Byla e2S-1355-730/2015
Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ernija Kazlauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Valeresta“ atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Valeresta“ ieškinį atsakovei UAB „Trumtransa“ dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu,

Nustatė

2ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti turto nuomos sutarties Nr. 1 (su visais jos pakeitimais), sudarytos 2013-03-15 tarp ieškovės UAB „Valeresa“ ir atsakovės UAB „Trumtransa“ vienašalį nutraukimą prieš terminą neteisėtu ir negaliojančiu ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti atsakovei UAB „Trumtransa“ jėga iškeldinti ieškovę iš viso poilsio pastato (1-4 pastato aukštų), nutraukti dujų, vandens tiekimo, elektros energijos ir kitų paslaugų tiekimą į poilsio pastatą, ar bet kokiais būdais trukdyti ieškovei naudotis bei disponuoti poilsio pastatu, esančiu ( - ), ieškovei vykdant jame ūkinę – komercinę veiklą pilna apimtimi – iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Nurodė, kad ieškovės įkurtas viešbutis bei restoranas yra išsidėstęs ne tik nuomojamoje pastato dalyje (1 ir 3 pastato aukšte) bet ir likusioje pastato dalyje (2 ir 4 aukšte), taip pat ieškovė nuomojasi kilnojamąjį turtą esantį visame pastate, už kurį moka taip pat nuomos mokestį. Šiuo metu ieškovė turi restorano bei viešbučio kambarių užsakymų (rezervacijų) visam vasaros sezonui į priekį, už kurias klientai yra sumokėję avansus, arba net visą sumą. Todėl atsakovei iškeldinus ieškovę iš viso pastato arba tik iš neišnuomotos atsakovei priklausančios pastato dalies, arba nutraukus komunalinių paslaugų tiekimą į pastatą ar jo dalį ieškovės veikla būtų paralyžuota, negalėdama vykdyti veiklos visame poilsio pastate ieškovė privalėtų grąžinti visus arba dalį klientų jau sumokėtus pinigus.

3Atsakovė UAB Trumtransa“ pateikė teismui prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikytų 2015-05-26 ir 2015-06-02 Palangos miesto apylinkės teismo nutartimis, atlyginimo užtikrinimo, ir prašo įpareigoti ieškovę UAB „Valeresta“ per teismo nustatytą terminą pateikti atsakovės UAB „Trumtransa“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 26100 Eur sumai. Nurodė, kad vienintelė nuomos sutartis, kuri buvo sudaryta su ieškove 2013 m., nutraukta teisėtai, nevykdant ieškovei įsipareigojimų. Be to, šia nuomos sutartimi ieškovei buvo išnuomotos ir perduotos ne visos pastato ( - ), patalpos, o tik 1 ir 3 aukšto, tačiau ieškovė naudojasi visu pastatu, ir nuomos mokesčio nemoka. Ieškovė UAB „Valeresta“ toliau neteisėtai naudojasi visu pastatu, o atsakovė UAB „Trumtransa“ nutraukus sutartį su ieškove surado kitą nuomininką, su kuriuo sudaryta preliminari poilsio pastato nuomos sutartis, kuris už viso pastato nuomą gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais sutinka mokėti 8700 EUR, o spalį, lapkritį, gruodį, sausį, vasarį, kovą, balandį po 4100 EUR, t.y. vidutiniškai 6000 EUR per mėnesį (be PVM) apskritus metus. Pagrindas reikalauti ieškovės pateikti atsakovės nuostolių užtikrinimą yra ir dėl ieškovės prastos finansinės padėties, kurią ir pati ieškovė pripažįsta procesiniuose dokumentuose.

4Palangos miesto apylinkės teismo 2015-06-12 nutartimi ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Atsakovės prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo tenkino iš dalies. Nustatė ieškovei terminą iki 2015-07-01 sumėti į Palangos miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą 15237,66 Eur atsakovės nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsižvelgiant į tai, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2013-03-15 sudaryta nuomos sutartis nutraukta, šios nuomos sutarties pagrindu buvo perduota naudotis dalimi pastato ( - ), patalpų, už sutartą 2070,78 Eur (7150 Lt) kainą, tačiau nutraukus atsakovei nuomos sutartį, ieškovė ginčija jos nutraukimą ir toliau naudojasi visu pastatu, todėl atsakovės prašymas dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo 26100 Eur sumai laikytinas pagrįstu iš dalies. Kadangi atsakovė negali imtis priemonių, kad būtų nutrauktas elektros energijos tiekimas ieškovei, taip pat ją iškeldinti iš ginčo patalpų, o ieškovei nemokant nuomos mokesčio, ji patirtų papildomų nuostolių, yra pagrindas išvadai padaryti, jog atsakovo nurodomi nuostoliai yra realiai galimi. Tarp šalių kilo ginčas dėl nuomos sutartimi sulygto nuomos bei komunalinių mokesčių mokėjimo tvarkos, sudaro prielaidas abejoti ieškovės finansiniu pajėgumu, todėl yra pagrindas manyti, jog nuostolių atlyginimo išieškojimas gali būti apsunkintas.

5Atskirajame skunde ieškovė prašo Palangos miesto apylinkės teismo 2015-06-12 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti atsakovės prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismo nutartis neteisėta, kadangi priimta neišklausius ieškovės nuomonės ir nepranešus ieškovei apie atsakovės prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo.
  2. Atsakovė pateikė pirmosios instancijos teismui galimai fiktyvią ir realiai neegzistuojančią preliminarią nuomos sutartį, kadangi preliminari nuomos sutartis sudaryta sekančią dieną po nuomos sutarties nutraukimo su ieškove. Per tokį trumpą laiką abejotina, galėjo atsakovė pradėti naujo nuomininko paieškas, jį surasti ir sudaryti preliminarią sutartį; teismas neatsižvelgė į tai, jog prašyme atsakovė teigia, jog preliminarią nuomos sutartį sudarė su UAB „Palangos verslo centras“, o preliminariose sutartyse nurodyta, jog sutartys sudarytos su UAB „Verslo stilius“. Ieškovės žiniomis, nei vienas iš minėtų juridinių asmenų neketina ir neketino nuomotis ginčo patalpų; atsakovės pateikta preliminari sutartis neatitinka preliminarioms sutartis keliamų reikalavimų, sutartis sudaryta jau esant ginčui dėl nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo.
  3. Ieškovė yra pilnai atsiskaičiusi su atsakove, neturi jokių pradelstų finansinių įsipareigojimų nei atsakovei, nei komunalines paslaugas į pastatą teikiantiems ūkio subjektams.
  4. Galimai patirsimų nuostolių mechanizmas tiesioginiu priežastiniu ryšiu visiškai nėra susijęs su teismo pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, kadangi ginčas yra kilęs dėl nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo, už nuomojamas patalpas ieškovė ir toliau moka atsakovei nuomos mokestį pagal atsakovės pateiktas sąskaitas.
  5. Ieškovė neturi finansinių galimybių per tokį trumpą laiką sumokėti 15237,66 Eur sumos, kadangi turi pareigą išlaikyti darbuotojus, atsiskaityti su kreditoriais, tiekėjais, o jos pajamos priklauso nuo poilsiautojų srauto.
  6. Pirmosios instancijos teismas neteisingai apskaičiavo atsakovės galimų nuostolių ir ieškovės mokėtinos sumos dydį.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą, ištaisyti rašymo apsirikimą – nurodant, jog ieškovė privalo mokėti nuomos mokestį – 2162,00 Eur. Nurodo, kad ieškovė nuolatos ir ilgą laiką pažeidinėjo nuomos sutarties sąlygas, ilgą laiką buvo skolinga už nuomą, be to nemokėjo už komunalinius patarnavimus. Naudojasi visu pastatu ir žemės sklypu, nors už pastato 2 ir 4 aukštus niekada nuomos mokesčio nemokėjo, trukdo patekti į patalpas ir jas išnuomoti kitiems asmenims, dėl ko atsakovė patirią nuostolių.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 straipsniai).

9Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria patenkintas atsakovės prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiradimo, užtikrinimo, teisėtumo ir pagrįstumo.

10Kaip nustatyta iš byloje esančių įrodymų, 2013-03-15 Turto nuomos sutarties Nr. 1, sudarytos tarp ieškovės UAB „Valeresa“ ir atsakovės UAB „Trumtransa“, pagrindu ieškovei buvo išnuomotos ( - ), patalpos (68561/152418 dalių), kurių plotas remiantis NTR išrašu 685,61 kv. m., iš bendro pastato ploto 1524,18 kv. m., t.y. išnuomota buvo beveik 1/3 pastato, tiksliai kurios patalpos pastate buvo išnuomotos, nustatyti negalima, kadangi nepateiktas teismui nuomos sutarties priedas (nuomojamo turto planas), tačiau, kaip nurodo atsakovė bei neginčija šios aplinkybės ir pati ieškovė, kad išnuomotas buvo 1 ir 3 pastato aukštai. Ieškovė savo teisę naudotis visomis pastato patalpomis grindžia 2010-04-28 susitarimu, 2013-10-01 negyvenamųjų patalpų panaudos sutartimi Nr.13/10/01 bei 2014-06-02 turto nuomos sutarties pratęsimu. Palangos miesto apylinkės teismo 2015-05-26 ir 2015-06-02 nutartimis taikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausti atsakovei nutraukti dujų, vandens, elektros energijos ir kitų paslaugų tiekimą į ginčo patalpas, esančias adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), bei jėga iškeldinti UAB „Valeresta“, iš ginčo patalpų, esančių ( - ).

11Atsakovė UAB Trumtransa“ prašo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikytų 2015-05-26 ir 2015-06-02 Palangos miesto apylinkės teismo nutartimis, atlyginimo užtikrinimo, ir prašo įpareigoti ieškovę UAB „Valeresta“ per teismo nustatytą terminą pateikti atsakovės UAB „Trumtransa“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 26100 Eur sumai.

12Šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 146 straipsnio 1 dalis).

13Kadangi taikant laikinąsias apsaugos priemones ne tik preliminariai vertinama ieškovui palankaus teismo sprendimo tikimybė, tačiau ir teismo sprendimo neįvykdymo rizika, taikant nuostolių atlyginimo užtikrinimą taip pat turi būti vertinami ne tik galimi atsakovo nuostoliai, bet ir tikimybė, kad netaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo jų realus išieškojimas gali pasunkėti. Be to, kadangi taikant laikinąsias apsaugos priemones nereikalaujama įrodyti ieškinio pagrįstumo, analogiškai ir taikant atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimą teismui nebūtina turėti įrodymų, kad tam tikro dydžio nuostolių ateityje tikrai atsiras. Turi būti užtikrinamas atsakovo tikėtinų ir realiai prognozuotinų nuostolių atlyginimas, jei tik šis įrodo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jam ateityje iš tiesų gali atsirasti nuostolių, t. y. tikėtinų nuostolių susidarymo mechanizmas turi būti a priori aiškus ir pagrįstas bei priežastiniu ryšiu susijęs su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis (Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga, Teismų praktika Nr. 34). Teismų praktikoje pripažįstama, kad taikant nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą abiejų sąlygų (atsakovo nuostoliai ir tikimybė, kad netaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo jų realus išieškojimas gali būti apsunkintas) visuma yra būtina. Svarbu pažymėti ir tai, kad, atsakovui pateikus prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti ieškovo iniciatyva pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atlyginimo užtikrinimo, tokį prašymą pateikusiam asmeniui tenka pareiga leistinais įrodymais pagrįsti būtinybę tenkinti jo pareikštą prašymą. Teismui turi būti pateikti visi duomenys, pagal kuriuos būtų galima pagrįstai prognozuoti, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo gali atsirasti nuostolių ir kad šalies patirtų nuostolių atlyginimas gali pasunkėti, t. y. kad nuostoliai yra dideli, asmuo yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir panašiai (Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga, Teismų praktika Nr. 34). Teismų praktikoje suformuotos taisyklės, kad galimi nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti realiai prognozuojami. Tokį galimų nuostolių realumą turi pagrįsti ir įrodyti asmuo, reiškiantis prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo (CPK 12, 178 straipsniai).

14Nagrinėjamoje byloje atsakovė prašymą taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiradimo, užtikrinimo grindė tuo, jog su ieškove sudaryta nuomos sutartis nutraukta teisėtai ir atsakovė yra sudariusi preliminarią nekilnojamojo turto nuomos sutartį, pagal kurią naujasis nuomininkas sutinka mokėti vidutiniškai 6000,00 Eur nuomos mokestį, o ieškovė esant nutrauktai nuomos sutarčiai naudojasi pastato, tačiau nuomos mokesčio nemoka. Be to, pagrindas reikalauti nuostolių užtikrinimo yra ir dėl prastos ieškovės finansinės padėties.

