodytų atstovų pagal pavedimą sąrašą, negali būti laikomas tinkamu atstovu civilinėje byloje (procesinio dokumento rengimas yra vertinamas kaip atstovavimas teisme); antra, įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovauja advokatas arba advokato padėjėjas, kitokios asmens patirtos atstovavimo išlaidos negali būti priteisiamos; trečia, CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1-8 punktuose; atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl kitam atstovavimo subjektui (teisines paslaugas teikiančiai bendrovei) sumokėtų sumų už atstovavimą atlyginimas negali būti priteisiamas CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu.

10Nors nurodytoje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sprendė bylą, kurioje atstovaujamasis buvo fizinis asmuo, CPK 55, 56, 88 ir 98 straipsniuose kuriamas teisinis reglamentavimas neleidžia aptariamu aspektu daryti skirtumo tarp fizinio asmens teisės į atstovavimo išlaidų atlyginimą ir atitinkamos juridinio asmens teisės: pirma, juridiniam asmeniui, lyginant su fiziniu asmeniu, papildomai gali atstovauti tik įmonės vadovas ar aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turintis darbuotojas, kas, vertinant teisnumo aspektu, iš esmės atitinka situaciją, kai fizinis asmuo atstovauja pats sau; antra, reglamentuojant atstovavimo išlaidų atlyginimą teisės aktuose nėra nurodyta jokio skirtumo tarp fiziniam ir juridiniam asmeniui atlygintinų atstovavimo išlaidų; trečia, atitinkamas išskyrimas lemtų procesinio lygiateisiškumo, o taip pat ir protingumo bei teisingumo principų pažeidimą, kadangi lemtų logiškai nepateisinamą situaciją, kai, pvz., toje pačioje byloje kreipęsi dėl teisinių paslaugų suteikimo į atitinkamas paslaugas teikiančius subjektus ir patyrę su paslaugų teikimu susijusių išlaidų dalyvaujantis byloje juridinis asmuo galėtų reikalauti tokių išlaidų atlyginimo priteisimo iš fizinio asmens, tuo tarpu fizinis asmuo analogiško reikalavimo juridinio asmens atžvilgiu pareikšti negalėtų. Nurodytų aplinkybių visuma vertintina kaip pagrindas ieškovės prašymui dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo priteisimo atmesti. Teismas taip pat sprendžia, kad ieškovo prašomos priteisti skolos administravimo išlaidos - 4 Eur už pretenziją, 2 Eur už siunčiamą raginimą, 1,40 Eur už el. pašto išlaidas ir 3,50 Eur už SMS žinutes, yra ieškovo vykdomos ūkinės-komercinės veikos sąnaudos, kurių grąža yra įskaičiuota į vartojimo kredito kainą, nes kredito kaina iš esmės prilygsta pačiai kredito sumai, be to, ieškovas nepateikia šias išlaidas patvirtinančių įrodymų. Todėl teismas atmeta ieškovo prašymą priteisti 200 Eur už paslaugas pagal sutartį ir 4 Eur už pretenziją, 2 Eur už siunčiamą raginimą, 1,40 Eur už el. pašto išlaidas ir 3,50 Eur už SMS žinutes.

11Ieškovas už ieškinį sumokėjo 15 Eur žyminio mokesčio. Pagal CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Tačiau teismas, atsižvelgdamas į atsakovo pasyvų elgesį, į priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis), daro išvadą, kad yra pagrindas nukrypti nuo pirmiau nurodytos bylinėjimosi išlaidų taisyklės ir priteisti ieškovui iš atsakovo 15 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 str. 4 d.).

12Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei yra mažesnės, nei 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų suma, todėl jos valstybei nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 96 str. 6 d.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 str.,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo T. A., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovui UAB „Sostinės kreditai“, įmonės kodas 302513887, 307,28 Eur (tris šimtus septynis eurus dvidešimt aštuonis centus) skolos, tame tarpe 245,21 Eur (du šimtus keturiasdešimt penkis eurus dvidešimt vieną centą) negrąžinto kredito, 59,36 Eur (penkiasdešimt devynis eurus trisdešimt šešis centus) palūkanų ir 2,71 Eur (du eurus septyniasdešimt vieną centą) delspinigių, 75 proc. dydžio sutartines metines palūkanas nuo 245,21 Eur kredito sumos nuo 2016 m. vasario 25 d. iki visiško skolos sumokėjimo, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (307,28 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. vasario 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai