Byla e2-3863-820/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „NAPC“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai iš atsakovės 605 EUR skolą už suteiktas valymo paslaugas, 57,48 EUR delspinigius, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė nurodė, kad 2019 m. gegužės 29 d. su atsakove sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 11327 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti atsakovės administracinių ir buitinių patalpų, esančių ( - ), valymą, o atsakovė įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti ieškovei Sutartyje nustatyta tvarka. Atsakovė savo sutartinio įsipareigojimo tinkamai nevykdė ir neapmokėjo 2019 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. AKA0035469 ir 2019 m. spalio 31 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. AKA0035895, todėl atsakovė liko skolinga 605 Eur. Ieškovė atsakovei už prievolės nevykdymą taip pat pateikė 2019 m. gruodžio 12 d. delspinigių sąskaitą Nr. 19.12.12/1, kurioje apskaičiavo 57,48 Eur delspinigius. Ieškovė prašo patenkinti ieškinį.

5Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimas įteikti 2019 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškinys tenkintinas.

7Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimas įteikti 2019 m. gruodžio 27 d. (CPK 123 straipsnio 4 dalis). Per teismo nustatytą 14 dienų laikotarpį atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

8Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2019 m. gegužės 29 d. ieškovė su atsakove sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 11327. Šia Sutartimi ieškovė įsipareigojo atlikti atsakovės administracinių ir buitinių patalpų, esančių ( - ), valymą, o atsakovė įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti ieškovei Sutartyje nustatyta tvarka (Sutarties 1.1 ir 3.1, 3.3 – 3.4 punktai). Sutarties 3.5 punktu atsakovė įsipareigojo už praeito mėnesio atliktus darbus ir kitus Sutarties pagrindu atliktus darbus sumokėti ieškovei per 10 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo.

10Ieškovė atsakovei už suteiktas valymo paslaugas išrašė ir apmokėjimui pateikė 2019 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AKA0035469 – 302,50 Eur sumai, kurią atsakovė turėjo apmokėti iki 2019 m. spalio 10 d., ir 2019 m. spalio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AKA0035895 – 302,50 Eur sumai, kuri turėjo būti apmokėta iki 2019 m. lapkričio 10 d. Pagal nurodytas sąskaitas-faktūras atsakovė su ieškove neatsiskaitė ir liko skolinga 605 Eur sumą.

11Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalį, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Vienas iš sutarties neįvykdymo atvejų yra iš sutarties atsiradusios prievolės įvykdymo termino praleidimas (CK 6.205 straipsnis).

12Tarp šalių susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai kvalifikuotini kaip atlygintinų paslaugų teikimo teisiniai santykiai (CK 6.716 straipsnio 1 dalis). Kadangi atsakovė neįvykdė savo prievolės nustatytu terminu sumokėti už ieškovės suteiktas patalpų valymo paslaugas, ieškovei iš atsakovės priteistina 605 Eur skola (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis).

13CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Remiantis šalių sudarytos Sutarties 3.5 punktu atsakovė įsipareigojo, uždelsus atsiskaityti, mokėti ieškovei 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 57,48 Eur delspinigius (pagal pateiktą 2019 m. gruodžio 12 d. delspinigių sąskaitą Nr. 19.12.12/1) yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.73 straipsnis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis).

14Atsakovei praleidus terminą piniginei prievolei įvykdyti, ieškovei iš atsakovės taip pat priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos už priteistą sumą (662,48 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. gruodžio 18 d.) iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 2 dalis).

15Ieškovei iš atsakovės priteistina 250 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 8 Eur žyminis mokestis ir 242 Eur išlaidos už advokato suteiktą teisinę pagalbą (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti ieškovei UAB „Ainava“ (į. k. 123875414) iš atsakovės UAB „NAPC“, (į. k. 301730724), 605 Eur (šešių šimtų penkių eurų) skolą, 57,48 Eur (penkiasdešimt septynių eurų ir 48 ct) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (662,48 Eur (šešis šimtus šešiasdešimt du eurus ir 48 ct)) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. gruodžio 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 250 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai