Byla e2S-387-856/2016
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eL2-2387-1003/2016, kuria skolininko turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eL2-2387-1003/2016, kuria skolininko turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Pristis“ pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo kreipėsi į teismą, prašydamas iš skolininko UAB „CCM Baltic“ priteisti 25 440,65 Eur skolą, 1 137,71 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – kilnojamojo ir nekilnojamojo turto bei piniginių lėšų areštą (1–3 b. l.).
 1. Pareiškėjas nurodė, kad skolininkas nevykdo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir ilgą laiką nemoka pagal sutarties nuostatas bei kreditoriaus pateiktas sąskaitas priklausomų mokėti sumų, susidariusi skola yra pakankamai didelė, todėl akivaizdu, kad priteisus skolą, jos išieškojimas nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bus apsunkintas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. vasario 18 d. nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino, areštavo skolininkui UAB „CCM Baltic“ priklausančius nekilnojamuosius, kilnojamuosius daiktus, uždraudžiant nekilnojamuosius ir/ar kilnojamuosius daiktus perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos (disponuoti), paliekant skolininkui teisę nekilnojamuosius ir/ar kilnojamuosius daiktus valdyti ir naudotis jais. Neužtenkant (ar nesant) šio turto, likusiai pareiškimo sumai užtikrinti teismas areštavo skolininko pinigines lėšas, esančias pas skolininką ar trečiuosius asmenis, uždrausdamas disponuoti skolininkui priklausančiomis piniginėmis lėšomis, tačiau leisdamas iš piniginių lėšų atsiskaityti su kreditoriumi, mokėti išmokas, susijusias su darbo santykiais, socialinio draudimo įmokas bei kitus mokesčius valstybei, įpareigojant antstolį nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota nurodytoms operacijoms atlikti, nustatė, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos ne didesnei kaip 26 778,36 Eur sumai (4–5 b. l.).
 1. Teismas nurodė, kad reikalavimo suma 26 778,36 Eur vertintina kaip labai didelė, byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų gerą, stabilią skolininko finansinę – turtinę būklę ir taip paneigtų pavojų, jog šioje byloje priimto teismo įsakymo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismas pripažino, kad nesiėmus kreditorės reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes skolininkas gali savo turimą turtą paslėpti, perleisti kitiems asmenims ir neliktų turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos teismuose skolininkui yra (buvo) iškeltos civilinės bylos pagal kitų kreditorių piniginius reikalavimus.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu skolininkas UAB „CCM Baltic“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 18 d. nutarties pagrindu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (6–9 b. l.).

9Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

105.1. Skolininko UAB „CCM Baltic“ finansinė padėtis yra gera ir 26 778,36 Eur dydžio suma bendrovei nėra didelė. Tai įrodo 2015 m. III ketvirčio balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita. Iš balanso matyti, kad atsakovas turi turto, kurio vertė – 4 039 456 Eur, per 2015 metų III ketvirtį atsakovas uždirbo 67 730 Eur grynojo pelno. Taigi, šios aplinkybės neleidžia abejoti gera skolininko finansine padėtimi ir eliminuoja abejones dėl galimybės įvykdyti teismo sprendimą ieškinio patenkinimo atveju.

115.2. UAB „CCM Baltic“ per vienerius metus gautinos sumos sudaro 2 388 792 eurų. Skolininkas, turėdamas 4 039 456 Eur vertės turtą, neturės problemų šį teismo sprendimą įvykdyti. Be to, UAB „CCM Baltic“ nuosavybės teise valdomas turtas ir įstatinis kapitalas yra žymiai didesni už ieškinio sumą.

125.3. Vien didelė ieškinio suma savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui galėtų pagrįsti aplinkybės, patvirtinančios, kad skolininkas yra nesąžiningas, ketina slėpti ar perleisti savo turtą tretiesiems asmenims ir pan. Nagrinėjamu atveju tokių aplinkybių pareiškėjas neįrodė.

136. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas UAB „Pristis“ prašo skolininko atskirąjį skundą atmesti (17–18 b. l.).

147. Pareiškėjas nurodė, kad kreditoriaus reikalavimai skolininkui siekia 26 778,36 Eur, o tai yra didelė suma, dėl ko pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi prezumpcija ir taikė laikinąsias apsaugos priemones. Skolininko į bylą pateikti įrodymai nepaneigia, kad reikalavimų suma skolininkui laikytina didele. Skolininko nurodytas turtas - pirkėjų įsiskolinimas - šiuo metu nėra likvidus ir negali būti prilyginamas turimoms piniginėms lėšoms ar materialiam turtui. Kreditorius atkreipė dėmesį, kad paties skolininko per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro net 2 659 488 Eur sumą, iš kurios net 2 361 954 Eur yra paties skolininko skolos tiekėjams. Skolininkas visuomet vengdavo laiku ir tinkamai atsiskaityti, į pretenzijas visiškai nereaguoja, todėl yra pagrindo manyti, jog skolininkas yra nesąžiningas.

15Teismas

konstatuoja:

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

17teisiniai argumentai ir išvados

188. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Pristis“ pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo kreipėsi į teismą, prašydamas iš skolininko UAB „CCM Baltic“ priteisti 25 440,65 Eur skolą, 1 137,71 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. vasario 18 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – skolininko UAB „CCM Baltic“ kilnojamojo ir nekilnojamojo turto bei piniginių lėšų areštą ne didesnei kaip 26 778,36 Eur sumai.

199. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria pareiškėjo reikalavimams užtikrinti areštuotas jo turtas, nurodydamas, kad jo finansinė padėtis yra gera, pareiškėjo reikalaujama 26 778,36 eurų suma jam nėra didelė ir tai įrodo teismui pateiktas balansas bei pelno (nuostolių) ataskaita. Be to, pareiškėjas neįrodė nesąžiningų UAB „CCM Baltic“ veiksmų.

2010. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumą ir pagrįstumą, nesprendžia ginčo dėl materialinių teisinių santykių iš esmės, todėl neturi pagrindo analizuoti šalių tarpusavio santykių, šalių bendradarbiavimo klausimų vykdant įsipareigojimus. Apelianto turto areštas taikytas kaip preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir tuo užtikrinti jo privalomumą. Pažymėtina, kad susiklosčiusi teisminė praktika rodo, jog esant turtiniam ginčui, jei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašoma pradinėje bylos stadijoje, paprastai ieškinio užtikrinimo priemonės yra taikomos. Tai paaiškinama tuo, jog atsakovo pozicija, taip pat jo finansinis pajėgumas teismui šioje stadijoje dar nėra žinomi, o laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

2111. Nagrinėjamu atveju skolininkui UAB „CCM Baltic“ pareikštas turtinio pobūdžio reikalavimas dėl 26 778,36 Eur sumos. Kartu su atskiruoju skundu apeliantas pateikė 2015 m. III ketvirčio balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, nurodydamas, kad jo finansinė padėtis yra gera, nes skolininkas turi nekilnojamojo turto 4 039 456 eurų sumai. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Iš UAB „CCM Baltic“ balanso matyti, kad skolininkas 2015 metų rugsėjo 30 dienai turėjo turto 4 039 456 Eur sumai (ilgalaikis turtas – 511 056 Eur, trumpalaikis turtas – 3 528 400 Eur (11–12 b. l.). Nors UAB „CCM Baltic“ turimo turto vertė yra pakankamai didelė, tačiau, kaip teisingai nurodė UAB „Pristis“, skolininko įsipareigojimai kreditoriams sudarė 3 235 601 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 659 488 Eur, po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 576 113 Eur (12 b. l.). Taigi, iš nurodytų aplinkybių matyti, kad UAB „CCM Baltic“ įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, tuo labiau, kad didžioji įsipareigojimų suma turi būti sumokėta kreditoriams per artimiausią terminą – vienerius metus. Įvertinus skolininko UAB „CCM Baltic“ turimo turto ir įsipareigojimų santykį, teismas nesutinka su skolininko argumentu, jog UAB „CCM Baltic“ finansinė padėtis yra gera. Pažymėtina, kad UAB „CCM Baltic“ pateikė 2015 m. III ketvirčio balansą, tačiau 2015 m. III ketvirčio balanse nurodyti duomenys šiuo metu vertinant skolininko finansinę būklę gali būti visiškai kitokie ir neatitikti šiuo metu esamos skolininko finansinės būklės. 2015 metų balanso, sudaryto 2015 m. gruodžio 31 dienai, apeliantas nepateikė.

2212. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo motyvu, kad skolininkui UAB „CCM Baltic“ kituose teismuose, o taip pat ir Šiaulių apygardos teisme, yra iškelta eilė civilinių bylų pagal kitų kreditorių reikalavimus, kas taip pat rodo apelianto nepakankamai gerą finansinę padėtį bei galimą vengimą atsiskaityti su kreditoriais.

2313. Įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliantas nepaneigė objektyvios grėsmės egzistavimo būsimo teismo sprendimo įvykdymui, o taip pat ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės.

2414. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytais motyvais, konstatuoja, kad Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliekama nepakeista, o apelianto UAB „CCM Baltic“ atskirasis skundas atmetamas kaip nepagrįstas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

26Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4.
 1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB)... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6.
  1. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. vasario 18 d.... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 8.
   1. Atskiruoju skundu skolininkas UAB „CCM Baltic“... 9. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 10. 5.1. Skolininko UAB „CCM Baltic“ finansinė padėtis yra gera ir 26 778,36... 11. 5.2. UAB „CCM Baltic“ per vienerius metus gautinos sumos sudaro 2 388 792... 12. 5.3. Vien didelė ieškinio suma savaime nei palengvina, nei pasunkina ar... 13. 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas UAB „Pristis“ prašo... 14. 7. Pareiškėjas nurodė, kad kreditoriaus reikalavimai skolininkui siekia 26... 15. Teismas... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 17. teisiniai argumentai ir išvados... 18. 8. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Pristis“ pareiškimu... 19. 9. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria... 20. 10. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas apie laikinųjų apsaugos... 21. 11. Nagrinėjamu atveju skolininkui UAB „CCM Baltic“ pareikštas turtinio... 22. 12. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo motyvu, kad skolininkui UAB... 23. 13. Įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, apeliacinės instancijos teismas... 24. 14. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytais... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 26. Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą....