Byla e2A-616-459/2016
Dėl įpareigojimo išduoti turtą

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Raimondos Andrulienės, teisėjų Aušros Maškevičienės, Alvydo Žerlausko, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovės UAB „Spedman“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo VšĮ Nacionalinio teisės centro ieškinį atsakovei UAB „Spedman“, trečiajam asmeniui ECAA Europe, UAB dėl įpareigojimo išduoti turtą,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovę UAB „Spedman“ išduoti ieškovui konteinerį Nr. CMAU5217210 su jame esančiu visu automobilių detalių kroviniu, 2013-02-18 atgabentu į Klaipėdos jūrų uosto krovinių terminalą. Nurodo, kad 2013-01-12 buvo išrašytas konosamentas Nr. 1212SH3874, pagal kurį siuntėjas Acemark Enterprises Limited gavėjui East China Automobile Association LTD (2015-11-05 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu krovinį East China Automobile Association LTD pardavė VšĮ Nacionaliniam teisės centrui) išsiuntė krovinį – automobilių detalių konteinerį Nr. CMAU5217210. Krovinio pakrovimo vieta – Šanchajus, Kinija, pristatymo vieta – Klaipėda, Lietuva. Krovinio ekspeditoriumi konosamente buvo nurodyta UAB „Spedman“, kuri organizavo krovinio pargabenimą iš Kinijos. Krovinys į Klaipėdos jūrų uosto krovinių terminalą buvo pargabentas 2013-02-18, kur, ieškovo teigimu, dėl neteisėtų trečiojo asmens ECAA Europe, UAB veiksmų yra saugomas iki šiol. Nurodė, jog trečiasis asmuo ECAA Europe, UAB Klaipėdos miesto apylinkės teisme reiškė ieškinį atsakovei UAB „Spedman“ dėl krovinio – automobilių detalių konteinerio Nr. CMAU5217210 išdavimo trečiajam asmeniui, šio reikalavimo užtikrinimui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis buvo uždrausta atsakovei išvežti krovinį iš Klaipėdos jūrų uosto krovinių saugojimo terminalo. Trečiojo asmens ieškinys 2013-10-14 sprendimu buvo atmestas (civilinė byla Nr. 2-4325-676/2013), Klaipėdos apygardos teismas 2014-05-21 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimą paliko nepakeistą. Taip pat nurodo, jog trečiasis asmuo ECAA Europe, UAB 2014-04-18 Klaipėdos miesto apylinkės teisme inicijavo dar vieną civilinę bylą dėl nuosavybės teisės į krovinį – automobilių detalių konteinerį Nr. CMAU5217210 pripažinimo, šio reikalavimo užtikrinimui taip pat buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotos konteineryje Nr. CMAU5217210 esančios automobilių detalės, nurodyta, jog jos turi būti saugomos Klaipėdos jūrų uosto krovinių saugojimo terminale. Šis trečiojo asmens ieškinys Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-12-22 sprendimu taip pat buvo atmestas (civilinė byla Nr. 2-6798-122/2014), Klaipėdos apygardos teismo 2015-04-30 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimas panaikintas ir ieškinys paliktas nenagrinėtas. Ieškovas nurodo, jog 2015-05-05, 2015-05-15, 2015-07-01 kreipėsi į atsakovę su prašymais dėl krovinio išdavimo, kadangi turi konosamento originalą, todėl yra teisėtas krovinio gavėjas, sutiko prisiimti 3650 USD atlyginimą už konteinerio gabenimą (frachtas) ir 81 Eur patirtas išlaidas už muitinės procedūras, tačiau atsakovė krovinio neišduoda, reikalauja ieškovo sumokėti visus dėl krovinio saugojimo patirtus nuostolius. Ieškovas su tokiu atsakovės reikalavimu nesutinka, nurodo, jog tokiu būdu atsakovė siekia dvigubo tų pačių nuostolių atlyginimo, kurie jau yra priteisti iš trečiojo asmens ECAA Europe, UAB. Be to, ieškovo kaltės ir priežastinio ryšio tarp ieškovo veiksmų ir atsakovės nuostolių atsiradimo nėra.

3Klaipėdos apylinkės teismas 2015-12-28 sprendimu ieškinį tenkino: įpareigojo atsakovę UAB „Spedman“ išduoti ieškovui VšĮ Nacionaliniam teisės centrui konteinerį Nr. CMAU5217210 su jame esančiu visu automobilių detalių kroviniu, į Klaipėdos jūrų uosto krovinių terminalą atgabentu 2013-02-18. Nurodė, jog atsakovė neginčija ieškovo teisės į ginčo krovinį, tačiau nesutinka išduoti krovinio, kol nebus atlygintos jos patirtos, su kroviniu susijusios išlaidos – krovinio saugojimo, 3650 USD už konteinerio gabenimą (frachtas) ir 81 Eur už muitinės procedūras patirtos išlaidos. Tiek teismo posėdžio metu, tiek iš byloje esančio susirašinėjimo tarp šalių teismas nustatė, jog ieškovas sutiko ir sutinka apmokėti atsakovės patirtas išlaidas - 3650 USD už konteinerio gabenimą (frachtą) ir 81 Eur už muitinės procedūras. Atsakovė, nors ir teigdama, kad ji pagal Prekybinės laivybos įstatymo nuostatas bei konosamento sąlygas įgijo teisę sulaikyti ginčo krovinį, kol su ja nebus atsiskaityta, tačiau pati iš esmės pripažįsta, kad ginčo krovinio saugojimo, prastovos išlaidas patyrė ne dėl ieškovo, o dėl trečiojo asmens veiksmų. Teismas pažymėjo, jog atsakovės UAB „Spedman“ reikalavimas dėl nuostolių, patirtų saugant ginčo krovinį, jau yra patenkintas įsiteisėjusiu Šiaulių apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-254-772/2015, kurio pagrindu išduotas vykdomasis raštas ir pradėtas priverstinio išieškojimo procesas. Atsakovė taip pat nurodė, jog krovinio saugojimo išlaidos buvo patirtos ne tik dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, bet ir dėl to, jog ieškovas nuo konosamento gavimo dienos, t. y. nuo 2013-01-12 iki pirmųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nutarties priėmimo, t. y. 2013-03-13, nesikreipė dėl krovinio atsiėmimo. Vėliau konosamento originalą atsakovei pateikė tik 2015-07-01, t. y. praėjus dviem mėnesiams po laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Prekybinės laivybos įstatymo 29 str. 3 d. nustatyta, jei nuo laivo atplaukimo į uostą per du mėnesius atiduoti saugoti kroviniai neatsiimami, o krovinių siuntėjas nesumoka vežėjui priklausančių mokėjimų, vežėjas turi teisę saugomus krovinius parduoti. Taigi įstatymas numato krovinio gavėjui dviejų mėnesių terminą kroviniui atsiimti, o iš šalių procesiniuose dokumentuose nurodytų faktinių aplinkybių nustatyta, jog ginčo krovinys į Klaipėdos jūrų uosto krovinių terminalą buvo atgabentas 2013-02-18, laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-4325-676/2013 pritaikytos 2013-03-13 nutartimi, t. y. nepraėjus net mėnesiui nuo krovinio atgabenimo į uostą dienos. Teismas nesutiko su atsakovės nurodyta aplinkybe, jog konosamento originalą atsakovei pateikė tik 2015-07-01, t. y. praėjus dviem mėnesiams po laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, dėl to atsakovė patyrė dar daugiau krovinio saugojimo išlaidų. Taigi atsakovei jau 2015-05-05 buvo pasiūlyta susitarti dėl krovinio atsiėmimo ir konosamento originalo perdavimo sąlygų ir būdų. Remdamasis išdėstytais argumentais bei teisiniu reglamentavimu, šalims neginčijant ieškovo nuosavybės teisės į ginčo krovinį, teismas nusprendė, jog yra pagrindas tenkinti ieškinį.

4Apeliaciniame skunde atsakovė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-12-28 sprendimą ir ieškinį atmesti. Nurodo, jog skundžiamame sprendime teismo įpareigojo apeliantę išduoti ginčo krovinį ieškovui, neįpareigodamas ieškovo atlyginti apeliantės patirtų išlaidų, nors konstatavo, kad ieškovas sutinka apmokėti atsakovės patirtas išlaidas – 3650 USD už konteinerio gabenimą (frachtą) ir 81 Eur už muitinės procedūras. Toks teismo sprendimas pažeidžia tiek vežimo jūra sutartį patvirtinančio konosamento sąlygas, tiek Prekybinės laivybos įstatymo nuostatas. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į apelianto argumentus, kad civilinėse bylose, kuriose ginčo kroviniui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, jos buvo taikytos būtent ECAA Europe, UAB iniciatyva, todėl atsakovė ieškinį dėl nuostolių atlyginimo galėjo reikšti tik šiai įmonei, bet ne kitiems asmenims. Prievolė atlyginti dėl krovinio patirtas išlaidas yra solidari, todėl apeliantė turi teisę reikalauti, kad ją įvykdytų tiek visi skolininkai, tiek bet kuris iš jų skyrium. Aplinkybė, kad apeliantė pareiškė ieškinį dėl nuostolių atlyginimo ECAA Europe, UAB, nereiškia ginčo krovinio siuntėjo – ieškovo pareigos atlyginti patirtas išlaidas eliminavimo. Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-254-772/2015 priteista tik dalis su ginčo kroviniu susijusių išlaidų, be to, ši suma nėra išieškota. Konosamentas buvo išrašytas 2013-01-12, taigi pradinis ieškovas nuo ginčo krovinio atgabenimo į Klaipėdos uostą 2013-02-18 iki laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 2013-03-13 nutartimi turėjo pakankamai laiko atsiimti ginčo krovinį, tačiau to net nebandė daryti. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog nepriklausomai nuo su ginčo kroviniu susijusių formalių sandorių, jo kontrolė išlieka pas tuos pačius (susijusius) asmenis, dėl kurių veiksmų ECAA Europe, UAB prašymu ginčo kroviniui ir buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės bei susidarė su kroviniu susijusios išlaidos. Apeliantė, neatlikusi jokių neteisėtų veiksmų, buvo priversta dalyvauti teismo procesuose bei saugoti krovinį savo sąskaita. Taigi teismas nepagrįstai nusprendė, jog yra pagrindas išduoti konteinerį ieškovui.

5Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašo skundą atmesti. Nurodo, jog iš teismo sprendimo turinio akivaizdu, kad atsakovė turi teisę neišduoti krovinio tuo atveju, jei ieškovas atsisakytų sumokėti jo pripažintas išlaidas. Todėl, ar tai įrašyta teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje, ar ne, teismo sprendimo vykdymui jokios įtakos neturi, nes atsiimdamas krovinį ieškovas bus priverstas padengti minėtas išlaidas. Atsakovas konosamento 14 punkto nuostatas aiškina kaip besąlyginį ieškovo ir krovinio siuntėjo įsipareigojimą atlyginti visas ir bet kokios su kroviniu susijusias išlaidas, tačiau su tuo sutikti nėra jokio pagrindo. Sprendžiant, kam tenka pareiga atlyginti minėtąsias išlaidas, būtina įvertinti šių išlaidų pobūdį ir kilmę, t. y. atsiradimo priežastingumą. Pažymėtina, jog minėtosios išlaidos neapima nuostolių, kurie kilo dėl krovinio prastovos pritaikius laikinąsias apsaugos priemones. Priešingas konosamento 4 punkto aiškinimas reikštų ieškovo, kaip krovinio gavėjo, neribotą įsipareigojimą atlyginti visas su kroviniu susijusius išlaidas, o tai prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Ieškovo veiksmuose jokios kaltės ir priežastinio ryšio dėl atsakovo patirtų nuostolių, kuriuos sąlygojo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nėra.

6Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo prašo skundą tenkinti. Nurodo, jog, nors sutinka ne su visais apeliaciniame skunde nurodytais motyvais ir aplinkybėmis, kurios susijusios su ECAA Europe, UAB veikimu, tačiau skundą palaiko.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumą bei pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

9Apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, tačiau apeliacinės instancijos teismas turi teisę skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, jei, teismo nuomone, žodinis bylos nagrinėjimas, atsižvelgiant į bylos esmę, yra būtinas (CPK 321 straipsnis, 322 straipsnis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į apeliacinio skundo motyvus, nenustatė išskirtinių aplinkybių, dėl kurių nebūtų galima išnagrinėti bylos rašytinio proceso tvarka.

10Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovę UAB „Spedman“ išduoti ieškovui konteinerį Nr. CMAU5217210 su jame esančiu visu automobilių detalių kroviniu, 2013-02-18 atgabentu į Klaipėdos jūrų uosto krovinių terminalą. 2013-01-12 buvo išrašytas konosamentas Nr. 1212SH3874, pagal kurį siuntėjas Acemark Enterprises Limited gavėjui East China Automobile Association LTD (2015-11-05 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu krovinį East China Automobile Association LTD pardavė VšĮ Nacionaliniam teisės centrui) išsiuntė krovinį – automobilių detalių konteinerį Nr. CMAU5217210, krovinio pakrovimo vieta – Šanchajus, Kinija, pristatymo vieta – Klaipėda, Lietuva, krovinio ekspeditore konosamente nurodyta UAB „Spedman“. Krovinys į Klaipėdos jūrų uosto krovinių terminalą buvo pargabentas 2013-02-18, kur yra saugomas iki šiol. Trečiasis asmuo ECAA Europe, UAB Klaipėdos miesto apylinkės teisme reiškė ieškinį atsakovei UAB „Spedman“ dėl krovinio – automobilių detalių konteinerio Nr. CMAU5217210 išdavimo trečiajam asmeniui, reikalavimui užtikrinti buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės - atsakovei uždrausta išvežti krovinį iš Klaipėdos jūrų uosto krovinių saugojimo terminalo. Trečiojo asmens ieškinys 2013-10-14 sprendimu buvo atmestas (civilinė byla Nr. 2-4325-676/2013), Klaipėdos apygardos teismas 2014-05-21 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimą paliko nepakeistą. Trečiasis asmuo ECAA Europe, UAB 2014-04-18 Klaipėdos miesto apylinkės teisme inicijavo dar vieną civilinę bylą dėl nuosavybės teisės į krovinį – automobilių detalių konteinerį Nr. CMAU5217210 pripažinimo, reikalavimui užtikrinti taip pat buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotos konteineryje Nr. CMAU5217210 esančios automobilių detalės, nurodyta, jog jos turi būti saugomos Klaipėdos jūrų uosto krovinių saugojimo terminale. Trečiojo asmens ieškinys Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-12-22 sprendimu taip pat buvo atmestas (civilinė byla Nr. 2-6798-122/2014), Klaipėdos apygardos teismo 2015-04-30 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimas panaikintas ir ieškinys paliktas nenagrinėtas.

11Tiek ieškovas, tiek atsakovė neginčijo ieškovo teisės atsiimti konteinerį Nr. CMAU5217210 su jame esančiu visu automobilių detalių kroviniu, tačiau atsiliepime į ieškinį su tuo nesutiko trečiasis asmuo, tokią savo poziciją grįsdamas tuo, kad krovinys priklauso jam, o ne ieškovui. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus, padarė teisėtą ir pagrįstą išvadą, jog ieškovas turi teisę reikšti reikalavimą atsakovei dėl krovinio perdavimo 2013-01-12 konosamento Nr. 1212SH3874 originalo pagrindu, o trečiojo asmens atsiliepime į ieškinį nurodytos aplinkybės yra nepagrįstos ir neįrodytos (CK 1.106 straipsnio 1 dalis).

12Taigi, kaip minėta, šioje byloje ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovę UAB „Spedman“ išduoti ieškovui konteinerį Nr. CMAU5217210 su jame esančiu visu automobilių detalių kroviniu, 2013-02-18 atgabentu į Klaipėdos jūrų uosto krovinių terminalą. Atsakovė savo atsisakymą išduoti ginčo krovinį motyvuoja tuo, jog nėra atlygintos visos su kroviniu susijusios išlaidos – krovinio saugojimo išlaidos, 3650 USD už konteinerio gabenimą (frachtas) ir 81 Eur už muitinės procedūras patirtos išlaidos. Atsakovė teigė, jog iki 2015-07-01 iš viso patyrė 28 757,82 Eur su ginčo kroviniu susijusių išlaidų, kurios nėra atlygintos ir kasdien didėja po 5 Eur. Teigė, jog turi teisę neišduoti krovinio, kol nebus atlygintos visos dėl krovinio patirtos išlaidos, už kurias solidariai atsakingi yra krovinio siuntėjas ir gavėjas (Konosamento 3, 14 p.). Ieškovas įrodinėjo, jog išlaidos atsirado ne dėl ieškovo kaltės, o dėl trečiojo asmens nepagrįstų prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones, be to, atsakovės patirti nuostoliai jau yra priteisti iš trečiojo asmens, įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu išduotas vykdomasis raštas ir pradėta priverstinio išieškojimo procedūra.

13Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šalių pateiktą susirašinėjimą, taip pat paaiškinimus teismo posėdžio metu, nustatė, jog ieškovas sutiko ir sutinka apmokėti atsakovės patirtas išlaidas - 3650 USD už konteinerio gabenimą (frachtą) ir 81 Eur už muitinės procedūras, t. y. ieškovas pripažįsta savo pareigą, įtvirtintą Prekybinės laivybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje bei konosamente. Nustatęs šią aplinkybę, teismas padarė išvadą, jog ginčo dėl šių išlaidų byloje nėra, todėl plačiau dėl šio argumento nepasisakė. Apeliaciniame skunde atsakovė nesutinka su tokia teismo pozicija. Apeliantės nuomone, teismo sprendimas pažeidžia tiek vežimo jūra sutartį patvirtinančio konosamento sąlygas, tiek Prekybinės laivybos įstatymo nuostatas, nes teismas įpareigojo apeliantę išduoti ginčo krovinį ieškovui, neįpareigodamas ieškovo atlyginti apeliantės patirtų išlaidų, nors konstatavo, kad ieškovas sutinka apmokėti atsakovės patirtas išlaidas – 3650 USD už konteinerio gabenimą (frachtą) ir 81 Eur už muitinės procedūras. Kolegija, vertindama šį atsakovės argumentą, pažymi, jog Prekybinės laivybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog vežėjas turi teisę krovinių neišduoti krovinių gavėjui tol, kol nesumokėtas frachtas ar kiti vežėjui priklausantys mokėjimai arba nepateiktos mokėjimo garantijos. Ieškovas pripažįsta savo prievolę sumokėti atsakovei konteinerio gabenimo frachtą ir už muitinės procedūras, ginčo dėl šios išlaidų dalies nėra. Iš esmės ginčas kilo dėl krovinio saugojimo išlaidų, patirtų dėl krovinio prastovos, todėl, atsižvelgiant į tai, jog ieškovo pripažįstamos išlaidos tesudaro mažąją dalį atsakovės nurodomų krovinio išlaidų, o ieškovas jų sumokėti neatsisako, besąlyginės prievolės atsakovei sulaikyti krovinį pripažinimas prieštarautų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams. Be to, atsakovė reikalavimo priteisti frachtą ir muitinės procedūros išlaidas nereiškė, todėl teismas neturėjo jokio pagrindo išeiti už bylos nagrinėjimo ribų. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys, jog atsakovė nurodo, kad krovinio saugojimo išlaidos kasdien tik didėja - po 5 Eur, todėl akivaizdu, jog atsakovei ir toliau saugant krovinį, nors ieškovas pripažįsta savo pareigą mokėti frachtą ir atlyginti už muitinės procedūras, neprotingai, be jokio būtino tam pagrindo būtų didinamos krovinio išlaidos.

14Atsakovės nuomone, ji turi krovinio sulaikymo teisę, todėl kad, be frachto ir išlaidų už muitinės procedūras, neatlygintos ir kitos su kroviniu susijusios išlaidos. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog atsakovė pati iš esmės pripažįsta, kad ginčo krovinio saugojimo, prastovos išlaidas patyrė ne dėl ieškovo, o dėl trečiojo asmens veiksmų. Atsakovės UAB „Spedman“ reikalavimas dėl nuostolių, patirtų saugant ginčo krovinį, jau yra patenkintas įsiteisėjusiu Šiaulių apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-254-772/2015, kurio pagrindu išduotas vykdomasis raštas ir pradėtas priverstinio išieškojimo procesas. Tai patvirtina į bylą pateiktas 2015-11-23 antstolio T. U. sudarytas turto arešto aktas Nr. 0136/15/02361 dėl skolos išieškojimo iš skolininko ECAA Europe, UAB išieškotojo UAB „Spedman“ naudai pagal Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-254-772/2015 išduotą vykdomąjį raštą, arešto mastas - 31 657 Eur. Sprendime nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos, konstatuota, jog tarp ECAA Europe, UAB neteisėtų veiksmų ir UAB „Spedman“ patirtų nuostolių yra tiesioginis priežastinis ryšys ir atsakovei priteistas nuostolių, kuriuos UAB „Spedman“ patyrė dėl ECAA Europe, UAB prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių konteineriui Nr. CMAU5217210, atlyginimas. Nurodytoje byloje teismas, ištyręs byloje esančių įrodymų visumą, padarė išvadą, kad tik ECAA Europe, UAB prašymu Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-03-13 taikė laikinąsias apsaugos priemones, dėl to ginčo konteineris liko uosto teritorijoje (Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-4325-676/2013). Teismas pastebėjo, kad jūriniame konteineryje esantis krovinys negalėjo būti iškrautas, o konteineris grąžintas laivybos linijai, kadangi tai reikštų minėtos teismo nutarties nevykdymą. Be to, kitose bylose yra nustatyta, jog dėl ECAA Europe, UAB negalėjimo disponuoti konteineryje esančiu kroviniu jo valdytoju ir toliau liko UAB „Spedman“ (Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-10-14 sprendimas civilinė byla Nr. 2-4325-676/2013).

15Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, sprendžiant klausimą, kam tenka pareiga atlyginti išlaidas, būtina įvertinti šių išlaidų pobūdį ir kilmę, t. y. atsiradimo priežastingumą. Visa tai jau buvo įvertinta įsiteisėjusiame Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendime.

16Atsakovė apeliaciniame skunde teigia, jog prievolė atlyginti dėl krovinio patirtas išlaidas yra solidari, todėl apeliantė turi teisę reikalauti, kad ją įvykdytų tiek visi skolininkai, tiek bet kuris iš jų skyrium. Todėl aplinkybė, kad apeliantė pareiškė ieškinį dėl nuostolių atlyginimo ECAA Europe, UAB, nereiškia ginčo krovinio siuntėjo – ieškovo pareigos atlyginti patirtas išlaidas eliminavimo. Kaip matyti iš į bylą pateikto konosamento išrašo, jo 14 punkte numatyta, jog krovinio siuntėjas ir gavėjas (ieškovas) yra solidariai atsakingi krovinio vežėjui (atsakovei) už visų mokesčių sumokėjimą, o konosamento 3 punkte įtvirtinta nuostata, kad mokesčiai apima frachtą ir visas išlaidas bei piniginius įsipareigojimus, patirtus ir mokėtinus vežėjui prekių siuntėjo, gavėjo ar bet kurio iš jų. Taigi konosamentas numato solidariąją krovinio siuntėjo ir gavėjo atsakomybę. 2013-01-12 konosamente Nr. 1212SH3874 nurodyta, jog - siuntėjas Acemark Enterprises Limited, gavėjas - East China Automobile Association LTD, krovinys – automobilių detalių konteineris Nr. CMAU5217210, krovinio pakrovimo vieta – Šanchajus, Kinija, pristatymo vieta – Klaipėda, Lietuva, krovinio ekspeditore konosamente nurodyta UAB „Spedman“. Taigi konosamente ECAA Europe, UAB apskritai nefigūruoja, todėl jos ir krovinio gavėjo (šiuo atveju – ieškovo) negali saistyti solidari atsakomybė pagal konosamento 14 punkto nuostatas – solidari atsakomybė šiuo atveju saistytų krovinio siuntėją ir gavėją, kaip tai nurodyta konosamente, todėl reikšti reikalavimus dėl išlaidų atlyginimo pagal solidariosios atsakomybės institutą reglamentuojančias teisės normas atsakovė galėtų tik konosamente nurodytam siuntėjui ir gavėjui.

17Esant tokiai situacijai, kai įsiteisėjusiu teismo sprendime nuspręsta, jog pareiga atlyginti konteinerio saugojimo ir prastovos išlaidas tenka ECAA Europe, UAB, konstatavus, jog atsakovė turi teisę sulaikyti krovinį, nes šios išlaidos neatlygintos, būtų pažeisti teisingumo ir protingumo principai ir tai reikštų dvigubą atsakovės teisių užtikrinimą. Be to, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, atsakovė reikalavimo byloje dėl šių išlaidų nereiškė.

18Atsakovė apeliaciniame skunde nurodė, jog konosamentas buvo išrašytas 2013-01-12, taigi pradinis ieškovas nuo ginčo krovinio atgabenimo į Klaipėdos uostą 2013-02-18 iki laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 2013-03-13 nutartimi turėjo pakankamai laiko atsiimti ginčo krovinį, tačiau to net nebandė daryti. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė su šiuo atsakovės argumentu susijusias aplinkybes ir tinkamai jas įvertino. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais. Papildomai pažymėtina, jog Šiaulių miesto apylinkės teismas 2015-03-19 galutiniame sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. e2-254-772/2015, išsamiai ištyrė ir įvertino atsakovės patirtas išlaidas, susijusias su krovinio sandėliavimu ir prastova, nuo pat konteinerio atgabenimo į uostą momento. Pirmosios instancijos teismas taip pat teisingai įvertino ir atmetė atsakovės argumentą, jog konosamento originalą ieškovas atsakovei pateikė tik 2015-07-01, t. y. praėjus dviem mėnesiams po laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, dėl to atsakovė patyrė dar daugiau krovinio saugojimo išlaidų. Ieškovas elgėsi atsakingai ir veikė greitai: dar 2015-05-05 ieškovas kreipėsi į atsakovę, prašydamas nurodyti laiką ir vietą, kada ieškovas galėtų perduoti atsakovei konosamento originalą ir atsiimti krovinį – automobilių detales, esančias konteineryje Nr. CMAU5217210, tačiau 2015-05-12 atsakyme į ieškovo prašymą atsakovė atsisakė išduoti krovinį, kol nebus atlygintos jos patirtos išlaidos.

19Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinį, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

20Ieškovas pateikė įrodymus, jog patyrė 435 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų, prašo priteisti šias bylinėjimosi išlaidas. Kadangi apeliacinis skundas atmestinas, ieškovui iš atsakovės priteistina 435 Eur teisinės pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidų (CPK 93, 98 str.).

21Vadovaudamasi CPK 326–330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

22Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

23Iš atsakovės UAB „Spedman“ ieškovui VšĮ Nacionaliniam teisės centrui priteisti 435 Eur teisinės pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovę UAB... 3. Klaipėdos apylinkės teismas 2015-12-28 sprendimu ieškinį tenkino:... 4. Apeliaciniame skunde atsakovė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės... 5. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašo skundą atmesti. Nurodo,... 6. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo prašo skundą tenkinti.... 7. Apeliacinis skundas atmestinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų... 9. Apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, tačiau... 10. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovę UAB... 11. Tiek ieškovas, tiek atsakovė neginčijo ieškovo teisės atsiimti konteinerį... 12. Taigi, kaip minėta, šioje byloje ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas... 13. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šalių pateiktą susirašinėjimą,... 14. Atsakovės nuomone, ji turi krovinio sulaikymo teisę, todėl kad, be frachto... 15. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, sprendžiant klausimą,... 16. Atsakovė apeliaciniame skunde teigia, jog prievolė atlyginti dėl krovinio... 17. Esant tokiai situacijai, kai įsiteisėjusiu teismo sprendime nuspręsta, jog... 18. Atsakovė apeliaciniame skunde nurodė, jog konosamentas buvo išrašytas... 19. Atsižvelgiant į nurodytus motyvus, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 20. Ieškovas pateikė įrodymus, jog patyrė 435 Eur advokato teisinės pagalbos... 21. Vadovaudamasi CPK 326–330 straipsniais, teisėjų kolegija... 22. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimą palikti... 23. Iš atsakovės UAB „Spedman“ ieškovui VšĮ Nacionaliniam teisės centrui...