Byla 1S-321-495/2011
Dėl Moletu rajono apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro A. Kontrimaviciaus 2011-03-22 nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseja Daiva Pranyte–Zalieckiene, sekretoriaujant Daivai Sutkaitienei,

2išnagrinejo pareiškejos UAB ( - ) atstovo adv. S. A. skunda del Moletu rajono apylinkes teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutarties, kuria atmestas pareiškejos atstovo skundas del Moletu rajono apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro A. Kontrimaviciaus 2011-03-22 nutarimo panaikinimo, ir

3n u s t a t e :

42010-06-30 Ukmerges rajono apylinkes prokuraturoje Ukmerges rajono apylinkes teismo 2010-06-22 nutarties pagrindu pradetas ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ) pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 294 str. l d., del Ukmerges rajono savivaldybes darbuotoju galimai neteisetu veiksmu, užvaldant Ukmerges rajono Šventupes kaime esancia Šventupes katiline.

52010-08-09 Ukmerges rajono apylinkes prokuraturoje, gavus UAB ( - ) direktoriaus A. S. pareiškima del Ukmerges rajono savivaldybes darbuotoju galimai neteisetu veiksmu, užvaldant Ukmerges mieste, Vilniaus 89C, esancia katiline RK-3, buvo pradeta ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ) pagal požymius nusikalstamo veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 294 str. l d.

62010-08-16 Ukmerges rajono apylinkes prokuraturoje, gavus UAB ( - ) atstovo adv. S. A. pareiškima del Ukmerges rajono savivaldybes darbuotoju galimai neteisetu veiksmu, užvaldant Ukmerges rajone esancias Dainavos ir Šilo katilines, buvo pradetas ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ), pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 294 str. l d.

7Šie ikiteisminiai tyrimai buvo sujungti i viena, paliekant numeri Nr. ( - ).

8Moletu rajono apylinkes prokuraturos prokuroras G. Cekuolis 2011-02-24 nutarimu ikiteismini tyrima Nr. ( - ) nutrauke, tyrimo metu nustacius, kad Ukmerges rajono savivaldybes sudarytos komisijos nariu veikoje nusikaltimo, numatyto LR BK 294 str. 1 d., ar kitos nusikalstamos veikos požymiu nera.

9Moletu rajono apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro A. Kontrimaviciaus 2011-03-22 nutarimu UAB ( - ) atstovo adv. S. A. skundas del Moletu rajono apylinkes prokuraturos prokuroro G. Cekuolio 2011-02-24 nutarimo nutraukti ikiteismini tyrima Nr. ( - ) panaikinimo atmestas.

10Moletu rajono apylinkes teisme buvo gautas UAB ( - ) atstovo adv. S. A. skundas, kuriuo prašoma panaikinti Moletu rajono apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro A. Kontrimaviciaus 2011-03-22 nutarima. Moletu rajono apylinkes teismo 2011-04-28 nutartimi UAB ( - ) atstovo skundas atmestas, motyvuojant tuo, kad tiek Moletu rajono apylinkes prokuraturos prokuroras G. Cekuolis, tiek ir vyriausiasis prokuroras A. Kontrimavicius visiškai pagristai konstatavo, jog tarp pareiškejo UAB ( - ) ir Ukmerges rajono savivaldybes kiles gincas sprestinas civilinio proceso tvarka, nes tarp ju yra susikloste civiliniai teisiniai santykiai ir gincai jau yra sprendžiami teismuose butent šia tvarka. Vyriausiojo prokuroro A. Kontrimaviciaus nutarimu yra teisingai nustatytos ivykio faktines aplinkybes ir teisiškai kvalifikuotai išanalizuoti ikiteisminio tyrimo metu surinkti irodymai bei padarytos pagristos išvados apie tai, jog pats pareiškejas turto perdavimo procese neteisetai gyne savo interesus, o iš ne teises neatsiranda teise bei teiseti reikalavimai. Tuo tarpu ikiteisminio tyrimo byloje nenustatyta, kad Ukmerges rajono savivaldybes darbuotoju veiksmais igyvendinant priklausancia teise butu pažeista istatymu nustatyta tvarka, o tai yra butinas savavaldžiavimo objektyvusis požymis, todel ju veiksmuose nera nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 294 str. l d. ar 187 str. l d. sudeties.

11Pareiškejos atstovas skundu prašo panaikinti Moletu rajono apylinkes teismo 2011-04-28 nutarti ir atnaujinti nutraukta ikiteismini tyrima Nr. ( - ). Atstovo isitikinimu, ikiteisminio tyrimo metu yra surinkta pakankamai duomenu, kad butu nustatyti kalti svetimo turto užvaldyma ir sugadinima padare asmenys bei konstatuota nusikalstama veika.

12Ukmerges rajono apylinkes teismas 2010 m. gegužes 31 d. prieme nutarti, kuria ipareigojo UAB ( - ) perduoti Ukmerges rajono savivaldybei turta, kuris buvo išnuomotas pagal UAB ( - ) ir UAB ( - ) turto sarašus. Mineta teismo nutartis laikytina vykdomuoju dokumentu (CPK 584 str.). Antstoliu istatymo 2 straipsnyje numatyta, kad antstolis yra valstybes igaliotas asmuo, kuriam valstybe suteikia vykdomuju dokumentu vykdymo, faktiniu aplinkybiu konstatavimo, dokumentu perdavimo ir kitas istatymu nustatytas funkcijas. Tai reiškia, kad kiekvienas teismo išduotas vykdytinas dokumentas, iskaitant ir aukšciau nurodyta nutarti, gali buti vykdomas išimtinai tik antstolio, priešingu atveju, jei asmuo igyvendina jam priklausancias teises atlikdamas neleistinus veiksmus ar veiksmus, kuriu jis neturi teises atlikti, tokia veika pripažintina savavaldžiavimu (BK 294 str.). CPK 585 straipsnyje numatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turima informacija apie skolininko turtine padeti, susipažinti su sprendimams vykdyti butinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmu, galinciu trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus istatymu nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi buti ivykdyti per antstolio nustatyta termina. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tukstancio litu dydžio bauda. Jeigu antstoliui kas nors kliudo vykdyti vykdomuosius dokumentus, antstolis kliutims pašalinti kviecia policija, kurios dalyvavimas yra butinas. Tai reiškia, kad Ukmerges rajono apylinkes teismo 2010 m. gegužes 31 d. nutartis galejo buti vykdoma tik antstolio. Ir tik tuo atveju, jei antstolis susiduria su sunkumais, vykdydamas atitinkamus vykdomuosius dokumentus, gali iškviesti policijos pareigunus kliutims pašalinti. Taciau, atstovo teigimu, kaip matyti iš liudytoju parodymu, akivaizdu, kad mineta nutartis buvo vykdoma tiesiogiai Ukmerges rajono savivaldybes darbuotoju, i pagalba pasitelkiant treciuosius asmenis (UAB „( - )” ir UAB „( - )”), kurie nupjove katiliniu duru spynas ir kitais budais padejo patekti i UAB ( - ) eksploatuojamas katilines bei užvaldyti jose esama turta. Skunde pažymima, kad antstoles aprašytas turtas buvo perduotas valdyti ir saugoti Ukmerges rajono savivaldybei, taciau Ukmerges rajono savivaldybes atstovams nebuvo suteikti leidimai ar igaliojimai, kuriu pagrindu jie galejo isiveržti i patalpas ir perimti turta. Maža to, Ukmerges rajono savivaldybe, laikino vykdytino dokumento pagrindu, neturedama teiseto pagrindo jai perduotus daiktus perleido tretiesiems asmenims UAB „( - )” ir UAB „( - )” naudoti, tuo sutrikdydamas UAB ( - ) teisetu pareigu vykdyma, nors aukšciau minetos teismo nutarties pagrindu Ukmerges rajono savivaldybei buvo suteikta teise tik valdyti daiktus, ju neperduodant tretiesiems asmenis. Nagrinejamu atveju Ukmerges rajono savivaldybes atstovai savavališkai, nedalyvaujant antstoliui, atlikdami neteisetus veiksmus, nupjaudami spynas, išimdami langus, isibraudami i saugoma katiliniu teritorija, sieke ivykdyti aukšciau mineta teismo nutarti.

13Skunde nurodoma, jog šiuos faktus pažymi ir vyriausiasis prokuroras savo nutarime, taciau nurodo, kad visi nusikalstami veiksmai buvo atlikti teisetai, nes 2010 m. gegužes 6 d. Ukmerges rajono savivaldybes meras potvarkiu sudare turto peremimo komisija, tokiu budu suteike igaliojimus R. J., J. A. K., D. R., E. Š., B. Š., A. Š. ir V. Ž. dalyvauti perimant UAB ( - ) turta. Aukšciau nurodyti prokuroro teiginiai yra nepagristi, nes teismo nutarties vykdymui niekam negali buti suteikti igaliojimai. Teismo išduotus vykdomuosius dokumentus gali vykdyti tik antstolis. Vien turto aprašymas nereiškia, kad po jo pasibaigia antstolio igaliojimai. Antstolis ir toliau privalo kontroliuoti, kaip yra vykdoma nutartis, kaip yra laikomasi teismo nurodymu. Butent del to pareiškeja Ukmerges rajono apylinkes teisme yra pateikusi eile skundu del antstoliu veiksmu. Kai kurios bylos yra nagrinejamos, kitos yra sustabdytos del kitu nagrinejamu bylu, taciau priešingai nei teigia vyriausiasis prokuroras, skundai nera atmesti.

14Prokuroras nutarime nutraukti ikiteismini tyrima pažymejo, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta aplinkybe, jog 2010 m. birželio 2 d. apie 20-21 val. aukšciau mineti savivaldybes atstovai pro Šventupes katilines langa pateko i katiline, išjunge katilus. Patenkant i katilines teritorija buvo nupjauta spyna, o i katilines vidu - išimtas langas. Tai, atstovo isitikinimu, irodo, kad Ukmerges rajono savivaldybes atstovai i katilines teritorija pateko savavališkai, be antstoles ir tokiu budu sieke užvaldyti turta, kas akivaizdžiai atitinka BK 294 straipsnio nuostatoje apibudinta nusikalstama veika. Šiu aplinkybiu neneigia ir A. K., kuris apklausos metu patvirtino, kad savivaldybei priklausanti turta užvalde ir be UAB ( - ) sutikimo.

15Minetais veiksmais visu pirma buvo tycia sugadintas pareiškejui UAB ( - ) priklausantis turtas. Be to, isibraunant ir užimant katilines savavališkai buvo nutrauktas šilumos tiekimas didelei daliai Ukmerges gyventoju, nors teises nutraukti šilumos energijos tiekima Ukmerges rajono apylinkes teismo 2010 m. gegužes 31 d. nutartis nesuteike. Taigi, veiksmai atlikti akivaizdžiai peržengiant Ukmerges rajono apylinkes teismo 2010 m. gegužes 31 d. nutartyje nurodytu laikinuju apsaugos priemoniu taikymo ribas. Del to, buvo padaryta žala tiek Ukmerges gyventojams, tiek ir UAB „( - )”, kuri negaledama vykdyti pareigos teikti šilumos energija patyre ir patiria nuostoliu.

16Tai, kad Ukmerges rajono savivaldybes atstovu veiksmai atitinka BK 294 straipsnio dispozicijoje nurodyta nusikalstama veika, irodo ir kitu liudytoju (antsoles N. J., M. K., V. Ž.), kurie buvo apklausti ikiteisminio tyrimo metu, parodymai.

17Esant aukšciau nurodytoms aplinkybems, atstovo isitikinimu, pagrindo nutraukti ikiteismini tyrima nebuvo.

18Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. rugsejo 23 d. nutartimi, priimta civilineje byloje Nr. ( - ), uždraude Ukmerges rajono savivaldybei paciai ar per kitus asmenis perimti UAB ( - ) pagal 2000 m. gruodžio 20 d. šilumos ukiu modernizavimo ir renovacijos sutarti valdomus bei jai nuosavybes teise priklausancius bei nuomojamus šilumos energijos gamybos / tiekimo irenginius iki sprendimo civilineje byloje Nr. ( - ) isiteisejimo, t.y. prieme sprendima netrukdyti testi 2000 m. gruodžio 20 d. šilumos ukiu modernizavimo ir renovacijos sutarties vykdyma.

19Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 1 d. nutartimi, priimta civilineje byloje Nr. ( - ), uždraude Ukmerges rajono savivaldybei trukdyti UAB ( - ) tiekti šilumos energija pagal Valstybines kainu ir energetikos kontroles komisijos 2003 m. lapkricio 18 d. nutarimu Nr. ( - ) išduota šilumos tiekimo licencija Nr. ( - ), ipareigojant Ukmerges rajono savivaldybe leisti UAB ( - ) naudotis visu pareiškejos Ukmerges rajono apylinkes teismo 2010 m. gegužes 31 d. nutarties pagrindu perimtu valdyti turtu šilumos energijos gamybai ir tiekimui (o taip pat neperimtu turtu, jeigu toks yra). Šia nutarti Vilniaus apygardos teismas motyvavo tuo, kad Ukmerges rajono savivaldybe per ilga laika taip ir nesugebejo užtikrinti viešojo intereso tinkamu šilumos energijos tiekimu.

20Prokuroras, pareiškejos atstovas teismo posedyje nedalyvavo, apie teismo posedžio vieta ir laika jiems pranešta istatymo nustatyta tvarka.

21Pareiškejos UAB ( - ) atstovo adv. S. A. skundas atmestinas.

22Aukštesnes instancijos teismas, susipažines su skundo nagrinejimui pateikta ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr. ( - ), konstatuoja, jog tiek ikiteisminio tyrimo teisejos, tiek Moletu rajono apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro A. Kontrimaviciaus, tiek Moletu rajono apylinkes prokuraturos prokuroro G. Cekuolio priimti procesiniai sprendimai ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. ( - ), susije su ikiteisminio tyrimo nutraukimu, yra teiseti ir pagristi. Nagrinejamu atveju, ivertinus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, buvo padaryta pagrista išvada, jog pareiškejos atstovo nurodomu Ukmerges rajono savivaldybes pareigunu bei kitu igaliotu asmenu veiksmuose nera nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymiu. Gi vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. 1 p. nuostatomis, baudžiamasis procesas negali buti pradedamas, o pradetas turi buti nutrauktas, jeigu nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymiu.

23Apygardos teismas pritaria prokuroru bei ikiteisminio tyrimo teisejos pozicijai, jog tarp Ukmerges rajono savivaldybes bei UAB „( - )”, Ukmerges rajono savivaldybei ( - ) su UAB „( - )”, kaip investuotoju, bei UAB „( - )” (nuo 2007 m. pavadinta UAB „( - )”), kaip operatoriumi, sudarius ( - ) sutarti, susikloste civiliniai teisiniai santykiai, kurie Ukmerges rajono savivaldybes tarybai ( - ) sprendimu Nr. ( - ) „Del ( - ) sutarties vienašališko nutraukimo (LR Civilinio kodekso 6.217 str. pagrindu)” nusprendus vienašališkai nutraukti sutarti, peraugo i gincus šiuo metu civilinio proceso tvarka sprendžiamus teismuose.

24Kaip teisingai nurodyta aukštesniojo prokuroro nutarime, Ukmerges rajono savivaldybei vienašališkai nutraukus aukšciau pamineta sutarti, UAB ( - ) atsirado pareiga gražinti Ukmerges rajono savivaldybei priklausancioms imonems šiu imoniu bei UAB ( - ) naujai sukurta turta, taciau bendrove atsisake gražinti turta. Ukmerges rajono savivaldybei kreipusis i Ukmerges rajono apylinkes teisma, 2010 m. gegužes 31 d. nutartimi buvo nuspresta taikyti laikinasias apsaugos priemones - nedelsiant perduoti Ukmerges rajono savivaldybei valdyti turta pagal ( - ) UAB „( - )” išnuomoto turto saraša, ( - ) UAB „( - )” išnuomoto turto saraša, ( - ) UAB „( - )” išnuomoto turto saraša. Ukmerges rajono savivaldybes meras sudare turto peremimo komisija vadovaujama komisijos pirmininko G. M., komisijos nariais paskirti R. J., J. A. K., D. R., E. Š., B. Š., A. Š., V. Ž.. Tokiu budu, minetiems asmenims suteikti igaliojimai dalyvauti perimant UAB ( - ) valdoma turta. Ikiteisminio tyrimo medžiaga patvirtina tai, jog Ukmerges rajono apylinkes teismo 2010 m. gegužes 31 d. nutarti vykde antstoles J. B. ir V. L., perimant Ukmerges rajono savivaldybei mineta nutartimi perduota turta pagal suteiktus igaliojimus dalyvavo Ukmerges rajono savivaldybes sudarytos komisijos nariai. Iš liudytoju G. M., J. A. K., A. P. ir V. Ž. parodymu matyti, kad UAB ( - ) visais imanomais budais trukde vykdyti teismo sprendima, kad nedelsiant butu perduotas savivaldybei valdyti priklausantis turtas pagal sarašus, todel komisijos nariai emesi budu, tinkamam teismo sprendimo ivykdymui, nes butent savivaldybe buvo atsakinga už šilumos tiekimo organizavima gyventojams.

25Ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis nustatyta, kad 2010-06-02, dalyvaujant antstolei J. B., Ukmerges rajono savivaldybes sudarytos komisijos nariams bei UAB ( - ) atstovams, buvo aprašytas turtas ( - ) katilineje, surašant perduodamo turto apraša. 2010-06-08 dalyvaujant antstolei V. L., komisijos nariams bei UAB ( - ) atstovams, buvo aprašytas perduodamas turtas ( - ) katilineje ( - ), 2010-06-07 ( - ) kaime Ukmerges rajone, 2010 m. birželio 9-11 dienomis turtas ( - ). Atsižvelgiant i aukšciau išdestyta, nera pagrindo išvadai, jog Ukmerges rajono savivaldybes sudarytos komisijos nariu veiksmai, perimant antstoliu aprašyta ir turto perdavimo aktais perduota turta, yra neteiseti, pastaruju veiksmuose yra nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 294 str. 1 d., požymiai.

26Pažymetina tuo paciu ir tai, jog UAB „( - )”, UAB „( - )” pateike teisme ieškini atsakovui Ukmerges rajono savivaldybei del ( - ) sutarties nutraukimo pripažinimo neteisetu, taciau tai neužkirto kelio Ukmerges rajono apylinkes teismo 2010 m. gegužes 31 d. nutarties vykdymui. Gi Ukmerges rajono savivaldybei paciai ar per kitus asmenis perimti UAB ( - ) pagal 2000 m. gruodžio 20 d. šilumos ukiu modernizavimo ir renovacijos sutarti valdomus bei jai nuosavybes teise priklausancius bei nuomojamus šilumos energijos gamybos / tiekimo irenginius iki sprendimo civilineje byloje Nr. ( - ) isiteisejimo, buvo uždrausta tik Lietuvos apeliacinio teismo 2010-09-23 nutartimi.

27Taigi, esant aukšciau nurodytoms aplinkybems, naikinti Moletu rajono apylinkes teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutarti ir pareiškejos atstovo skunde nurodytu argumentu pagrindu priimti del skundo nauja sprendima nera pagrindo.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

29atmesti pareiškejos UAB ( - ) atstovo adv. S. A. skunda ir palikti galioti Moletu rajono apylinkes teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutarti.

30Nutartis galutine ir neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseja Daiva... 2. išnagrinejo pareiškejos UAB ( - ) atstovo adv. S. A.... 3. n u s t a t e :... 4. 2010-06-30 Ukmerges rajono apylinkes prokuraturoje Ukmerges rajono apylinkes... 5. 2010-08-09 Ukmerges rajono apylinkes prokuraturoje, gavus UAB ( - )... 6. 2010-08-16 Ukmerges rajono apylinkes prokuraturoje, gavus UAB ( - ) atstovo... 7. Šie ikiteisminiai tyrimai buvo sujungti i viena, paliekant numeri Nr. ( - ).... 8. Moletu rajono apylinkes prokuraturos prokuroras G. Cekuolis 2011-02-24 nutarimu... 9. Moletu rajono apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro A. Kontrimaviciaus... 10. Moletu rajono apylinkes teisme buvo gautas UAB ( - ) atstovo adv. 11. Pareiškejos atstovas skundu prašo panaikinti Moletu rajono apylinkes teismo... 12. Ukmerges rajono apylinkes teismas 2010 m. gegužes 31 d. prieme nutarti, kuria... 13. Skunde nurodoma, jog šiuos faktus pažymi ir vyriausiasis prokuroras savo... 14. Prokuroras nutarime nutraukti ikiteismini tyrima pažymejo, kad ikiteisminio... 15. Minetais veiksmais visu pirma buvo tycia sugadintas pareiškejui UAB ( - )... 16. Tai, kad Ukmerges rajono savivaldybes atstovu veiksmai atitinka BK 294... 17. Esant aukšciau nurodytoms aplinkybems, atstovo... 18. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. rugsejo 23 d. nutartimi, priimta... 19. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 1 d. nutartimi, priimta civilineje... 20. Prokuroras, pareiškejos atstovas teismo posedyje nedalyvavo, apie teismo... 21. Pareiškejos UAB ( - ) atstovo adv. S. A. skundas... 22. Aukštesnes instancijos teismas, susipažines su skundo nagrinejimui pateikta... 23. Apygardos teismas pritaria prokuroru bei ikiteisminio tyrimo teisejos... 24. Kaip teisingai nurodyta aukštesniojo prokuroro nutarime, Ukmerges rajono... 25. Ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis nustatyta, kad 2010-06-02,... 26. Pažymetina tuo paciu ir tai, jog UAB „( - )”, UAB „( - )” pateike... 27. Taigi, esant aukšciau nurodytoms aplinkybems, naikinti Moletu rajono apylinkes... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 str. 1 d. 1 p.,... 29. atmesti pareiškejos UAB ( - ) atstovo adv. S. A. skunda... 30. Nutartis galutine ir neskundžiama....