Byla 2A-147-368/2008

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Mockevičiaus, kolegijos teisėjų Liudvikos Tupienės, Birutės Simonaitienės, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinė bendrovės „Nirlita“ atstovui advokatui Drąsučiui Narmontui, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Doka Lietuva“ atstovui advokatui Mindaugui Kazlauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nirlita“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. sausio 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nirlita“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Doka Lietuva“ dėl sutarties nevykdymo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Nirlita“ Šiaulių miesto apylinkės teismo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Doka Lietuva“ 8020 Lt, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas UAB „Nirlita“ nurodė, kad su atsakovu UAB „Doka Lietuva“ 2004-12-16 buvo sudaryta dujinio krautuvo nuomos sutartis, pagal sutartį buvo perduotas krautuvas H30T, kurį atsakovas naudojo iki 2007-03-14, kai raštu pranešė ieškovui, kad pageidauja nutraukti krautuvo nuomos sutartį. Prieš priimant krautuvą iš atsakovo jis buvo apžiūrėtas ir 2007-03-14 surašytas defektavimo aktas dėl nustatytų krautuvo pažeidimų (sugadinimų). Pagal 2007-03-20 aktą krautuvas buvo perduotas ieškovui, 2007-03-21 buvo surašytas krautuvo apžiūros ir įvertinimo aktas, sugadinimai (sulaužymai) komisijos buvo įvertinti 8020 Lt. Pagal sutarties 6.16.1 punktą atsakovui buvo pasiūlyta šią sumą apmokėti. Atsakovas, atsakydamas į pretenziją, nurodė, jog krautuvo sugadinimai yra natūralus nusidėvėjimas, o kaltę prisiėmė tik dėl šakių prailgintojų sugadinimo. Ieškovas nustatytus pažeidimus nelaiko natūraliu nusidėvėjimu, todėl remdamasis sutarties sąlygomis prašo priteisti iš atsakovo 8020 Lt.

6Šiaulių miesto apylinkės teismas 2008 m. sausio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo UAB “Nirlita“ atsakovui UAB „Doka Lietuva“ 4700 Lt bylinėjimosi išlaidų.

7Teismas nurodė, kad ieškovas remiasi sutartiniais teisiniais santykiais, reikalavimą kildina iš 2004-12-16 su atsakovu sudarytos krautuvo nuomos sutarties. Tačiau prie ieškinio ieškovas prideda 2006-12-01 sutartį be jokių minimų sutarties priedų. Ieškovas pateikė teismui 2004-12-02 perdavimo-priėmimo aktą, kuriame nurodyta, jog krautuvas techniškai tvarkingas, tačiau šis aktas negali būti traktuojamas 2006-12-01 sutarties Nr. NS-2006/12/01-D priedu. Tuo tarpu, įrodinėdamas krautuvo techninę būklę nuomos sutarties nutraukimo momentu 2007-03-14, ieškovas pateikė teismui nuotraukas ir defektavimo aktą bei rėmėsi krautuvo perdavimo-priėmimo aktu, kuris surašytas 2007-03-20. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas atsakovui tą patį krautuvą nuomavo pagal dvi sutartis, tačiau perdavė krautuvą prieš sudarant 2004-12-16 nuomos sutartį. Atgal priėmė pasibaigus 2006-12-01 sutarčiai. Teismo manymu ieškovas nenustatė kokios gi techninės būklės buvo krautuvas pasibaigus 2004-12-16 nuomos sutarčiai. Sprendžiant iš analogiškos 2006-12-01 sutarties 8 punkto sąlygų, tokia pareiga galėjo būti numatyta būtent ieškovui. Kadangi 2004-12-16 nuomos sutartis prie ieškinio nepridėta, todėl teismas negalėjo pasisakyti kokios pareigos šalims buvo numatytos. Pažymėjo, kad liko neįrodyta krautuvo techninė būklė prieš sudarant 2006-12-01 nuomos sutartį, iš kurios ieškovas kildina ieškinio reikalavimus.Teismas, analizuodamas ginčo dalyką, atsižvelgė į tai, jog atsakovui tas pats krautuvas buvo nuomojamas nepertraukiamai nuo 2004-12-16 iki 2007-03-14 pagal dvi viena po kitos sudarytas nuomos sutartis. Teismas rėmėsi liudytojo R. S. parodymais, kad būtent tokios techninės būklės buvo krautuvas 2007-03-14, t.y. antrosios nuomos sutarties nutraukimo momentu. Nustatant, kokie techniniai pažeidimai nelaikytini natūraliu nusidėvėjimu, teismo manymu, reikia lyginti sutarties 2 priedą su 5 priedu, o siekiant atriboti nuomininko (atsakovo) prievolę nuo nuomotojui (ieškovui) tenkančios prievolės atlikti einamąjį įrengimo remontą, pagal sutarties 8.6 punktą reikalinga įvertinti sutarties 4 priedą. Iš pateikto 2007-03-14 defektavimo akto nėra aišku, kokius pažeidimus galima būtų priskirti sutarties 6.16.1 punkte numatytiems, o kokius - natūraliam nusidėvėjimui. Ieškovas visus pažeidimus, nurodytus 2007-03-14 defektavimo akte, savo nuožiūra priskiria 6.16.1 sutarties punktui ir šių aplinkybių neįrodinėja, tačiau sutarties 6.16.1 punkte išvardinti įrenginio pažeidimai nėra tapatūs nurodytiems defektavimo akte. Teismas laikė, kad šis neatitikimas yra esminė faktinė bylos aplinkybė, kuri sąlygoja atsakovui prievolę atlyginti turto atstatymo išlaidas, todėl ieškovas privalėjo tai įrodyti (LR CPK 178 str.). Iš pateiktų teismui dokumentų nėra galimybės nustatyti, kokie išnuomoto įrenginio pažeidimai priskirtini natūrialiam nusidėvėjimui, kokių sugadinimų pašalinimas, kaip einamojo remonto darbai, priskirtini pačiam nuomotojui (ieškovui) ir už kokių pažeidimų atstatymą privalėtų atlyginti atsakovas (sutarties 4.2 p., 6.2 p., 6.16 p., 8.6 p., 8.7 p.). Teismas laikė, kad ieškovas, grįsdamas ieškinį sutartiniais įsipareigojimais, neįrodė esminių atsakovo atsakomybės atsiradimo sąlygų (aplinkybių) pagal sutarties 6.16.1 p. Nurodė, kad nors atsakovas pripažino kaltę dėl krautuvo šakių prailgintojų sugadinimo tiek atsakydamas į pretenzijas, tiek bylos nagrinėjimo metu, tačiau ieškovas neįrodė nuostolių dydžio. Ieškovas neįrodė pateikto krautuvo sugadinimų (sulaužymų) įvertinimo pagal teismui pateiktą 2007-03-21 aktą, ieškovas neįrodė ieškinio kainos (LR CPK 178 str.).

8Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Nirlita“ prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008-01-17 sprendimą panaikinti. Ieškinį patenkinti. Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas bei netaikė normų, kurias turėjo taikyti (CK 1.5, 6.193, 6.247 str., 6.493, 6.499, 6.500 str., CPK 176, 177, 183, 185 str.) bei akivaizdžiai nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės taikymo ir aiškinimo praktikos ir tai turėjo įtakos priimant neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

9Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:

101. Esminę reikšmę turi teisingas teisinių santykių, kurie susiklostė tarp ieškovo ir atsakovo kvalifikavimas. Pirmosios instancijos teismo išvados yra prieštaringos. Vienoje sprendimo dalyje teismas tvirtina, jog ieškovas savo reikalavimus kildina iš 2004-12-16 krautuvo nuomos sutarties, kas yra akivaizdžiai neteisinga. Ieškinyje sutartimi yra įvardinta 2006-12-01 sudaryta nuomos sutartis Nr.NS-2006/12/01-D iš kurios kildinami reikalavimai. Tai aiškiai suprato ir atsakovas savo atsiliepime į ieškinį nurodydamas, kad ieškovo reikalavimai jam kildinami iš 2006-12-01 nuomos sutarties Nr.NS-2006/12/01-D. Kitoje sprendimo dalyje teismas jau teigia, kad ieškovas savo reikalavimus kildina būtent iš 2006-12-01 sudarytos nuomos sutarties. Tokios teismo prieštaringos išvados leidžia tvirtinti, kad teismas nevisapusiškai ištyrė bylos faktus, reikšmingus šalių ginčui teisingai išspręsti, pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias LR CPK 176, 177, 183, 185 straipsnių nuostatas.

112.Pirmosios instancijos teismas tvirtina, kad liko neįrodyta krautuvo techninė būklė prieš sudarant 2006-12-01 sutartį. Tokios teismo išvados prieštarauja byloje esantiems įrodymams, padarytos pažeidžiant įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias LR CPK 176, 177, 183, 185 str. nuostatas, netinkamai aiškinant 2006-12-01 nuomos sutartį (LR CK 6.193 str.). 2004-12-12 perdavimo-priėmimo akte atsakovas patvirtino, jog perduotas krautuvas yra techniškai tvarkingas. Sudarant 2006-12-01 nuomos sutartį atskiras krautuvo perdavimo-priėmimo aktas iš tikrųjų nebuvo surašytas, tačiau tai neduoda pagrindo teigti, kad krautuvo būklė pasirašant 2006-12-01 nuomos sutartį liko neįrodyta. Pagal 2006-12-01 nuomos sutarties Nr.NS-2006/12/01-D 4.3 p. atsakovas turėjo teisę reikalauti, kad ieškovas pašalintų visus krautuvo trūkumus pagal šios nuomos sutarties 4.4 p. Atsakovas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo krautuvo jam pateikimo, turėjo pranešti ieškovui apie paaiškėjusius trūkumus. Minėtos sutarties 4.5 p. buvo numatyta, jog jeigu atsakovas per 3 darbo dienas nepranešė ieškovui apie trūkumus, krautuvo priėmimas laikomas įvykusiu po 30 dienų, kai ieškovas perdavė krautuvą atsakovui. Pagal 2006-12-01 nuomos sutarties 4.6.1 p. po krautuvo priėmimo būtent atsakovas atsako už visus akivaizdžius ir paslėptus trūkumus, susijusius su krautuvu, o taip pat už reikalavimus ir nuostolius, susijusius su minėtais trūkumais. Atsakovas per 3 dienas turėjo pareigą pranešti ieškovui apie tai, jog sugadintas krautuvas (2006-12-01 sutarties 6.11.1 p.).

123. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ar 2007-03-11 defektavimo akte nurodyti krautuvo trūkumai priskirtini natūraliam krautuvo nusidėvėjimui ir aiškindamas šias aplinkybes pagrindžiančias 2006-12-01 nuomos sutarties nuostatas, pažeidė LR CK 6.193 str. 1, 2, 5 dalyse nustatytus reikalavimus aiškinti sutartį. Teismas nukrypo nuo teismų praktikos, suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998-04-15 nutartyje, bylos Nr.34-21/1998; 2000-02-02 nutartyje, bylos Nr.3K-7-23/2000; 2000-04-03 nutartyje, bylos Nr.3K-3-406/2000; 2006-11-06 nutarime, bylos Nr.3K-P-382/2006. Šie teismo padaryti pažeidimai kartu lėmė LR CK 1.5 str. įtvirtintų bendrųjų teisės principų pažeidimą, neteisingumą bei nesąžiningumą ieškovo atžvilgiu. LR CK 6.193 str. nustatyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą. Aiškinant sutartį pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji šalių ketinimai, o ne remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu.

134.Sulyginus 2007-03-14 defektavimo akte išvardintus krautuvo sugadinimus, sulaužymus su 2006-12-01 nuomos sutarties 6.16.1 p. išvardintais trūkumais ir sąžiningai aiškinant 2006-12-01 nuomos sutartį, neabejotina, jog 2007-03-14 defektavimo akte išvardinti krautuvo sugadinimai, sulaužymai tiek pagal pačių sugadinimų, sulaužymų pobūdį, tiek pagal 2006-12-01 nuomos sutarties 6.16.1 p. nėra priskiriami prie natūralaus nusidėvėjimo ir šių trūkumų pašalinimo išlaidas privalo apmokėti atsakovas. Ieškovas pateikė ir dokumentus, kurie įrodo, kiek jam kainavo krautuvo atstatymui reikalingos detalės. LR CK 6.500 str. nustato, jog jeigu nuomininkas pablogina išsinuomotą daiktą, jis privalo nuomotojui atlyginti dėl pabloginimo atsiradusius nuostolius, išskyrus tuos atvejus, kai įrodo, kad daiktas pablogėjo ne dėl jo kaltės. Atsakovas neįrodė, kad krautuvas pablogėjo dėl ieškovo kaltės, neįrodė, jog krautuvo atstatymo išlaidos galėjo būti mažesnės už ieškovo pateiktus įrodymus bei paskaičiavimus dėl turėtų išlaidų krautuvo atstatymui, todėl turi pareigą ieškovui sumokėti 8020 Lt.

145. Priedas 4 nurodytas 2006-12-01 sutarties 8.6 p. ir kurį mini teismas sprendime tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo pasirašytas, tačiau tai niekaip nekeičia šios nuomos sutarties 6.16.1 p. nuostatų aiškinimo, 2007-03-14 defektavimo akte išvardintų krautuvo sugadinimų, sulaužymų vertinimo ne kaip natūralaus nusidėvėjimo. 2006-12-01 nuomos sutarties 6.16.1 p. minimame Priede Nr.2 tarp šalių buvo suderintas krautuvo nuomos kainos pabrangimas, priklausantis nuo motovalandų skaičiaus. Priedas Nr.5 tarp šalių nebuvo pasirašytas, tačiau tai taip pat niekaip nekeičia 2006-12-01 nuomos sutarties 6.16.1 p. nuostatų, kuriose yra įvardinti krautuvo trūkumai, nepriskirtini natūraliam nusidėvėjimui, aiškinimo, gretinant su 2007-03-14 defektavimo akte išvardintais krautuvo sulaužymais, sugadinimais.

156. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsakovas tiek atsakydamas į ieškovo pretenziją, tiek bylos nagrinėjimo metu pripažino savo kaltę dėl krautuvo šakių prailgintojų sugadinimo. Tačiau teismas teigia, kad ieškovas neįrodė pateikto krautuvo sugadinimų (sulaužymų) pašalinimo išlaidų, todėl teismas negali nustatyti tų sugadinimų atstatymo kainos. Kadangi teismas sprendime vis tik sprendė išlaidų šaltkalvių-remontininkų, kurie remontavo krautuvą, atlyginimams mokėti bei pridėtinių išlaidų priskyrimo toms išlaidoms, kurias turėtų atlyginti atsakovas, pagrįstumą ir teisėtumą, darytina išvada, jog teismas vis tik suprato, kodėl tos kainos nesutampa. Pagal LR CK 6.247 str. turi būti atlyginami nuostoliai, kurie pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų rezultatu. Priežastiniam ryšiui nustatyti pakanka konstatuoti aplinkybes apie tai, kad neteisėti veiksmai prisidėjo prie negatyvių pasekmių (žalos) atsiradimo (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-11-09 nutartis, bylos Nr.3K-3-556/2005; 2006-10-11 nutartis, bylos Nr.3K-3-518/2006). Akivaizdu, jog tarp atsakovo netinkamo 2006-12-01 nuomos sutarties vykdymo, ne taupaus, ne šeimininkiško krautuvo naudojimo, krautuvo sugadinimo, sulaužymo ir ieškovo patirtų išlaidų yra tiesioginis priežastinis ryšys. Šias ieškovo išlaidas atsakovas turi atlyginti.

167.Pirmosios instancijos teismas priteisdamas iš ieškovo 4700 Lt atsakovo turėtų išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, netinkamai taikė LR CPK 98 str., nepagrįstai neįvertino, jog 4700 Lt sumoje 700 Lt sudaro pridėtinės vertės mokestis, taip pat nekreipė dėmesio į tai, jog į 4700 Lt pateiktą sumą įeina apmokėjimas papildomai be advokato dar ir teisininkui, nors šioje byloje atsakovą atstovavo tik advokatas. Iš pateiktos ataskaitos matyti, jog advokatas kaip atlyginimą už teisines paslaugas skaičiavo ir laiką, kurį jis užtruko kelionei į Šiaulius bei atgal. Tačiau LR CPK 98 str. 1 d. sugaišto laiko kelionei apmokėjimo priteisimo iš kitos šalies nenumato. Be to, atsakovui joks kitas teisininkas, išskyrus advokatą, šioje byloje neatstovavo, todėl priteisimas iš ieškovo išlaidų, sumokėtų už teisininko dvi valandas, taip pat neatitinka LR CPK 98 str. 1 d. 700 Lt priteisimas iš ieškovo reiškia nepagrįstą atsakovo praturtėjimą 700 Lt ieškovo sąskaita. Priteisdamas iš ieškovo 4700 Lt teismas nesivadovavo ir LR CPK 98 str. 2 d. nuostatomis.

17Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas UAB „Doka Lietuva“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

18Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

191.Teismas rėmėsi ieškovo 2007-09-10 ieškiniu bei šiame ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, tyrė tik tuos įrodymus, kurie buvo surinkti (pateikti šalių) byloje, ir tik dėl byloje esančių įrodymų pasisakė.

202.Priėmimo - perdavimo aktas prie 2006-12-01 nuomos sutarties nebuvo sudarytas. Šis aktas nebuvo surašytas dėl ieškovo kaltės. Priėmimo - perdavimo aktas nėra vienintelis priedas, kuris dėl ieškovo nerūpestingumo nebuvo pasirašytas.

213. Atsakovo teisė reikalauti pašalinti krautuvo trūkumus, o ne pareiga, todėl nurodyti, kad šios teisės nerealizavimas eliminuoja atsakovo teisę ateityje reikalauti iš ieškovo krautuvo trūkumų pašalinimo yra neteisingas. Pažymėtina, kad sudarytomis sutartimis šalys buvo susitarusios, jog krautuvų techninę priežiūrą ir remontą atlikinės ieškovas ir tai buvo tiesioginė ieškovo pareiga, kurios jis nevykdė ir šiais savo veiksmais pažeidė sutarties nuostatas.

224.Nurodomi krautuvo pažeidimai nekliudė naudoti krautuvo pagal tiesioginę paskirtį. Dėl šios priežasties atsakovas pretenzijų ieškovui sutarties galiojimo laikotarpiu nereiškė.

235. 2006-12-01sutarties sudarymo momentu visi nurodomi krautuvo eksploataciniai pažeidimai jau buvo ir ieškovas dėl šių pažeidimų jokių pretenzijų atsakovui nereiškė. Priešingai, norėdamas tęsti šalių tarpusavio bendradarbiavimą, iniciavo naujos nuomos sutarties pasirašymą.

246. Pirmosios instancijos teisme nebuvo aiškus ieškinio dalykas, ar ieškovas prašė apginti pažeistą teisę dėl atsakovo netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, ar atlyginti padarytą žalą. Jeigu ieškinio pagrindas buvo žalos atlyginimas, tuomet pažymime, kad ieškovas neįrodė visų būtinų civilinės atsakomybės kilimo sąlygų, t. y. žalos ir jos dydžio, bei atsakovo kaltų (neteisėtų) veiksmų, priežastinio ryšio tarp veiksmų (kaltų) ir kilusios žalos. Jeigu ieškinio dalykas buvo sutartinių įsipareigojimų nevykdymas ir iš šio nevykdymo pažeistų ieškovo teisių gynimas, tuomet ieškovas neįrodė sutarties pažeidimo, atsakovo kaltų (neteisėtų veiksmų), nenurodė, kokios teisės ir kokie teisėti interesai buvo pažeisti.

257. LR CPK 98 str. numato, kad šaliai kurios naudai priimtas sprendimas teismas iš antrosios šalies priteisia išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Bylos pasirengimo stadijoje, rengiant procesinius dokumentus bei analizuojant teisinę praktiką, buvo naudotasi teisininko paslaugomis, už kurio teiktas paslaugas sumokėjo atsakovas, apmokėdamas jam pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą. Atsakovas apmokėjo visą sumą nurodytą PVM sąskaitoje - faktūroje, t. y. įskaitant PVM, todėl jo patirtų sąnaudų suma susijusi su šios civilinės bylos nagrinėjimu teisme buvo 4700 Lt.

26Ieškovo apeliacinis skundas atmestinas, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. sausio 17 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

27Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, kad LR CPK 135 str. 1 d. 2 p., 3 p. nurodoma, kad ieškinyje turi būti nurodomos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas) ir įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes. LR CPK 178 str. suformuluota bendra įrodinėjimo taisyklė, pagal kurią ieškovas turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, o atsakovas atsiliepimo į ieškinį faktinį pagrindą. Byloje nustatyta, kad ieškovas 2004-12-16 su atsakovu buvo sudaręs krautuvo nuomos sutartį, kuriai pasibaigus 2006-12-01 buvo sudaryta nauja to paties krautuvo nuomos sutartis. Prie ieškinio ieškovas pridėjo 2006-12-01krautuvo nuomos sutartį, tačiau be jokių sutartyje minimų priedų (b.l. 3-6). Teismui taip pat nebuvo pateikta ieškinyje minima 2004-12-16 krautuvo nuomos sutartis (b.l. 1), tačiau pateiktas 2004-12-02 krautuvo perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodyta, jog atsakovui UAB „Doka Lietuva“ perduodamas pagal 2004-12-02 nuomos sutartį krautuvas Linde H 30T (b.l. 25). Pažymėtina, kad 2006-12-01 sutarties 4.1 p. nurodyta, jog priimdamas ir grąžindamas turtą nuomininkas laikosi išduotame Turto priėmimo-perdavimo akte (Priedas Nr. 3) ir Techninės būklės įvertinimo (Priedas Nr. 5) išdėstytos tvarkos, o sutarties 4.7 p. nurodyta, kad nuomininkas privalo priimti turtą iš nuomotojo pasirašant Turto perdavimo-priėmimo (Priedas Nr. 2) ir Techninės būklės įvertinimo (Priedas Nr. 3) aktus (b. l. 3-4). Įrodinėdamas krautuvo techninę būklę, nutraukiant 2006-12-01 nuomos sutartį, ieškovas pateikė teismui nuotraukas (b.l. 42-49) ir defektavimo aktą (b.l.8) bei rėmėsi krautuvo perdavimo-priėmimo aktu, kuris surašytas 2007-03-20 ir yra laikytinas 2006-12-01 sutarties 8.2 p. įvardintu Priedu Nr. 2 (b.l.10). Darytina išvada, jog 2004-12-02 krautuvo priėmimo aktas negali būti laikomas 2006-12-01 sutarties Nr. NS-2006/12/01-D priedu, todėl apeliacinės instancijos teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog kad liko neįrodyta krautuvo techninė būklė prieš sudarant 2006-12-01 nuomos sutartį, iš kurios ieškovas kildina ieškinio reikalavimus. Šiuolaikinėje sutarčių teisėje visų pirma galioja sutarties laisvės principas, kuris reiškia tai, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (LR CK 6.156 str.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi jos šalims įstatymo galią (LR CK 6.189 str. 1 d.). Sutartis gali būti pakeista šalių susitarimu (LR CK 6.223 str. 1 d.), todėl pasibaigus 2004-12-16 krautuvo nuomos sutarčiai ir sudarant naują 2006-12-01 nuomos sutartį, šalys galėjo aptarti ir sąlygas, nustatančias nuomotojo ir nuomininko teises ir pareigas, kuomet sutarties objektas perduodamas nuomininkui be priėmimo-perdavimo akto. Nuomos sutarčiai pasibaigus, nuomininkas privalo grąžinti nuomotojui daiktą tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, arba sutartyje sulygtos būklės (LR CK 6.499 str. 1 d.), tačiau ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kokios būklės buvo krautuvas 2006-12-01. Abi sutarties šalys privalo elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai tiek prievolės atsiradimo, tiek ir jos vykdymo ar pasibaigimo metu (LR CK 6. 4 str.). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, į tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo, kurio verslas yra krautuvų nuoma, atmestini apeliacinio skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotų sutarčių aiškinimo praktikos ir nevisapusiškai ištyrė bylos faktus, kurie reikšmingi išspręsti šalių ginčą teisingai.

28Konstatavus, jog liko neįrodyta krautuvo techninė būklė prieš sudarant 2006-12-01 nuomos sutartį, apeliacinė instancijos teisėjų kolegija nenagrinėja ir nepasisako dėl apeliacinio skundo argumentų, kuriais apeliantas grindžia turtinės žalos dydį.

29Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija atskirai pasisako dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

30LR Advokatūros įstatymo 48 str. 1 d. numato, kad dėl užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydžio klientas ir advokatas susitaria pasirašydami sutartį. Priteisiant šalies išlaidas, susijusias su advokato pagalba, turi būti atsižvelgiama į bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, t.y. tik į objektyvius kriterijus. Priteisiamos išlaidos ne didesnės kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (LR CPK 98 str. 2 d.). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas (LR CPK 98 str. 1 d.). Iš pateiktos išsamios ataskaitos apie atsakovo UAB „Doka Lietuva“ turėtas advokato pagalbos išlaidas (b.l. 55) matyti, kad teisinės paslaugos buvo teikiamos laikotarpiu nuo 2007-10-01 iki 2008-01-08, bylos pasirengimo stadijoje, rengiant procesinius dokumentus bei analizuojant teisinę praktiką, buvo naudotasi teisininko paslaugomis, vyko du teismo posėdžiai (parengiamasis ir bylos nagrinėjimo iš esmės), advokatas iš Vilniaus miesto vyko į Šiaulius, konsultavo atsakovą telefonu. Todėl pateikta PVM sąskaita-faktūra (b.l. 54) atitinka Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintus „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ numatytus kriterijus. Atkreiptinas dėmesys, kad Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose „Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatyti užmokesčio dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama LR Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, kurios dydis nurodomas su visais privalomais mokesčiais, taip pat ir pridėtinės vertės mokesčiu. Priteisiant atsakovui išlaidas, susijusias su advokato pagalba, papildomai neskaičiuojamas PVM, nes šis mokestis jau yra įskaičiuotas į minimalią mėnesinę algą, kuri yra pagrindas taikant nustatytus koeficientus. Iš teismui pateiktos PVM sąskaitos-faktūros AMK Nr. 00219 matyti, kad teisinių paslaugų kaina be PVM sudaro 4000 Lt (b.l. 54), todėl atsakovui UAB „Doka Lietuva“ priteistų bylinėjimosi išlaidų dydis mažintinas iki 4000 Lt.

31Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo apeliacinis skundas atmestinas, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. sausio 17 d. sprendimas paliktinas nepakeistu, atsakovui UAB „Doka Lietuva“ priteistų bylinėjimosi išlaidų dydis sumažintinas iki 4000 Lt.

32Iš ieškovo UAB „Nirlita“ valstybei priteistina 5,90 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. sausio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Atsakovui UAB „Doka Lietuva“ iš ieškovo UAB „Nirlita“ priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį sumažinti iki 4000 Lt.

37Priteisti iš ieškovo UAB „Nirlita“ valstybei 5,90 Lt (penkis litus, 90 ct) išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas UAB „Nirlita“ Šiaulių miesto apylinkės teismo prašė... 5. Ieškovas UAB „Nirlita“ nurodė, kad su atsakovu UAB „Doka Lietuva“... 6. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2008 m. sausio 17 d. sprendimu ieškinį... 7. Teismas nurodė, kad ieškovas remiasi... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Nirlita“ prašo Šiaulių miesto... 9. Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:... 10. 1. Esminę reikšmę turi teisingas teisinių santykių, kurie susiklostė tarp... 11. 2.Pirmosios instancijos teismas tvirtina, kad liko neįrodyta krautuvo... 12. 3. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ar 2007-03-11 defektavimo akte... 13. 4.Sulyginus 2007-03-14 defektavimo akte išvardintus krautuvo sugadinimus,... 14. 5. Priedas 4 nurodytas 2006-12-01 sutarties 8.6 p. ir kurį mini teismas... 15. 6. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsakovas tiek atsakydamas į... 16. 7.Pirmosios instancijos teismas priteisdamas iš ieškovo 4700 Lt atsakovo... 17. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas UAB „Doka Lietuva“... 18. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:... 19. 1.Teismas rėmėsi ieškovo 2007-09-10 ieškiniu bei šiame ieškinyje... 20. 2.Priėmimo - perdavimo aktas prie 2006-12-01 nuomos sutarties nebuvo... 21. 3. Atsakovo teisė reikalauti pašalinti krautuvo trūkumus, o ne pareiga,... 22. 4.Nurodomi krautuvo pažeidimai nekliudė naudoti krautuvo pagal tiesioginę... 23. 5. 2006-12-01sutarties sudarymo momentu visi nurodomi krautuvo eksploataciniai... 24. 6. Pirmosios instancijos teisme nebuvo aiškus ieškinio dalykas, ar ieškovas... 25. 7. LR CPK 98 str. numato, kad šaliai kurios naudai priimtas sprendimas teismas... 26. Ieškovo apeliacinis skundas atmestinas, Šiaulių miesto apylinkės teismo... 27. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, kad LR CPK 135 str. 1 d. 2... 28. Konstatavus, jog liko neįrodyta krautuvo techninė būklė prieš sudarant... 29. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija atskirai pasisako dėl... 30. LR Advokatūros įstatymo 48 str. 1 d. numato, kad dėl užmokesčio už... 31. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo apeliacinis... 32. Iš ieškovo UAB „Nirlita“ valstybei priteistina 5,90 Lt išlaidų... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 35. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. sausio 17 d. sprendimą palikti... 36. Atsakovui UAB „Doka Lietuva“ iš ieškovo UAB „Nirlita“ priteistų... 37. Priteisti iš ieškovo UAB „Nirlita“ valstybei 5,90 Lt (penkis litus, 90...