Byla III-4032-168/2012
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ernesto Spruogio, Nijolės Sušinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Mefodijos Povilaitienės, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei L. G., atsakovo atstovei R. M., uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Z. S. (Z. S.) skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas Z. S. 2012-10-04 kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 30-32), prašydamas panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamento) ( - ) sprendimą Nr. ( - ) „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui Z. S. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į ( - )“ ir įpareigoti Migracijos departamentą išnagrinėti prieglobsčio prašymą iš naujo.

4Valstybės sienos apsaugos tarnybos Užsieniečių registracijos centras 2012-10-31 raštu Nr. (21(26)-7K-3029 (teisme gautas 2012-11-05, b. l. 74) teismui atsiuntė pareiškėjo prašymą, kuriame jis prašė kuo skubiau išsiųsti jį į tėvynę – ( - ). Prieglobsčio nenori, jokių sprendimų neskųs. Prašo jo prašymo nesvarstyti (b. l. 75-76).

5Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė palaikė pareiškėjo atsisakymą nuo skundo.

6Atsakovas Migracijos departamentas atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 71-72). Atsakovas atsiliepime paaiškino, kad pareiškėjo prašymas suteikti prieglobstį yra akivaizdžiai nepagrįstas.

7Atsakovo atstovė teismo posėdyje sutiko su pareiškėjo atsisakymu nuo skundo.

8Byla nutraukiama.

9Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisakė skundo, išskyrus šio įstatymo 56 straipsnio 2 dalyje numatytu atvejus. Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas gali nepriimti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų (prokurorų, administravimo subjektų, valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų ar fizinių asmenų, kurie kreipiasi į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai) paduoto pareiškimo atsisakymo, jeigu tai prieštarauja įstatymui ar viešajam interesui arba pažeidžia kieno nors teises ar įstatymų saugomus interesus.

10Pareiškėjas pateikė teismui skundą, siekdamas apginti savo galimai pažeistas teises ir interesus, o ne viešąjį interesą, todėl jis nepatenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų ratą ir jam šio straipsnio 2 dalyje nurodyta išimtis netaikoma.

11Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsnis nustato, kad pareiškėjas turi teisę atsiimti skundą (prašymą) iki jo priėmimo, taip pat tikslinti ir pakeisti skundo (prašymo) pagrindą ar dalyką arba atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Aiškindamas šią teisę normą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad joje yra įtvirtintas proceso šaliai – pareiškėjui – taikytinas dispozityvumo principas, pagal kurį pareiškėjas turi apsisprendimo teisę kreiptis į teismą siekiant apginti teismine tvarka savo (tariamai) pažeistą teisę ar įstatymų saugomus interesus (Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 3 dalies 1 punktas, 22 straipsnio 1 dalis) ir teisę atsisakyti šios gynybos po tokio kreipimosi (2010-05-07 nutartis administracinėje byloje Nr. AS143 – 300/2010).

12Pareiškėjas teismui pateiktame prašyme prašė kuo skubiau išsiųsti jį į tėvynę – ( - ). Prieglobsčio nenori, jokių sprendimų neskųs. Prašo jo prašymo nesvarstyti (b. l. 75, 76). Iš prašymo turinio matyti, kad pareiškėjas iš esmės skundo atsisakė. Iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centro 2012-11-21 rašto Nr. (21.26)-7K-3256 matyti, kad pareiškėjas 2012-10-23 jau buvo išsiųstas iš Lietuvos Respublikos į ( - ). Esant tokioms aplinkybėms, atsižvelgus į tai, kad pareiškėjo teisė atsisakyti skundo yra absoliuti, teismas priima pareiškėjo skundo atsisakymą.

13Pareiškėjui išaiškinamos bylos nutraukimo pasekmės, t. y. kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnio 3 dalis).

14Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 102 straipsniu, 105-106, 149 straipsniais, teismas

Nutarė

15Bylą nutraukti, pareiškėjui atsisakius skundo.

16Išaiškinti pareiškėjui, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

17Nutartis per septynias dienas nuo šios nutarties paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai