Byla 2-1081/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 23 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2093-230/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilungė“ ieškinį atsakovui Kauno 1-ajai specialiajai mokyklai dėl konkurso pasiūlymo atmetimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Vilungė“ ieškiniu ir patikslintu ieškiniu atsakovui Kauno 1-ajai specialiajai mokyklai prašė panaikinti Kauno 1-osios specialiosios mokyklos sprendimą Nr. S-253-(6.41) atmesti UAB „Vilungė“ pasiūlymą dalyvauti viešajame pirkime supaprastintų skelbiamų derybų būdu dėl Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacijos ir pastatų rekonstravimo. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo supaprastintų skelbiamų derybų būdu dėl Kauno 1-osios specialios mokyklos šilumos ūkio renovacijos ir pastatų rekonstravimo procedūras.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 8 d. nutartimi, siekdamas užtikrinti ieškovo UAB „Vilungė“ reikalavimų įvykdymą, sustabdė Kauno 1-osios specialiosios mokyklos vykdomą viešojo pirkimo dėl Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacijos ir pastatų rekonstravimo procedūrą.

5Atsakovas Kauno 1-oji specialioji mokykla 2009 m. birželio 17 d. prašymu prašė panaikinti teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo vykdomo viešojo pirkimo „Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacijos ir pastatų rekonstravimo darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 73534) procedūrų sustabdymą. Jeigu teismas nepanaikintų pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas prašė taikyti jo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir įpareigoti ieškovą UAB „Vilungė“ įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 2 209 372 Lt sumą arba pateikti šios sumos banko garantiją.

6Prašyme rašoma, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neįvertino mokyklos vykdomo viešojo pirkimo svarbos, viešojo pirkimo objekto specifiškumo bei galimų neigiamų pasekmių atsakovui, taip pat ir viešajam interesui. Viešasis interesas sietinas su valstybės siekiu viešajame sektoriuje didinti energijos vartojimo efektyvumą. Įgyvendinamas projektas yra tiesiogiai susijęs su Nacionaline energetikos strategijos įgyvendinimo programa, todėl yra svarbu, kad jis būtų sėkmingai ir laiku įgyvendintas. Viešojo pirkimo procedūros sustabdymas prieštarauja ekonomiškumo principui. Sustabdžius viešojo pirkimo procedūrą, nebus galima laiku ir sėkmingai užbaigti mokyklos šilumos ūkio renovacijos bei pastato rekonstrukcijos darbų, dėl to nukentėtų mokyklos auklėtinių ir darbuotojų interesai. Vykdomas projektas turi būti užbaigtas ne vėliau kaip iki 2010 m. vasario 26 d. Bylos nagrinėjimas teisme gali užsitęsti ilgiau nei vienerius metus. Sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, atsakovas neturės galimybės projekto įgyvendinti nustatytu laiku, dėl to patirs 2 209 372 Lt dydžio nuostolius, nes tokia suma nebūtų skirta projektui įgyvendinti.

7Teismas 2009 m. birželio 23 d. nutartimi (skundžiama nutartis) panaikino pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones - Kauno 1-osios specialiosios mokyklos vykdomos viešojo pirkimo dėl Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacijos ir pastatų rekonstravimo procedūros sustabdymą, kurios buvo taikytos teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartimi.

8Nutartyje rašoma, kad iš atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad mokyklos šilumos ūkio renovacijos ir pastatų rekonstrukcijos darbams finansuoti numatytos ES struktūrinių fondų ir valstybės lėšos. Teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad laikinosios apsaugos priemonės taikymas sukels neigiamų pasekmių ne tik atsakovo, bet ir mokyklos auklėtinių bei darbuotojų interesams. Esant sustabdytai viešųjų pirkimų procedūrai atsakovas neturės galimybės vykdyti projekto finansavimo ir administravimo sutarties ir įgyvendinti atskirų projekto veiklų nustatytais terminais, dėl to gali būti sustabdytas arba nutrauktas projekto finansavimas, atsakovas turės didesnių pastatų eksploatavimo ir patalpų šildymo išlaidų, mokyklos auklėtiniai ir darbuotojai neteks galimybės naudotis kitais patogumais, kurie atsirastų po rekonstrukcijos. Kadangi projekto įgyvendinimas panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas turės įtakos ne tik ieškovo su atsakovu, bet žymiai platesnio asmenų rato interesams, sprendžiant laikinosios apsaugos priemonės galiojimo klausimą, prioritetas turi būti teikiamas viešojo intereso apsaugai. Teismas nusprendė, kad viešojo pirkimo procedūros sustabdymas yra neproporcinga priemonė siekiamiems tikslams, pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintą teisingumo principą, prioritetinio visuomenės interesų apsaugos užtikrinimo principą.

9Ieškovas UAB „Vilungė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2009 m. birželio 23 d. nutartį. Skunde rašoma:

  1. Ieškovo pasiūlymas yra ekonomiškai naudingesnis negu kitų pretendentų pasiūlymai. Tai padėtų atsakovui įgyvendinti Viešųjų pirkimų įstatyme (VPĮ) numatytus tikslus - sudaryti pirkimo sutartį racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teisingai konstatavo, kad jų nesiėmus gali pasunkėti teismo sprendimo įvykdymas: būtų patvirtina preliminari pasiūlymų eilė, priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo, dėl ko su jį pateikusiu dalyviu būtų sudaryta pirkimo sutartis, o teismo sprendimo pripažinti UAB „Vilungė“ pasiūlymo atmetimą nepagrįstu įgyvendinimas apsunkintas. Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra pagrįsta CPK 144 straipsnio ir VPĮ nuostatomis, todėl yra teisėta.
  2. Teismo nutartis panaikinti laikinąsias apsaugos priemones yra neteisėta. Teismas, spręsdamas viešojo intereso klausimą, vertino tik paties viešojo intereso buvimą byloje, o ne taip, kaip jis nustatytas VPĮ – sudaryti pirkimo sutartį racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Teismo viešojo intereso traktavimas yra klaidingas, nes tokiu būdu pažeidžiama pati viešojo intereso esmė. Skundžiama nutartis nepagrįsta VPĮ nuostatomis, todėl naikintina.

10Atsakovas Kauno 1-oji specialioji mokykla atsiliepimu į ieškovo UAB „Vilungė“ atskirąjį skundą prašo ieškovo skundą atmesti ir palikti galioti teismo 2009 m. birželio 23 d. nutartį. Atsiliepimu pažymima, kad byloje viešasis interesas sietinas su valstybės siekiu viešajame sektoriuje didinti energijos vartojimo efektyvumą. Sėkmingas ir laiku įvykdytas projekto įgyvendinimas užtikrins, kad moksleiviai bus mokomi ir ugdomi, o mokyklos darbuotojai dirbs saugioje, švarioje, šiltoje aplinkoje. Projekto įgyvendinimas tiesiogiai liečia dalį visuomenės, o teismui sustabdžius viešojo pirkimo procesą gali nukentėti dalies visuomenės interesai ir pagrįsti lūkesčiai. Ieškovas neteisingai interpretuoja viešojo intereso sąvoką.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Byloje spręstinas klausimas, ar nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas tenkino atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis ieškovo (apelianto) skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

13Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas nurodytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme yra nuostata, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę – pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu (VPĮ 95 str. 3 d.).

14Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas. Laikinosios apsaugos priemonės neturi būti taikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ar būtų pažeistas viešasis interesas. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-674/2008).

15Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas Kauno 1-oji specialioji mokykla organizavo viešųjų pirkimų procedūras „Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacija ir pastatų rekonstravimas“. Atsakovas atmetė ieškovo pateiktą pasiūlymą dalyvauti organizuojamuose viešųjų pirkimų procedūrose (b. l. 10-16). Atsakovo vykdomas projektas, kuriam įgyvendinti organizuotos atitinkamos viešųjų pirkimų procedūros, pagal projekto veiklų įgyvendinimo grafiką turi būti įgyvendintas iki 2010 m. vasario 26 d. (b. l. 32-33). Įgyvendinamo projekto didžioji dalis yra finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis, o likusi dalis iš valstybės biudžeto. Projekto didžioji dalis finansuojama iš Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo (ES lėšos) programos (b. l. 34-37, 60-64). Iš 2009 m. sausio 30 d. projekto „Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacija ir pastatų rekonstrukcija“, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-05-V-01-017, finansavimo ir administravimo sutarties matyti, kad projektu siekiama energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimo. Sutarties 3.2 punkte nurodyta, kad projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios finansuoti išlaidos, yra 2010 m. vasario 26 d. (b. l. 60-64).

16Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, sprendžia, jog atsakovo vykdomos viešųjų pirkimų procedūros yra susijusios su viešuoju interesu, nes jomis siekiama renovuoti Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkį ir pastatus, juos apšiltinti, renovuoti jų šilumos punktus. Tai susiję su valstybės interesu viešajame sektoriuje didinti energijos efektyvumą bei mažinti išlaidas, kurios skiriamos energijai, rekonstruoti pastatus. Šiuo atveju vertintina ir ta aplinkybė, kad energijos efektyvumą siekiama didinti mokykloje. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, minėtų priemonių įgyvendinimas mokykloje leistų ne tik pagerinti mokinių ir mokyklos darbuotojų sąlygas, sukurti geresnes bendras darbo sąlygas, tačiau kartu optimizuoti ir mokyklos išlaidas, skiriamas mokyklos šilumos ūkiui. Kaip jau minėta, įgyvendinamas projektas yra susijęs su Nacionaline energetikos strategijos įgyvendinimo programa, kuri daugiausia yra finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Įgyvendinamas projektas pagal pasirašytą finansavimo ir administravimo sutartį turi būti baigtas iki 2010 m. vasario 26 d., todėl itin aktualus ir svarbus yra projekto įgyvendinimo nustatytu laiku klausimas. Nagrinėjamoje byloje pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius minėto projekto įgyvendinimą kyla grėsmė, jog projektas nebus įgyvendintas nustatytu laiku bei bus prarastas būtent šiam projektui skirtas atitinkamas finansavimas. Tokiu atveju nukentėtų dalies visuomenės (mokinių bei mokykloje dirbančių asmenų) interesai, o kartu būtų pažeistas ir viešasis interesas. Iš išdėstytų aplinkybių darytina išvada, kad nagrinėjamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo šioje byloje yra glaudžiai susijęs su viešuoju interesu. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas šios bylos aplinkybių pagrindu tinkamai aiškino viešojo intereso sąvoką bei teisingai ir pagrįstai suteikė jai prioritetą prieš privatų ieškovo interesą.

17Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas byloje sukeltų neigiamas pasekmes ne tik paties atsakovo, bet ir mokyklos auklėtinių ir darbuotojų interesams, kadangi sustabdžius viešojo pirkimo procedūras projektas iki jam numatyto termino pabaigos gali būti neįgyvendintas, mokyklos šilumos ūkis ir pastatai nebūtų renovuoti bei nebūtų pasiekti šiuo projektu siekiami tikslai, kad viešųjų pirkimų procedūrų sustabdymas yra neproporcinga priemonė siekiamiems tikslams.

18Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas paties pritaikytų laikinąsias apsaugos priemones panaikinimo klausimą, pagrįstai analizavo ir vertino aplinkybes, ar taikant laikinąsias apsaugos priemones nebus pažeisti viešieji (visuomenės ar jos dalies) interesai. Nustatęs, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti viešuosius interesus, pats teismas pagrįstai panaikino pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas išimtinis valstybės rūpestis mokymo ir auklėjimo įstaigų veikla, mokslo asmenims iki atitinkamo amžiaus privalomumu bei tam tikru skatinimu (Konstitucijos 40 str. 4 d., 41 str., 42 str. 2 d. nuostatos). Minėtų priemonių įgyvendinimas sietinas ir su geresnių sąlygų mokyklose sudarymu, taip pat tam tikrų išlaidų optimizavimu. Šiuo atveju viešojo intereso apsaugos užtikrinimo būtinumas nulemia ginčo šalių tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo galimybę. Ieškovo prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės pakenktų minėtam viešajam poreikiui, neduotų naudos daliai visuomenės, kadangi galutinio rezultato pasiekimas (Kauno 1-osios specialios mokyklos šilumos ūkio renovacija ir pastatų rekonstravimas) nusikeltų į vėlesnį neapibrėžtą laiką.

19Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, teisingai taikė teisės aktų nuostatas, todėl priėmė teisingą ir pagrįstą nutartį. Ieškovo atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ar ją pakeisti, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „Vilungė“ ieškiniu ir patikslintu ieškiniu atsakovui Kauno... 4. Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 8 d. nutartimi, siekdamas užtikrinti... 5. Atsakovas Kauno 1-oji specialioji mokykla 2009 m. birželio 17 d. prašymu... 6. Prašyme rašoma, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones,... 7. Teismas 2009 m. birželio 23 d. nutartimi (skundžiama nutartis) panaikino... 8. Nutartyje rašoma, kad iš atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad... 9. Ieškovas UAB „Vilungė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2009 m.... 10. Atsakovas Kauno 1-oji specialioji mokykla atsiliepimu į ieškovo UAB... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Byloje spręstinas klausimas, ar nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas... 13. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias... 14. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas Kauno 1-oji specialioji mokykla... 16. Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, sprendžia, jog atsakovo... 17. Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija sutinka su pirmosios... 18. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 19. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 23 d. nutartį palikti nepakeistą....