Byla 1-3327-271/2015

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas P.Borkovski, sekretoriaujant G.Osinskajai, dalyvaujant prokurorui J.Gigevičiui, kaltinamajam Ž. P.,

2viešame teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3Ž. P., a.k. ( - ), teistas 2006-04-14 Vilniaus apygardos teismo pagal LR BK 129 str. 1 d. 8 metų laisvės atėmimu, bausmė atlikta, teistumas neišnykęs,

4kaltinamas nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.,

Nustatė

5Ž. P. 2015-05-11, apie 17 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (2.49 promilių etilo alkoholio), viešoje vietoje - viešojo transporto stotelėje „Teodoro Narbuto“, esančioje Teodoro Narbuto g., Vilniuje, vandališkais veiksmais, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, rankos kumščiu sudavė į automobilio ,,Ford Transit“, valstybinis numeris ( - ), priklausančio UAB ,,Transporent“, durų atsidarinėjantį langelį ir sugadino jo mechanizmą bei tokiu būdu sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

6Ž. P. nusikalstamos veikos padarymo faktą pripažino visiškai ir teisiamojo posėdžio metu parodė, kad datos neatsimena, galimai 2015 m. gegužės 11 d., kaip ir nurodyta pranešime apie įtarimą, apie 17 val. jis su pažįstamu A. (jis anksčiau gyveno Vilkpėdės g. 12) važiavo viešuoju transportu – troleibusu iš darbo į Vilkpėdės gatvę. Jis (kaltinamasis) turėjo mėnesinį keleivio bilietą. Vienoje transporto stotelėje įlipo keleivių kontrolieriai, kurie patikrino keleivius. Tada ir paaiškėjo, kad A. važiavo be bilieto. Kontrolierius A. išvedė iš troleibuso ir nuvedė į raudonos spalvos mikroautobusą. Jis tuo metu taip pat išlipo ir liko laukti stotelėje. Neatsimena, ar stotelėje buvo žmonių. Supyko dėl to, kad A. sulaikė, reiškė pretenzijas ir, galimai, vartojo necenzūrinius žodžius, reikalavo, kad paleistų A.. Kontrolierius, kuris sėdėjo mikroautobuse, liepė jam netriukšmauti ir netrukdyti ir uždarė mikroautobuso durų langelį. Jis nesusitvardė ir rankų delnais stipriai stumtelėjo langelį į mikroautobuso vidų. Stiklas nesudužo, tik langelio rėmas įlinko į vidų. Tai padarė dėl neblaivumo. Po to kontrolierius jį sulaikė ir pristatė į policijos komisariatą. Labai gailisi dėl savo poelgio. Prisipažįsta, kad savo neteisėtais veiksmais sugadino langelio mechanizmą ir dėl to bendrovė patyrė turtinę žalą. Turtinę žalą planuoja atlyginti bet tik dalimis, nes dirba.

7Liudytojas A. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis dirba Savivaldybės įmonėje Susisiekimo paslaugos, kontrolieriumi ir jo darbo laiku 2015-05-11 dieną apie 17.30 val. Karoliniškių mikrorajone, Narbuto visuomeninio transporto sustojime buvo tikrinami keleivių bilietai. Pamena, kad buvo sulaikytas keleivis, važiavęs be bilieto. Jis buvo kontrolierių mikroautobuse Ford Transit valstybinis numeris ( - ) ir rašė protokolus keleiviams, važiavusiems be bilieto. Jam rašant protokolą šalia mikroautobuso vaikščiojo vyriškis, kuris laukė savo draugo. Vyriškis be priežasties pradėjo triukšmauti, kadangi vyriškio keliamas triukšmas trukdė jam surašant dokumentus, jis uždarė mikroautobuso langelį. Netrukus pamatė, kad tas pats lauke buvęs vyriškis kumščiu trenkė į mikroautobuso dešinės pusės langelį. Po smūgio buvo sugadintas langelio mechanizmas. Jis iš karto išlipo iš mikroautobuso ir sulaikė vyriškį, kuris sudaužė mikroautobuso langelio mechanizmą. Vyriškį iš karto pristatė į 5-ą policijos komisariatą. Vyriškis buvo praplikęs, žilstelėjusių plaukų, apsirengęs raudonu megztiniu, mėlyna striuke ir rudomis kelnėmis. Kiti jo kolegos A. P., A. S. ir M. U. įvykio, kai vyriškis apgadino mikroautobusą, nematė (b.l. 51).

8Kaltinamojo veiksmais buvo padaryta 649,37 Eur turtinė žala (b.l.22).

9Įrodymų vertinimas, teismo išvados dėl kvalifikavimo

10Pagal Lietuvos Respublikos BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas teismas nuosprendyje savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie vertinami remiantis Lietuvos Respublikos BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis. Remiantis BPK 20 straipsniu įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, Baudžiamojo proceso kodekso numatytais proceso veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje išnagrinėti ir teismo pripažinti duomenys, kuriais vadovaudamasis teismas daro išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo, šią veiką padariusio asmens kaltumo ar nekaltumo ir kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai. Pagrindines įrodymų vertinimo taisykles nustato BPK 20 straipsnio 5 dalis. Pagal ją teismas įrodymus turi įvertinti pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Teismo vidinis įsitikinimas vertinant įrodymus formuojamas išsamiai patikrinus visus byloje esančius reikšmingus duomenis, palyginus juos tarpusavyje, pašalinus prieštaravimus.

11Lietuvos Respublikos BPK normos, reglamentuojančios įrodinėjimą, sudaro svarbiausią ir pagrindinę baudžiamojo proceso teisės dalį. Tinkamas šių normų taikymas užtikrina teisingumo vykdymą ir baudžiamojo proceso paskirtį – ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas.

12Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnyje įtvirtinto nusikaltimo objektas yra viešoji tvarka. Viešąja tvarka laikoma padėtis ar veikimo būdas, atitinkantys visuomenės reikalavimus, atsirandantys įvairių socialinių normų įtakoje, turintys tikslą užtikrinti žmonių suderintus ir jiems naudingus tarpusavio santykius (LAT 2009 m. spalio 15 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-378/2009).

13Vienas iš nusikalstamos veikos ir administracinio teisės pažeidimo atribojimo kriterijų yra padariniai. Tam, kad veiką būtų galima laikyti nusikaltimu ir kvalifikuoti pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, yra būtinas šio nusikaltimo sudėtyje įtvirtintų padarinių kilimas. BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikaltimo sudėtis yra materiali, t.y. dėl kaltininko veiksmų, kuriais demonstruojama nepagarba aplinkiniams, kilo baudžiamajame įstatyme numatyti padariniai – buvo sutrikdyta visuomenės rimtis ar tvarka, padaryta turtinė žala. Tuo tarpu ATPK 174 straipsnyje įtvirtinta administracinio teisės pažeidimo – nedidelio chuliganizmo sudėtis, neįvardija padarinių, o tik konkrečius veiksmus, o būtent necenzūrinius žodžius, gestus viešosiose vietose, įžeidžiantį kibimą prie žmonių ir kitus panašius veiksmus. Tuo ji skiriasi nuo BK 284 straipsnio 1 dalyje esančio nusikaltimo.

14BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo objektyvioji pusė turi pasireikšti bent vienu iš šių būdų: a) įžūliais veiksmais; b) grasinimais; c) patyčiomis; d) vandališkais veiksmais. Visi tie požymiai yra vertinamieji ir jų turinys priklauso nuo daugelio aplinkybių. Veika turi būti padaryta viešojoje vietoje. Viešoji vieta – tai vieta, kurioje paprastai lankosi žmonės (gatvės, keliai, parkai, visuomeninis transportas ir kt.). Šio nusikaltimo sudėtis priskirtina prie materialiųjų sudėčių, t. y. būtina nustatyti, kad nepagarbos demonstravimas aplinkiniams ir aplinkai sutrikdė visuomenės rimtį arba tvarką. Visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymas turi būti realus.

15Veika laikoma padaryta viešoje vietoje nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimo darymo metu toje vietoje kas nors buvo, ar ne. Svarbu tai, kad dėl laisvo priėjimo prie tokios vietos joje bet kuriuo momentu gali atsirasti kiti asmenys, kurie dėl kaltininko veiksmų patirs nepatogumų.

16Viešosios tvarkos pažeidimą kaltinamasis Ž. P. vykdė tiesiogine tyčia. Ranka stumdamas tarnybinio automobilio stiklą jis suvokė pavojingą savo nusikalstamos veikos pobūdį, numatė, kad dėl jo veikimo gali atsirasti įstatyme numatyti padariniai, padaryta žala, sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka, ir jų norėjo, t.y. veikė įžūliai, vandališkai, nes jo veiksmais buvo sugadintas svetimas turtas. Kaip nurodo kaltinamasis, jis buvo neblaivus ir supyko, kad kontrolieriai sulaikė jo pažįstamą, todėl neblaivus atliko tokius tyčinius veiksmus. Toks buvo jo veikos motyvas. Tačiau kvalifikuojant veiką pagal BK 284 straipsnio 1 dalį neturi reikšmės kaltininko veikos padarymo motyvai. Jie gali būti tiek chuliganiški, tiek ir asmeniniai. Kvalifikuojant veiką svarbu tiksliai nustatyti kaltės turinį. Kaltininkas turi suvokti, kad jis savo veiksmais pažeidžia viešąją tvarką bei rimtį, ir kaltinamasis tai pripažįsta. Apie visuomeninės tvarkos trikdymą gali rodyti tai, kad buvo trikdoma normali kontrolierių veikla, pareigų atlikimas, kai jie tikrino, ar keleiviai važiuoja su bilietais.

17Ž. P. nusikalstamos veikos padarymo metu buvo neblaivus, jam nustatytas 2,49 promilių girtumas (b.l. 54).

18Bausmės skyrimas

19Skirdamas bausmę kaltinamajam teismas atsižvelgia į visus Lietuvos Respublikos BK 41 straipsnio 2 dalyje nustatytus bausmės tikslus: sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti galimybę daryti naujas veikas, paveikti bausmę atliekančius asmenis, kad šie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Šių tikslų visuma sudaro vieningą bausmės paskirtį. Taigi vienas pagrindinių bausmės skyrimo principų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos BK 41 straipsnyje yra bausmės teisingumo principas. Teisingumo principo įgyvendinimas užtikrina kaltininkui paskyrimą tokios tinkamai individualizuotos bausmės, kuri geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintą bausmės paskirtį.

20Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje taip pat pažymėta, kad konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja ir tai, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, jos turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti; tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas) (Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 3 d., 2005 m. lapkričio 10 d., 2008 m. sausio 21 d., 2008 m. kovo 15 d., 2008 m. rugsėjo 17 d. 2009 m. balandžio 10 d. nutarimai).

21Skirdamas bausmę Ž. P. teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, veikos tikslus ir motyvus, kaltininko asmenybę. Nusikaltimas padarytas tiesiogine tyčia. Jis yra priskiriamas prie nesunkių veikų.

22Lengvina kaltinamojo atsakomybę tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką, gailisi (LR BK 59 str. 1 d. 2 p.). Sunkina jo atsakomybę tai, kad nusikaltimą viešajai tvarkai jis vykdė neblaivus ir tai turėjo įtakos jo veiksmams (LR BK 60 str. 1 d. 9 p.). Dirba, baustas administracinėmis nuobaudomis. Teistas, teistumas neišnykęs. Jam skirtina laisvės apribojimo bausmė.

23Taikytinas bausmės mažinimas sutinkamai su BK 64/1 str. nuostatomis.

24Civiliniai ieškiniai

25Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 109 straipsnio norma nustato, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę pareikšti už veiką materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Kaltininkas savo neteisėtais veiksmais padarė žalą ir turi ją atlyginti.

26UAB „Transporent“ civilinio ieškinio atsisakė.

27UAB „Lietuvos draudimas“ pareiškė 649,37 Eur dydžio ieškinį, kuris yra įrodytas ir tenkintinas. Draudėjui buvo išmokėta tokio dydžio išmoka už apgadintą automobilį (b.l.22). Ieškinio pagrindo ir dydžio neginčija ir kaltinamasis Ž. P..

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 - 298, 301 - 305, 307 straipsniais, teismas,-

Nutarė

29Ž. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti jam 1 (vienerius) metus laisvės apribojimo.

30Lietuvos Respublikos BK 64/1 str. pagrindu bausmę sumažinti trečdaliu – iki 8 mėnesių laisvės apribojimo. Įpareigoti nuteistąjį:

311. Bausmės laikotarpiu nuo 22.00 val. iki 06.00 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su darbu;

322. Atlyginti padarytą turtinę žalą per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

33Priteisti iš nuteistojo Ž. P. UAB „Lietuvos draudimas“ naudai 649,37 Eur.

34Kardomąją priemonę nuteistajam iki įsiteisėjęs nuosprendis bus perduotas vykdyti palikti rašytinį pasižadėjimą neišvykti bei įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

35Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas P.Borkovski, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka... 3. Ž. P., a.k. ( - ), teistas 2006-04-14 Vilniaus apygardos teismo pagal LR BK... 4. kaltinamas nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.,... 5. Ž. P. 2015-05-11, apie 17 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (2.49... 6. Ž. P. nusikalstamos veikos padarymo faktą pripažino visiškai ir teisiamojo... 7. Liudytojas A. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis dirba Savivaldybės... 8. Kaltinamojo veiksmais buvo padaryta 649,37 Eur turtinė žala (b.l.22).... 9. Įrodymų vertinimas, teismo išvados dėl kvalifikavimo... 10. Pagal Lietuvos Respublikos BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas... 11. Lietuvos Respublikos BPK normos, reglamentuojančios įrodinėjimą, sudaro... 12. Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnyje įtvirtinto nusikaltimo objektas yra... 13. Vienas iš nusikalstamos veikos ir administracinio teisės pažeidimo... 14. BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo objektyvioji pusė turi... 15. Veika laikoma padaryta viešoje vietoje nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimo... 16. Viešosios tvarkos pažeidimą kaltinamasis Ž. P. vykdė tiesiogine tyčia.... 17. Ž. P. nusikalstamos veikos padarymo metu buvo neblaivus, jam nustatytas 2,49... 18. Bausmės skyrimas... 19. Skirdamas bausmę kaltinamajam teismas atsižvelgia į visus Lietuvos... 20. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje taip pat pažymėta, kad konstituciniai... 21. Skirdamas bausmę Ž. P. teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos... 22. Lengvina kaltinamojo atsakomybę tai, kad jis prisipažino padaręs... 23. Taikytinas bausmės mažinimas sutinkamai su BK 64/1 str. nuostatomis.... 24. Civiliniai ieškiniai ... 25. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 109 straipsnio norma nustato,... 26. UAB „Transporent“ civilinio ieškinio atsisakė.... 27. UAB „Lietuvos draudimas“ pareiškė 649,37 Eur dydžio ieškinį, kuris yra... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 - 298, 301 - 305, 307 straipsniais,... 29. Ž. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 30. Lietuvos Respublikos BK 64/1 str. pagrindu bausmę sumažinti trečdaliu –... 31. 1. Bausmės laikotarpiu nuo 22.00 val. iki 06.00 val. būti namuose, jeigu tai... 32. 2. Atlyginti padarytą turtinę žalą per 6 mėnesius nuo nuosprendžio... 33. Priteisti iš nuteistojo Ž. P. UAB „Lietuvos draudimas“ naudai 649,37 Eur.... 34. Kardomąją priemonę nuteistajam iki įsiteisėjęs nuosprendis bus perduotas... 35. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...