Byla 2-1113-785/2011

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius,

2sekretoriaujant teismo sekretorei Žyvilei Dargytei,

3dalyvaujant ieškovei O. S. ir jos atstovei advokatei Genei Leigienei, išvadą teikiančios institucijos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovei Vaivai Daukantienei;

4nedalyvaujant atsakovui M. S., apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta asmeniškai įteikus šaukimą,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės O. S. ieškinį atsakovui M. S., išvadą teikiančiai institucijai Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybai dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, ir išlaikymo jam priteisimo.

6Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

7ieškovė O. S. kreipėsi į teismą prašydama nutraukti jos ir atsakovo M. S. santuoką, sudarytą 2006 m. gegužės 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 119, dėl sutuoktinio kaltės. Po santuokos nutraukimo prašo palikti jų turimas pavardes. Taip pat nustatyti nepilnamečio vaiko R. S., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ieškove bei priteisti iš atsakovo išlaikymą vaikui periodinėmis išmokomis po 200,00 Lt kas mėnesį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki vaiko pilnametystės. Be to, prašo nustatyti atsakovo bendravimo tvarką su vaiku. Ieškovė nurodė, kad atsakovas girtuokliauja, būdamas neblaivus kelia konfliktus, būna agresyvus, net naudoja smurtą. Dėl jo agresyvaus elgesio ne kartą teko kreiptis į policiją. Su atsakovu negyvena santuokinio gyvenimo ir bendro ūkio nebeveda nuo 2010 m. rugpjūčio mėn. Santykiai su atsakovu pablogėjo nuo 2010 m. pradžios kai jis pradėjo visai nebesirūpinti šeima. Atsakovas nė viename darbe negali išbūti ilgiau, nes praranda darbą dėl gėrimo. Toks atsakovo elgesys traumuoja vaiką, jis pasidarė labai jautrus. Atsakovė taikytis nesutinka, nes nemato vilties, kad atsakovas pasikeistų. Be to, ieškovė prašė iš jos priteistą skolą Moment Credit ir vykdymo išlaidas antstolei Elenai Miliauskienei priteisti solidariai iš jos ir atsakovo tretiesiems asmenims.

8Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu ir juos jam įteikiant asmeniškai. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo.

9Teismo posėdyje dalyvavusi ieškovė O. S. ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Papildomai nurodė, kur yra atsakovas ji nežino, girdėjo kad gyvena pas kažkokį draugą. Atsakovas girtuokliauja, šeimos neišlaiko nuo 2010 metų pradžios, smurtauja, dėl ko ne kartą teko kviestis policiją. Toks elgesys traumuoja ją ir vaiką, todėl tvirtai nusprendė skirtis.

10Teismo posėdyje dalyvavusi Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos atstovė nurodė, kad ieškovė su vaiku gyvena jos motinai priklausančiame vieno kambario bute. Atsakovą dėl smurto šeimoje policijos pareigūnai iškraustė iš šio buto. Ieškovė turi sąlygas ir galimybes auginti sūnų, todėl mano, kad vaiko gyvenamoji vieta nustatytina su motina. Tėvų pareiga yra išlaikyti savo vaikus, todėl ieškovės prašomas išlaikymo dydis yra minimalus nepilnamečio vaiko poreikių tenkinimui ir turėtų būti priteistas iš atsakovo.

11Ieškinys tenkintinas.

12Santuokos tikslas yra šeimos santykių, pagrįstų abipuse meile, pagarba, lojalumu ir pasitikėjimu, sukūrimas. Šie santykiai yra santuokos pagrindas ir šeimos esmė. Pagal CK 3.60 straipsnio 2 dalį sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. Pagal šią teisės normą sutuoktinio kaltė apibrėžiama kaip esminis sutuoktinių pareigų pažeidimas. CK 3.26–3.30, 3.35, 3.36, 3.85, 3.92, 3.109 straipsniuose santuokinės pareigos konkretizuojamos kaip lojalumo, tarpusavio pagarbos ir moralinės bei materialinės paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir visa šeima bei kitos pareigos. Tokių pareigų pažeidimas reiškia sutuoktinio kaltą elgesį, pažeidžiantį pagrindinį santuokos tikslą – šeimos santykių, pagrįstų abipuse meile, pagalba, lojalumu ir pasitikėjimu, sukūrimą. Jei sutuoktinis žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina, jo kaltė dėl santuokos iširimo preziumuojama (LR CK 3.60 straipsnio 3 dalis).

13Iš teismui pateikto prašymo bei rašytinio įrodymo – santuokos liudijimo (b. l. 6), teismas nustatė, kad M. S., gimusio ( - ) ir O. S., gimusios ( - ), (ikisantuokinė pavardė – „M.”) santuoka buvo sudaryta 2006-05-31 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 119. Šalims santuokoje gimė sūnus R. S., gim. ( - ) (b.l. 7). Atsakovas nuo 2010 m. pradžios nesirūpina šeima, neteikia išlaikymo, smurtauja, ką patvirtina Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada ir Telšių apskrities VPK Mažeikių rajono policijos komisariato 2010-08-19 ir 2011-03-23 nutarimai atisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl atsakovo elgesio, kuriuose yra konstatuoti atsakovo netinkamo elgesio bei smurtavimo faktai šėmoje. Tai, kad atsakovas nepasitaisė patvirtina ir tai, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovas policijos pagalba buvo iškraustytas iš buto yra palikęs šeimą, neaišku kur gyvena. Atsakovui nors procesiniai dokumentai ir šaukimas į teismo posėdį jam įteikti asmeniškai, tačiau jis į posėdį neatvyko, jame nedalyvavo, atsiliepimo į ieškinį ir jokių prašymų teismui neparašė.

14Įvertinus ieškovės paaiškinimus bei byloje esančius rašytinius įrodymus darytina pagrįsta išvada, kad būtent atsakovo netinkamas elgesys, prieš sutuoktinę naudojamas fizinis smurtas bei nesirūpinimas šeima sąlygojo santuokos iširimą. Tokiais savo veiksmais atsakovas pažeidė savo kaip sutuoktinio ir tėvo pareigas, dėl to bendras santuokinis gyvenimas tapo neįmanomas, todėl santuoka nutrauktina dėl atsakovo kaltės (CK 3.60 straipsnio 3 dalis).

15Po santuokos nutraukimo šalims paliktinos santuokinės pavardės: ieškovei – „S.”, atsakovui – „S.”.

16Atsižvelgus į tai, kad sutuoktinių nepilnametis vaikas iki šiol gyvena kartu su motina, kas geriausiai atitinka jo interesus, ginčo dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo nėra, todėl R. S., gyvenamoji vieta nustatytina su jos motina O. S..

17LR CK 3.192 straipsnyje nustatyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinantis būtinas vaikui vystytis sąlygas. Įstatyme įtvirtintas vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumo principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. v. L. Š., bylos Nr. 3K-3-176/2005). Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Teismas, spręsdamas klausimą dėl vaikų išlaikymo dydžio, turi nustatyti šiuos teisiškai reikšmingus faktus: 1) konkretaus vaiko poreikius; 2) abiejų tėvų turtinę padėtį.

18Atsižvelgus į susiformavusią teismų praktiką bei į nepilnamečio vaiko amžių, vaikas yra mažametis, nereikalaujantis specialių poreikių. Pagrindinės išlaidos jo išlaikymui sudaro maistas, rūbai, ir išlaidos už darželį. Atsakovo pajamos nežinomos, tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neginčija ieškinio, bei reikalaujamo išlaikymo dydžio, todėl prašoma priteisti suma vaiko išlaikymui atitinka atsakovo pajamas. Ieškovė yra dirbanti, gauna minimalų atlyginimą, šiuo metu su vaiku gyvena kaime pas tėvus, kurie padeda ieškovei maisto produktais. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad nepilnamečio vaiko poreikiams tenkinti periodinės išmokos po 200,00 Lt yra minimalios, atitinka atsakovo pajamas ir turtinę padėti, mažesnė išlaikymo suma nebeužtikrintų net minimalių vaiko poreikių. Kadangi bylos duomenimis atsakovas neteikia išlaikymo vaikui nuo 2010 m. sausio mėnesio, todėl priteistinas įsiskolinimas nuo 2010 sausio 1 d. iki kreipimosi į teismą dienos, t. y. 2011-04-11, po 200 Lt už kiekvieną mėnesį. Iš viso įsiskolinimas vaiko išlaikymui už 15 mėnesių ir 11 dienų, sudaro 3067 Lt. Nuo kreipimosi į teismą dienos 2011-04-11 priteistinas išlaikymas vaikui periodinėmis išmokomis po 200 Lt pas mėnesį iki vaiko pilnametystės.

19Motina, su kuria lieka gyventi vaikas, skirtina vaiko išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja (LR CK 3.157 str., 3.190 str.), nes nutraukus santuoką išlaikymui skirtas lėšas uzufrukto teise tvarko tas iš tėvų, su kuriuo lieka gyventi vaikas. Vaikui skirtas išlaikymas turi būti naudojamas tik jo interesams (LR CK 3.203 str.). Išlaikymas negali būti naudojamas tėvo (motinos), kitų asmenų asmeniniams poreikiams tenkinti. Išlaikymą teikiantis tėvas turi teisę kontroliuoti išlaikymo panaudojimą. Išlaikymo suma indeksuotina kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 straipsnis).

20Spendžiant klausimą dėl tėvo bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo, pažymėtina, kad atsakovas netinkamu elgesiu daro neigiamą įtaką besiformuojančiam vaikui, todėl siekiant apriboti neigiamos įtakos darymą nustatytina bendravimo tvarka tokiu būdu: atsakovas gali pasiimti vaiką kas antrą savaitgalį šeštadieniais nuo 10 val. iki sekmadienio 19 val. Pasiimdamas vaiką atsakovas turi būti blaivus.

21Šalys dalintino turto neturi, tačiau ieškovė prašė priteisti solidariais tretiesiems asmenims antstolei ir Moment Credit, jos įsiskolinimą. Bylos duomenimis 2009-08-20 iš ieškovės priteista skola kreditorei UAB „Moment Credit“, nepadengta skolos dalis 1959,00 Lt. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis kreditorės UAB „Moment Credit“ reikalavimu 2009-08-20 išduotas teismo įsakymas dėl įsiskolinimo priteisimo iš skolininkės O. S., teismo įsakymas įsiteisėjęs ir išduotas vykdomasis raštas pagal kurį antstolės kontoroje užvesta vykdomoji byla. Pažymėtina, kad šioje byloje bendraskoliu nebuvo įtrauktas M. S.. O. S. byloje taip pat neginčijo, kad tai jos asmeninė prievolė. Įsiteisėjęs teismo sprendimas (teismo įsakymas) įgyja res judicata galią, tai reiškia, jog šalių ginčas yra galutinai išspręstas, o teismo sprendimas šalims turi įstatymo galią. Todėl santuokos nutraukimo byloje nebuvo įtraukti kreditoriai. Ieškovės reikalavimas dalyje dėl skolos priteisimo kreditoriams nutrauktinas (LR CPK 293 str. 1 d. 3 p.). Pažymėtina, skola iš UAB „Moment Credit“ naudojosi ir atsakovas, tokiu atveju ieškovė įvykdžiusi reikalavimą kreditoriui gali pareikšti atsakovui regresinį reikalavimą, dėl jam tenkančios prievolės dalies.

22Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (LR CPK 93 str. 1 d.). Ieškovei buvo suteikta antrinė teisinė pagalba apmokant 100 proc. teisinės pagalbos išlaidų, dėl ko ji buvo atleista ir nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

23Panetenkinus ieškinį bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (LR CPK 96 str. 1 d.). Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro: žyminis mokestis 135 Lt dėl santuokos nutraukimo, 72 Lt (200 Lt x 12 mėn. 3 %) žyminis mokestis už išlaikymo priteisimą, taip pat išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu - 9,67 Lt kurios buvo sumokėtos valstybės sąskaita (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str. 2 d., 96 str.). %). Iš viso iš atsakovo priteistina valstybei 216,67 Lt bylinėjimosi išlaidų.

24Be to, iš atsakovo priteistinos valstybės patirtos išlaidos už ieškovei suteiktą valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą, kurios pagal tarnybos pateiktą pažymą sudaro – 400 Lt.

25Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai, apskundimas vykdymo nesustabdo. (LR CPK 282 str. 1 d., 2 d. 1 p.).

26Santuoka laikytina nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos (LR CPK 385 straipsnio 2 dalis).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 385 straipsniais, teismas

Nutarė

28Ieškinį tenkinti.

29Nutraukti santuoką, sudarytą 2006 m. gegužės 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 119, tarp ieškovės O. S., a. k. ( - ) ir atsakovo M. S., a.k. ( - ) dėl atsakovo kaltės.

30Po santuokos nutraukimo ieškovei O. S. palikti jos santuokinę pavardę – „S.“, o pareiškėjui M. S. – jo santuokinę pavardę „S.“.

31Nustatyti nepilnamečio vaiko R. S., a.k. ( - ), gyvenamąją vietą kartu su motina O. S., a.k. ( - )

32Priteisti iš atsakovo M. S., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyv. vieta ( - ), išlaikymą nepilnamečiui vaikui R. S., a.k. ( - ), periodinėmis kasmėnesinėmis išmokomis po 200,00 Lt (du šimtus litų) skaičiuojant nuo 2011 m. balandžio 1 d. iki jos pilnametystės, priteistą sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

33Priteisti iš atsakovo M. S. 3067,00 Lt (trijų tūkstančių šešiasdešimt septynių litų) išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiui vaikui R. S. už laikotarpi nuo 2010-01-01 iki 2011-04-10.

34O. S., a.k. ( - ) su kuria lieka gyventi nepilnametis R. S., a.k. ( - ), skirtina vaiko išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja, kuri priteistas lėšas tvarko uzufrukto teise.

35Nustatyti atsakovo M. S., a.k. ( - ) bendravimo tvarką su vaiku R. S., a.k. ( - ) tokiu būdu: atsakovas gali pasiimti vaiką kas antrą savaitgalį šeštadieniais nuo 10 val. iki sekmadienio 19 val. Pasiimdamas vaiką atsakovas turi būti blaivus.

36Priteisti iš atsakovo M. S. bylinėjimosi išlaidas – 216,67 Lt (du šimtus šešiolika litų 67 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant į VMI prie LR FM surenkamąją sąskaitą nurodant įmokos kodą 5660.

37Priteisti iš atsakovo M. S. 400,00 (keturis šimtus litų) antrinės teisinės pagalbos išlaidų sumokant į VMI prie LR FM sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, nurodant įmokos kodą Nr. 5630.

38Teismo sprendimo nuorašą per tris darbo dienas po teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo išsiųsti teismo buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigai.

39Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

40Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdomas skubiai. Apskundimas vykdymo nesustabdo.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius,... 2. sekretoriaujant teismo sekretorei Žyvilei Dargytei,... 3. dalyvaujant ieškovei O. S. ir jos atstovei advokatei Genei Leigienei, išvadą... 4. nedalyvaujant atsakovui M. S., apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 7. ieškovė O. S. kreipėsi į teismą prašydama nutraukti jos ir atsakovo M. S.... 8. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu ir... 9. Teismo posėdyje dalyvavusi ieškovė O. S. ieškinį palaikė ir prašė jį... 10. Teismo posėdyje dalyvavusi Mažeikių rajono savivaldybės administracijos... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Santuokos tikslas yra šeimos santykių, pagrįstų abipuse meile, pagarba,... 13. Iš teismui pateikto prašymo bei rašytinio įrodymo – santuokos liudijimo... 14. Įvertinus ieškovės paaiškinimus bei byloje esančius rašytinius įrodymus... 15. Po santuokos nutraukimo šalims paliktinos santuokinės pavardės: ieškovei... 16. Atsižvelgus į tai, kad sutuoktinių nepilnametis vaikas iki šiol gyvena... 17. LR CK 3.192 straipsnyje nustatyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti... 18. Atsižvelgus į susiformavusią teismų praktiką bei į nepilnamečio vaiko... 19. Motina, su kuria lieka gyventi vaikas, skirtina vaiko išlaikymui skirtų... 20. Spendžiant klausimą dėl tėvo bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo,... 21. Šalys dalintino turto neturi, tačiau ieškovė prašė priteisti solidariais... 22. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 23. Panetenkinus ieškinį bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė... 24. Be to, iš atsakovo priteistinos valstybės patirtos išlaidos už ieškovei... 25. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai, apskundimas... 26. Santuoka laikytina nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 385... 28. Ieškinį tenkinti.... 29. Nutraukti santuoką, sudarytą 2006 m. gegužės 31 d. Mažeikių rajono... 30. Po santuokos nutraukimo ieškovei O. S. palikti jos santuokinę pavardę –... 31. Nustatyti nepilnamečio vaiko R. S., a.k. ( - ), gyvenamąją vietą kartu su... 32. Priteisti iš atsakovo M. S., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyv. vieta ( - ),... 33. Priteisti iš atsakovo M. S. 3067,00 Lt (trijų tūkstančių šešiasdešimt... 34. O. S., a.k. ( - ) su kuria lieka gyventi nepilnametis R. S., a.k. ( - ),... 35. Nustatyti atsakovo M. S., a.k. ( - ) bendravimo tvarką su vaiku R. S., a.k. (... 36. Priteisti iš atsakovo M. S. bylinėjimosi išlaidas – 216,67 Lt (du šimtus... 37. Priteisti iš atsakovo M. S. 400,00 (keturis šimtus litų) antrinės teisinės... 38. Teismo sprendimo nuorašą per tris darbo dienas po teismo sprendimo nutraukti... 39. Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali... 40. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdomas skubiai. Apskundimas...