Byla 2-3649-715/2014
Dėl išieškotojo vykdymo procese pakeitimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Silva Plungienė,

2rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi pareiškėjos antstolės Elenos Miliauskienės prašymą suinteresuotiems asmenims Valstybės įmonei Valstybės turto fondui (toliau – VĮ Valstybės turto fondas), Valstybės įmonei Turto bankui (toliau – VĮ Turto bankas), D. D., dėl išieškotojo vykdymo procese pakeitimo,

Nustatė

3Pareiškėja antstolė Elena Miliauskienė 2014-10-10 kreipėsi į teismą su prašymu, vykdomojoje byloje Nr. 0009/13/00540, pakeisti vykdymo procese išieškotoją VĮ Valstybės turto fondą į jo teisių perėmėją VĮ Turto banką. Pareiškėja nurodė, jog išieškotojas VĮ Valstybės turto fondas reorganizuojamas ir nuo 2014 m spalio 1 d. visas jo teises ir pareigas perims VĮ Turto bankas. Pažymi, jog 2014-10-06 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išraše nurodyta, kad VĮ Valstybės turto fondas išregistruotas, nes reorganizavimo būdu prijungtas prie VĮ Turto banko.

4Prašymas tenkintinas.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 straipsnio 3 dalimi prašymas nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims.

6CPK 48 straipsnis, reglamentuodamas procesinį teisių perėmimą, numato, jog, kai viena iš ginčijamo ar sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perkėlimas, kt. atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai materialinių subjektinių teisių perėmimas negalimas. Procesinio teisių perėmimo pagrindas yra teisių perėmimas materialiojoje teisėje. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje, todėl galimas ir vykdymo procese, kuris yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo sprendimas.

7Teisių perėmimą vykdymo procese reglamentuoja CPK 596 straipsnis, numatantis, jog pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta vykdomoji byla, antstolio ar suinteresuoto asmens prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jei miršta fizinis asmuo, reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, perleidžiama ar perkeliama skola, kitais įstatymų nustatytais atvejais.

8Prašymu ir jo priedais, tai yra teismo įsakymo kopija, VĮ Turto banko pranešimų kopijomis, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašo kopija, nustatyta, kad antstolės Elenos Miliauskienės kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0009/13/00540, užvesta pagal Mažeikių rajono apylinkės teismo 2013-01-11 išduotą teismo įsakymą Nr. L2-359-636/2013, dėl 359,33 Lt skolos ir 7,91 procentų palūkanų išieškojimo išieškotojui VĮ Valstybės turto fondui, j. a. k. 110073154, iš skolininkės D. D., a. k. ( - ) Vykdymo procese išieškotojas VĮ Valstybės turto fondas buvo reorganizuotas ir juridinio asmens teises ir pareigas perėmė VĮ Turto bankas.

9Esant antstolio prašymui vykdymo procese teismas nutartimi pakeičia išieškotoją į jo teisių perėmėją reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo ir kitais atvejais (CPK 596 straipsnio 1 dalis), todėl, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, tenkintinas pareiškėjos antstolės Elenos Miliauskienės prašymas dėl išieškotojo vykdymo procese pakeitimo.

10Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 straipsnio 2 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 straipsniais, 593 straipsnio 1 dalimi, 596 straipsniu,

Nutarė

12Pareiškėjos antstolės Elenos Miliauskienės prašymą patenkinti ir pakeisti vykdomojoje byloje Nr. 0009/13/00540 išieškotoją Valstybės įmonę Valstybės turto fondą, j. a. k. 110073154, į jo teisių perėmėją Valstybės įmonę Turto banką, j. a. k. 112021042.

13Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai