Byla e2-253-277/2019
Dėl J. B. 2012 m. liepos 3 d. pareiškimo, kuriuo panaikino 2010 m. lapkričio 11 d. testamentą, pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, notarė Laima Aidukaitė

1Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų teisėjas Algirdas Baliulis, sekretoriaujant Linai Michailovienei, dalyvaujant ieškovo S. B. atstovui advokatui Egidijui Labuckui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal S. B. ieškinį Lietuvos Respublikai, atstovaujamai valstybės įmonės „Turto bankas“ dėl J. B. 2012 m. liepos 3 d. pareiškimo, kuriuo panaikino 2010 m. lapkričio 11 d. testamentą, pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, notarė Laima Aidukaitė.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu J. B., mirusios ( - ), 2012 m. liepos 3 d. pareiškimą, kuriuo ji panaikino savo 2010 m. lapkričio 11 d. testamentą. Ieškovo teigimu yra pagrindo manyti, jog J. B. šio pareiškimo sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Tuo metu labai pablogėjo jos atmintis – buvo atvejų, kad parduotuvėje pamiršdavo pirkinius, važiuodama autobusu neišlipdavo reikiamoje stotelėje, pamiršdavo autobuse krepšius, net pasiklysdavo savo kaime. Tapo nepakanti kitų nuomonei, susibarė su kaimynais, o prieš jį net smurtaudavo. Būdavo atvejų, kai už poelgį ar pasakymą, kuris jai nepatikdavo, suduodavo lazda, lėkšte ar kitu daiktu.

5Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko. Pateikė prašymą bylą nagrinėti atsakovo atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime į ieškinį siūlė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovas nepateikė su ieškiniu jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad J. B. sveikatos būklė maždaug 2012 m. galėjo sutrukdyti jai suprasti ir suvokti jos veiksmų reikšmę. Notariato įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi notarinio veiksmo atlikimo metu) 30 ir 31 straipsnių analizė leidžia daryti išvadą, kad notaras, prieš tvirtindamas sandorį, be kita ko, atlieka šiuos veiksmus: 1) nustato fizinių asmenų, jų atstovų arba juridinių asmenų atstovų tapatybę (31 straipsnio 1 dalis; 2) išaiškina atliekamų notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes asmenims, kurie nori juos atlikti (30 straipsnio 1 dalis); 3) įsitikina fizinių asmenų veiksnumu ir patikrina juridinių asmenų, dalyvaujančių sandoriuose, teisnumą (30 straipsnio 2 dalis; 4) išsiaiškinęs, kad asmenys suvokia savo veiksmų reikšmę, sudaromo sandorio pobūdį bei pasekmes ir išreiškia savo valią sudaryti sandorį, parengia dokumento projektą ir, prieš tvirtindamas, pasiūlo šalims jį pasirašyti; 5) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais patikrina sandorio dalyvių ir kitų asmenų, kurie prašo atlikti notarinius veiksmus, parašų tikrumą. Tais atvejais, kai yra tvirtinamas testamentas, notaras privalo jame nurodyti, kad jis įsitikino testatoriaus veiksnumu (Notariato įstatymo 31 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į šias teisės normas, darytina išvada, jog šiuo atveju nėra pagrindo abejoti tuo, kad minėti privalomi notaro veiksmai buvo atlikti tinkamai, todėl ieškinys laikytinas nepagrįstu. Nors ieškovas prašo byloje skirti pomirtinę teismo psichiatrijos ekspertizę, tačiau pagal Civilinio proceso kodekso 218 straipsnį eksperto išvada teismui neprivaloma ir įvertinama pagal vidinį teisėjo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu. Be to, teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu. Jeigu pomirtine teismo psichiatrijos ekspertize būtų nustatyta, kad J. B. sveikatos būklė, trukdžiusi suprasti jos veiksmų reikšmę, atsirado vėliau, t. y. po 2012 m. liepos 3 d. pareiškimo sudarymo, tai nebūtų pagrindo naikinti 2012 m. liepos 3 d. pareiškimą.

6Trečiasis asmuo L. Aidukaitė į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymą notaras, tvirtindamas fizinių asmenų sandorius, privalo įsitikinti fizinio asmens veiksnumu, išaiškinti atliekamų notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes asmenims, kurie nori juos atlikti. Šių įstatymo reikalavimų buvo paisoma ir tvirtinant J. B. pareiškimą panaikinti testamentą. Žinių, kad J. B. teismo sprendimu pripažinta neveiksnia nebuvo. Abejonių, jog ji yra tokios būsenos, kad negali suprasti savo veiksmų reikšmės nekilo. Bendraudama su J. B. įsitikino, kad ji supranta atliekamo veiksmo prasmę ir pasekmes, t. y. notarinis veiksmas, kurį nori sudaryti, atitinka tikrąją jos valią ir tik tada patvirtino pareiškimą panaikinti testamentą. Kilus abejonių dėl J. B. sugebėjimo suprasti savo veiksmų esmę ir atliekamo sandorio turinio atitikimo tikrajai jos valiai, dokumentas nebūtų patvirtintas.

7Ieškinys tenkinamas.

8Pagal Civilinio kodekso 1.63 straipsnį sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. Sandoriai gali būti vienašaliai, dvišaliai ir daugiašaliai. Vienašaliu laikomas sandoris, kuriam sudaryti būtina ir pakanka vienos šalies valios.

9Testamentas – tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta tvarka testatoriaus sudarytas sandoris, kurio teisiniai padariniai atsiranda tik testatoriui mirus.

10Pagal Civilinio kodekso 5.35 straipsnio 3 dalį testatorius gali panaikinti oficialųjį testamentą, paduodamas pareiškimą sudaryto testamento saugotojui arba testamentą patvirtinusiai įstaigai. Pareiškimas dėl testamento panaikinimo yra vienašalis sandoris – testatoriaus valios išreiškimas, siekiant panaikinti anksčiau sudarytą testamentą. Pareiškimas dėl testamento panaikinimo, sudarytas nepažeidžiant įstatymo nustatytų sąlygų, sukuria pareiškėjo siekiamus teisinius padarinius – tampa pagrindu panaikinti pareiškėjo anksčiau sudarytą testamentą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-221-916/2018, 43 punktas).

11Pagal Civilinio kodekso 1.78 straipsnio 2 dalį sandoris, kurį pripažinti negaliojančiu būtinas teismo sprendimas, yra nuginčijamas sandoris. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad sandorio negaliojimo instituto esmė yra ta, kad negaliojantis sandoris nesukelia tų padarinių, kurių siekė jo dalyviai, jis sukelia sandorio negaliojimo padarinius (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-140/2010).

12Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu Ignalinos rajono 1-ojo notaro biuro notarės L. Aidukaitės. patvirtintą J. B. pareiškimą dėl testamento panaikinimo Civilinio kodekso 1.89 straipsnyje numatytu pagrindu.

13Civilinio kodekso 1.89 straipsnis nustato, kad fizinio asmens, kuris nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu. Sandorį pripažinus negaliojančiu, taikomi sandorių negaliojimo padariniai, nustatyti Civilinio kodekso 1.80 straipsnio 2 dalyje. Pripažinus negaliojančiu pareiškimą dėl testamento panaikinimo yra panaikinama jo teisinė galia ir konstatuojama, kad jis nesukūrė teisinių padarinių, išskyrus tuos, kurie nurodyti įstatyme ir susiję su jo negaliojimu – viskas turi būti grąžinta į padėtį, buvusią iki jo sudarymo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-221-916/2018, 51 punktas).

14Pasisakydamas dėl Civilinio kodekso 1.89 straipsnio aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrijos ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2005; 2009 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2009; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009).

15Tiriant J. B. būseną ginčijamo sandorio sudarymo metu buvo apklausti liudytojai, išreikalauti ir ištirti J. B. medicininiai dokumentai, atlikta pomirtinė J. B. teismo psichiatrijos ekspertizė.

16Liudytoja D. Š., gimusi ( - ) metais, paaiškino, kad J. B. pažįsta nuo jaunystės, bet ilgą laiką su ja nebendravo, nes gyveno kitoje vietovėje. Grįžo į Linkmenis 2004 me-tais. Su J. B. bendravo mažai, nes bendrauti su ja buvo sunku. Pykosi su visais, kurie kalbėjo ar elgėsi ne taip, kaip ji norėjo. Pyko, kad posūnis bendrauja su kaimynais, jiems padeda, o jai net priekaištavo, kad viliojanti S.. Keleri metai prieš mirtį J. B. nusilpo atmintis, pasiklysdavo net savo kaime.

17Liudytojas D. P., gimęs ( - ), paaiškino, kad J. B. pažįsta nuo vaikystės. Buvo sunkaus būdo žmogus, nes visi turėjo elgtis pagal ją, o jei kitaip – pykdavo. Tėvas pasakojo, kad J. B. mušdavo savo tėvą, buvo gydoma Naujosios Vilnios psichiatrinėje ligoninėje. Pats tokių įvykių neprisimena, nes tai, matyt, buvo dar iki jo gimimo. Paskutiniais metais prieš mirtį J. B. buvo prastos atminties, nebežinodavo, kur eina. Pačiam teko atvesti ją nuo parduotuvės iki namų.

18Liudytojas P. J., gimęs ( - ), paaiškino, kad susipažino su J. B. maždaug prieš trisdešimt metų, kai iš jos pamotės Dvariškių kaime nusipirko pusę namo. Tuo metu J. B. gyveno kaime prie Ignalinos, o į Dvariškius persikėlė maždaug po penkerių metų. Bendrauti su J. B. buvo gana sunku, nes ji nepastovaus būdo – tai būdavo nusiteikusi geranoriškai, tai nežinia dėl ko pradėdavo pykti. Kelerius metus iki J. B. mirties su ja jau sunku būdavo susikalbėti, nes iš jos kalbos negalėjai suprasti, ko ji norinti.

19J. B. pomirtinė teismo psichiatrijos ekspertizė nustatė ( 2019 m. vasario 19 d. – gegužės 20 d. Teismo psichiatrijos ekspertizės aktas Nr.88TPK25/2019), kad ji 2012 m. liepos 3 d. pareiškimu panaikindama 2010 m. lapkričio 11 d. sudarytą testamentą buvo tokios būsenos, jog negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Išvada pagrįsta J. B. 1984 – 2016 metų medicininių dokumentų duomenų analize, teismo apklaustų liudytojų parodymais apie J. B. būseną. 1984 metais J. B. diagnozuota galvos smegenų kraujagyslių aterosklerozė. 1985 metais – galvos smegenų aterosklerozė su kraujotakos nepakankamumu. 1989 m. turėjo galvos smegenų traumą ir po jos sekė lėtinio cerebralinio nepakankamumo pasunkėjimas. 2008 m. medicininiuose dokumentuose pažymėta, kad blogėja atmintis, objektyviai stebima astenizacija. 2009 m. diagnozuotas astenodepresinis sindromas. 2010 m. spalio 9 d. pažymėta, kad yra nestabili pusiausvyra, eisena, lengvas pažintinių funkcijų sutrikimas. Teismo psichiatras ekspertas, įvertinęs 1984 m. – 2016 m. diagnozuotus neurologinius susirgimus bei psichikos sutrikimų vystymosi dinamiką, daro išvadą, kad J. B. lėtinės galvos smegenų išėmijos fone vystėsi pažintinių funkcijų sutrikimai, interpretaciniai nuostolio santykio, seksualiniai kliedesiai, paranojiškas aplinkos vertinimas, todėl ji nesugebėjo visapusiškai ir kritiškai vertinti sudėtingo ir atsakingo veiksmo – 2012 m. liepos 3 d. pareiškimo, kuriuo panaikino 2010 m. lapkričio 11 d. testamentą, negalėjo įvertinti šio veiksmo teisinių ir socialinių padarinių. Teismas remiasi šia ekspertizės išvada, nes nėra duomenų apie išvados nepagrįstumą, nepatikimumą ar kitokį ydingumą.

20Įvertinęs ištirtus įrodymus teismas sprendžia, kad J. B. 2012 m. liepos 3 d. pareiškimas, kuriuo panaikino 2010 m. lapkričio 11 d. testamentą, turi būti pripažintas negaliojančiu Civilinio kodekso 1.89 straipsnyje numatytu pagrindu.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

22Ieškinį patenkinti.

23Pripažinti negaliojančiu J. B. 2012 m. liepos 3 d. pareiškimą, patvirtiną Ignalinos rajono 1-ojo notaro biuro notarės Laimos Aidukaitės, notarinio registro Nr.1735, kuriuo panaikino 2010 m. lapkričio 11 d. testamentą.

24Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų teisėjas Algirdas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu J. B., mirusios ( - ), 2012 m.... 5. Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko. Pateikė prašymą bylą... 6. Trečiasis asmuo L. Aidukaitė į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepime į... 7. Ieškinys tenkinamas.... 8. Pagal Civilinio kodekso 1.63 straipsnį sandoriais laikomi asmenų veiksmai,... 9. Testamentas – tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta... 10. Pagal Civilinio kodekso 5.35 straipsnio 3 dalį testatorius gali panaikinti... 11. Pagal Civilinio kodekso 1.78 straipsnio 2 dalį sandoris, kurį pripažinti... 12. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu Ignalinos rajono 1-ojo notaro biuro... 13. Civilinio kodekso 1.89 straipsnis nustato, kad fizinio asmens, kuris nors ir... 14. Pasisakydamas dėl Civilinio kodekso 1.89 straipsnio aiškinimo ir taikymo,... 15. Tiriant J. B. būseną ginčijamo sandorio sudarymo metu buvo apklausti... 16. Liudytoja D. Š., gimusi ( - ) metais, paaiškino, kad J. B. pažįsta nuo... 17. Liudytojas D. P., gimęs ( - ), paaiškino, kad J. B. pažįsta nuo vaikystės.... 18. Liudytojas P. J., gimęs ( - ), paaiškino, kad susipažino su J. B. maždaug... 19. J. B. pomirtinė teismo psichiatrijos ekspertizė nustatė ( 2019 m. vasario 19... 20. Įvertinęs ištirtus įrodymus teismas sprendžia, kad J. B. 2012 m. liepos 3... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 22. Ieškinį patenkinti.... 23. Pripažinti negaliojančiu J. B. 2012 m. liepos 3 d. pareiškimą, patvirtiną... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti apeliacine tvarka...