15Atsakant į atskirojo skundo argumentą, jog prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo buvo išspręstas nepranešus ieškovei bei neišklausius ieškovės argumentų, pažymėtina, jog nutartis dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo priimama tokia pačia tvarka kaip ir dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tai yra rašytinio proceso tvarka, o kitai šaliai pranešama, jei teismas mano, kad tai būtina. Todėl atskirojo skundo argumentas, jog nutartis yra nepagrįstas vien todėl, kad ieškovei nebuvo pranešta ir pasiūlyta pateikti atsiliepimą į prašymą, nepagrįstas.

16Tenkinti prašymui dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo būtina sąlyga - atsakovo nuostoliai ir tikimybė, kad netaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo jų realus išieškojimas gali būti apsunkintas.

17Įvertinus prie ieškinio pridėtus įrodymus, darytina išvada, jog tarp šalių ginčas dėl pastato, esančio ( - ), nuomos kilo dar iki nuomos sutarties nutraukimo. Nors atsakovė sudarė preliminarią ginčo patalpų nuomos sutartį su kitu juridiniu asmeniu 2015-04-23, tai yra, praėjus tik vienai dienai po vienašalio nuomos sutarties nutraukimo su atsakove, atsakovė turėjo numatyti, jog tarp šalių kils ginčas dėl nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo, kadangi iš pateiktų su ieškiniu šalių tarpusavio pranešimų ir raštų matyti, jog ieškovė nesutiko su nuomos sutarties nutraukimu. Nuomos sutartis vienašališkai nutraukta nuo 2015-04-22, ieškovė jau 2015-05-22 kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio. 2015-05-28 papildomu susitarimu preliminarios nuomos sutarties šalys nusistatė neapibrėžtą nuomos sutarties sudarymo terminą, bet ir susitarė dėl dar didesnio nuomos mokesčio 8700,00 Eur. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog atsakovės galimi nuostoliai, dėl to, jog ieškovė neatlaisvina nuomojamų patalpų ir atsakovė praranda galimybę gauti didesnį nuomos mokestį, nėra pagrįsti, kadangi atsakovė papildomą susitarimą su galimu nuomininku sudarė jau ieškovei pasikreipus į teismą dėl pažeistų teisių gynimo, bei esant pritaikytoms laikinosios apsaugos priemonėms (kuriomis uždrausta nutraukti dujų, vandens, elektros energijos ir kitų paslaugų tiekimą į ginčo patalpas) ir esant prašymui taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti iškeldinti ieškovę iš ginčo patalpų. Todėl atsakovė turėjo suprasti, kad esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, kuriomis buvo uždrausta iškeldinti ieškovę iš ginčo patalpų, neturi jokios galimybės iki bus išspręstas ginčas tarp šalių, realiai išnuomoti patalpų kitam asmeniui. Be to, apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su atskirajame skunde išdėstyta ieškovės nuomone dėl preliminarios sutarties fiktyvumo, kadangi abejotina, kad juridinis asmuo UAB „Verslo stilius“, kuris siekia pelno, sutiktų sudaryti papildomą susitarimą prie preliminarios sutarties, pagal kurį sutiktų mokėti dar didesnį nuomos mokestį – 8700,00 Eur už vasaros mėnesius nei preliminarioje sutartyje už patalpas, kai patalpų perdavimo terminas neapibrėžtas.

18Kaip nustatyta, pati atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, jog ieškovė yra sumokėjusi visą įsiskolinimą už patalpų nuomą, taip pat padengusi įsiskolinimą komunalines paslaugas teikiančioms įmonėms. Prie ieškinio pridėti įrodymai patvirtina atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, jog ieškovė yra atsiskaičiusi su atsakove sumokėdama bendrą 22906,38 Eur sumą. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė teigė, jog ilgą laiką ieškovė pažeidinėjo nuomos sutartį, kadangi nemokėjo nuomos mokesčio, tačiau nepaneigė atskirajame skunde išdėstytų aplinkybių, jog šiuo momentu ieškovė nėra skolinga nei atsakovei nuomos mokesčio, nei kitoms paslaugas teikiančioms įmonėms. Taigi, esant tokioms aplinkybėms, jog esant nutrauktai nuomos sutarčiai ir vykstant teisminiam ginčui ieškovė moka sutartą nuomos mokestį pagal atsakovės teikiamas sąskaitas, įsiskolinimas yra padengtas, įrodymų apie kitokius įsiskolinimus nėra, pagrindo teigti, jog atsakovė dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patiria nuostolį, nėra.

19Atsakovės prašyme taip pat nurodytas kitas pagrindas taikyti laikinųjų apsaugos priemonių užtikrinimo priemones - ieškovės finansinė padėtis. Pateiktas VĮ registrų centro išrašas patvirtina, jog ieškovė nėra įsiskolinusi Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Kitokių įrodymų apie sudėtingą ieškovės finansinę padėtį nėra. Įvertinus nurodytas aplinkybes, teigti, jog ieškovės finansinė padėtis yra prasta, dėl ko galimai bus apsunkintas nuostolių atlyginimas, taip pat nėra pagrindo.

20Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, yra pagrindas išvadai padaryti, jog nenustatytos abi būtinos sąlygos nuostolių atlyginimo užtikrinimo priemonėms taikyti (CPK 146 straipsnis). Be to, atsakovė neįrodė galimų nuostolių realumo (CPK 12, 178 straipsniai). Ta aplinkybė, kad teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, pati savaime nesudaro pagrindo automatiškai taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, teismui nenustačius jo taikymui būtinų pagrindų. Procesinis proporcingumo principas neturi būti suprantamas kaip savaime sudarantis pagrindą taikyti nuostolių atlyginimo institutą, kai yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės.

21Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

22Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino civilinio proceso teisės normas (CPK 146 straipsnis), priėmė neteisėtą bei nepagrįstą nutartį, todėl yra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutartį pakeisti – netenkinti atsakovės UAB „Trumtransa“ prašymo dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 328 straipsnis), todėl atskirasis skundas tenkintinas, kita nutarties dalis paliktina nepakeista. Pasikeitus aplinkybėms, atsakovė turi teisę pakartotinai kreiptis su prašymu dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24Ieškovė pateikė teismui įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 21,00 Eur žyminis mokestis. Patenkinus ieškovės atskirąjį skundą, iš atsakovės UAB „Trumtransa“ priteistina 21,00 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovei (CPK 93 straipsnis).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

26Palangos miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartį pakeisti – netenkinti atsakovės UAB „Trumtransa“ prašymo dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

27Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

28Priteisti iš atsakovės UAB „Trumtransa“ 21,00 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovei UAB „Valeresta“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ernija... 2. ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti turto nuomos sutarties... 3. Atsakovė UAB Trumtransa“ pateikė teismui prašymą dėl nuostolių, galimų... 4. Palangos miesto apylinkės teismo 2015-06-12 nutartimi ieškovės prašymas... 5. Atskirajame skunde ieškovė prašo Palangos miesto apylinkės teismo... 6. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė prašo palikti pirmosios... 7. Atskirasis skundas tenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 9. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria... 10. Kaip nustatyta iš byloje esančių įrodymų, 2013-03-15 Turto nuomos... 11. Atsakovė UAB Trumtransa“ prašo nuostolių, galimų dėl laikinųjų... 12. Šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas... 13. Kadangi taikant laikinąsias apsaugos priemones ne tik preliminariai vertinama... 14. Nagrinėjamoje byloje atsakovė prašymą taikyti nuostolių, galimų dėl... 15. Atsakant į atskirojo skundo argumentą, jog prašymas dėl nuostolių, galimų... 16. Tenkinti prašymui dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo būtina sąlyga -... 17. Įvertinus prie ieškinio pridėtus įrodymus, darytina išvada, jog tarp... 18. Kaip nustatyta, pati atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, jog ieškovė... 19. Atsakovės prašyme taip pat nurodytas kitas pagrindas taikyti laikinųjų... 20. Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, yra... 21. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties... 22. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 24. Ieškovė pateikė teismui įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas,... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339... 26. Palangos miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartį pakeisti –... 27. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 28. Priteisti iš atsakovės UAB „Trumtransa“ 21,00 Eur bylinėjimosi išlaidas...