Byla e2-16867-734/2019
Dėl bendrovės administravimo išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,

2sekretoriaujant Boženai Jakubėnienei,

3dalyvaujant ieškovui S. Š.

4atsakovo atstovei adv. Irinai Lemežytei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. Š. ieškinį atsakovui R. R. dėl bendrovės administravimo išlaidų priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7ieškovas bankroto administratorius S. Š. pateikė teismui ieškinį kuriuo prašė iš atsakovo R. R. priteisti 1 164,33 Eur patirtas išlaidas bankroto procedūroms atlikti, 5 480 Eur atlyginimą administratoriui, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

8Ieškinyje nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas pagal UAB „Transitus optimus“ direktoriaus R. R. 2017 m. balandžio 20 d. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir pateiktus bendrovės finansinius dokumentus, 2017 m. birželio 15 d. nutartimi civ. byloje Nr. B2-4227-781/2017 iškėlė bankroto bylą UAB „Transitus optimus“. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 15 d. nutartimi BUAB „Transitus optimus“ administratoriumi paskyrė S. Š., pažymėjimo nr. Nr. 01120. Administratorius, laikotarpiu nuo paskyrimo iki Vilniaus apygardos teismo 2018-08-21 sprendimo dėl bendrovės pabaigos ir 2018-09-21 išregistravimo iš juridinių asmenų registro, atliko visas LR ĮBĮ numatytas bendrovės administravimo procedūras. Atliekant šias LR ĮBĮ numatytas procedūras, buvo patirtos 8 736,83 Eur bendrovės UAB „Transitus optinius“ administravimo išlaidos, kurias sudarė: 3.256,83 Eur išlaidos bankroto procedūroms atlikti ir 5.480,00 Eur atlyginimas administratoriui. Kadangi 2017-06-15 iškėlus bankroto bylą ir iki išregistravimo iš JAR, UAB „Transitus optinius“ realaus turto neturėjo, tai bendrovė, atstovaujama administratoriaus S. Š., pateikė ieškinį buvusiam bendrovės direktoriui R. R., be kita ko, dėl 2 092,50 Eur patirtų išlaidų bankroto proceso procedūroms atlikti iki 2017-11-01 ir 6 MMA (2280,00 Eur) minimalaus bankroto administratoriaus atlyginimo, priteisimo. Ieškovas taip par teigė, kad Vilniaus apygardos teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2698-661/2018, sprendė, kad (Teismo nuomone, atmetus 400,00 Eur išlaidas, vertinant bendrovės atliktus sandorius, iš bendrovės prašomos 2 092,50 Eur išlaidų, bankroto procedūroms atlikti iki 2017-11-01, sumos), bendrovei - priteistina 1 692,50 Eur išlaidų bankroto procedūroms atlikti suma, bet nepasisakė ir nesprendė dėl administratoriaus atlyginimo priteisimo. Nurodė, kad laikotarpiu nuo 2017-11-01 iki BUAB „Transitus optinius“ išregistravimo iš JAR (2018-09-21), papildomai patirta 1 164,33 Eur išlaidų bankroto procedūroms atlikti, kurios lyg šiol administratoriui nėra apmokėtos bei administratoriui nesumokėtas 5 480,00 Eur atlyginimas. Administratoriaus atlyginimas skaičiuojamas pagal LR Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintose „Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklėse“ nustatytą formulę: A = Amįn + Pj + Pb + Pt. Amjn- minimalus administratoriaus atlyginimas= 6MMA (6*380), paskirtas 2017-10-30 pavedimo sutartimi ir 4 MMA (4*400 Eur), paskirtas 2018-07-13 papildoma pavedimo sutartimi = 3 800 Eur. Pb- priemoka už įmonei iškeltų bylų ir jos pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir skaičių, 4MMA (4*400) paskirta 2018-07-13 papildoma pavedimo sutartimi = 1 600 Eur. Šiuo atveju: A - Amįn + Pt= 3.800 + 1.600= 5.480,00 Eur atlyginimas administratoriui. BUAB „Transitus optinius“ bankroto procese, nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš JAR, administratoriui nebuvo apmokėtos 1 164,33 Eur patirtos išlaidos bankroto procedūroms vykdyti ir 5 480,00 Eur atlyginimas administratoriui. Iš viso neapmokėta 6 644,33 Eur BUAB „Transitus optinius“ administravimo išlaidų.

9Atsakovui ieškinio su priedais kopijos buvo įteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu. Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui teismas 2019 m. sausio 11 d. priėmė sprendimą už akių. Priimdamas sprendimą už akių teismas atliko formalų procesinį dokumentą pateikusios šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikino, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

10Teisme gautas atsakovo R. R. prašymas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Atsakovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2018-05-30 sprendimu, išnagrinėjęs BUAB „Transitus optimus“ ieškinį, pateiktą ieškovo, kaip įmonės bankroto administratoriaus, dėl 32 604 Eur žalos atlyginimo, 9 500 Eur administravimo išlaidų ir 2 280 Eur bankroto administratoriaus atlyginimo, ieškinį dalyje dėl 1 692,50 Eur administravimo išlaidų patenkino, o likusioje dalyje atmetė. Ieškovas Vilniaus apygardos teismo 2018-05-30 sprendimo neginčijo, jis yra įsiteisėjęs ir jame nustatytos aplinkybės turi prejudicinę galią. Teigė, kad įsiteisėjusiu teismo 2018-05-30 sprendimu buvo konstatuota, kad atsakovui nekyla pareiga atlyginti BUAB „Transitus optimus“ bankroto administratoriaus atlyginimą, nes „atsakovas, kaip įmonės vadovas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, t. y. įvykdė įstatyminę pareigą. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad įmonė būtų patyrusi kokią nors žalą dėl to, kad atsakovas dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi vėliau nei paaiškėjo įmonės nemokumas. Ieškovas nenurodo momento, nuo kurio laikytina, kad įmonė buvo nemoki ir kada atsakovui kilo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo“. Atsakovas taip pat nurodė, kad nesuprantama, kokiu pagrindu kreditorių susirinkimas iš naujo nagrinėjo BUAB „Transitus optimus“ bankroto administratoriaus atlyginimo klausimą ir jį dvigubai padidino, jeigu po 2018-05-30 sprendimo ieškovas, kaip bankroto administratorius, neinicijavo jokių teisminių ginčų, neatsirado naujų kreditorių, įmonės dokumentų, neatsirado jokių papildomų būtinų atlikti teisinių veiksmų, todėl toks bankroto administratoriaus atlyginimas akivaizdžiai prieštarauja ĮBĮ 36 str. 5 d. Atsakovas, ginasi, kad jis kaip įmonės vadovas ir inicijavo BUAB „Transitus optimus“ bankrotą, todėl nėra įstatyme numatytos būtinos sąlygos priteisti administravimo išlaidas. Be to, ĮBĮ 36 str. 3 d. imperatyviai nustato, kad prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla, išskyrus iš ūkinės komercinės veiklos gaunamų pajamų administratoriui už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai mokamą atlyginimo dalį. Tuo tarpu ieškovas reikalavo priteisti išlaidas už kanceliarines prekes, savo profesinės civilinės atsakomybės draudimą, automobilio nuomą, transporto išlaidas. Atsakovo teigimu ieškovo administravimo išlaidos nepagrįsto būtent dėl to, kad byloje nėra įrodymų, kad nuomojamas automobilis, kanceliarinės prekės ir kt. buvo patirtos išimtinai vykdant BUAB „Transitus optimus“ bankroto procedūras. Ieškovas tuo metu administravo 4 įmonių bankroto procedūras, todėl akivaizdu, kad jos nesusidarė tik dėl BUAB „Transitus optimus“ bankroto procedūrų administravimo. Ieškovo atstovas į bylą pateikė įrodymus, pagrindžiančius išlaidas, patirtas dėl automobilio nuomos. Automobilio nuomotojo UAB “Sinėja“ vienintelis akcininkas ir vadovas yra S. Š. (pridedamas JAR išrašas), kas kelia pagrįstų abejonių šių išlaidų realumu. Ieškovas į bylą pateikė įrodymus, pagrindžiančius išlaidas už civilinės atsakomybės draudimą. Kadangi civilinės atsakomybės draudimas yra susijęs su ieškovo teise verstis bankroto administravimo veikla, atsakovas neturėtų būti atsakingas už šias išlaidas. Priešingu atveju atsakovas turėtų padengti ir bankroto administratoriaus egzamino išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad nuo BUAB „Transitus optimus“ bankroto bylos iškėlimo teisme iki išregistravimo iš juridinių asmenų registro patyrė 1 164,33 Eur išlaidas bankroto procedūroms vykdyti. Atsakovas nurodė, kad nors atsakovas ir nesutiko su Vilniaus apygardos teismo 2018-05-30 sprendimo dalimi dėl dalies administravimo išlaidų priteisimo, tačiau siekdamas išvengti tolimesnio bylinėjimosi, atsižvelgiant į papildomas išlaidas teisinėms paslaugoms apmokėti, sprendimo neginčijo ir sumokėjo 2018-05-30 sprendimu priteistas 1 692,50 Eur administravimo išlaidas. Tokiu būdu ieškovas savo vardu reikšdamas pakartotinį ieškinį dėl administravimo išlaidų priteisimo akivaizdžiai piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, nes jos atsakovo jau buvo netgi apmokėtos.

11Ieškovas atsiliepime į atsakovo prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodė, kad atsakovas neišreiškė savo valios - realizuoti savo įstatymines teises, t. y. dalyvauti ir gauti informaciją apie vykdomas bankroto procedūras, be kitą ko, vertinti ir esant pagrindui skųsti bankroto bylą nagrinėjančiam Teismui kreditorių susirinkimų priimtus sprendimus dėl administravimo procesų išlaidų ir administratoriui skirtino darbo atlyginimo bei papildomų priedų (Administratoriaus atlyginimas skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ nustatytą formulę: A = Amin + Pj + Pb + Pu*. Bj 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų - teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką. Klausimai, susiję su administravimo išlaidų sąmatos sudarymu, tvirtinimu, keitimu, paskirstymu ir kt., reglamentuojami BĮ 36 straipsnyje (Lietuvos aukščiausiojo teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-391-690/2018). Nurodė, kad aukščiau nurodytu pagrindu akivaizdu, kad kreditorių susirinkimų (2017-10-30 ir 2018- 07-13) nutarimai, be kita ko, dėl administravimo išlaidų, atlyginimo administratoriui ir priedų skirtinų administratoriui yra galiojantys, todėl vykdytini.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas pagal UAB „Transitus optimus“ direktoriaus R. R. 2017 m. balandžio 20 d. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir pateiktus bendrovės finansinius dokumentus, 2017 m. birželio 15 d. nutartimi civ. byloje Nr. B2-4227- 781/2017 iškėlė bankroto bylą UAB „Transitus optimus“. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 15 d. nutartimi BUAB „Transitus optimus“ administratoriumi paskyrė S. Š., pažymėjimo nr. Nr. 01120 (e. b. l. 13-17).

14Iš bylos nustatyta, kad bankroto administratorius S. Š. bankroto bylą iškėlusias teismui reiškė ieškinį dėl administravimo išlaidų priteisimo iš BUAB „Transitus optimus“ vadovo R. R.. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė 1 692,50 Eur administravimo išlaidų. Teismas pasisakė, kad Juridinio asmens valdymo organų (tiek vienasmenių, tiek kolegialių organų narių) civilinė atsakomybė yra deliktinė (CK 6.263 straipsnis). Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Teismas nustatė, kad kaip matyti iš pateiktų šalių rašytinių įrodymų, priešingai nei nurodo ieškovo atstovas, ginčo sandoriai buvo realūs. Ieškovas atliko krovinių pervežimus ir išstatė 8 PVM sąskaitas faktūras Nr. 150731-1, 151117-1, 151117-2, 151117-3, 151127-1, 151218-1, 151230-1, 160105-1. Krovinių pervežimo užsakovas buvo Rusijos pilietis T. C., kuris užsakydavo pas ieškovą krovinių pervežimo paslaugas ir nurodydavo siuntėją, t. y. iš kur prekes reikėdavo paimti, bei gavėją – kur prekes pristatyti. Pagal atsakovo paaiškinimus ir pateiktą susirašinėjimą tarp krovinio užsakovo ir pervežėjo – pagal žodinį susitarimą krovinių pervežimo paslaugas įsipareigojo apmokėti T. C.. Šiuo atveju, remiantis atsakovo paaiškinimais, nurodytais procesiniuose dokumentuose, T. C. sunkiai kalbėjo rusiškai ir, kaip suprato atsakovas, dar sudėtingiau skaitė ir rašė. T. C. nekalbėjo nei lietuviškai, nei angliškai. Kadangi krovinys buvo gendantis ir jį reikėjo gabenti skubiai, o atsakovui užsakovą T. C. rekomendavo patikimi partneriai, kurie nurodė, kad juo galima pasitikėti ir už paslaugas visada atsiskaitoma, todėl rašytinė sutartis nebuvo pasirašyta. Bendravimas vykdavo arba telefonu, arbe per užsakovo patikėtinius. Aplinkybę, kad užsakovas buvo būtent T. C. ir, kad jam kilo prievolė susimokėti už suteiktas krovinių vežimo paslaugas, patvirtina susirašinėjimas, iš kurių matyti, kad atsakovas reikalauja sumokėti skolą. Byloje esantys krovinio gabenimo dokumentai patvirtina, kad atsakovas pateikė ieškovui dokumentus, patvirtinančius krovinių gabenimą – įstatymų nustatyta tvarka užpildytus ir pasirašytus CMR važtaraščius. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad atliko kokius nors veiksmus dėl ieškovui priklausančių sumų išieškojimo iš šių asmenų. Tokiu atveju nepagrįstas ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovo 32 600 Eur kaip prarastą reikalavimo teisę. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad ši reikalavimo teisė prarasta. Jis taip pat nepateikė įrodymų, kad ėmėsi kokių nors veiksmų dėl minėtos reikalavimo teisės realizavimo – skolos iš T. C. ar jo įpėdinių išieškojimo ir kad jam dėl kokių neteisėtų atsakovo veiksmų nepavyko jos įgyvendinti.

15Teismas nurodė, kad byloje neįrodžius atsakovo neteisėtų veiksmų, taip pat nenustačius, kad jo veiksmai, išrašas CMR sąskaitas faktūras ir sudarant ginčijamus sandorius buvo neteisėti, buvo tyčiniai ir (ar) padaryti dėl didelio neatsargumo, taip pat neįrodžius žalos įmonei padarymo fakto ir jos dydžio, nėra visų būtinųjų atsakovo civilinės atsakomybės taikymo sąlygų. Dėl šios priežasties ieškovo ieškinį teismas laikė neįrodytu.

16Teismas taip pat nustatė, kad atsakovas, kaip įmonės vadovas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, t. y. įvykdė įstatyminę pareigą. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad įmonė būtų patyrusi kokią nors žalą dėl to, kad atsakovas dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi vėliau nei paaiškėjo įmonės nemokumas.

17Teismas pasisakė, kad ĮBĮ nuostatos nenustato garantijų, kad administratorius visais atvejais realiai gaus visą jam nustatytą atlyginimą arba įmonė/kreditoriai kompensuos visa apimtimi jo patirtas administravimo išlaidas. Administratoriaus atlyginimas nustatomas ir administravimo išlaidos patiriamos visose bankroto bylose nepriklausomai nuo to, kas ir kada inicijavo bankroto bylą, t. y. šios išlaidos atsiranda ne kaip neteisėtų įmonės vadovo/dalyvio veiksmų – ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nevykdymo - pasekmė, o iš bankroto bylos, nepaisant kas ir kada ją inicijuoja, iškėlimo fakto. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį, kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei (e. b. l. 20-27).

18Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 12 d. toje pačioje byloje priėmė papildomą sprendimą pagal ieškovo prašymą dėl administratoriaus atlyginimo priteisimo. Papildomame sprendime Vilniaus apygardos teismas ieškovo prašymą atmetė nurodydamas, kad buvo pasisakyta 2018 m. gegužės 30 d. sprendime (e. b. l. 27-30).

19Pagal Civilinio proceso kodekso 61 straipsnį ir 233 straipsnio 3 dalį nebereikia įrodinėti faktų, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu, jeigu kitoje civilinėje byloje dalyvauja tie patys asmenys arba jų teisių perėmėjai (prejudicija). Remiantis Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 30 d. sprendime nustatyta prejudicija – neįrodžius atsakovo neteisėtų veiksmų, taip pat nenustačius, kad jo veiksmais sudaryti ginčijami sandoriai buvo neteisėti, buvo tyčiniai ir (ar) padaryti dėl didelio neatsargumo, taip pat neįrodžius žalos įmonei padarymo fakto ir jos dydžio, todėl nesant visų būtinųjų atsakovo civilinės atsakomybės taikymo sąlygų ir remiantis ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalimi ieškovo reikalavimai dėl administratoriaus atlyginimo atmestini.

20Be to Kasacinio teismo taip pat išaiškinta, jog administratoriaus atlyginimas turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą, ir turi būti pagrįstas veiklos sąnaudomis. Atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (Civilinio kodekso 1.5 straipsnio 1 dalis) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje esančius duomenis, pripažintina, jog ieškovo reikalavimas iš atsakovo priteisti 5 480 Eur dydžio administravimo išlaidas, kurias sudaro administratoriaus atlyginimas, prieštarauja teisingumo ir protingumo kriterijams. Be to, ieškovas prašydama iš atsakovo priteisti 5 480 Eur dydžio atlyginimą administratoriui, šių išlaidų nepagrindė. Esant nurodytoms aplinkybėms, pripažinti, jog ieškovas įrodė reikalavimo pagrįstumą nėra pagrindo.

21Ieškovas reikalauja priteisti 1 164,33 Eur patirtas papildomas administravimo išlaidas laikotarpiu nuo 2017 m. lapkričio 11 d. iki BUAB “Transitus optimus” išregistravimo iš JAR (2018-09-21). Ieškovas šias išlaidas grindžia sąskaitomis-faktūromis, pavedimo sutartimis, kreditorių susirinkimų protokolai (e. b. l. 31-64).

22Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau – kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos (pvz., patalpų nuomos, pašto, teisinių paslaugų, šildymo ir pan.) yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkto formuluotė „administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti“ nereiškia, jog administratorius yra laisvas disponuoti sumomis, skirtomis atskirų rūšių administravimo išlaidoms padengti, ir nevaržomas pareigos atsiskaityti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. rugsėjo mėn. 21 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-354/2009). Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis byloje, Nr. 3K-3-486/2010). Taigi visas atvejais administratoriui, teikiančiam kreditorių susirinkimui tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti bankrutuojančios įmonės administravimą.

23Pastebėtina, kad byloje nėra įrodymų, kad nuomojamas automobilis, kanceliarinės prekės ir kt. buvo patirtos išimtinai vykdant BUAB „Transitus optimus“ bankroto procedūras. Ieškovas nurodė, kad tuo metu administravo 4 įmonių bankroto procedūras, tačiau teismui nėra pateikta tai pagrindžiantys dokumentai, kad administratorius tuo metu tiek bylų administravo. Ieškovo atstovas į bylą pateikė įrodymus, pagrindžiančius išlaidas, patirtas dėl automobilio nuomos. Pastebėtina, kad automobilio nuomotojo UAB „Sinėja“ vienintelis akcininkas ir vadovas yra S. Š.. Vertinant tokias administratoriaus išlaidas teismui kyla pagrįstų abejonių ar administratorius dirbtinai nedindina administravimo išlaidų, taip pat pabrėžtina, kad nėra galimybės nustatyti efektyvaus automobilio naudojimo vykdant išimtinai BUAB „Transitus optimus“ bankroto procedūroms atlikti. Ieškovas į bylą taip pat pateikė įrodymus, pagrindžiančius išlaidas už civilinės atsakomybės draudimą. Kadangi civilinės atsakomybės draudimas yra susijęs su ieškovo teise verstis bankroto administravimo veikla, atsakovas neturėtų būti atsakingas už šias išlaidas. Likusios ieškovo administravimo išlaidos – teisinio statuso registravimas (sąskaita Nr. 16750381-1), kanceliarinės išlaidos (sąskaita Nr. EDV-0620818) ir buhalterinė apskaita, finansiniai veikos rodikliai, deklaravimas, dokumentų saugojimas, dokumentų bylų formavimas ir paruošimas priduoti į archyvą (sąskaita Nr. PRN 0179) laikytinos pagrįstomis ir būtinomis, dėl ko jos yra priteistinos administratoriui (viso 972,22 Eur).

24Dėl bylinėjimosi išlaidų.

25Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi ir 98 straipsniu iš ieškovo atsakovo naudai atmestų reikalavimų proporciniai daliai (85,37 proc.) priteisiama 619,79 Eur (726 x 85,37 proc./100 proc.).

26Valstybė patyrė 5,67 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p.). Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. numatyta, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“ nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu nepriteistinos valstybei iš ieškovo.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270-271 straipsniais,

Nutarė

28ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies.

29Priteisti ieškovui S. Š., a. k. ( - ) 972,22 Eur (devynis šimtus septyniasdešimt du eurus 22 ct) administravimo išlaidų ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Priteisti atsakovui R. R., a. k. ( - ) 619,79 Eur (šešis šimtus devyniolika eurų 79 ct) bylinėjimosi išlaidų.

31Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

32Priteisti iš ieškovo S. Š., a. k. ( - ) 5,67 Eur (penkis eurus 67 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą, įmokos kodas 5660, mokėjimo paskirtis: „bylinėjimosi išlaidos”, sąskaitos: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 Luminor Bank AB, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Luminor Bank AB, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke. Sumokėjus minėtas išlaidas, teismui (raštinei) būtina pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,... 2. sekretoriaujant Boženai Jakubėnienei,... 3. dalyvaujant ieškovui S. Š.... 4. atsakovo atstovei adv. Irinai Lemežytei,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. ieškovas bankroto administratorius S. Š. pateikė teismui ieškinį kuriuo... 8. Ieškinyje nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas pagal UAB „Transitus... 9. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos buvo įteiktos Lietuvos Respublikos... 10. Teisme gautas atsakovo R. R. prašymas dėl sprendimo už akių... 11. Ieškovas atsiliepime į atsakovo prašymą dėl sprendimo už akių... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas pagal... 14. Iš bylos nustatyta, kad bankroto administratorius S. Š. bankroto bylą... 15. Teismas nurodė, kad byloje neįrodžius atsakovo neteisėtų veiksmų, taip... 16. Teismas taip pat nustatė, kad atsakovas, kaip įmonės vadovas kreipėsi į... 17. Teismas pasisakė, kad ĮBĮ nuostatos nenustato garantijų, kad... 18. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 12 d. toje pačioje byloje... 19. Pagal Civilinio proceso kodekso 61 straipsnį ir 233 straipsnio 3 dalį... 20. Be to Kasacinio teismo taip pat išaiškinta, jog administratoriaus atlyginimas... 21. Ieškovas reikalauja priteisti 1 164,33 Eur patirtas papildomas administravimo... 22. Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti... 23. Pastebėtina, kad byloje nėra įrodymų, kad nuomojamas automobilis,... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 25. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 26. Valstybė patyrė 5,67 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270-271... 28. ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies.... 29. Priteisti ieškovui S. Š., a. k. ( - ) 972,22 Eur (devynis šimtus... 30. Priteisti atsakovui R. R., a. k. ( - ) 619,79 Eur (šešis šimtus devyniolika... 31. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš ieškovo S. Š., a. k. ( - ) 5,67 Eur (penkis eurus 67 ct)... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...