Byla 2S-492-425/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko pranešėjo Laimanto Misiūno, kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės, Laimutės Sankauskaitės,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Kėdainių rajono apylinkės prokuratūros prokurorės atskirąjį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos Kėdainių rajono apylinkės prokuratūros prokurorės pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. G., G. G., Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Socialinės paramos skyriui dėl asmens pripažinimo neveiksniu, ir

Nustatė

3Pareiškėja Kėdainių rajono apylinkės prokuratūros prokurorė 2011-05-25 kreipėsi į Kėdainių rajono apylinkės teismą su pareiškimu dėl A. G. pripažinimo neveiksniu. Pareiškėja nurodė, kad gavo A. G. buvusios sutuoktinės K. B. prašymą, kuriame nurodyta, kad A. G. sveikatos būklė yra nestabili ir jis negali pasirūpinti savimi. Prokurorė pažymėjo, kad A. G. gyvena ( - ), Vilniuje su buvusios sutuoktinės tėvais D. ir Z. B., nuo 2006-09-13 jis yra įrašytas į VšĮ Kėdainių PSPC Psichikos sveikatos kabineto įskaitą, jam diagnozuotas šizoafektinis sutrikimas, depresinis tipas.

4Kėdainių rajono apylinkės teismas 2011-05-27 nutartimi atsisakė priimti Kėdainių rajono apylinkės prokuratūros prokurorės pareiškimą dėl A. G. pripažinimo neveiksniu ir jį grąžino padavusiam asmeniui, taip pat išaiškino pareiškėjai, kad su pareiškimu dėl A. G. pripažinimo neveiksniu pagal teismingumą reikia kreiptis į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą. Teismas nurodė, kad iš kartu su pareiškimu pateiktų dokumentų matyti, jog A. G. jau metus laiko gyvena Vilniuje, ( - ), taip pat teismui kitoje byloje pateiktame ieškinyje A. G. savo gyvenamąją vietą nurodęs adresą Vilniuje. Ir nors iš pažymos matyti, kad A. G. gyvenamąją vietą deklaravęs ( - ), Kėdainiuose, tačiau kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro duomenų, šis butas nuo 2010-02-01 nebepriklauso A. G.. Teismas konstatavo, kad faktinė A. G. gyvenamoji vieta yra ( - ), Vilniuje, todėl pareiškimas yra teismingas Vilniaus miesto 1osios apylinkės teismui.

5Kėdainių rajono apylinkės prokuratūros prokurorė atskiruoju skundu prašė teismo panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011-05-27 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1538-673/2011, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos pareiškimą dėl A. G. pripažinimo neveiksniu. Apeliantė nurodė, kad priimta nutartis yra nepagrįsta ir naikintina. Asmens gyvenamoji vieta yra laikoma ta vieta, kurioje jis faktiškai dažniausiai gyvena, o jei faktiškai gyvena keliose, tuomet ta vieta, su kuria asmuo yra labiausiai susijęs: kur yra asmens turtas arba darbo vieta, arba kur ilgiausiai asmuo gyvena. A. G. teismui kitoje civilinėje byloje nurodė savo adresą Vilniuje, kadangi jis yra suinteresuotas tuo adresu gauti procesinius dokumentus, tačiau tai nėra asmens viešas pareiškimas apie savo gyvenamąją vietą. A. G. deklaravęs gyvenamąją vietą Kėdainiuose, ( - ) ir gyvenimo trukmė šiame bute yra beveik 12 metų. Butą, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta, A. G. prarado ne nuo jo valios priklausiusių aplinkybių, šiuo metu yra nagrinėjama byla pagal A. G. ieškinį dėl buto pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, taigi A. G. siekia susigrąžinti jam priklausiusį butą ir ten grįžti gyventi. Pareiškėja taip pat nurodė, kad A. G. darbingumo lygis 2010-05-20 buvo nustatomas pagal VšĮ Kėdainių PSPC siuntimą Šiauliuose, o ne atitinkamoje įstaigoje Vilniaus mieste, VSDFV Kėdainių skyrius A. G. paskyrė ir moka socialinio draudimo išmokas. 2011-05-31 G. G. paaiškinime nurodė, kad jo brolio gyvenamoji vieta yra Kėdainiuose, ( - ) ir jis nuolat lankosi pas gydytojus Kėdainių mieste. Prokurorė darė išvadą, kad A. G. Vilniuje gyvena tik laikinai, o viešai deklaruota gyvenamoji vieta yra Kėdainiuose, A. G. yra integravęsis į Kėdainių miesto aplinką, su kuria glaudžiai siejamas jo socialinių teisių ir pilietinių pareigų įgyvendinimas.

6Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.(CPK 337 str. 1 p.).

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

8Bylos medžiaga nustatyta, kad suinteresuotas asmuo A. G. jau daugiau nei vienerius metus gyvena su buvusios žmonos tėvais D. ir Z. B. jų bute ( - ), Vilniuje (b. l. 9), A. G. yra nustatytas 40 proc. darbingumo lygis (b. l. 10), diagnozuotas šizoafektinis sutrikimas. Suinteresuoto asmens A. G. gyvenamoji vieta yra deklaruota ( - ), Kėdainiuose (b. l. 5). Nekilnojamojo turto registro duomenimis iki 2010-02-01 butas ( - ), Kėdainiai, priklausė A. G., tačiau 2010-02-01 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu nuosavybės teisė į šį butą buvo perregistruota G. V. (b. l. 11-12). LITEKO teismų informacinės sistemos duomenimis, A. G. 2010-05-20 pateikė ieškinį dėl 2010-02-01 Pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, šiuo metu ieškinys nagrinėjamas apeliacine tvarka.

9Pareiškėja Kėdainių rajono apylinkės prokuratūros prokurorė pareiškimu prašė pripažinti A. G. neveiksniu. Bylos dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu arba ribotai veiksniu yra teismingos asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu, gyvenamosios vietos apylinkės teismui (CPK 462 str. 1 d.). Pagal CK 2.16 str. 1 d. fizinio asmens gyvenamąja vieta laikoma vieta, kurioje jis faktiškai dažniausiai gyvena. Nustatant fizinio asmens gyvenamąją vietą atsižvelgtina į CK 2.16 straipsnio 2, 3 dalyse, 2.17 straipsnyje nustatytus kriterijus, o atskirais atvejais – ir į konkrečios bylos ypatumus. Nors nagrinėjamu atveju suinteresuoto asmens A. G. gyvenamoji vieta yra deklaruota ( - ), Kėdainiuose, tačiau butas šiuo adresu A. G. nuosavybes teise nepriklauso nuo 2010-02-01, šiame bute A. G. nebegyvena, o daugiau nei metus gyvena ( - ), Vilniuje. Vadovaujantis CK nustatytais kriterijais, fizinio asmens gyvenamoji vieta yra ten, kur asmuo iš tikrųjų gyvena. Teisingai nustatyti bylos dėl pripažinimo neveiksniu teismingumą yra svarbu siekiant užtikrinti ir tinkamą šalių dalyvavimą byloje. Bylos, kurioje prašoma pripažinti fizinį asmenį neveiksniu, nagrinėjime turi dalyvauti ir asmens gyvenamosios vietos globos (rūpybos) institucija. Pripažinus fizinį asmenį neveiksniu, teismas privalo savo iniciatyva pradėti bylos dėl globos ar rūpybos šiam asmeniui nustatymo, globėjo ar rūpintojo paskyrimo nagrinėjimą, o minėta institucija teikia išvadą apie asmens gyvenimo sąlygas, globėjo paskyrimo būtinumą, neveiksnaus asmens turimą turtą ir kt. (CPK 505-506 str.). Bylą nagrinėjant Kėdainių rajono apylinkės teisme Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius kaip globos (rūpybos) institucija negalės susipažinti su A. G. gyvenimo sąlygomis, būtinumu skirti globėją ar neturės kitos reikalingos informacijos, kadangi A. G. faktiškai gyvena Vilniaus mieste. Negalima sutikti su apeliantės nurodytais argumentais, jog A. G. faktiškai gyvena keliose vietose, kadangi suinteresuotas asmuo jau daugiau nei metus bute adresu ( - ), Kėdainiai, nebegyvena, šis butas jam nepriklauso, o sprendimas, kuriuo tenkintas A. G. ieškinys ir panaikinta 2010-02-01 buto Pirkimo-pardavimo sutartis, nėra įsiteisėjęs, dėl jo pradėtas apeliacinis procesas. Dėl išvardintų priežasčių teisėjų kolegija daro išvadą, kad A. G. faktinė gyvenamoji vieta yra ( - ), Vilniuje, o pareiškimas dėl A. G. pripažinimo neveiksniu yra teismingas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti Kėdainių rajono apylinkės prokuratūros prokurorės pareiškimą.

10Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino, taikė procesinės teisės normas ir priėmė iš esmės pagrįstą bei teisėtą nutartį, todėl ji paliktina nepakeista, nes tenkinti atskirąjį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.,

Nutarė

12Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai