Byla AS-1-520/2019

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Vivatrans“ ir uždarosios akcinės bendrovės „AMP Tranzit“ atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 20 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Vivatrans“ ir uždarosios akcinės bendrovės „AMP Tranzit“ skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Alytaus miesto savivaldybės tarybai, Alytaus miesto savivaldybės administracijai, V. A., O. P. ir M. G. (tretieji suinteresuoti asmenys – valstybės įmonė Registrų centras, Centrinė hipotekos įstaiga (teisių ir pareigų perėmėjas – valstybės įmonė Registrų centras), uždaroji akcinė bendrovė „Sanitex“, notarės R. S. ir B. Z.) dėl administracinių aktų, paveldėjimo teisės liudijimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Vivatrans“ ir UAB „AMP Tranzit“ skundu prašo: 1) pripažinti 1997 m. liepos 30 d. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N11/97-1440 nutraukimą neteisėtu ir panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) Alytaus skyriaus vedėjo 2013 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-970 „Dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo Alytaus mieste, nuomos ir patikėjimo teisių išregistravimo“; 2) pripažinti sutartinio įkeitimo, identifikavimo kodas ( - ), išregistravimą neteisėtu; 3) panaikinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-252 dalį, kuria buvo patvirtintas žemės sklypo, esančio ( - ), Alytuje, ribų formavimo esamam pastatui eksploatuoti, tvarkymo ir naudojimo režimui nustatyti bei nuosavybės teisėms atkurti detalusis planas; 4) panaikinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. DV-466 „Dėl žemės sklypo, numatomo grąžinti piliečiams natūra, naudojimo duomenų nurodymo ir plano tvirtinimo“; 5) panaikinti NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. 2S-315 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje pilietei V. A.“; 6) panaikinti NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. 2S-316 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje pilietei O. P.“; 7) panaikinti NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. 2S-317 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje pilietei A. G.“; 8) pripažinti negaliojančiu Alytaus rajono I-ojo notaro biuro notarės B. Z. 2013 m. lapkričio 21 d. išduotą paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, notarinio registro Nr. 5572; 9) panaikinti 1,5336 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), teisinę registraciją; 10) atkurti 2,8196 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), teisinę registraciją; 11) atkurti juridinių faktų dėl 2,8196 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuomos bei nuomos teisės įkeitimo teisinę registraciją.

6Atsakovas NŽT prašė šią administracinę bylą sustabdyti iki įsiteisės procesinis sprendimas Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų civilinėje byloje Nr. e2-8011-652/2018 dėl 2013 m. vasario 28 d. Papildomo susitarimo prie 2012 m. gegužės 8 d. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo be varžytynių sutarties pripažinimo negaliojančiu. Atsakovo teigimu, civilinės bylos išsprendimas turės prejudicinę reikšmę nagrinėjant šios administracinės bylos skundo reikalavimus, kadangi pareiškėjai savo skundo reikalavimus grindžia 2013 m. vasario 28 d. Papildomu susitarimu prie 2012 m. gegužės 8 d. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo be varžytynių sutarties, kuriuo buvęs žemės sklypo nuomininkas akcinė bendrovė (toliau – ir AB) „Daisotra“ perleido nuomos teises UAB „AMP Tranzit“.

7II.

8Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. lapkričio 20 d. nutartimi šią administracinę bylą sustabdė iki įsiteisės procesinis sprendimas Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų civilinėje byloje Nr. e2-8011-652/2018.

9Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatė, kad Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmuose yra priimtas ieškovo NŽT ieškinys atsakovui UAB „AMP Tranzit“ (tretieji suinteresuoti asmenys – Alytaus miesto savivaldybės administracija, V. A., O. P. ir M. G.) dėl 2013 m. vasario 28 d. Papildomo susitarimo prie 2012 m. gegužės 8 d. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo be varžytynių sutarties pripažinimo negaliojančiu (civilinė byla Nr. e2-8011-652/2018). Teismas atkreipė dėmesį, kad NŽT Alytaus skyriaus vedėjo 2013 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-970 „Dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo Alytaus mieste, nuomos ir patikėjimo teisių išregistravimo“ buvo nuspręsta nutraukti 1997 m. liepos 30 d. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį Nr. N11/97-1440 bei teikti išregistruoti žemės sklypą, nuomos bei NŽT patikėjimo teises į žemės sklypą, kadangi Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 24 d. sprendimu AB „Daisotra“ veiklą pripažino pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

10Teismas nurodė, kad pareiškėjai UAB „AMP Tranzit“ ir UAB „Vivatrans“ vieną iš skundo reikalavimų – pripažinti 1997 m. liepos 30 d. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N11/97-1440 nutraukimą neteisėtu ir panaikinti NŽT Alytaus skyriaus vedėjo 2013 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-970 „Dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo Alytaus mieste, nuomos ir patikėjimo teisių išregistravimo“ – grindžia 2013 m. vasario 28 d. Papildomu susitarimu prie 2012 m. gegužės 8 d. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo be varžytynių sutarties, kuriuo buvęs žemės sklypo nuomininkas AB „Daisotra“ perleido nuomos teises pareiškėjui UAB „AMP Tranzit“. Todėl teismas sprendė, kad ši administracinė byla galėtų būti nagrinėjama tik išsprendus Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmuose nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-8011-652/2018 (teisminio proceso Nr. 2-13-3-03301-2018-7) dėl 2013 m. vasario 28 d. Papildomo susitarimo prie 2012 m. gegužės 8 d. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo be varžytynių sutarties pripažinimo negaliojančiu.

11Teismas taip pat pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 20 d. nutartyje, nagrinėdamas pareiškėjų apeliacinį skundą ir vertindamas skundo motyvus, konstatavo, jog 2013 m. vasario 28 d. Papildomas susitarimas priskiriamas nuginčijamų sandorių rūšiai, dėl kurio gali būti keliamas ginčas teisme, siekiant jį pripažinti negaliojančiu. Teismo vertinimu, šiuo metu esant pateiktam ieškiniui dėl šio susitarimo nuginčijamo, atsižvelgiant į tai, jog nurodytą skundo reikalavimą pareiškėjai grindžia šiuo susitarimu, akivaizdu, jog nustatytos faktinės aplinkybės ir jų teisinis vertinimas minėtoje civilinėje byloje turės prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje administracinėje byloje, vertinant ginčijamo administracinio akto (NŽT Alytaus skyriaus vedėjo 2013 m. liepos 29 d. įsakymo) bei Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties nutraukimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimą.

12Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, teismas konstatavo, kad siekiant nepažeisti teisinio tikrumo principo, vengiant kilusio ginčo dviprasmiško teisinio vertinimo, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, nagrinėjama byla sustabdytina iki įsiteisės teismo sprendimas Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų civilinėje byloje Nr. e2-8011-652/2018.

13III.

14Pareiškėjai UAB „Vivatrans“ ir UAB „AMP Tranzit“ atskirajame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti atsakovo NŽT prašymą sustabdyti administracinę bylą.

15Pareiškėjai nurodo, kad teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, nes civilinės bylos Nr. e2-8011-652/2018 išsprendimas neturi įtakos šiai administracinei bylai išnagrinėti, todėl nėra pagrindo ją stabdyti. Civilinės bylos išsprendimas neturi jokios reikšmės pareiškėjo UAB „AMP Tranzit“ materialiosioms subjektinėms teisėms, kurių pagrindu reiškiami reikalavimai šioje administracinėje byloje, kadangi vienu iš esminių kilusio ginčo elementų, lemiančiu šios administracinės bylos nagrinėjimo apimtį, yra ginčas dėl sprendimo, kuriuo buvo patvirtintas žemės sklypo, esančio ( - ), Alytuje, detalusis planas, o nurodyto sprendimo pripažinimas neteisėtu ir naikintinu yra pagrindas naikinti ir visas iš jo kilusias neteisėtas pasekmes, su kuriomis siejami visi kiti pareiškėjų skundo materialinio pobūdžio reikalavimai. Pareiškėjų teigimu, esminis šioje administracinėje byloje reiškiamas reikalavimas yra panaikinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo dalį, kuria buvo patvirtintas minėto žemės sklypo detalusis planas, o kiti reikalavimai, įskaitant reikalavimą pripažinti 1997 m. liepos 30 d. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N11/97-1440 nutraukimą neteisėtu ir panaikinti NŽT Alytaus skyriaus vedėjo 2013 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-970 „Dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo Alytaus mieste, nuomos ir patikėjimo teisių išregistravimo“, yra išvestiniai.

16Pareiškėjai atkreipia dėmesį, kad pagrindinis šioje administracinėje byloje reiškiamas reikalavimas grindžiamas tuo, jog UAB „AMP Tranzit“ yra minėtame žemės sklype esančių statinių, kurie pagal detalųjį planą atsidūrė naujai suplanuotame žemės sklype, į kurį nuosavybės teisės buvo atkurtos V. A., O. P. ir M. G., savininkas, o teisė naudotis valstybine žeme, reikalinga pastatams ir statiniams eksploatuoti, taip pat teisė teisės aktuose nustatyta tvarka ją nuomoti ar pirkti yra įstatymo suteikta teisė, kuri naujajam statinių savininkui pereina kartu su nuosavybės teisėmis. Teisė pirkėjui UAB „AMP Tranzit“ naudotis valstybinės žemės sklypu tokiomis pačiomis sąlygomis, kokiomis žemės sklypu naudojosi nekilnojamųjų daiktų pardavėjas bankrutavusi AB „Daisotra“, kyla iš įstatymo ir nėra priklausoma nuo valstybinės žemės patikėtinio sutikimų. Todėl 2013 m. vasario 28 d. Papildomo susitarimo pripažinimas negaliojančiu civilinėje byloje neturėtų jokios reikšmės pareiškėjo UAB „AMP Tranzit“ pareikštiems reikalavimams šioje administracinėje byloje, nes pareiškėjas bet kokiu atveju turi įstatymo nustatytą statinių savininko teisę naudotis statiniams eksploatuoti reikalingu žemės sklypu. Atsižvelgę į tai, pareiškėjai tvirtina, kad civilinėje byloje Nr. e2-8011-652/2018 nustatytos aplinkybės bei jų teisinis vertinimas neturės reikšmės šiai administracinei bylai išspręsti.

17Pareiškėjų teigimu, ši administracinė byla turi būti išspręsta pirmiau nei civilinė byla, nes tol, kol neišspręsta ši administracinė byla, civilinės bylos išnagrinėjimas neturės jokios reikšmės NŽT teisėms ir interesams dėl to, jog NŽT ieškiniu civilinėje byloje ginčijami nuomos teisiniai santykiai šiuo metu yra neegzistuojantys, pasibaigę (nutraukti NŽT iniciatyva), tik išsprendus šią administracinę bylą jie galėtų būti atkurti. Pareiškėjai taip pat atkreipia dėmesį, kad šiuo atveju šalių ginčas teisme nagrinėjamas nuo 2014 metų pradžios, o šios administracinės bylos sustabdymas užvilkintų bylos nagrinėjimą ir pažeistų administracinio proceso operatyvumo principą bei pareiškėjų teisę į teisingą bylos išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką.

18Atsakovas NŽT atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir palikti galioti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 20 d. nutartį.

19NŽT nurodo, jog Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų civilinėje byloje Nr. e2-8011-652/2018 ginčijamo 2013 m. vasario 28 d. Papildomo susitarimo pripažinimas negaliojančiu turės reikšmės ne tik NŽT, bet ir savivaldybės bei atsakovių V. A., O. P., M. G. teisėms ir teisėtiems interesams. Susitarimo pagrindu pareiškėjas galbūt neteisėtai įgijo nuomos teises į žemės sklypą ( - ), Alytuje, o iš neteisės teisė neatsiranda, todėl civilinėje byloje svarbu išspręsti 2013 m. vasario 28 d. Papildomo susitarimo teisėtumo klausimą, kad toliau galėtų būti nagrinėjama administracinė byla dėl NŽT 2013 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-970 bei visų kitų su šiuo žemės sklypu susijusių savivaldybės sprendimų ir nuosavybės teisių atkūrimo tretiesiems asmenims panaikinimo. NŽT pažymi, kad nurodytą susitarimą teismui pripažinus negaliojančiu, UAB „AMP Tranzit“ prarastų reikalavimo teisę į šioje administracinėje byloje keliamus reikalavimus dėl NŽT ir savivaldybės priimtų sprendimų panaikinimo.

20NŽT nesutinka su pareiškėjų atskirojo skundo teiginiu, jog 2013 m. vasario 28 d. Papildomo susitarimo pripažinimas negaliojančiu civilinėje byloje neturėtų jokios reikšmės jų pareikštiems reikalavimams šioje administracinėje byloje, nes UAB „AMP Tranzit“ bet kokiu atveju turi įstatymo nustatytą statinių savininko teisę naudotis statiniams eksploatuoti reikalingu žemės sklypu. Šiuo aspektu atsakovas paaiškina, kad ginčas šioje byloje kilo būtent dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo ir nuomos santykių atkūrimo į visą bankrutavusios AB „Daisotra“ nuomotą 2,8196 ha žemės sklypą, o ne tik žemės sklypą, reikalingą UAB „AMP Tranzit“ statiniams eksploatuoti. Pagal parengtą detalųjį planą Alytaus miesto savivaldybės taryba 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-252 valstybei nuosavybės teise priklausiusį žemės sklypą, esantį ( - ), Alytuje, padalijo į du sklypus, iš kurių 1,2860 ha žemės sklypas, esantis ( - ), Alytuje, buvo skirtas bankrutuojančios AB „Daisotra“ statiniams eksploatuoti, o nuosavybės teisėms atkurti ir perduoti atsakovėms V. A., O. P. ir M. G. privačios nuosavybės teisėmis pagal detalųjį planą buvo suformuotas 1,5336 ha žemės sklypas, esantis ( - ), Alytuje. NŽT teigimu, šiuo metu esant pareikštam ieškiniui dėl 2013 m. vasario 28 d. Papildomo susitarimo nuginčijimo, atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjai skundo reikalavimą grindžia šiuo susitarimu, akivaizdu, jog minėtoje civilinėje byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir jų teisinis vertinimas turės prejudicinę reikšmę šioje administracinėje byloje.

21Atsakovės V. A., O. P. ir M. G. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir palikti galioti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 20 d. nutartį. Atsakovių teigimu, teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

22Teisėjų kolegija konstatuoja:

23IV.

24

Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria administracinė byla sustabdyta iki įsiteisės procesinis sprendimas Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų civilinėje byloje Nr. e2-8011-652/2018 (dabar Nr. e2-380-652/2019) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 100 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu.

25Šioje administracinėje byloje pareiškėjai UAB „Vivatrans“ ir UAB „AMP Tranzit“ yra pareiškę šiuos reikalavimus: 1) pripažinti 1997 m. liepos 30 d. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N11/97-1440 nutraukimą neteisėtu ir panaikinti NŽT Alytaus skyriaus vedėjo 2013 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-970 „Dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo Alytaus mieste, nuomos ir patikėjimo teisių išregistravimo“; 2) pripažinti sutartinio įkeitimo, identifikavimo kodas ( - ), išregistravimą neteisėtu; 3) panaikinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-252 dalį, kuria buvo patvirtintas žemės sklypo, esančio ( - ), Alytuje, ribų formavimo esamam pastatui eksploatuoti, tvarkymo ir naudojimo režimui nustatyti bei nuosavybės teisėms atkurti detalusis planas; 4) panaikinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. DV-466 „Dėl žemės sklypo, numatomo grąžinti piliečiams natūra, naudojimo duomenų nurodymo ir plano tvirtinimo“; 5) panaikinti NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. 2S-315 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje pilietei V. A.“; 6) panaikinti NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. 2S-316 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje pilietei O. P.“; 7) panaikinti NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. 2S-317 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje pilietei A. G.“; 8) pripažinti negaliojančiu Alytaus rajono I-ojo notaro biuro notarės B. Z. 2013 m. lapkričio 21 d. išduotą paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, notarinio registro Nr. 5572; 9) panaikinti 1,5336 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), teisinę registraciją; 10) atkurti 2,8196 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), teisinę registraciją; 11) atkurti juridinių faktų dėl 2,8196 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), nuomos bei nuomos teisės įkeitimo teisinę registraciją (VIII t., b. l. 26–41).

26Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-380-652/2019 (buvęs Nr. e2-8011-652/2018 ) NŽT (ieškovas) yra pareiškęs reikalavimą UAB „AMP Tranzit“ (atsakovas) dėl 2013 m. vasario 28 d. Papildomo susitarimo prie 2012 m. gegužės 8 d. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo be varžytynių sutarties pripažinimo negaliojančiu (IX t., b. l. 167–174).

27Pirmosios instancijos teismas, sustabdydamas administracinę bylą, nurodė, kad esant pateiktam ieškiniui dėl papildomo susitarimo nuginčijimo ir atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjai skundo reikalavimą dėl 1997 m. liepos 30 d. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N11/97-1440 nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir dėl NŽT Alytaus skyriaus vedėjo 2013 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-970 panaikinimo grindžia šiuo susitarimu, akivaizdu, kad nustatytos aplinkybės ir jų teisinis vertinimas civilinėje byloje turės prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje administracinėje byloje. Akcentuotina, kad pirmosios instancijos teismas nedetalizavo, kokią konkrečią prejudicinę reikšmę šiai administracinei bylai išnagrinėti turės minėto ieškinio reikalavimo patenkinimas ar nepatenkinimas.

28Teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirojo skundo argumentus, kuriais nesutinkama su minėtais pirmosios instancijos teismo argumentais dėl būtinumo sustabdyti administracinę bylą, atsakovų atsikirtimus į atskirąjį skundą, pirmiausia pažymi, kad administracinės bylos nagrinėjimo sustabdymo pagrindai yra įtvirtinti ABTĮ (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 100 straipsnyje. Ši įstatymo redakcija nustato nebaigtinį bylos nagrinėjimo sustabdymo pagrindų sąrašą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. balandžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-328-662/2017). ABTĮ 100 straipsnis pagal bylos sustabdymo pagrindus išskiria dvi bylos sustabdymo rūšis: privalomąjį bylos sustabdymą ir fakultatyvųjį bylos sustabdymą. Pirmosios instancijos teismas administracinę bylą sustabdė privalomuoju pagrindu.

29Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo skirtumas yra tas, kad, esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyvusis bylos sustabdymas priklauso teismo diskrecijai. Administracinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali tinkamai išnagrinėti bylos. Byla gali būti sustabdyta dėl objektyvių aplinkybių, trukdančių ją išspręsti. Pažymėtina, kad administracinio proceso tikslai reikalauja, jog teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu ir asmenų pažeistų teisių apgynimu, teismas neturi taikyti bylos sustabdymo pagrindų vien formaliai ir kiekvienu konkrečiu atveju privalo įsitikinti, kad yra pagrindas sustabdyti bylą.

30Privalomai administracinė byla turi būti stabdoma, kai negalima jos nagrinėti, iki bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka (ABTĮ 100 str. 1 d. 3 p.). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad administracinės bylos nagrinėjimo sustabdymas ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintu pagrindu galimas tik tuomet, kai tarp teisme nagrinėjamos administracinės bylos ir kitos bylos, nagrinėjamos civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka, egzistuoja prejudicinis ryšys. Toks ryšys yra tada, kai sprendimas vienoje byloje bus sprendimo kitoje byloje pagrindas. Tokiais atvejais vienoje byloje nustatyti faktai tampa prejudiciniais faktais kitoje byloje (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-440/2013; 2013 m. birželio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS444-591/2013; 2014 m. liepos 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-765/2014 ir kt.). Prejudicinis bylų ryšys iš esmės reiškia, jog administracinės bylos negalima nagrinėti tol, kol įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje, baudžiamojoje ar administracinėje byloje nebus nustatyti tam tikri faktai ar aplinkybės, kurių nenustačius konkrečios administracinės bylos nagrinėjimas būtų neįmanomas. Bylos nagrinėjimo negalimumas reiškia, kad kitoje byloje priimtame teismo sprendime gali būti nustatyti faktai, kurie iš naujo nebus įrodinėjami, tačiau vien tai, kad bylos yra tarpusavyje susijusios, nesudaro pagrindo taikyti ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, jei administracinis teismas turi galimybių pats išspręsti bylai reikšmingus klausimus ir visapusiškai įvertinti ginčijamo akto teisėtumą (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-2159/2011).

31ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatytais atvejais teismui suteikiama teisė, bet ne pareiga sustabdyti bylą; tokiais atvejais byla gali būti sustabdoma tiek paties teismo, tiek ir dalyvaujančių bylos asmenų iniciatyva. Be pagrindo sustabdžius bylos nagrinėjimą yra vilkinamas procesinių veiksmų atlikimas, gali būti pažeidžiami kitų byloje dalyvaujančių asmenų interesai, paneigiami administracinio proceso tikslai (ABTĮ 11 str.). Dėl to teismas, spręsdamas bylos fakultatyviojo sustabdymo klausimą, net formaliai esant įstatyme įtvirtintam bylos sustabdymo pagrindui, privalo šį klausimą spręsti atsižvelgdamas į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes. ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 13 punkte nurodyta galimybė sustabdyti bylos nagrinėjimą kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, kad bylos nagrinėjimą sustabdyti yra būtina.

32Teisėjų kolegija, įvertinusi šios nagrinėjamos administracinės bylos ginčo aplinkybes, pareikštus skundo reikalavimus ir civilinėje byloje Nr. e2-380-652/2019 (buvęs Nr. e2-8011-652/2018) nagrinėjamo ieškinio pagrindą ir dalyką, konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju nėra ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyto pagrindo, dėl kurio administracinė byla turi būti sustabdyta ir negali būti nagrinėjama iki bus išnagrinėtas NŽT ieškinys. Tarp šių bylų nėra prejudicinio ryšio, taip pat civilinėje byloje nebus nustatomos teisiškai reikšmingos aplinkybės, kurios turi įtakos šioje administracinėje byloje sprendžiant skundo reikalavimus, ir dėl kurių negalima nagrinėti skundo reikalavimų. Pirmosios instancijos teismo nurodyti argumentai, dėl kurių sustabdyta administracinė byla, taip pat nesuponuoja išvados, kad yra ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 13 punkte nurodytas pagrindas stabdyti bylą.

33Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje iš esmės yra ginčijami administraciniai aktai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje priimtoje 2018 m. balandžio 20 d. nutartyje (administracinė byla Nr. A-643-525/2018), kuria byla buvo grąžinta nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, nurodė, jog vienu iš esminių kilusio ginčo elementu, apsprendžiančiu bylos nagrinėjimo apimtį, yra ginčas dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-252, kuriuo patvirtintas ginčo žemės sklypo, esančio ( - ), Alytuje, ribų formavimo esamam pastatui eksploatuoti, tvarkymo ir naudojimo režimui nustatyti bei nuosavybės teisėms atkurti detalusis planas (nutarties 69 p.). Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išaiškino, kad UAB „AMP Tranzit“, kuri įgijo nuosavybėn iš AB „Daisotra“ statinius, turi teisę naudotis valstybine žeme, reikalinga pastatams ir statiniams eksploatuoti, tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis naudojosi statinių pardavėjas, t. y. tokia teisė kyla iš įstatymo ir nėra priklausoma nuo valstybinės žemės patikėtinių sutikimo (nutarimo 102–104 p.). Pažymėtina ir tai, kad administracinėje byloje skundas yra grindžiamas ir tuo, jog UAB „AMP Tranzit“ priklausantys nuosavybės teise statiniai pateko į V. A., O. P. ir A. G. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, dėl atsakovų neteisėtų administracinių aktų priėmimo ir kitų civilinio pobūdžio neteisėtų veiksmų atlikimo pareiškėjas UAB „Vivatrans“ prarado prievolės įvykdymo užtikrinimą ir galimybę patenkinti reikalavimą iš įkeistos žemės sklypo nuomos teisės vertės, o pareiškėjas UAB „AMP Tranzit“ prarado teisę naudotis žemės sklypu, kuris užimtas jam nuosavybės teise priklausančiais statiniais ir yra reikalingas statiniams eksploatuoti.

34Atsakovas NŽT nurodo, kad papildomą susitarimą teismui pripažinus negaliojančiu, UAB „AMP Tranzit“ prarastų reikalavimo teisę į šioje administracinėje byloje keliamus reikalavimus dėl NŽT ir savivaldybės priimtų sprendimų panaikinimo, tačiau, kaip jau nurodyta pirmiau, UAB „AMP Tranzit“ neprarastų teisės ginčyti administracinių aktų ir reikšti kitų reikalavimų, nes jai nuosavybės teise priklauso statiniai, o statiniams eksploatuoti jis turi teisę naudoti valstybinę žemę.

35Įvertinus pirmosios instancijos teismo argumentaciją, pagrindžiančią būtinumą sustabdyti šią administracinę bylą ir jos nenagrinėti iki bus išnagrinėta civilinė byla, konstatuotina, kad skundžiamoje nutartyje nurodytos aplinkybės nesuponuoja išvados, jog civilinės bylos nagrinėjimas šiuo atveju yra kliūtis nagrinėti šią administracinę bylą, t. y. nevertinti pareiškėjų skunde nurodytų faktinių ir teisinių aplinkybių, nespręsti jų inicijuoto ginčo. Kaip jau minėta, bylos sustabdymas neturi užvilkinti bylos nagrinėjimo, o teismas turi įsitikinti, kad nesustabdžius nėra galimybės tinkamai išnagrinėti bylą, o administracinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras teisiškai pagrįstas ir objektyviai esančias kliūtis, dėl kurių teismas negali tinkamai išnagrinėti bylos, o šios kliūtys nustatomos atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes.

36Apibendrindama tai, kas išdėstyta, ir iš esmės sutikdama su atskirojo skundo argumentais dėl galimybės išnagrinėti šią administracinę bylą, jos nestabdant, ir jų nekartodama, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė šią administracinę bylą, todėl atskirasis skundas tenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama, klausimas išsprendžiamas iš esmės, t. y. atsakovo NŽT prašymas sustabdyti bylą atmetamas, byla perduodama nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

37Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

38Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Vivatrans“ ir uždarosios akcinės bendrovės „AMP Tranzit“ atskirąjį skundą tenkinti.

39Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

40Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos prašymą sustabdyti bylą atmesti, bylą perduoti nagrinėti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams.

41Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Vivatrans“... 6. Atsakovas NŽT prašė šią administracinę bylą sustabdyti iki įsiteisės... 7. II.... 8. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. lapkričio 20 d.... 9. Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatė,... 10. Teismas nurodė, kad pareiškėjai UAB „AMP Tranzit“ ir UAB „Vivatrans“... 11. Teismas taip pat pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas... 12. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, teismas konstatavo, kad siekiant... 13. III.... 14. Pareiškėjai UAB „Vivatrans“ ir UAB „AMP Tranzit“ atskirajame skunde... 15. Pareiškėjai nurodo, kad teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, nes... 16. Pareiškėjai atkreipia dėmesį, kad pagrindinis šioje administracinėje... 17. Pareiškėjų teigimu, ši administracinė byla turi būti išspręsta pirmiau... 18. Atsakovas NŽT atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir palikti... 19. NŽT nurodo, jog Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų civilinėje byloje... 20. NŽT nesutinka su pareiškėjų atskirojo skundo teiginiu, jog 2013 m. vasario... 21. Atsakovės V. A., O. P. ir M. G. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 22. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 23. IV.... 24.

Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 25. Šioje administracinėje byloje pareiškėjai UAB „Vivatrans“ ir UAB „AMP... 26. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr.... 27. Pirmosios instancijos teismas, sustabdydamas administracinę bylą, nurodė,... 28. Teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirojo skundo argumentus, kuriais... 29. Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo skirtumas yra tas, kad,... 30. Privalomai administracinė byla turi būti stabdoma, kai negalima jos... 31. ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatytais atvejais teismui suteikiama... 32. Teisėjų kolegija, įvertinusi šios nagrinėjamos administracinės bylos... 33. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje iš esmės yra ginčijami... 34. Atsakovas NŽT nurodo, kad papildomą susitarimą teismui pripažinus... 35. Įvertinus pirmosios instancijos teismo argumentaciją, pagrindžiančią... 36. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, ir iš esmės sutikdama su atskirojo... 37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 38. Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Vivatrans“ ir uždarosios... 39. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 20 d.... 40. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 41. Nutartis neskundžiama....