Byla 2-2670-374/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovei L. S. dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius prašo priteisti iš atsakovės L. S. 164,49 Lt žalos atlyginimo (b.l.2-5).

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, paskelbtas pranešimas specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, nustatyta procesinių dokumentų įteikimo data – 2013-07-03 (CPK 130 str. 1 d.), teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

4Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį.

5Teisme atsakovės atsiliepimas negautas, todėl tenkintinas ieškovo prašymas ir priimtinas sprendimas už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Ieškovo ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad atsakovė 2010-05-21 kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrių su prašymu mokėti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją už 1998-10-08 mirusį tėvą V. S., kartu su prašymu pateikiant Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos 2010-05-20 išduotą pažymą Nr.SD-24-512 apie L. S. mokymąsi šioje mokykloje. 2010-06-04 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus sprendimu Nr.55-2124 atsakovei buvo paskirta 98,69 Lt našlaičių pensija per mėnesį nuo 2010-07-01 iki sukaks 24 metai, jeigu mokysis nustatyta tvarka įregistruotų mokyklų dieniniame skyriuje. Atsakovė buvo supažindintas su informacija dėl našlaičių (maitintojo netekimo) pensijų mokėjimo ir pasirašytinai įsipareigojo per 10 dienų informuoti ieškovą apie tai, kad nebesimoko. Atsakovė 2010-09-06 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui pateikė Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos 2010-09-06 išduotą pažymą Nr.SD-24-20 apie L. S. mokymąsi šioje mokykloje. 2011-01-25 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus sprendimu Nr.55-380 atsakovei buvo paskirta 123,37 Lt našlaičių pensija per mėnesį nuo 2011-02-01 iki sukaks 24 metai, jeigu mokysis nustatyta tvarka įregistruotų mokyklų dieniniame skyriuje.

9Atsakovė 2012-09-07 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui pateikė Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto 2012-09-06 išduotą pažymą Nr.ST26-04-972 apie L. S. mokymąsi 2 kurse, pažymint, kad numatoma studijų baigimo data 2015-06-30.

102012-09-12 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus sprendimu Nr.53-4514 atsakovei buvo paskirta 164,49 Lt našlaičių pensija per mėnesį nuo 2012-09-01 iki sukaks 24 metai, jeigu mokysis nustatyta tvarka įregistruotų mokyklų dieniniame skyriuje.

112013-03-29 ieškovas gavo informaciją, jog atsakovė Kauno technologijos universitete mokėsi nuo 2012-09-01 iki 2013-02-22. VSDFV Marijampolės skyriaus 2013-03-29 sprendimu Nr. 55-2576 buvo nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2013-03-01 iki 2013-03-31 susidarė 164,49 Lt našlaičių pensijos (už mirusį tėvą) permoka, dėl to, kad atsakovė nepranešė apie tai, kad nebesimoko.

12Ieškovas 2013-04-03 išsiuntė atsakovei raštą, kuriame siūloma sumokėti 164,49 Lt. geruoju, tačiau atsakovė žalos neatlygino.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 str. numato, kad civilinė atsakomybė - tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 str.1d. numato, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. numato, kad fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. LR valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 38 str. 1d. numatyta, kad teisę gauti našlaičių pensiją turi mirusiojo vaikai ir įvaikiai iki 18 metų, tačiau ne vėliau kaip iki dienos, kurią jiems sukako 24 metai, o to paties straipsnio 2 d. numato, kad Nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio ugdymo programų mokiniai ir dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai, sukakę 18 metų, turi teisę gauti našlaičių pensiją iki mokymosi arba studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, kurie turi teisę gauti našlaičių pensiją iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 24 metai, o to paties įstatymo 44 str. 2d. numatyta, kad pensijos gavėjas privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuris moka jam pensiją, apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ar mokėjimui, per 10 dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Jei apie tokias aplinkybes laiku nepranešus pensija yra permokama, permokėtas dydis iš gavėjo išieškomas pensiją mokančios įstaigos vadovo sprendimu.

14Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovės L. S. ieškovui priteistinas 164,49 Lt žalos atlyginimas.

15Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistina 72 Lt žyminio mokesčio ir 6 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (LR CPK 96 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p.).

16Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovės L. S., a.k( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, juridinio asmens kodas 188677622, Marijampolė, J.Dailidės g. 5/A.Vailaičio g.2, a.s. Nr.LT584010042403495020, AB DNB bankas, b.k. 40100, 164,49 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt keturis litus 49 ct) žalos atlyginimo.

19Priteisti iš atsakovės L. S., a.k( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), 78 Lt (septyniasdešimt aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidų, žyminį mokestį valstybei (jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

20Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Marijampolės rajono apylinkės teismui, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, vadovaudamasi... 2. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, paskelbtas pranešimas... 4. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas... 5. Teisme atsakovės atsiliepimas negautas, todėl tenkintinas ieškovo prašymas... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškovo ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais... 9. Atsakovė 2012-09-07 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 10. 2012-09-12 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės... 11. 2013-03-29 ieškovas gavo informaciją, jog atsakovė Kauno technologijos... 12. Ieškovas 2013-04-03 išsiuntė atsakovei raštą, kuriame siūloma sumokėti... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 str. numato, kad civilinė... 14. Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovės L. S. ieškovui priteistinas... 15. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistina 72 Lt žyminio... 16. Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str., teismas... 17. Ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti iš atsakovės L. S., a.k( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta (... 19. Priteisti iš atsakovės L. S., a.k( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta (... 20. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio... 21. Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...