Byla 2-1715-291/2013
Dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu pagal G. B. ir A. B. prašymą

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė,

2dalyvaujant pareiškėjui G. B., jo atstovei advokatei Erikai Jasiūtei,

3dalyvaujant pareiškėjai A. B., jos atstovei advokatei Irinai Petkienei,

4supaprastinto žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu pagal G. B. ir A. B. prašymą,

Nustatė

5Pareiškėjai nurodė, kad susituokė 1994 m. birželio 11 d. Šiaulių rajono civilinės metrikacijos skyriuje, santuokos metrikų knygoje įrašo Nr. 103. Nepilnamečių vaikų neturi. Apie santuokos nutraukimą kreditoriams pranešta. Nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai. Pareiškėjai nurodė, kad santuoka iširo dėl savitarpio nesupratimo, lojalumo vienas kitam stokos, skirtingo požiūrio į gyvenimą. Nesutapo charakteriai, trūko abipusės moralinės paramos. Nebetvarko bendro ūkio ir negyvena santuokinio gyvenimo. Toliau gyventi kartu ir išsaugoti šeimą nebeįmanoma, prašo nenustatyti termino susitaikymui. Po santuokos nutraukimo pareiškėjai prašo palikti pavardes: G. B. palikti pavardę „B.“, A. B. palikti pavardę „B.“ . Tarpusavio išlaikymo, pavardžių, turto padalijimo ir kreditorinių įsipareigojimų vykdymo bei kt. klausimai aptarti santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje, kurią prašo teismo patvirtinti.

62013-04-25 vykusio teismo posėdžio metu pareiškėjai, jų atstovai, prašyme dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu nurodytas aplinkybes bei reikalavimus palaikė, susitaikymo termino prašė teismo nenustatyti.

72013-04-11 teisme gautas kreditoriaus Swedbank, AB atsiliepimas į pareiškimą, kuriame nurodė, kad bankas sutinka su pareiškėjų santuokos nutraukimo pasekmių sutartimi. Civilinę bylą prašo nagrinėti nedalyvaujant kreditoriaus atstovui.

8Pareiškėjų prašymas tenkintinas.

9Sutuoktinių santuokinis ir šeimyninis gyvenimas yra nutrūkęs, pareiškėjai bendro ūkio neveda, taikytis nesutinka ir nurodo, kad galimybių atnaujinti šalių santuokinį gyvenimą nėra. Laikytina, kad šeima yra iširusi. Šalys gera valia susitarė dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Pareiškėjai patvirtino, kad sutartyje numatytas sutuoktiniams nuosavybės teise priklausančio turto padalinimo būdas atitinka pareiškėjų tikrąją valią ir neprieštarauja jų interesams.

10Pareiškėjų prašymas nutraukti santuoką jų bendru sutikimu atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.51 straipsnyje numatytas sąlygas, tai yra, nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau kaip vieneri metai, abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, jie yra visiškai veiksnūs, nurodė priežastis, dėl kurių iširo santuoka. Susitarė dėl savo pavardžių po santuokos nutraukimo, turto pasidalijimo, nurodė, kaip bus vykdomi kreditoriniai įsipareigojimai po santuokos nutraukimo, tarpusavio išlaikymo neprašo, todėl santuoka nutrauktina, kreditoriui neprieštaraujant pareiškėjų sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygoms, ši sutartis tvirtintina (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.51 straipsnis, 3.53 straipsnis). Tvirtinamos sutarties tekstas išdėstomas rezoliucinėje sprendimo dalyje, tačiau tik tos sąlygos, kurios liečia su santuokos nutraukimu susijusius šalių įsipareigojimus dėl šio veiksmo teisinių padarinių, ir atitinka procesinį įstatymą.

11Išaiškinama, kad teismo sprendimas patvirtinti sutartį reiškia, jog yra konstatuota, kad daugiau bendro turto sutuoktiniai neturi, todėl jie negalės pareikšti naujo tapataus ieškinio dėl turto, nenurodyto sutartyje, padalinimo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalis 4 punktas).

12Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.53 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 270 straipsniu, 307 straipsnio 1 dalimi, 443 straipsniu, 538-541 straipsniais, teismas

Nutarė

13Prašymą tenkinti.

14Nutraukti G. B., a. k. ( - ) ir A. B., a. k. ( - ) santuoką, įregistruotą 1994 m. birželio 11 d. Šiaulių rajono civilinės metrikacijos skyriuje, santuokos metrikų knygoje įrašo Nr. 103, abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

15Patvirtinti pareiškėjų G. B. ir A. B. 2013 m. balandžio 24 d. sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių tokiomis sąlygomis:

161.

17Santuokos metų įgytą bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomą ½ dalį buto, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), pasidalijo natūra, lygiomis dalimis, t. y.

181.1.

19A. B. atitenka asmeninės nuosavybės teise 1/4 dalis buto, unikalus Nr. ( - ), esančio M.K. Čiurlionio g. 16-55, Šiauliuose.

201.2.

21G. B. atitenka asmenine nuosavybės teise 1/4 buto dalis buto, unikalus Nr. ( - ), esančio M.K. Čiurlionio g. 16-55 , Šiauliuose.

222.

23Santuokos metu iš bendrų santuokinių lėšų įgytus bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomus gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ) su pastatais: sandėliu, unikalus Nr. ( - ), malkine, unikalus Nr. ( - ), pirtimi, unikalus Nr. ( - ), sandėliu, unikalus Nr. ( - ), sandėliu, unikalus Nr. ( - ), tvartu, unikalus Nr. ( - ), daržine, unikalus Nr. ( - ), sandėliu, unikalus Nr. ( - ), kitais statiniais (inžineriniais) - kiemo statiniais, lauko tualetu, 2 šuliniais, unikalus Nr. ( - ), esančiais ( - ) pasidalijo natūra lygiomis dalimis, t. y. po ½ dalį, kiekvienam sutuoktiniui tokiu būdu :

242.1. G. B. atitenka asmenine nuosavybės teise 1/2 gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ) su pastatais : 1/2 sandėlio, unikalus Nr. ( - ), 1/2 malkinės, unikalus Nr. ( - ), 1/2 pirties, unikalus Nr. ( - ), 1/2 sandėlio, unikalus Nr. ( - ) 1/2 sandėlio, unikalus Nr. ( - ), 1/2 tvarto, unikalus Nr. ( - ), 1/2 daržinės, unikalus Nr. ( - ), 1/2 sandėlio, unikalus Nr. ( - ), 1/2 kitų statinių (inžinerinių ) - kiemo statinių, lauko tualeto, 2 šulinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - )

252.2. A. B. atitenka asmenine nuosavybės teise 1/2 gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ) su pastatais : 1/ 2 sandėlio, unikalus Nr. ( - ), ½ malkinės, unikalus Nr. ( - ), 1/2 pirties, unikalus Nr. ( - ), 1/2 sandėlio, unikalus Nr. ( - ), 1/2 sandėlio, unikalus Nr. ( - ), 1/2 tvarto, unikalus Nr. ( - ), 1/2 daržinės, unikalus Nr. ( - ), 1/2 sandėlio, unikalus Nr. ( - ), 1/2 kitų statinių (inžinerinių ) - kiemo statinių, lauko tualeto, 2 šulinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - )

263.1.

27Namų apyvokos daiktus pasidalijo gera valia prieš pradėdami gyventi skyrium.

283.2.

29Po santuokos nutraukimo G. B. atitenka asmenine nuosavybės teise priekaba SEV 2.0, valstybinis Nr. ( - ).

303.3.

31Po santuokos nutraukimo A. B. atitenka asmenine nuosavybės teise automobilis Audi 80, valstybinis Nr. ( - )

324.

33Šalys susitarė, kad įsipareigojimus pagal kredito sutartį AB Swedbank vykdys solidariai G. B. ir A. B. sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka iki visiško prievolės įvykdymo.

344.1.

35Šalys susitarė, kad kreditoriams UAB „Šiaulių vandenys“, buveinė Vytauto g. 102, Šiauliai, UAB „Šiaulių energija“, buveinė Pramonės g. 10, Šiauliuose, UAB „Bendrabutis“, įsipareigojimus vykdys pagal kreditorių reikalavimus. Šių skolų paskirstymas šia sutartimi tarp šalių negalimas, nes būtent šios skolos yra susidariusios už komunalinius patarnavimus buto unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), susidariusios ne tik dėl pareiškėjų, bet ir byloje nedalyvaujančių asmenų, kitos ½ šio buto dalies bendraturčių kaltės.

364.2.

37Įsiskolinimai šiems kreditoriams: VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui“ dėl 1065,44 Lt; UAB „Bigbank“ dėl 2872,29 Lt; UAB „Bitė Lietuva“ dėl 1053,12 Lt; UAB „Šiaulių banko lizingas“ dėl 5523,10 Lt; AB Swedbank, perėmusiam AB bankas „Snoras“ 12623,78 Lt; Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcijai dėl 300 Lt ir 4,50 Lt; AB „Citadelė“ bankui dėl 1323,47 Lt, yra asmeniniai A. B. įsiskolinimai ir šias visas prievoles ji įvykdys iš savo asmeninių lėšų.

385. Po santuokos nutraukimo pareiškėjai pasilieka santuokines B. ir B. pavardes.

396. Pareiškėjai neprašo vienas iš kito išlaikymo, nes abu yra darbingi.

40Pareiškėjams išaiškintina, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ir kt.), buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo.

41Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

42Sprendimo kopiją per 3 dienas nuo įsiteisėjimo išsiųsti Civilinės metrikacijos skyriui - santuokos nutraukimui užregistruoti.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė,... 2. dalyvaujant pareiškėjui G. B., jo atstovei advokatei... 3. dalyvaujant pareiškėjai A. B., jos atstovei advokatei... 4. supaprastinto žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl... 5. Pareiškėjai nurodė, kad susituokė 1994 m. birželio 11 d. Šiaulių rajono... 6. 2013-04-25 vykusio teismo posėdžio metu pareiškėjai, jų atstovai, prašyme... 7. 2013-04-11 teisme gautas kreditoriaus Swedbank, AB atsiliepimas į... 8. Pareiškėjų prašymas tenkintinas. ... 9. Sutuoktinių santuokinis ir šeimyninis gyvenimas yra nutrūkęs, pareiškėjai... 10. Pareiškėjų prašymas nutraukti santuoką jų bendru sutikimu atitinka... 11. Išaiškinama, kad teismo sprendimas patvirtinti sutartį reiškia, jog yra... 12. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.53... 13. Prašymą tenkinti.... 14. Nutraukti G. B., a. k. ( - ) ir 15. Patvirtinti pareiškėjų G. B. ir A.... 16. 1.... 17. Santuokos metų įgytą bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomą ½... 18. 1.1.... 19. A. B. atitenka asmeninės nuosavybės teise 1/4 dalis... 20. 1.2.... 21. G. B. atitenka asmenine nuosavybės teise 1/4 buto dalis... 22. 2.... 23. Santuokos metu iš bendrų santuokinių lėšų įgytus bendrosios jungtinės... 24. 2.1. G. B. atitenka asmenine nuosavybės teise 1/2... 25. 2.2. A. B. atitenka asmenine nuosavybės teise 1/2... 26. 3.1.... 27. Namų apyvokos daiktus pasidalijo gera valia prieš pradėdami gyventi skyrium.... 28. 3.2.... 29. Po santuokos nutraukimo G. B. atitenka asmenine... 30. 3.3.... 31. Po santuokos nutraukimo A. B. atitenka asmenine... 32. 4.... 33. Šalys susitarė, kad įsipareigojimus pagal kredito sutartį AB Swedbank... 34. 4.1.... 35. Šalys susitarė, kad kreditoriams UAB „Šiaulių vandenys“, buveinė... 36. 4.2.... 37. Įsiskolinimai šiems kreditoriams: VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų... 38. 5. Po santuokos nutraukimo pareiškėjai pasilieka santuokines B. ir B. 39. 6. Pareiškėjai neprašo vienas iš kito išlaikymo, nes abu yra darbingi.... 40. Pareiškėjams išaiškintina, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno... 41. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių... 42. Sprendimo kopiją per 3 dienas nuo įsiteisėjimo išsiųsti Civilinės...