Byla e2-874-196/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Grand Cru Airlines“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 25 d. nutarties, kuria netaikytos papildomos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-2675-302/2015 pagal ieškovo UAB „Grand Cru Airlines“ ieškinį atsakovui Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos dėl 97 338, 01 Eur draudimo išmokos priteisimo, tretieji asmenys Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialas, BTA Insurance Company SE filialas Lietuvoje,

2.

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 31 d. nutartimi ieškinio reikalavimams užtikrinti buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės: uždrausta atsakovui Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos pateikti rašytinį reikalavimą draudimo bendrovėms Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialui ir bendrovei BTA Insurance Company SE filialui Lietuvoje išmokėti laidavimo draudimo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo išmokas pagal Kelionių organizatoriaus turizmo paslaugų sutarties prievolių įvykdymo civilinės atsakomybės laidavimo draudimo polisus Nr.19040/8000030 ir KOFG 00075.

5Ieškovas pateikė prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones uždraudžiant draudimo bendrovėms Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialui ir „BTA Insurance Company“ SE filialui Lietuvoje išmokėti laidavimo draudimo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo išmokas pagal Kelionių organizatoriaus turizmo paslaugų sutarties prievolių įvykdymo civilinės atsakomybės laidavimo draudimo polisus Nr. 19040/8000030 ir KOFG 00075, nes atsakovas reikalavimą draudikams įteikė iki nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir uždraudimo pateikti tokį reikalavimą priėmimo dienos, o gavę reikalavimą draudikai pradėjo išmokėti draudimo išmokas. Draudikams išmokėjus visą draudimo sumą nebeliks lėšų padengti ieškovo reikalavimą ir būsimo teismo sprendimo įvykdymas taps nebeįmanomu.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 25 d. nutartimi ieškovo prašymą atmetė.

7Teismas nurodė, jog ieškinys yra pateiktas dėl 97 338,01 Eur priteisimo, tuo tarpu bylos duomenimis nustatyta, jog neišnaudota draudimo išmokų dalis yra 13 637,33 Eur, ir darė išvadą, jog didelė dalis draudimo išmokų jau pervesta turistams pagal atsakovo raštą-reikalavimą. Teismas nurodė, kad ieškovą ir bankrutavusią įmonę siejo įprasti sutartiniai santykiai, todėl ieškovo interesas negali būti iškeltas aukščiau viešojo intereso, t.y. vartotojų teisių.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas (apeliantas) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį. Nurodo, kad neuždraudus draudikams išmokėti turistams draudimo išmokas, ieškinio įvykdymas taps neįmanomu.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos prašo atskirojo skundo netenkinti ir Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad nesutinka su apelianto teiginiu, kad apeliantas turi teisę į draudimo išmoką už patirtas turistų grąžinimo į Lietuvą išlaidas. Papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iš esmės pažeistų turistų, kaip vartotojų turtinius interesus bei neužtikrintu viešojo intereso gynimo.

11Trečiasis asmuo Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad nepanaudota draudimo išmokų suma pagal UAB “Go Planet Travel” bei trečiojo asmens sudarytą draudimo sutartį yra 3 006,99 EUR, o dėl atskirojo skundo tenkinimo palieka spręsti teismo nuožiūra.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

14Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimai ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.

15Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nenustatė sąlygos, būtinos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, pažymėdamas, kad ieškovas, pareikšdamas prašymą uždrausti draudimo bendrovės išmokėti laidavimo draudimo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo išmokas pagal Kelionių organizatoriaus turizmo paslaugų sutarties prievolių įvykdymo civilinės atsakomybės laidavimo draudimo polisus, tokio savo prašymo iš esmės nepagrindė, t.y. ieškovas nenurodė, kodėl jam turėtų būti taikoma pirmenybė prieš turistus (vartotojus), kurie turi teisę susigrąžinti prarastas dėl kelionių organizatoriaus paaiškėjusio nemokumo pinigines lėšas, tuo tarpu kai ieškovą ir bankrutavusią įmonę UAB „Go Planet Travel“ siejo įprastiniai sutartiniai santykiai, t.y. 2013 m. liepos 25 d. Lėktuvo nuomos sutartis Nr. 201307-25, ko pasekoje ieškovas teikė paslaugas ir turėjo pareigą vykdyti skrydžius. Apelianto teigimu, teismo nutartis netenkinti prašymo uždrausti draudimo bendrovėms Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialui ir bendrovei BTA Insurance Company SE filialui Lietuvoje išmokėti laidavimo draudimo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo išmokas pagal Kelionių organizatoriaus turizmo paslaugų sutarties prievolių įvykdymo civilinės atsakomybės laidavimo draudimo polisus Nr.19040/8000030 ir KOFG 00075, pažeidžia jo, interesus, nes apeliantas, priešingai, nei teigia teismas, turi pirmenybę prieš turistus gauti draudimo pinigus, nes tai jis pasirūpino turistų grąžinimu į Lietuvą.

16Kaip minėta, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečiai, pagal faktines bylos aplinkybes. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. balandžio 30 d. išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.e2-631-196/2015, pagal apelianto Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, teismas konstatavo, kad nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, o būtent, atsakovui uždrausta pateikti reikalavimą draudimo bendrovėms Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialui ir bendrovei BTA Insurance Company SE filialui Lietuvoje išmokėti laidavimo draudimo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo išmokas pagal Kelionių organizatoriaus turizmo paslaugų sutarties prievolių įvykdymo civilinės atsakomybės laidavimo draudimo polisus Nr.19040/8000030 ir KOFG 00075, įvykdymas objektyviai yra neįmanomas ir laikinąsias apsaugos priemones panaikino.

17Nustatyta, kad atsakovas savo internetinėje svetainėje paskelbė informaciją, jog 2015 m. gruodžio 10 d. kreipėsi į trečiuosius asmenis reikalaudamas išmokėti draudimo išmokas turistams, patyrusiems nuostolių dėl kelionių organizatoriaus UAB „Go Planet Travel“ nemokumo. Pagal trečiųjų asmenų atsakovui pateiktą informaciją, neišnaudota draudimo išmokų dalis 2015 m. kovo 18 dienai buvo 3 006,99 Eur, kai tuo tarpu ieškinio reikalavimo suma yra ženkliai didesnė, t.y. 97 338,01 EUR. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su pirmos instancijos motyvais, kad ieškovas prašo uždrausti draudimo bendrovėms kompensuoti nuostolius turistams, kurie yra laikytini vartotojais, o vartotojas, kaip turizmo paslaugų teikimo sutarties šalis dėl objektyvių priežasčių, yra akivaizdžiai nelygiavertėje padėtyje su kita sutarties šalimi - paslaugų teikėju, ir yra laikytinas silpnesniąja šalimi, todėl remdamasis išdėstytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, ji paliktina nepakeista.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai