Byla 2-41954-595/2013
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,

2sekretoriaujant Simonai Kacevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui L. Š.,

4atsakovo atstovei O. Š.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui UAB „Norfos mažmena“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

6ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo jo naudai 118706,04 Lt skolos, 422,53 Lt delspinigių, 1026,51 Lt kompensuojamųjų palūkanų, 9 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp šalių 2007-09-07 buvo sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis dėl objekto adresu Korsako g. 12, Šiauliai. Nuomojamas plotas yra 2304 kv.m. Sutarties 4.3 punkte šalys susitarė dėl 35 Lt nuomos mokesčio už vieną kvadratinį metrą plius PVM, į nuomos mokestį neįskaičiuota naudojimosi komunalinėmis paslaugomis išlaidos bei išlaidos už bendrųjų patalpų ir teritorijos eksploataciją ir priežiūrą. Atsakovas ieškovo atžvilgiu turi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų, tai yra, nėra sumokėjęs dalies nustatyto nuomos mokesčio ir komunalinių mokesčių. Atsakovas yra neapmokėjęs sąskaitų 118706,04 Lt sumai. Vadovaujantis nuomos sutarties 12.1. punktu ieškovas yra paskaičiavęs delspinigius, kuriuos sudaro 422,53 Lt. Vadovaujantis CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. bei Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis ieškovas atsakovui yra priskaičiavęs 1026,51 Lt dydžio palūkanas.

7Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodydamas, kad su ieškiniu nesutinka (b.l. 55-59). Teigia, jog jis tinkamai vykdė ir vykdo savo įsipareigojimus, moka nuomos mokestį. Taip pat nurodė, kad šiuo metu jis yra apmokėjęs ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras. Pateikė mokėjimo nurodymus. Atsakovas nurodo, kad ieškovas prašo už tą patį laikotarpį priteisti netesybas – delspinigius ir palūkanas. Atsakovas su šia ieškovo pozicija nesutinka, nurodo, kad ieškovo prašoma priteisti suma yra per didelė. Nagrinėjamu atveju priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma turėtų būti įskaitoma į didesniąją.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas pateikė pareiškimą dėl atsisakymo nuo dalies ieškinio reikalavimų (b.l. 83). Kadangi atsakovas visiškai sumokėjo skolą pagal PVM sąskaitas faktūras NTV Nr. 18416, NTV Nr. 17707 bei delspinigius pagal sąskaitą N-Nr.2, NTV ieškovas nuo reikalavimo priteisti 118706,04 Lt skolą atsisakė. Ieškovas taip pat atsisako nuo reikalavimo priteisti 53,84 Lt delspinigius paskaičiuotus pagal sąskaitą NTV Nr. 17707, nes delspinigiai pagal šią sąskaitą buvo jau įtraukti į sąskaitą N-Nr.2. Atsisakymo nuo ieškinio ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės ieškovui yra žinomos. Prašė grąžinti 75 proc. žyminio mokesčio, sumokėto už atsisakytų ieškinio reikalavimų dalį. Kadangi didesnę dalį skolos, išskyrus 2336,64 Lt mokėjimą pagal sąskaitą NTV Nr.l7707 atsakovas padengė jau po ieškinio pateikimo teismui, tai 25 proc. žyminio mokesčio, kuris buvo sumokėtas už atsisakytų ieškinio reikalavimų dalį, priteistinas iš atsakovo. Kitus ieškinio reikalavimus ieškovas palaikė ir prašo iš atsakovo ieškovo naudai priteisti 368,70 Lt delspinigių, 1026,51 Lt palūkanų, 9 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas.

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė likusius reikalavimus, ieškinyje nurodytais motyvais.

10Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko iš dalies. Nesutiko, kad būtų išieškomi ir delspinigiai ir palūkanos. Nurodė, kad didesnioji suma, tai yra palūkanos, turi apimti ir delspinigius.

11Ieškovo atsisakymas nuo reikalavimo priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 118706,04 Lt skolos ir 53,84 Lt delspinigių priimamas ir šioje dalyje byla nutraukiama (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.).

12Kitoje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2007 m. rugsėjo 7 d. tarp šalių buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis (toliaus –Sutartis), kuria buvo išnuomotos 2304 kv.m. patalpos, esančios Korsako g. 12, Šiauliuose (b.l.9-17).

14Byloje yra kilęs ginčas dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo pagrįstumo.

15CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę.

16Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai šaliai gali būti taikomos netesybos, kurios yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, šalims susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jų ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-409/2010).

17Iš bylos medžiagos nustatyta, kad šalių pasirašytos Sutarties 12.1. punkte šalys susitarė dėl 0,032 proc. dydžio delspinigių dėl nesavalaikio nuomos mokesčio sumokėjimo už kiekvieną uždelstą mokėti dieną nuo uždelsto sumokėti nuomos mokesčio. Remiantis šia Sutarties nuostata ieškovas yra paskaičiavęs atsakovui 422,53 Lt delspinigių (b.l. 19,22). Atsižvelgiant į tai, kad dalis delspinigių, tai yra 53,84 Lt suma buvo įtraukti į sąskaitą N-Nr. 2, kurią atsakovas apmokėjo ieškovas atsisakė dalies delspinigių priteisimo, prašydamas priteisti iš atsakovo 368,70 Lt delspinigių.

18Ieškovas yra priskaičiavęs ir prašo priteisti iš atsakovo 1026,51 Lt palūkanų (b.l. 22). Savo reikalavimą ieškovas grindžia CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. bei Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis.

19Palūkanos gali būti dvejopos paskirties: kaip atlyginimas, kurį skolininkas moka už naudojimąsi svetimais pinigais, ir kaip kompensacija už kreditoriaus praradimus, kai laiku nevykdoma piniginė prievolė, t.y. už minimalius kreditoriaus nuostolius, kurių atsiradimą kreditoriui šalys preziumuoja. CK 6.210 straipsnyje numatytos palūkanos už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą yra palūkanos, kuriomis kompensuojami kreditoriaus nuostoliai, atsiradę piniginės prievolės neįvykdžius laiku. Įstatymų leidėjas preziumuoja, kad tokie nuostoliai atsiranda dėl paties fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą (6.260 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis). Tokias įstatymines palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo pasekmių. Kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Šiuo atveju nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas (CK 6.258 straipsnio 2 dalis); (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003).

20Atsakovas iš esmės neginčija prašomų priteisti delspinigių ir palūkanų sumos dydžio, tačiau nesutinka, kad iš jo būtų priteisti ir delspinigiai ir palūkanos. Atsakovas mano, kad mažesnioji suma turėtų būti įskaitoma į didesniąją.

21Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju - į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius.

22Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą bei vadovaudamasis nurodytais argumentais, teismas konstatuoja, kad šiuo atveju ieškovo paskaičiuota kompensuojamųjų palūkanų suma yra didesnė ir ji priteistina iš atsakovo ieškovui, o prašymas priteisti ir delspinigius atmestinas, kadangi jie įskaičiuojami į kompensuojamų palūkanų sumą. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 1026,51 Lt palūkanų suma už nesavalaikį prievolės įvykdymą.

23Ieškovas prašo teismo priteisti 9 procentus procesinių palūkanų. Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Mokėjimų atliekamų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta pavėluoto mokėjimo palūkanų norma- Lietuvos banko nustatyta vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma, padidinta 8 procentiniais punktais. Šiuo konkrečiu atveju civilinės bylos iškėlimo dieną galiojo Lietuvos banko vienos nakties atpirkimo sandorių palūkanų norma, kuri sudarė 1 procentą, kurį padidinus 8 procentiniais punktais gaunamos 9 procentų dydžio metinės palūkanos, kurios priteisiamos iš atsakovo nuo priteistos 1026,51 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra 2013-10-24, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnis 2 dalis, Mokėjimų atliekamų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos įstatymas).

24Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Pateikdamas ieškinį ieškovas sumokėjo 3403 Lt žyminio mokesčio (b.l. 32,33). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas atsisakė dalies savo reikalavimų atsakovui įvykdžius prievolę po ieškinio pateikimo, ieškovui grąžinama 75 procentai (2531 Lt) sumokėto žyminio mokesčio, kita dalis, atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dydį bei į tai, kad dalis skolos, tai yra 2336,64 Lt buvo sumokėta ieškovui iki ieškinio pateikimo teismui dienos, priteistina iš atsakovo, kadangi dalis prievolės buvo įvykdyta jau po ieškinio pateikimo teismui dienos. Ieškovas pateikė įrodymus, kad jis patyrė 1200 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 85-86). Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 818 Lt žyminio mokesčio ir 1200 Lt advokato pagalbos išlaidų. Iš atsakovo taip pat priteistina 11.88 Lt su procesinių dokumentų įteikimu susijusių pašto išlaidų valstybei (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1d. 3, 6 ir 8 p. p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 92 str.).

25Vadovaudamasis CPK 140 str., 1 d., 293 str. 4 p., 259, 265, 268, 270 straipsniais teismas,

Nutarė

26ieškovo atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ 118706,04 Lt skolos ir 53,84 Lt delspinigių priimti ir šioje dalyje civilinę bylą nutraukti.

27Kitoje dalyje ieškinį tenkinti iš dalies.

28Priteisti iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ į.k. 110778328, ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ į.k. 300145575, 1026,51 Lt palūkanų, bei 9 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 1026,51 Lt sumos, skaičiuojamų nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra 2013-10-24, iki teismo sprendimo įvykdymo bei 2018 Lt bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ į.k. 110778328, valstybės naudai 11,88 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

30Grąžinti ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ į.k. 300145575, 2531 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2013-10-07 ir 2013-08-12 NORDEA bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, išaiškinant, kad šį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi šiuo sprendimu.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,... 2. sekretoriaujant Simonai Kacevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui L. Š.,... 4. atsakovo atstovei O. Š.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo jo naudai 118706,04 Lt... 7. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodydamas, kad su ieškiniu... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas pateikė pareiškimą dėl atsisakymo... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė likusius reikalavimus,... 10. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko iš dalies.... 11. Ieškovo atsisakymas nuo reikalavimo priteisti iš atsakovo ieškovo naudai... 12. Kitoje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2007 m. rugsėjo 7 d.... 14. Byloje yra kilęs ginčas dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo... 15. CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau... 16. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai... 17. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad šalių pasirašytos Sutarties 12.1. punkte... 18. Ieškovas yra priskaičiavęs ir prašo priteisti iš atsakovo 1026,51 Lt... 19. Palūkanos gali būti dvejopos paskirties: kaip atlyginimas, kurį skolininkas... 20. Atsakovas iš esmės neginčija prašomų priteisti delspinigių ir palūkanų... 21. Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju,... 22. Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą bei vadovaudamasis nurodytais... 23. Ieškovas prašo teismo priteisti 9 procentus procesinių palūkanų. Lietuvos... 24. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 25. Vadovaudamasis CPK 140 str., 1 d., 293 str. 4 p., 259, 265, 268, 270... 26. ieškovo atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovo UAB... 27. Kitoje dalyje ieškinį tenkinti iš dalies.... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ į.k. 110778328, ieškovo UAB... 29. Priteisti iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ į.k. 110778328, valstybės... 30. Grąžinti ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ į.k. 300145575,... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...