Byla 2-695-744/2010
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas, teismo posėdyje dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „E.“ ieškinį atsakovui UAB „L. v.“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 33223,12 Lt skolos, 1479,71 Lt delspinigių, 398,13 Lt palūkanų, 6 procentus metinių palūkanų nuo ieškinio pareiškimo teismui dienos iki sprendimo įvykdymo dienos ir 527,00 Lt žyminio mokesčio.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2009 m. vasario 2 d. ieškovas UAB „E. “ ir atsakovas UAB „L. v.“ sudarė Prekių pardavimo kreditan sutartį Nr. V-200902-189. Sutartimi ieškovas įsipareigojo pagal iš anksto su atsakovu suderintą užsakymą sutarties nustatyta tvarka ir terminais perduoti prekes atsakovo nuosavybėn, o atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka ir terminais prekes priimti ir už jas sumokėti (sutarties I str.). Sutartis galiojo iki 2009 m. gruodžio 31 d. Laikotarpiu nuo 2009 m. lapkričio 20 d. iki 2009 m. gruodžio 29 d. ieškovas pardavė, o atsakovas nupirko prekių už 33433,58 Lt. Tai patvirtina prie ieškinio pridėtos sąskaitos – faktūros. Už gautas prekes atsakovas sumokėjo tik 210,46 Lt. Atsakovo skola ieškovui už parduotas prekes 2010 m. rugpjūčio 9 d. yra 33223,12 Lt. Sutartimi prekių apmokėjimo terminas buvo atidėtas 60 dienų nuo sąskaitos – faktūros išrašymo dienos. Praleidus prekių apmokėjimo terminą atsakovas įsipareigojo mokėti 0,005 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną, kurią praleidžiamas prekių apmokėjimo terminas, skaičiuojant nuo neapmokėtos sumos (sutarties VI d. 2 p.). Priskaičiuota delspinigių suma 2010 m. rugpjūčio 9 d. sudaro 1479,71 Lt. Pasibaigus sutarties galiojimui, prekės atsakovui buvo tiekiamos toliau, prekių atsiskaitymo terminas buvo nurodomas ieškovo išrašytose sąskaitose – faktūrose. Prekės turėjo būti apmokėtos per 30 dienų nuo sąskaitos – faktūros išrašymo dienos. Už praleistą prekių apmokėjimo terminą atsakovui skaičiuotinos 6 procentų metinės palūkanos, nes abi šalys yra verslininkai (CK 6.210 str.), kas 2010 m. rugpjūčio 9 d. sudaro 398,13 Lt. (b.l. 1-2).

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš prie ieškinio pateiktų leistinų rašytinių įrodymų: 2009 m. vasario 2 d. Prekių pardavimo kreditan sutarties Nr. V-200902-189 (b.l. 4-5), PVM sąskaitų – faktūrų (b.l. 20-52), matyti, kad 2009 m. vasario 2 d. ieškovas UAB „E.“ ir atsakovas UAB „L. v.“ sudarė Prekių pardavimo kreditan sutartį Nr. V-200902-189. Sutartimi ieškovas įsipareigojo pagal iš anksto su atsakovu suderintą užsakymą sutarties nustatyta tvarka ir terminais perduoti prekes atsakovo nuosavybėn, o atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka ir terminais prekes priimti ir už jas sumokėti (sutarties I str.). Sutartis galiojo iki 2009 m. gruodžio 31 d. Laikotarpiu nuo 2009 m. lapkričio 20 d. ieškovas pardavė, o atsakovas nupirko prekių už 33433,58 Lt. Tai patvirtina prie ieškinio pridėtos sąskaitos – faktūros. Už gautas prekes atsakovas sumokėjo tik 210,46 Lt. Atsakovo skola ieškovui už parduotas prekes 2010 m. rugpjūčio 9 d. yra 33223,12 Lt. Sutartimi prekių apmokėjimo terminas buvo atidėtas 60 dienų nuo sąskaitos – faktūros išrašymo dienos. Praleidus prekių apmokėjimo terminą atsakovas įsipareigojo mokėti 0,005 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną, kurią praleidžiamas prekių apmokėjimo terminas, skaičiuojant nuo neapmokėtos sumos (sutarties VI d. 2 p.). Priskaičiuota delspinigių suma 2010 m. rugpjūčio 9 d. sudaro 1479,71 Lt. (b.l. 53). Pasibaigus sutarties galiojimui, prekės atsakovui buvo tiekiamos toliau, prekių atsiskaitymo terminas buvo nurodomas ieškovo išrašytose sąskaitose – faktūrose. Prekės turėjo būti apmokėtos per 30 dienų nuo sąskaitos – faktūros išrašymo dienos. Už praleistą prekių apmokėjimo terminą ieškovas atsakovui skaičiavo 6 procentų metines palūkanas, nes abi šalys yra verslininkai, kas 2010 m. rugpjūčio 9 d. sudaro 398,13 Lt. (b.l. 54).

6Lietuvos Respublikos CK civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.256 str. reglamentuoja kiekvieno asmens prievolę tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o jų neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs asmuo privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius. Pardavėjas įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) pirkėjui, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (CK 6.305 str. 1 d. bei 6.344 str. 1 d.). Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai, o praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, t.y. pažeidus prievolę, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str., 6.261 str.).

7Esant išdėstytoms aplinkybėms ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.1, 6.4, 6.37, 6.38, 6.63, 6.205, 6.256, 6.261, 6.305, 6.344 straipsniais, yra pagrindas ieškinį tenkinti, todėl ieškinys tenkintinas visiškai.

8Tenkinant ieškinį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo UAB „L. v.“ ieškovui UAB „E.“ priteistinas 527,00 Lt dydžio žyminis mokestis, ieškovo sumokėtas, paduodant ieškinį teismui (b.l. 3).

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str. ir 96 str., iš atsakovo į valstybės pajamas priteistinos 13,02 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.1, 6.4, 6.37, 6.38, 6.63, 6.205, 6.256, 6.261, 6.305, 6.344 str. ir CPK 428-430 str., teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo UAB „L. v.“, įmonės kodas ( - ), buveinė ( - ), atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) AB DnB Nord banke, banko kodas 40100, 33223,12 Lt (trisdešimt tris tūkstančius du šimtus dvidešimt tris litus ir 12 centų) skolos, 1479,71 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus septyniasdešimt devynis litus ir 71 centą) delspinigių, 398,13 Lt (tris šimtus devyniasdešimt aštuonis litus ir 13 centų) palūkanų, 6 (šešis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (35100,96 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-08-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, bei 527,00 Lt (penkis šimtus dvidešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „E.“, įmonės kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), buveinės adresas ( - ), atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) AB SEB banke, banko kodas 70440.

13Priteisti iš atsakovo UAB „L. v.“, įmonės kodas ( - ), buveinė ( - ), atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) AB DnB Nord banke, banko kodas 40100, 13,02 Lt (trylika litų ir 2 centus) pašto išlaidų į valstybės pajamas, sumokant jas į valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), įmokos kodas 5660.

14Atsakovui UAB „L. v.“ per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba Pakruojo rajono apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

15Jeigu per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

16Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai