Byla Ik-2679-437/2011
Dėl aktų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Raimondo Blauzdžiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Nijolės Šidagienės, Mildos Vainienės, sekretoriaujant Rasai Tebėraitei, rašytinio proceso tvarka administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. D. skundą atsakovui Valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybės įmonei „Regitra“ dėl aktų panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėjas 2011-06-06 Vilniaus apygardos administraciniam teismui padavė patikslintą skundą, kuriame prašo panaikinti Valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialo 2011-02-01 sprendimą Nr. 7199236 ir Valstybės įmonės „Regitra“ 2011-03-30 sprendimą Nr. (1.19)-24-1186 dėl atsisakymo registruoti automobilį „Seat Altea“ (b.l. 27-28). Patikslintame skunde pareiškėjas nurodo, kad jis 2008-10-20 pirkimo – pardavimo sutartimi iš V. Černiauskienės įsigijo transporto priemonę „Seat Altea“, valstybinis Nr.( - ). Nupirktą transporto priemonę VĮ „Regitra“ įregistravo pareiškėjo vardu, išdavė transporto priemonės registravimo liudijimą. 2010 metais automobiliui buvo įdėta dujinė įranga. Transporto priemonę pateikus apžiūrai VĮ „Regitra“, ji buvo paimta dėl kilusių įtarimų, kad yra suklastotas indentifikavimo numeris. 2010-10-22 Kauno apskrities VPK Kauno miesto Santakos PK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 24-1-1261-10 dėl transporto priemonės indentifikavimo numerio klastojimo. 2010-12-02 Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimu Nr. 15-2369 transporto priemonę pareiškėjui nutarta grąžinti (b.l. 8). Šiuo nutarimu transporto priemonės registracijos liudijimą ir valstybinius numerius nutarta perduoti VĮ „Regitra“. Pareiškėjas po šio nutarimo priėmimo su prašymu dėl transporto priemonės įregistravimo kreipėsi į VĮ „Regitra“ Kauno filialą, kuris 2011-02-01 sprendimu atsisakė transporto priemonę registruoti (b.l. 16). VĮ „Regitra“ 2011-03-30 sprendimu Nr. (1.19)-24-1186 VĮ „Regitra“ Kauno filialo sprendimą paliko galioti (b.l. 7). Pareiškėjui pasekmes sukėlė VĮ „Regitra“ Kauno filialo sprendimas. Atsakove byloje yra būtent ši institucija.

3Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 18 straipsnio 1 dalį apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija administracinėms byloms, nurodytoms šio įstatymo 15 straipsnyje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra teritorinis valstybinio administravimo ar savivaldybių administravimo subjektas, išskyrus bylas, nurodytas šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 6, 7, 11 ir 12 punktuose.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 35 straipsnį skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė. ABTĮ 35 straipsnio prasme, ginčo teritorinis teismingumas šiuo atveju turi būti nustatomas pagal institucijos, kurios sprendimas sukėlė pareiškėjui tiesiogines pasekmes, buveinę, t. y. pagal VĮ „Regitra“ Kauno filialo buveinę (Raudondvario pl. 234, Kaunas). Kauno miestas priskirtas Kauno apygardos administracinio teismo veiklos teritorijai (Lietuvos Respublikos administracinių teismų įsteigimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo 6 straipsnio 7 dalis, 7 straipsnio 1 dalis), todėl pareiškėjo skundas perduotinas pagal teismingumą Kauno apygardos administraciniam teismui.

5Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 70 str. 1 d. 2 p., 105 str., 106 str.,

Nutarė

6Administracinę bylą Nr. I-2679-437/2011 pagal teismingumą perduoti Kauno apygardos administraciniam teismui.

7Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai